source: spip-zone/_plugins_/boussole/trunk/lang/boussole_nl.php

Last change on this file was 108196, checked in by hanjo.spip@…, 3 years ago

[Salvatore] boussole Export depuis http://trad.spip.net de la langue nl

File size: 11.1 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/boussole?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // B
13        'bouton_actualiser_boussoles' => 'Kompassen aanpassen',
14        'bouton_actualiser_caches' => 'Caches aanpassen',
15        'bouton_boussole' => 'Kompas',
16        'bouton_importer' => 'Importeren',
17        'bouton_importer_boussole' => 'Importeer alle kompas sites',
18        'bouton_retirer_boussole' => 'Verwijder kompas',
19        'bouton_retirer_serveur' => 'Verwijder de server',
20        'bouton_supprimer' => 'Verwijderen',
21        'bouton_synchroniser' => 'Synchroniseren met kompas data',
22        'bulle_afficher' => 'Toon de modellen',
23        'bulle_aller_site' => 'Ga naar de pagina van de aangegeven website',
24        'bulle_cacher' => 'Toon de modellen niet',
25        'bulle_deplacer_bas' => 'Naar beneden',
26        'bulle_deplacer_haut' => 'Naar boven',
27
28        // C
29        'colonne_alias' => 'Alias',
30        'colonne_description_cache' => 'Onschrijving',
31        'colonne_fichier_cache' => 'Cache',
32        'colonne_nbr_sites' => 'Bevat',
33        'colonne_prefixe_plugin' => 'Plugin?',
34        'colonne_serveur' => 'Server',
35        'colonne_titre' => 'Titel',
36        'colonne_url' => 'URL',
37        'colonne_version' => 'Version',
38
39        // D
40        'defaut_titre_actualite' => 'Actualiteiten van de sites',
41        'description_noisette_boussole' => 'Standaard kompas weergave. Je kunt het model kiezen (tekst koppelingen, logo’s...) en de configuratie',
42        'description_noisette_boussole_actualite' => 'Toon gesyndiceerde artikelen van een kompas site, afhankelijk van het model <code>boussole_liste_actualite</code>.',
43        'description_noisette_boussole_contenu_z' => 'Toon alle informatie van een kompas als Z pagina en afhankelijk van de kompas weergave <code>boussole_contenu_z</code>.',
44        'description_noisette_boussole_fil_ariane' => 'Toon de breadcrumb van een kompas',
45        'description_page_boussole' => 'Pagina met gedetaileerde kompas informatie.',
46
47        // I
48        'info_activite_serveur' => 'De server functie van deze plugin staat niet standaard aan. Activeer hem met de juiste optie en wijs een naam toe.',
49        'info_ajouter_boussole' => 'Door kompassen aan je database toe te voegen kan je ze in de beschikbare modellen op de pagina’s van je publieke site weergeven.<br />Wanneer de kompas al bestaat, kun je hem met dit formulier aanpassen zonder de configuratie van de weergave te wijzigen.',
50        'info_ajouter_serveur' => 'Met dit formulier registreer je de kompas server. De "spip" server is altijd beschikbaar.',
51        'info_alias_boussole_manuelle' => 'Geef de alias voor de kompas zoals aangegeven in het XML bestand.',
52        'info_boite_boussoles_gerer_client' => '<strong>Alleen webmasters hebben toegang tot deze pagina.</strong><p>Je vindt hier database foncties om kompassen toe te voegen, aan te passen of te verwijderen. Klik op de naam van een kompas voor zijn configuratie</p><p>Je kunt ook beschikbare kompas servers registreren.</p>',
53        'info_boite_boussoles_gerer_serveur' => '<strong>Alleen webmasters hebben toegang tot deze pagina.</strong><p>Je kunt er handmatige updates van kompas caches doen. Caches kunnen worden gedownload door op de naam te klikken.</p><p>Met een formulier declareer je handmatig de kompassen op je site.</p>',
54        'info_boussole_manuelle' => 'Handmatige kompas',
55        'info_cache_boussole' => 'Cache van kompas "@boussole@"',
56        'info_cache_boussoles' => 'Cache van de kompaslijst',
57        'info_configurer_boussole' => 'Met dit formulier configureer je de kompas weergave door de te tonen websites te kizen en groeperen. Niet-getoonde websites habben een afwijkende achtergrond en grijze tekens.',
58        'info_declarer_boussole_manuelle' => 'Met dit formulier geef je handmatige kompas sites aan. Zodra ze zijn gedefineerd worden ze toegankelijk voor sites die deze server gebruiken.',
