source: spip-zone/_plugins_/autorite/trunk/lang/autorite_nl.php @ 103885

Last change on this file since 103885 was 103885, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] autorite Export depuis http://trad.spip.net

File size: 7.8 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/autorite?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'activer_mots_cles' => 'Activeer het beheer per trefwoord',
14        'admin_complets' => 'De volledige beheerders',
15        'admin_restreints' => 'Beperkte beheerders?',
16        'admin_tous' => 'Alle beheerders (inclusief beperkte)',
17        'administrateur' => 'beheerder',
18        'admins' => 'De beheerders',
19        'admins_redacs' => 'Beheerders en Redacteurs',
20        'admins_rubriques' => 'de aan rubrieken gekoppelde beheerders hebben:',
21        'attention_crayons' => '<small><strong>Let op.</strong> Onderstaande instellingen werken slechts wanneer je een plugin gebruikt die aanpassing vanaf de publieke site mogelijk maakt (zoals bijvoorbeeld <a href="http://contrib.spip.net/Les-Crayons">Crayons</a>).</small>', # MODIF
22        'attention_version' => 'Let op. De volgende keuze werken mogelijk niet met jouw versie van SPIP:',
23        'auteur_message_advitam' => 'De auteur van het bericht, ad vitam',
24        'auteur_message_heure' => 'De auteur van het bericht, gedurende een uur',
25        'auteur_modifie_article' => '<strong>Auteur past artikel aan</strong>: elke redacteur mag gepubliceerder artikelen aanpassen waarvan hij de auteur is.
26        <br />
27        <i>N.B.: deze optie geldt ook voor geregistreerde bezoekers, wanneer deze de auteur zijn en een specifieke interface beschikbaar is.</i>',
28        'auteur_modifie_email' => '<strong>Redacteur past email aan</strong>: elke redacteur kan zijn eigen e-mailadres aanpassen.',
29        'auteur_modifie_forum' => '<strong>Auteur modereert forum</strong>: elke redacteur kan het forum modereren van een artikel waarvan hij de auteur is.',
30        'auteur_modifie_petition' => '<strong>Auteur modereert petitie</strong>: elke redacteur kan de petitie modereren van een artikel waarvan hij de auteur is.',
31
32        // C
33        'config_auteurs' => 'Configuratie van auteurs',
34        'config_auteurs_rubriques' => 'Welk type auteurs kan worden <b>geassocieerd aan rubrieken</b>?',
35        'config_auteurs_statut' => 'Wat is bij het aanmaken van een auteur de <b>standaard status</b>?',
36        'config_plugin_qui' => 'Wie mag <strong>de configuratie aanpassen</strong> van plugins (activeren...) ?',
37        'config_site' => 'Configuratie van de site',
38        'config_site_qui' => 'Wie mag <strong>de configuratie aanpassen</strong> van de site?',
39        'crayons' => 'Crayons',
40
41        // D
42        'deja_defini' => 'De volgende autorisaties werden al elders gedefinieerd:',
43        'deja_defini_suite' => 'De plugin « Autorité » kan ze niet aanpassen. Sommige van onderstaande instellingen werken mogelijk niet.
44        <br />Om di tprobleem op te lossen moet je controleren of het bestand <tt>mes_options.php</tt> (of een andere actieve plugin) deze functies heeft gedefinieerd.',
45        'descriptif_1' => 'Deze configuratiepagina is voorbehouden aan webmasters van de site:',
46        'descriptif_2' => '<p>Wanneer je deze lijst wilt aanpassen, moet je het bestand <tt>config/mes_options.php</tt> aanpassen (of aanmaken) en hier de lijst van andere webmasters op de volgende manier vermelden:</p>
47<pre>&lt;?php
48  define(
49    \'_ID_WEBMESTRES\',
50    \'1:5:8\');
51?&gt;</pre>
52<p>Vanaf SPIP 2.1 kunnen de rechten van webmaster aan een beheerder worden gegeven via de auteurpagina.</p>
53<p>Let op: de op deze manier gedefinieerde webmasters hoeven geen authenticatie via FTP te doen (zoals het aanpassen van de database).</p>
54
55<a href=\'http://contrib.spip.net/Autorite\' class=\'spip_out\'>Zie documentatie</a>
56', # MODIF
57        'details_option_auteur' => '<small><br />Momenteel werkt de optie «auteur» slechts voor geregistreerde auteurs (zoals bij forum op abonnement). En, indien actief, mogen de beheerders ook forums aanpassen.
