source: spip-zone/_plugins_/albums/trunk/lang/album_nl.php @ 85264

Last change on this file since 85264 was 85264, checked in by hanjo@…, 7 years ago

[Salvatore] album Export depuis http://trad.spip.net de la langue nl

File size: 6.4 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/album?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // B
11        'bouton_associer' => 'Voeg dit album toe',
12        'bouton_dissocier' => 'Ontkoppelen',
13        'bouton_editer_texte_album' => 'De tekst aanpassen',
14        'bouton_supprimer' => 'Verwijderen',
15        'bouton_valider_deplacer_documents' => 'De wijzigingen registreren',
16        'bouton_vider' => 'Ledigen',
17
18        // C
19        'c_albumotheque_filtres' => 'Met filters pas je bepaal de criteria toe
20                om de selectie van albums te beperken. Een klik activeert het filter, een tweede klik desactiveert het.
21                Combineer ze om gemakkelijk een bepaald album terug te vinden.
22                Wanneer de lijsten te lang zijn kun je met zoekvelden een specifiek object terugvinden.',
23        'c_albumotheque_presentation' => 'Welkom in de albumothèque!<br>
24                Je kunt op deze bladzijde zelfstandige albums maken en vanaf de snelle-knoppenbalk,
25                of albums maken die gekoppeld zijn aan editoriale objecten vanaf hun eigen bladzijde.
26                <br>Elk album kan ter plekke worden aangepast (tekst & documenten), of in het bestand zelf.',
27        'c_albumotheque_titre_filtres' => 'De selectie filteren',
28        'c_albumotheque_titre_presentation' => 'De albums',
29        'cfg_titre_albums' => 'Albums',
30
31        // E
32        'erreur_deplacement' => 'De aanpassing kon niet worden uitgevoerd',
33        'explication_album_numero' => 'Een of meer identificaties, gescheiden door een komma',
34        'explication_deplacer_documents' => '<strong>Experimenteel</strong>: documenten kunnen tussen albums worden uitgewisseld door klikken en schuiven.
35                Als je voldoende rechten hebt, verandert de cursor boven een object om deze mogelijkheid aan te geven.
36                Wanneer de verschuiving is voltooid verschijnt onder de lijst een formulier om de wijzigingen te registreren.',
37
38        // F
39        'filtre_extensions' => 'Extensies',
40        'filtre_medias' => 'Documenttypes',
41        'filtre_non_vus' => 'Niet in een tekst ingevoegd',
42        'filtre_orphelins' => 'Wezen',
43        'filtre_types_utilisations' => 'Soorten van toepassingen',
44        'filtre_utilisations' => 'Toepassingen',
45        'filtre_vus' => 'In een tekst ingevoegd',
46
47        // I
48        'icone_ajouter_album' => 'Een album toevoegen',
49        'icone_creer_album' => 'Een nieuw album maken',
50        'icone_modifier_album' => 'Dit album aanpassen',
51        'info_1_album' => '1 album',
52        'info_1_utilisation' => '1 toepassing',
53        'info_aucun_album' => 'Geen enkel album',
54        'info_nb_albums' => '@nb@ albums',
55        'info_nb_utilisations' => '@nb@ toepassingen',
56        'info_nouvel_album' => 'Nieuw album',
57
58        // L
59        'label_activer_album_objets' => 'Activeer de volgende inhoud voor albums:',
60        'label_activer_deplacer_documents' => 'Klikken-en-schuiven',
61        'label_album_numero' => 'Albumnummer(s)',
62        'label_case_deplacer_documents' => 'Verplaatsing van documenten tussen albums door klikken en schuiven',
63        'label_case_utiliser_titre_defaut' => 'Standaard wordt de titel van het bovenliggende object gebruikt',
64        'label_descriptif' => 'Omschrijving',
65        'label_modele_alias_liste' => 'Lijst',
66        'label_modele_alias_vignettes' => 'Vignetten',
67        'label_modele_alignement' => 'Aliniëring',
68        'label_modele_alignement_centre' => 'Gecentreerd',
69        'label_modele_alignement_droite' => 'Rechts',
