source: spip-zone/_plugins_/boussole/trunk/lang/boussole_sk.php

Last change on this file was 102842, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] boussole Export depuis http://trad.spip.net

File size: 9.5 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/boussole?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // B
13        'bouton_actualiser_boussoles' => 'Aktualizovať kompasy',
14        'bouton_actualiser_caches' => 'Aktualizovať dočasné pamäte',
15        'bouton_boussole' => 'Kompas',
16        'bouton_importer' => 'Nahrať',
17        'bouton_importer_boussole' => 'Nahrať stránky kompasu',
18        'bouton_retirer_boussole' => 'Odstrániť kompas',
19        'bouton_retirer_serveur' => 'Odstrániť server',
20        'bouton_supprimer' => 'Odstrániť',
21        'bouton_synchroniser' => 'Synchronizovať údaje',
22        'bulle_afficher' => 'Zobraziť v šablónach',
23        'bulle_aller_site' => 'Prejsť na odkazovanú stránku',
24        'bulle_cacher' => 'Nezobrazovať v šablónach',
25        'bulle_deplacer_bas' => 'Posunúť nadol',
26        'bulle_deplacer_haut' => 'Posunúť nahor',
27
28        // C
29        'colonne_alias' => 'Prezývka',
30        'colonne_description_cache' => 'Opis',
31        'colonne_fichier_cache' => 'Cache',
32        'colonne_nbr_sites' => 'Obsahuje',
33        'colonne_prefixe_plugin' => 'Zásuvný modul ?',
34        'colonne_serveur' => 'Server',
35        'colonne_titre' => 'Titulok',
36        'colonne_url' => 'URL',
37        'colonne_version' => 'Verzia',
38
39        // D
40        'description_noisette_boussole' => 'Štandardné zobrazenie kompasu. Môžete si vybrať spôsob zobrazenia (textové odkazy, logá, atď.) a jeho presné nastavenia',
41        'description_noisette_boussole_actualite' => 'Zobrazenie syndikovaných článkov zo stránok kompasu podľa šablóny zobrazenia <code>boussole_liste_actualite.</code>',
42        'description_noisette_boussole_contenu_z' => 'Zobrazenie všetkých informácií o kompase ako hlavný obsah stránky Z a o spôsobe zobrazenia <code>boussole_contenu_z.</code>',
43        'description_noisette_boussole_fil_ariane' => 'Zobrazenie mikronavigácie kompasu.',
44        'description_page_boussole' => 'Stránka s podrobnými údajmi o kompase',
45
46        // I
47        'info_activite_serveur' => 'V predvolených nastaveniach nie je funkcia "server" zásuvného modulu aktivovaná. Môžete ju aktivovať zvolením príslušných nastavení a priradením názvu ',
48        'info_ajouter_boussole' => 'Pridaním kompasov do svojej databázy budete môcť využívať šablóny na zobrazenie verejne prístupných stránok.<br /> Ak už kompas existuje, tento formulár ho aktualizuje s tým, že nastavenia zobrazenia ponechá bezo zmeny.',
49        'info_ajouter_serveur' => 'Tento formulár vám umožňuje zadať server s kompasmi. Podľa predvolených nastavení sa dá stále dostať na server „spip“   z klientských stránok.',
50        'info_alias_boussole_manuelle' => 'Zadajte prezývku manuálneho kompasu, ako je definovaná v súbore XML.',
51        'info_boussole_manuelle' => 'Príručka ku Kompasu',
52        'info_cache_boussole' => 'Cache kompasu "@boussole@"',
53        'info_cache_boussoles' => 'Cache kompasov na serveri',
54        'info_configurer_boussole' => 'Tento formulár vám umožňuje nastaviť zobrazenie kompasu na vybraných stránkach tak, že si vyberiete, v akom poradí a v akej skupine sa stránky majú alebo nemajú zobraziť. Stránky, ktoré sa nebudú zobrazovať, budú označené tieňom v pozadí a sivým písmom.',
55        'info_liste_aucun_serveur' => 'Pre klientsku stránku nebol nastavený žiaden server.',
56        'info_liste_aucune_boussole' => 'Do vašej databázy ešte nebol pridaný žiaden kompas. Na jeho pridanie použite formulár, ktorý sa nachádza nižšie.',
57        'info_rubrique_parent' => 'Na vytváranie stránok kompasu si musíte vybrať titulnú rubriku.',
58        'info_site_boussole' => 'Táto stránka je súčasťou kompasu:',
59        'info_site_boussoles' => 'Táto stránka je súčasťou kompasov:',
60        'info_url_serveur' => 'Zadajte adresu stránky servera.',
61
62        // L
63        'label_1_boussole' => '@nb@ kompas',
64        'label_1_site' => '@nb@ stránka',
65        'label_a_class' => 'Trieda so záložkou (kotvou) loga',
66        'label_activite_serveur' => 'Aktivovať funkciu server ?',
67        'label_actualise_le' => 'Aktualizovaný',
68        'label_affiche' => 'Zobrazí sa?',
69        'label_afficher_descriptif' => 'Zobraziť opisy stránok?',
70        'label_afficher_lien_accueil' => 'Zobraziť odkaz na úvodnú stránku?',
71        'label_afficher_slogan' => 'Zobraziť slogany stránok?',
72        'label_alias_boussole' => 'Prezývka kompasu',
73        'label_ariane_separateur' => 'Oddeľovač:',
74        'label_boussole' => 'Kompas, ktorý sa má zobraziť',
75        'label_cartouche_boussole' => 'Zobraziť rám kompasu?',