59        'info_importer_boussole' => 'Met deze optie importeer je de collectie kompas sites die op jouw site zijn geinstalleerd. Wordt al naar bepaalde sites verwezen, dan worden hun parameters gesynchroniseerd.',
60        'info_liste_aucun_cache' => 'Er is nog geen cache gegenereerd voor jouw kompassen. Klik op de knop "Caches aanpassen" voor het aanmaken.',
61        'info_liste_aucun_hebergement' => 'Er worden nog geen kompassen gehost. Deklareer ze handmatig met onderstaand formulier of activeer een kompas plugin op die site.',
62        'info_liste_aucun_serveur' => 'Er is nog geen server geconfigureerd voor de site.',
63        'info_liste_aucune_boussole' => 'Er is nog geen kompas server geladen vanaf jouw database. Voeg hem met dit formulier toe.',
64        'info_nom_serveur' => 'Geef de naam op die je aan de kompas server wilt toewijzen. De naam «spip» is gereserveerd voor server «https://boussole.spip.net» en kan niet worden gebruikt.',
65        'info_rubrique_parent' => 'Je moet een hoofdrubriek voor kompas sites maken.',
66        'info_site_boussole' => 'Deze website behoort toe aan kompas:',
67        'info_site_boussoles' => 'This website belongs to the kompases:',
68        'info_url_serveur' => 'Type de URL van de server in.',
69
70        // L
71        'label_1_boussole' => '@nb@ kompassen',
72        'label_1_site' => '@nb@ websites',
73        'label_a_class' => 'Class van het anker met de logo',
74        'label_activite_serveur' => 'Server opties mogelijk maken?',
75        'label_actualise_le' => 'Aangepast op',
76        'label_affiche' => 'Getoond?',
77        'label_afficher_descriptif' => 'Toon de omschrijving van de website?',
78        'label_afficher_lien_accueil' => 'Toon de koppeling naar de homepage?',
79        'label_afficher_slogan' => 'Toon de slogan van de websites?',
80        'label_alias_boussole' => 'Kompas alias',
81        'label_ariane_separateur' => 'Scheiding:',
82        'label_boussole' => 'Te tonen kompas',
83        'label_cartouche_boussole' => 'Toon het tekstkblok van de kompas?',
84        'label_demo' => 'Toon de demo pagina van deze kompas op het webadres',
85        'label_descriptif' => 'Omschrijving',
86        'label_div_class' => 'Class van de div',
87        'label_div_id' => 'Id van de div',
88        'label_fichier_xml' => 'XML Bestand',
89        'label_langue_site' => 'Selecteer uitsluitend vertaalde informatie voor de taal van de site.',
90        'label_li_class' => 'Class van iedere li in de lijst',
91        'label_logo' => 'Logo',
92        'label_max_articles' => 'Maximum aantal weer te geven artikelen per website',
93        'label_max_sites' => 'Maximum aantal websites',
94        'label_mode' => 'Kies een kompas',
95        'label_mode_standard' => '"@boussole@", officiële kompas van SPIP websites',
96        'label_modele' => 'Toon model',
97        'label_n_boussoles' => '@nb@ kompassen',
98        'label_n_sites' => '@nb@ websites',
99        'label_nom' => 'Naam',
100        'label_nom_serveur' => 'Servernaam',
101        'label_p_class' => 'Paragraaf class omschrijving',
102        'label_publier_import' => 'Publiceer tijdens import gecreeerde sites. Voor aangepaste sites wordt de status niet gewijzigd',
103        'label_sepia' => 'Sepia kleurcode (zonder #)',
104        'label_slogan' => 'Slogan',
105        'label_taille_logo' => 'Maximum afmeting van het logo (in pixels)',
106        'label_taille_logo_boussole' => 'Maximum afmeting van het kompas logo (in pixels)',
107        'label_taille_titre' => 'Maximum afmeting van de kompas titel',
108        'label_titre_actualite' => 'Toon de titel van het nieuwblok',
109        'label_titre_boussole' => 'Toon de titel van de kompas?',
110        'label_titre_groupe' => 'Toon de titel van elke groep?',
111        'label_titre_site' => 'Toon the title of each website?',
112        'label_type_bulle' => 'Getoonde informatie in de popup van iedere koppeling',
113        'label_type_description' => 'Getoonde omschrijving naast het logo',
114        'label_ul_class' => 'ul class van de lijst',
115        'label_url' => 'URL',
116        'label_url_serveur' => 'Server URL',
117        'label_version' => 'Versie',
118
119        // M
120        'message_nok_0_site_importe' => 'Van de kompas @boussole@ werden geen sites geïmporteerd.',