70        'label_modele_alignement_gauche' => 'Links',
71        'label_modele_choisir' => 'Modelkeuze',
72        'label_modele_defaut' => 'Standaard',
73        'label_modele_descriptif' => 'Omschrijving tonen',
74        'label_modele_description_liste' => 'Documenten als lijst tonen',
75        'label_modele_description_vignettes' => 'Toon afbeeldingen als vignetten',
76        'label_modele_hauteur_images' => 'Maximale hoogte',
77        'label_modele_identifiant' => 'Albumnummer',
78        'label_modele_labels_images' => 'Label van iedere afbeelding tonen',
79        'label_modele_largeur_images' => 'Maximale breedte',
80        'label_modele_meta_dimensions' => 'Afmetingen',
81        'label_modele_meta_extension' => 'Extensie',
82        'label_modele_meta_taille' => 'Grootte',
83        'label_modele_metas' => 'Informatie over dit document:',
84        'label_modele_nom_liste' => 'een album (lijst)',
85        'label_modele_nom_vignettes' => 'een album (iconen)',
86        'label_modele_parcourir_albums' => 'Door de albums gaan',
87        'label_modele_placeholder_dimension' => 'Grootte in px, zonder eenheid',
88        'label_modele_recadrer_images' => 'Afbeeldingen herkadreren',
89        'label_modele_titre_perso' => 'Aangepaste titel',
90        'label_modele_tri_date' => 'Datum',
91        'label_modele_tri_id' => 'Documentnummer',
92        'label_modele_tri_media' => 'Soort document',
93        'label_modele_tri_titre' => 'Titel',
94        'label_modele_trier' => 'Sorteren op:',
95        'label_onglet_ajouter_choisir' => 'Bestaande albums koppelen',
96        'label_onglet_ajouter_creer' => 'Een album maken en koppelen',
97        'label_titre' => 'Titel',
98        'label_utiliser_titre_defaut' => 'Titel van een nieuw album',
99
100        // M
101        'message_1_album_ajoute' => '1 album werd toegevoegd.',
102        'message_activer_cfg_documents' => 'Klik «Albums» aan in het formulier van de bijgevoegde documenten.',
103        'message_album_non_editable' => 'Dit album kan niet worden aangepast: het wordt door een of meerdere objecten gebruikt die je niet mag aapassen.',
104        'message_avertissement_cfg_documents' => 'Opgelet! Er kunnen geen documenten aan de albums worden toegevoegd. Activeer dit voor een goede werking van de albums.',
105        'message_balise_inseree_succes' => 'Het baken is in de tekst opgenomen',
106        'message_id_album_ajoute' => 'Album nr @id_album@ werd toegevoegd.',
107        'message_nb_albums_ajoutes' => '@nb@ albums zijn toegevoegd.',
108        'message_supprimer' => 'Definitief verwijderen?',
109
110        // O
111        'onglet_ajouter_choisir' => 'Album(s) kiezen',
112        'onglet_ajouter_creer' => 'Nieuw album',
113        'onglet_configurer_outils' => 'Tools',
114
115        // T
116        'texte_activer_ajout_albums' => 'Je kunt de interface voor het toevoegen van albums aan artikelen, rubrieken en andere objecten activeren.
117                Zoals bij documenten in een portfolio kan naar de albums worden verwezen in de tekst, of ze kunnen afzonderlijk worden getoond.',
118        'texte_changer_statut' => 'De status aanpassen',
119        'texte_creer_album' => 'Een nieuw album maken',
120        'texte_double_clic_inserer_balise' => 'Dubbelklikken om de lus in de tekst op te nemen',
121        'texte_modifier' => 'Aanpassen',
122        'texte_personnaliser_balise_album' => 'De lus personaliseren',
123        'texte_statut_poubelle' => 'naar de prullenbak',
124        'texte_statut_prepa' => 'niet-gepubliceerd',
125        'texte_statut_publie' => 'gepubliceerd',
126        'titre_album' => 'Album',
127        'titre_albums' => 'Albums',
128        'titre_documents_deplaces' => 'Documenten verplaatst',
129        'titre_logo_album' => 'Logo',
130        'titre_page_configurer_albums' => 'Albums configureren'
131);
132
133?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.