76        'label_demo' => 'Nájde demo stránku tohto kompasu na adrese',
77        'label_descriptif' => 'Opis',
78        'label_div_class' => 'Trieda globálneho divu',
79        'label_div_id' => 'Id globálneho divu',
80        'label_fichier_xml' => 'Súbor XML',
81        'label_langue_site' => 'Pre preložené údaje nahrajte len preklad do jazyka stránku.',
82        'label_li_class' => 'Trieda každého tagu li v zozname',
83        'label_logo' => 'Logo',
84        'label_max_articles' => 'Maximálny počet zobrazených článkov na stránku',
85        'label_max_sites' => 'Maximálny počet stránok',
86        'label_mode' => 'Vyberte si kompas',
87        'label_mode_standard' => '"@boussole@", oficiálny kompas stránok SPIPu',
88        'label_modele' => 'Spôsob zobrazenia',
89        'label_n_boussoles' => '@nb@ kompasov',
90        'label_n_sites' => '@nb@ stránok',
91        'label_nom' => 'Názov',
92        'label_nom_serveur' => 'Názov servera',
93        'label_p_class' => 'Trieda odseku pri opise',
94        'label_publier_import' => 'Automaticky publikovať nové vytvorené stránky. Pred nahrávaním sa stav stránok nemení.',
95        'label_sepia' => 'Kód sépiovej farby (sans #)',
96        'label_slogan' => 'Slogan',
97        'label_taille_logo' => 'Maximálna veľkosť loga (v pixeloch)',
98        'label_taille_logo_boussole' => 'Maximálna veľkosť loga kompasu (v pixeloch)',
99        'label_taille_titre' => 'Maximálna veľkosť nadpisu kompasu',
100        'label_titre_actualite' => 'Zobraziť názov bloku s novinkami?', # MODIF
101        'label_titre_boussole' => 'Zobraziť nadpis kompasu?',
102        'label_titre_groupe' => 'Zobraziť názov skupiny?',
103        'label_titre_site' => 'Zobraziť názvy stránok?',
104        'label_type_bulle' => 'Informácia zobrazená v bublinkovej nápovedi každého odkazu',
105        'label_type_description' => 'Opis zobrazený vedľa loga',
106        'label_ul_class' => 'Trieda tagu ul v zozname',
107        'label_url' => 'URL',
108        'label_url_serveur' => 'URL servera',
109        'label_version' => 'Verzia',
110
111        // M
112        'message_nok_0_site_importe' => 'Z kompasu @boussole@ nebola nahratá žiadna stránka.',
113        'message_nok_alias_boussole_manquant' => 'Prezývka kompasu nebola serveru "@serveur@" poskytnutá.',
114        'message_nok_aucune_boussole_hebergee' => 'Na serveri "@serveur@" sa stále nenachádza žiaden kompas.',
115        'message_nok_boussole_inconnue' => 'Žiaden kompas nemá prezývku "@alias@"',
116        'message_nok_boussole_non_hebergee' => 'Kompas "@alias@" sa nenachádza na serveri "@serveur@".',
117        'message_nok_cache_boussole_indisponible' => 'Dočasný súbor kompasu «@alias@» nie je na serveri «@serveur@» dostupný.',
118        'message_nok_cache_liste_indisponible' => 'Dočasný súbor týchto kompasov nie je na serveri "@serveur@" dostupný.',
119        'message_nok_declaration_boussole_xml' => 'Manuálny kompas "@boussole@" sa nedá deklarovať, lebo sa nedá nájsť jeho súbor XML.',
120        'message_nok_ecriture_bdd' => 'Chyba pri zápise do databázy
121(tabuľka @table@).',
122        'message_nok_nom_serveur_spip' => 'Slovo "spip" ako názov servera je vylúčené. Zvoľte si iný názov.',
123        'message_nok_reponse_invalide' => 'Odpoveď servera "@serveur@" má nesprávnu podobu alebo zadanú adresu nemá žiaden aktívny server.',
124        'message_ok_1_site_importe' => 'Jedna stránka bola nahraná z kom­pasu @boussole@.',
125        'message_ok_boussole_actualisee' => 'Kompas "@fichier@" bol aktualizovaný.',
126        'message_ok_boussole_ajoutee' => 'Kompas "@fichier@" bol pridaný.',
127        'message_ok_boussole_manuelle_ajoutee' => 'Na serveri ste deklarovali manuálny kompas "@boussole@" a dočasné pamäte boli aktualizované.',
128        'message_ok_n_sites_importes' => '@nb@ stránok bolo nahraných z kom­pasu @boussole@.',
129        'message_ok_serveur_ajoute' => 'Server "@serveur@" bol pridaný (@url@).',
130        'modele_boussole_liste_avec_logo' => 'Zoznam odkazov s názvami, logami a opisom',
131        'modele_boussole_liste_par_groupe' => 'Zoznam textových odkazov podľa skupiny',
132        'modele_boussole_liste_simple' => 'Jednoduchý zoznam textových odkazov',
133        'modele_boussole_panorama' => 'Galéria log',
134        'modele_boussole_panorama_sepia' => 'Galéria log s efektom sépia',
135
136        // O
137        'onglet_client' => 'Funkcia Klient',
138        'onglet_configuration' => 'Nastavenia zásuvného modulu',
139        'onglet_serveur' => 'Funkcia Server',
140        'option_aucune_description' => 'Žiaden opis',
141        'option_descriptif_site' => 'Opis stránky',
142        'option_nom_site' => 'Názov stránky',
143        'option_nom_slogan_site' => 'Názov a slogan stránky',
144        'option_slogan_site' => 'Slogan stránky',
145
146        // T
147        'titre_boite_autres_boussoles' => 'