source: spip-zone/_plugins_/boussole/lang/boussole_sk.php @ 59297

Last change on this file since 59297 was 59297, checked in by salvatore@…, 9 years ago

langues (boussole)

File size: 16.3 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org/tradlang_module/boussole?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // B
11        'bouton_boussole' => 'Buzola',
12        'bouton_configurer' => 'Nastaviť',
13        'bouton_supprimer' => 'Odstrániť',
14        'bulle_afficher' => 'Zobraziť v šablónach',
15        'bulle_aller_boussole' => 'Prejsť na stránku buzoly',
16        'bulle_aller_site' => 'Prejsť na odkazovanú stránku',
17        'bulle_cacher' => 'Nezobrazovať v šablónach',
18        'bulle_configurer_boussole' => 'Nastaviť zobrazenie buzoly',
19        'bulle_deplacer_bas' => 'Posunúť nadol',
20        'bulle_deplacer_haut' => 'Posunúť nahor',
21        'bulle_supprimer_boussole' => 'Odstrániť buzolu z databázy',
22
23        // D
24        'descriptif_boussole_spip' => 'Buzola SPIPu zoskupuje všetky "oficiálne" stránky galaxie SPIPu. Pri každej stránke uvádza jej logo, názov, slogan a jej popis. Pokojne ju môžete použiť na vlastných stránkach na nasmerovanie svojich návštevníkov do galaxie SPIPu.',
25        'descriptif_site_spip_blog' => 'Keďže SPIP je kolektívny projekt, SPIP-BLOG.net  sústreďuje technické poznámky, staršie verzie, nálady, chyby, rôzne oznamy, atď. Takto odráža komunitu okolo SPIPu: na prvom mieste a predovšetkým ľahkosťou. énormément de tendresse.',
26        'descriptif_site_spip_contrib' => 'Kolektívna stránka SPIP-CONTRIB.net poskytuje všetky externé príspevky: zásuvné moduly, skripty, filtre, šablóny, dokumentáciu, tipy a triky, atď., ktoré vytvorila komunita okolo SPIPu (v podobe odkazov na sťahovanie) pre používateľov SPIPu. V diskusných fórach nájdete hypertextové odkazy vývojárov pre používateľov.',
27        'descriptif_site_spip_core' => 'Stránka CORE.SPIP.org sústreďuje históriu zmien kódu SPIPu, riadenie lístkov umožňujúcich nahlasovanie chýb i posielanie návrhov na vylepšenie a je miestom na sťahovanie jednotlivých verzií SPIPu.',
28        'descriptif_site_spip_demo' => 'Testovacia stránka, ktorá sa nanovo inštaluje každú noc DEMO.SPIP.org umožňuje každému otestovať najnovšiu stabilnú verziu SPIPu (s výberom funkcie redaktora alebo administrátora) jedným klikom a bez inštalácie.',
29        'descriptif_site_spip_doc' => 'DOC.SPIP.org je referenčná stránka, kde nájdete podrobnosti, analýzy a komentáre ku každej funkcii zdrojového kódu SPIPu (jej názov, miesto a úloha pri používaní).',
30        'descriptif_site_spip_edgard' => 'Edgard je verný spoločník a neúnavný SPIP IRC, ktorý vždy pracuje múdro, s ľahkosťou a humorom. Zo svojho domova na EDGARD.SPIP.org prináša na IRC rady, odpovede a správny humor. Mimochodom, Edgard je robot (ale zdá sa, že o tom nevie)',
31        'descriptif_site_spip_forum' => 'FORUM.SPIP.org je stránka na výmenu informácií a vzájomnú pomoc pre používateľov SPIPu. Stránka, ktorá existuje v mnohých jazykoch, má niekoľko rubrík: Inštalácia a aktualizácia, Používanie súkromnej zóny, Spravovanie, Riadenie, Konfigurácia stránky, vytváranie šablón.',
32        'descriptif_site_spip_herbier' => 'L\'herbier de SPIP n\'est pas un annuaire de liens comme les autres. Non. C\'est un <strong>album souvenir</strong> de sites réalisés avec SPIP, saisis à un moment donné de leur existence sur la toile. Il raconte une histoire du Web, celle de SPIP, depuis 2001. Cet herbier regroupe les sites que nous avons eu envie d\'épingler, parce qu\'intéressants pour tel contenu agréablement mis en valeur, telle aventure humaine, telle fonctionnalité habilement mise en œuvre, ou seulement visuellement séduisants. Des sites dont on se souvient, auprès desquels on est revenu, qui ont fait référence en marquant leur époque d\'une manière ou d\'une autre.', # NEW
