source: spip-zone/_plugins_/bandeau/lang/bando_sk.php

Last change on this file was 101974, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] bando Export depuis http://trad.spip.net

File size: 1.7 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/bando?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // I
13        'icone_accueil' => 'Úvodná stránka',
14        'icone_administration' => 'Údržba',
15        'icone_configuration' => 'Konfigurácia',
16        'icone_edition' => 'Úpravy',
17        'icone_langage' => 'Môj jazyk',
18        'icone_mes_infos' => 'Moje údaje',
19        'icone_preferences' => 'My preferences',
20        'icone_reactions' => 'Aktivita',
21        'icone_squelette' => 'Šablóny',
22        'icone_suivi_edito' => 'Publikovanie',
23        'icone_suivi_publication' => 'Sledovať publikovanie',
24        'icone_visiter_site' => 'Zobraziť verejne prístupnú stránku',
25
26        // L
27        'label_adresses_secondaires' => 'Sekundárne adresy verejne prístupnej stránky',
28        'label_bando_outils' => 'Panel s nástrojmi',
29        'label_bando_outils_afficher' => 'Zobraziť nástroje',
30        'label_bando_outils_masquer' => 'Schovať nástroje',
31        'label_choix_langue' => 'Vyberte si jazyk',
32        'label_slogan_site' => 'Slogan stránky',
33        'label_taille_ecran' => 'Šírka obrazovky',
34        'label_texte_et_icones_navigation' => 'Menu navigácie',
35        'label_texte_et_icones_page' => 'Zobrazenie stránky',
36
37        // T
38        'texte_redirection_adresses_secondaires' => 'Sekundárne adresy sú alternatívne adresy, ktoré môžete použiť pri prístupe na svoju stránku.
39  Tieto adresy budú automaticky presmerované na vašu hlavnú adresu. Na každý riadok zadajte jednu adresu ',
40        'titre_config_langage' => 'Nastaviť jazyk',
41        'titre_configurer_preferences' => 'Nastavte si svoje predvoľby',
42        'titre_identite_site' => 'Identita stránky',
43        'titre_infos_perso' => 'Moje osobné údaje'
44);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.