121        'message_nok_alias_boussole_manquant' => 'De alias van de kompas werd niet aan « @serveur@ » geleverd.',
122        'message_nok_aucune_boussole_a_ajouter' => 'Geen enkele kompas is op de geconfigureerde servers beschikbaar.',
123        'message_nok_aucune_boussole_hebergee' => 'Server "@serveur@" heeft nog geen gehoste kompassen.',
124        'message_nok_boussole_inconnue' => 'Kompas met naam "@alias@ is onbekend"',
125        'message_nok_boussole_non_hebergee' => 'Kompas met naam "@alias@" wordt niet op server "@serveur@" gehost.',
126        'message_nok_cache_boussole_indisponible' => 'Cache van kompas met naam "@alias@" is niet beschikbaar op server "@serveur@".',
127        'message_nok_cache_liste_indisponible' => 'Cache van gehoste kompassen is niet beschikbaar op server "@serveur@".',
128        'message_nok_declaration_boussole_xml' => 'De handmatige kompas « @boussole@ » kan niet worden gedeclareerd omdat zijn XML bestand niet kan worden gevonden.',
129        'message_nok_ecriture_bdd' => 'Fout bij het schrijven naar de database (tabel @table@)',
130        'message_nok_nom_serveur_spip' => 'Servernaam « spip » is niet toegestaan. Gebruik een andere naam.',
131        'message_nok_reponse_invalide' => 'Antwoord van server "@serveur@" is van een slecht formaat of de URL is niet van een actieve server.',
132        'message_ok_1_site_importe' => 'Een enkele site werd van kompas @boussole@ geladen.',
133        'message_ok_boussole_actualisee' => 'Kompas "@fichier@" werd aangepast.',
134        'message_ok_boussole_ajoutee' => 'Kompas "@fichier@" werd toegevoegd.',
135        'message_ok_boussole_manuelle_ajoutee' => 'Handmatige kompas « @boussole@ » werd op de server gedeclareerd en de caches werden aagepast.',
136        'message_ok_n_sites_importes' => '@nb@ sites werden geïmporteerd uit kompas @boussole@.',
137        'message_ok_serveur_ajoute' => 'De server "@serveur@" werd toegevoegd (@url@).',
138        'modele_boussole_liste_avec_logo' => 'Lijst van koppelingen met naam, logo en omschrijving',
139        'modele_boussole_liste_par_groupe' => 'Lijst van tekstkoppelingen per groep',
140        'modele_boussole_liste_simple' => 'Lijst met tekstkoppelingen',
141        'modele_boussole_panorama' => 'Logo galerij',
142        'modele_boussole_panorama_sepia' => 'Logo galerij met sepia effect ',
143
144        // O
145        'onglet_client' => 'Client',
146        'onglet_configuration' => 'Plugin configuratie',
147        'onglet_serveur' => 'Server',
148        'option_aucune_description' => 'Geen omschrijving',
149        'option_descriptif_site' => 'Website omschrijving',
150        'option_nom_site' => 'Website naam',
151        'option_nom_slogan_site' => 'Naam en slogan van de website',
152        'option_slogan_site' => 'Website slogan',
153
154        // P
155        'page_titre_boussole' => 'Pagina Boussole',
156
157        // T
158        'titre_boite_autres_boussoles' => 'Andere kompassen',
159        'titre_boite_infos_boussole' => 'ALIAS KOMPAS',
160        'titre_boite_logo_boussole' => 'KOMPAS LOGO',
161        'titre_form_ajouter_boussole' => 'Een kompas toevoegen of aanpassen',
162        'titre_form_ajouter_serveur' => 'Registreer een kompasserver',
163        'titre_form_boussole_manuelle' => 'Declareer handmatig een kompas',
164        'titre_form_configurer_serveur' => 'Configureer de server functie',
165        'titre_formulaire_configurer' => 'Weergave kompas configuratie',
166        'titre_liste_boussoles' => 'Lijst van weer te geven kompassen',
167        'titre_liste_caches' => 'Lijst van caches voor gehoste kompassen',
168        'titre_liste_serveurs' => 'Lijst van de vanaf deze site toegankelijke servers',
169        'titre_noisette_boussole' => 'Standaard weergave van een kompas',
170        'titre_noisette_boussole_actualite' => 'Door een kompas gesyndiceerde artikelen',
171        'titre_noisette_boussole_contenu_z' => 'Volledige weergave van een kompas',
172        'titre_noisette_boussole_fil_ariane' => 'Breadcrump van een kompas.',
173        'titre_page_boussole' => 'Kompasbeheer',
174        'titre_page_configurer' => 'Configuratie van de Kompas plugin',
175        'titre_page_importer_boussole' => 'Import of a kompas'
176);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.