33        'descriptif_site_spip_info' => 'Na niekoľkých stránkach SPIP-INFO.net odpovedá na otázky tých, ktorí pochybujú o tom, že SPIP môže poskytnúť základňu pre internetovú stránku projektu, ktorý vyvíjajú. Jednotlivci, združenia, obchodné spoločnosti tu nájdu všetky informácie na to,  aby sa mohli správne rozhodnúť.',
34        'descriptif_site_spip_irc' => 'Komunita okolo SPIPu, ktorá nikdy nespí, založila kanál IRC (chat na internete v reálnom čase) otvorený pre všetkých: http://webchat.freenode.net/?channels=#spip',
35        'descriptif_site_spip_mag' => 'Popis stránky SPIP Mag\'',
36        'descriptif_site_spip_net' => 'À l\'usage des utilisateurs et des webmestres, SPIP.net est le site officiel recommandé à toutes celles et ceux qui veulent installer un site sous SPIP, en comprendre le langage des boucles, balises et filtres, écrire et utiliser les squelettes. Il présente glossaire, tutoriels, conseils, historique des versions et espace de téléchargement. SPIP.net est traduit dans plus de vingt langues.', # NEW
37        'descriptif_site_spip_party' => 'Passer son temps entre un clavier et un écran pour coder du SPIP : c\'est bien. Se rencontrer entre développeurs et utilisateurs dans la vraie vie, en chair et en os, autour d\'un gateau et d\'un jus de fruit (ou autre boisson...) : c\'est beaucoup mieux. SPIP-PARTY.net est le site qui recense toutes ces rencontres : passées (compte-rendus, photos) et à venir (calendrier, agenda).', # NEW
38        'descriptif_site_spip_plugin' => 'PLUGINS.SPIP.net se veut l\'annuaire complet des modules complémentaires pour SPIP (plugins, squelettes, thèmes). Sont présentés pour chaque module : descriptif, auteur, licence, niveau de compatibilité par version de SPIP, dernières modifications apportées, état des traductions, statistique d\'utilisation, liens de documentation et de téléchargement.', # NEW
39        'descriptif_site_spip_programmer' => 'Plutôt destiné à un public de développeurs ou webmestres ayant déjà des connaissances en PHP, SQL, HTML, CSS et JavaScript, PROGRAMMER.SPIP.org présente la plupart des fonctionnalités (APIs, surcharges, pipelines,...) de SPIP à travers de nombreux exemples de code. Le site offre en téléchargement l\'intégralité de son contenu au format pdf sous licence libre cc-by-sa. PROGRAMMER.SPIP.org est consultable en français, anglais et espagnol.', # NEW
40        'descriptif_site_spip_sedna' => 'SEDNA.SPIP.org je agregátor RSS všetkých správ galaxie SPIP. Najnovšie informácie z viac ako 70 stránok, ktoré sa točia okolo SPIPu a na ktorých sa dá ľahko vyhľadávať.',
41        'descriptif_site_spip_test' => 'Na GRML.EU ľahko nainštalujete svoju vlastnú stránku v SPIPe do najnovšej verzie vo vývoji. Vďaka možnostiam spoločného používania SPIPu: jedinou inštaláciou "jadra" pre viacero stránok ste "doma", na "svojej" stránke so "svojimi" nastaveniami. Vhodné najmä na nácvik používania SPIPu.',
42        'descriptif_site_spip_twit' => 'SPIP.ORG umožňuje používateľom posielať na internet krátke správy (maximálne 140 znakov) na verejne prístupnú stránku alebo ich priateľom. Správy sa dajú uverejniť cez internetovú stránku, kanál RSS alebo odkazovač.',