58        </small>',
59        'droits_des_auteurs' => 'Rechten van auteurs',
60        'droits_des_redacteurs' => 'Rechten van redacteurs',
61        'droits_idem_admins' => 'dezelfde rechten als alle beheerders',
62        'droits_limites' => 'rechten beperkt tot deze rubrieken',
63
64        // E
65        'effacer_base_option' => '<small><br />De aanbevolen optie is «niemand», de standaard optie van SPIP is «de beheerders» (maar altijd met FTP verificatie).</small>',
66        'effacer_base_qui' => 'Wie mag de database van de site <strong>wissen</strong>?',
67        'espace_publieur' => 'Open publicatieruimte',
68        'espace_publieur_detail' => 'Kies hieronder een hoofdrubriek die als open publicatieruimte moet worden behandeld voor redacteurs en/of geregistreerde bezoekers (op voorwaarde dat hiervoor een interface zoals Crayons beschikbaar is, alsmede een formulier voor het aanleveren van een artikel):',
69        'espace_publieur_qui' => 'Wil je publicatie openstellen — buiten beheerders:',
70        'espace_wiki' => 'Wiki ruimte',
71        'espace_wiki_detail' => 'Kies hieronder een hoofdrubriek die als wiki fungeert, dus aanpasbaar vanaf de publieke site (mits daarvoor een interface asls Crayons beschikbaar is):',
72        'espace_wiki_mots_cles' => 'Wiki ruimte per trefwoord',
73        'espace_wiki_mots_cles_detail' => 'Kies hieronder de trefwoorden die de wiki modus activeren,  dus aanpasbaar vanaf de publieke site (mits daarvoor een interface asls Crayons beschikbaar is)',
74        'espace_wiki_mots_cles_qui' => 'Wil je deze wiki openstellen voor anderen dan beheerders:',
75        'espace_wiki_qui' => 'Wil je deze wiki openstellen voor anderen dan beheerders:',
76
77        // F
78        'forums_qui' => '<strong>Forums:</strong> wie mag de inhoud van forums aanpassen:',
79
80        // I
81        'icone_menu_config' => 'Autorité',
82        'info_gere_rubriques' => 'Beheert de volgende rubrieken:',
83        'info_gere_rubriques_2' => 'Ik beheer de volgende rubrieken:',
84        'infos_selection' => '(je kunt met de shift meerdere rubrieken kiezen)',
85        'interdire_admin' => 'Kruis hieronder de vakjes aan die beheerders niet mogen aanmaken',
86
87        // M
88        'mots_cles_qui' => '<strong>Trefwoorden:</strong> wie mag trefwoorden aanmaken en aanpassen:',
89
90        // N
91        'non_webmestres' => 'Deze instelling is niet van toepassing op webmasters.',
92        'note_rubriques' => '(Alleen beheerders kunnen rubrieken aanmaken en voor beperkte beheerders geldt dat uitsluitend binnen hun rubrieken.)',
93        'nouvelles_rubriques' => 'nieuwe hoofdrubrieken (aan de root van de site)',
94        'nouvelles_sous_rubriques' => 'nieuwe subrubrieken.',
95
96        // O
97        'ouvrir_redacs' => 'Open voor redacteurs van de site:',
98        'ouvrir_visiteurs_enregistres' => 'Open voor geregistreerde bezoekers:',
99        'ouvrir_visiteurs_tous' => 'Open voor alle bezoekers van de site:',
100
101        // P
102        'pas_acces_espace_prive' => '<strong>Geen toegang tot het privé gedeelte:</strong> redacteurs hebben geen toegang tot het privé gedeelte.',
103        'personne' => 'Niemand',
104        'petitions_qui' => '<strong>Ondertekeningen:</strong> wie mag ondertekeningen van petities aanpassen:',
105        'publication' => 'Publicatie',
106        'publication_qui' => 'Wie mag op de site publiceren:',
107
108        // R
109        'redac_tous' => 'Alle redacteurs',
110        'redacs' => 'aan d eredacteurs van de site',
111        'redacteur' => 'redacteur',
112        'redacteur_lire_stats' => '<strong>Redacteur ziet stats</strong>: de redacteurs kunnen de statistieken bekijken.',
113        'redacteur_modifie_article' => '<strong>Redacteur past voorgesteld aan</strong>: elke redacteur kan een ter publicaite voorgesteld artikel aanpassen, zelfs wanneer hij niet de auteur is.',
114        'refus_1' => '<p>Alleen de webmasters van de site',
115        'refus_2' => 'mogen deze parameters aanpassen.</p>
116<p>Lees voor meer informatie <a href="http://contrib.spip.net/Autorite">de documentatie</a>.</p>', # MODIF
117        'reglage_autorisations' => 'Instelling van autorisaties',
118
119        // S
120        'sauvegarde_qui' => 'Wie mag een <strong>backup</strong> uitvoeren?',
121
122        // T
123        'tous' => 'Alle',
124        'tout_deselectionner' => ' selectie verwijderen',
125
126        // V
127        'valeur_defaut' => '(standaardwaarde)',
128        'visiteur' => 'bezoeker',
129        'visiteurs_anonymes' => 'anonieme bezoekers mogen een nieuwe pagina aanmaken.',
130        'visiteurs_enregistres' => 'voor geregistreerde bezoekers',
131        'visiteurs_tous' => 'voor alle bezoekers van de site.',
132
133        // W
134        'webmestre' => 'De webmaster',
135        'webmestres' => 'De webmasters'
136);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.