43        'descriptif_site_spip_user' => 'SPIP@REZO.net je diskusná skupina na vzájomnú pomoc používateľov SPIPu. Archívy tejto diskusnej skupiny sú dostupné na http://archives.rezo.net/archives/spip.mbox/ alebo dokonca v podobe blogu na http://blog.gmane.org/gmane.comp.web.spip.user.',
44        'descriptif_site_spip_video' => 'Popis stránky Videá',
45        'descriptif_site_spip_zine' => 'Popis stránky SPIPZine',
46        'descriptif_site_spip_zone' => 'Vývojová zóna, ktorá sa riadi chartou ZONE.SPIP.org, poskytuje prístup k verziám všetkých doplnkov k SPIPu (zásuvné moduly, šablóny, farebné motívy, modely, nástroje, a i.).',
47        'description_noisette_boussole' => 'Štandardné zobrazenie buzoly. Môžete si vybrať spôsob zobrazenia (textové odkazy, logá, atď.) a jej presné nastavenia',
48        'description_noisette_boussole_actualite' => 'Zobrazenie syndikovaných článkov zo stránok buzoly podľa modelu zobrazenia <code>boussole_liste_actualite.</code>',
49        'description_noisette_boussole_contenu_z' => 'Zobrazenie všetkých informácií o buzole ako hlavný obsah stránky Z a o modele zobrazenia <code>boussole_contenu_z.</code>',
50        'description_noisette_boussole_fil_ariane' => 'Zobrazenie mikronavigácie buzoly.',
51        'description_page_boussole' => 'Stránka s podrobnými údajmi o buzole',
52
53        // I
54        'info_ajouter_boussole' => 'Pridaním kompasov do svojej databázy budete mať možnosť využívať šablóny na zobrazenie verejne prístupných stránok.<br />Kompas opisuje súbor XML, ktorý obsahuje údaje o kompase a jeho stránkach.<br /><br />Ak už kompas existuje, tento formulár ho aktualizuje s tým, že nastavenia zobrazenia ponechá bezo zmeny.',
55        'info_aucun_logo_boussole' => 'Buzola nemá žiadne logo',
56        'info_boite_boussoles_gerer' => '<strong>Táto stránka je prístupná iba pre manažérov webu.</strong><p>Umožňuje pridávať, aktualizovať a mazať buzoly. Môžete navštíviť aj stránku s nastaveniami zobrazenia každej buzoly.</p>',
57        'info_configurer_boussole' => 'Tento formulár vám umožňuje nastaviť zobrazenie buzoly zvolením, v akom poradí a v akej skupine sa stránky majú alebo nemajú zobraziť. Stránky, ktoré sa nezobrazia, budú označené tieňovaným pozadím a sivým písmom.',
58        'info_fichier_boussole' => 'Zadajte adresu súboru s popisom svojej buzoly',
59        'info_liste_aucune_boussole' => 'Do vašej databázy ešte nebola pridaná žiadna buzola. Na jej pridanie použite formulár nižšie.',
60        'info_liste_boussoles' => 'Na tejto stránke nájdete zoznam buzol pridaných do vašej databázy.',
61        'info_site_boussole' => 'Táto stránka je súčasťou buzoly "@boussole@"',
62
63        // L
64        'label_1_site' => '@nb@ stránka',
65        'label_a_class' => 'Trieda so záložkou (kotvou) loga',
66        'label_actualise_le' => 'Aktualizovaný',
67        'label_affiche' => 'Zobrazí sa?',
68        'label_afficher_descriptif' => 'Zobraziť popisy stránok?',
69        'label_afficher_lien_accueil' => 'Zobraziť odkaz na úvodnú stránku?',
70        'label_afficher_slogan' => 'Zobraziť slogany stránok?',
71        'label_ariane_separateur' => 'Oddeľovač:',
72        'label_boussole' => 'Buzola, ktorá sa má zobraziť',
73        'label_cartouche_boussole' => 'Zobraziť rám buzoly?',
74        'label_demo' => 'Nájde demo stránku tejto buzoly na adrese',
75        'label_descriptif' => 'Popis',
76        'label_div_class' => 'Trieda globálneho divu',
77        'label_div_id' => 'Id globálneho divu',
78        'label_fichier_xml' => 'Súbor XML',
79        'label_li_class' => 'Trieda každého tagu li v zozname',
80        'label_logo' => 'Logo',
81        'label_max_articles' => 'Maximálny počet zobrazených článkov na stránku',
82        'label_max_sites' => 'Maximálny počet stránok',
83        'label_mode' => 'Vyberte si buzolu',
84        'label_mode_standard' => '"@boussole@" – oficiálna buzola stránok SPIPu',
85        'label_mode_url_perso' => 'Vlastná buzola',
86        'label_modele' => 'Spôsob zobrazenia',
87        'label_n_sites' => '@nb@ stránok',
88        'label_nom' => 'Názov',
89        'label_p_class' => 'Trieda odseku s popisom',
90        'label_sepia' => 'Kód sépiovej farby (sans #)',
91        'label_slogan' => 'Slogan',
92        'label_taille_logo' => 'Maximálna veľkosť loga (v pixeloch)',
93        'label_taille_logo_boussole' => 'Maximálna veľkosť loga buzoly (v pixeloch)',
94        'label_taille_titre' => 'Maximálna veľkosť názvu buzoly',
95        'label_titre_actualite' => 'Zobraziť názov bloku s novinkami?',
96        'label_titre_boussole' => 'Zobraziť nadpis buzoly?',
97        'label_titre_groupe' => 'Zobraziť názov skupiny?',
98        'label_titre_site' => 'Zobraziť názvy stránok?',
99        'label_type_bulle' => 'Informácia zobrazená v bublinkovej nápovedi každého odkazu',
100        'label_type_description' => 'Popis zobrazený vedľa loga',
101        'label_ul_class' => 'Trieda tagu ul v zozname',
102        'label_url' => 'URL',
103        'label_version' => 'Verzia',
104
105        // M
106        'message_nok_boussole_inconnue' => 'Žiadna buzola nemá prezývku "@alias@"',
107        'message_nok_champ_obligatoire' => 'Toto pole je povinné',
108        'message_nok_ecriture_bdd' => 'Chyba pri zápise do databázy',
109        'message_nok_xml_introuvable' => 'Súbor "@fichier@" sa nenašiel',
110        'message_nok_xml_invalide' => 'Súbor XML "@fichier@" s popisom buzoly nevyhovuje štandardu DTD',
111        'message_ok_boussole_actualisee' => 'Buzola "@fichier@" bola aktualizovaná.',
112        'message_ok_boussole_ajoutee' => 'Buzola "@fichier@" bola pridaná.',
113        'modele_boussole_liste_avec_logo' => 'Zoznam odkazov s názvami, logami a popisom',
114        'modele_boussole_liste_par_groupe' => 'Zoznam textových odkazov podľa skupiny',
115        'modele_boussole_liste_simple' => 'Jednoduchý zoznam textových odkazov',
116        'modele_boussole_panorama' => 'Galéria log',
117        'modele_boussole_panorama_sepia' => 'Galéria log s efektom sépia',
118
119        // N
120        'nom_boussole_spip' => 'Galaxia SPIP',
121        'nom_groupe_spip_actualite' => 'Novinky SPIPu',
122        'nom_groupe_spip_aide' => 'Pomoc a výmena skúseností so SPIPom',
123        'nom_groupe_spip_decouverte' => 'Objavovanie SPIPu',
124        'nom_groupe_spip_extension' => 'Rožírenia a príspevky k SPIPu',
125        'nom_groupe_spip_reference' => 'Stránky, na ktoré SPIP odkazuje',
126        'nom_noisette_boussole' => 'Buzola',
127        'nom_noisette_boussole_actualite' => 'Buzola – novinky',
128        'nom_noisette_boussole_contenu_z' => 'Buzola – hlavný obsah stránky',
129        'nom_noisette_boussole_fil_ariane' => 'Buzola – mikronavigácia stránky',
130        'nom_page_boussole' => 'Buzola',
131        'nom_site_spip_blog' => 'SPIP Blog',
132        'nom_site_spip_contrib' => 'SPIP-Contrib',
133        'nom_site_spip_core' => 'Jadro SPIPu',
134        'nom_site_spip_demo' => 'Demo SPIPu',
135        'nom_site_spip_doc' => 'SPIP Doc',
136        'nom_site_spip_edgard' => 'Edgard',
137        'nom_site_spip_forum' => 'Diskusné fóra SPIPu',
138        'nom_site_spip_herbier' => 'Herbár SPIPu',
139        'nom_site_spip_info' => 'SPIP info',
140        'nom_site_spip_irc' => 'SPIP IRC',
141        'nom_site_spip_mag' => 'SPIP Mag\'',
142        'nom_site_spip_net' => 'SPIP.net',
143        'nom_site_spip_party' => 'SPIP Party',
144        'nom_site_spip_plugin' => 'Plugins SPIP',
145        'nom_site_spip_programmer' => 'Programmer SPIP',
146        'nom_site_spip_sedna' => 'Sedna',
147        'nom_site_spip_test' => 'SPIP Test',
148        'nom_site_spip_twit' => 'SPIP.org',
149        'nom_site_spip_user' => 'SPIP User',
150        'nom_site_spip_video' => 'Multimédiá SPIPu',
151        'nom_site_spip_zine' => 'SPIPZine',
152        'nom_site_spip_zone' => 'SPIP Zone',
153
154        // O
155        'onglet_boussoles' => 'Riadiť buzoly',
156        'option_aucune_description' => 'Žiaden popis',
157        'option_descriptif_site' => 'Popis stránky',
158        'option_nom_site' => 'Názov stránky',
159        'option_nom_slogan_site' => 'Názov a slogan stránky',
160        'option_slogan_site' => 'Slogan stránky',
161
162        // R
163        'resume_table_boussoles' => 'Zoznam pridaných buzol',
164
165        // S
166        'slogan_boussole_spip' => 'Obľúbené adresy galaxie SPIP!',
167        'slogan_site_spip_blog' => 'O slobodnom softvére a jednoduchosti ',
168        'slogan_site_spip_contrib' => 'Rozhranie príspevkov k SPIP',
169        'slogan_site_spip_core' => 'Rozhranie vývoja verzií SPIPu',
170        'slogan_site_spip_demo' => 'Vyskúšať najnovšiu stabilnú verziu SPIPu',
171        'slogan_site_spip_doc' => 'Technická referencia kódu SPIPu',
172        'slogan_site_spip_edgard' => 'Pomoc od robota znova a znova!',
173        'slogan_site_spip_forum' => 'Diskusné fórum používateľov SPIPu',
174        'slogan_site_spip_herbier' => 'Výber významných stránok v SPIPe',
175        'slogan_site_spip_info' => 'Na objavenie SPIPu a komunity okolo neho',
176        'slogan_site_spip_irc' => 'Príďte a porozprávajte sa na chate SPIPu',
177        'slogan_site_spip_mag' => 'Noviny SPIPu',
178        'slogan_site_spip_net' => 'Oficiálna dokumentácia a stiahnutie SPIPu',
179        'slogan_site_spip_party' => 'Kalendár stretnutí a iných akcií okolo SPIPu',
180        'slogan_site_spip_plugin' => 'Priečinok so zásuvnými modulmi SPIPu',
181        'slogan_site_spip_programmer' => 'Dokumentácia vývojárov SPIPu',
182        'slogan_site_spip_sedna' => 'Kanál RSS galaxie SPIP',
183        'slogan_site_spip_test' => 'Vyskúšať inštaláciu a zavedenie SPIPu na stránku',
184        'slogan_site_spip_twit' => 'Mikroblog komunity SPIPu',
185        'slogan_site_spip_user' => 'Zoznam podpory pre používateľov SPIPu',
186        'slogan_site_spip_video' => 'Multimediálna knižnica SPIPu',
187        'slogan_site_spip_zine' => 'Webzine o SPIPe a o všetkom okolo neho',
188        'slogan_site_spip_zone' => 'Rozhranie vývoja príspevkov k SPIPu',
189
190        // T
191        'titre_actualite_spip' => 'Novinky z Galaxie SPIP',
192        'titre_bloc_boussoles' => 'BUZOLY',
193        'titre_boite_autres_boussoles' => 'Ďalšie buzoly',
194        'titre_boite_infos_boussole' => 'BUZOLA PREZÝVKY',
195        'titre_boite_logo_boussole' => 'LOGO BUZOLY',
196        'titre_form_ajouter_boussole' => 'Pridať alebo aktualizovať buzolu',
197        'titre_formulaire_configurer' => 'Nastavenia zobrazenia buzoly',
198        'titre_liste_boussoles' => 'Zoznam dostupných buzol',
199        'titre_page_boussole' => 'Buzola',
200        'titre_page_edition_boussole' => 'Upraviť buzolu'
201);
202
203?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.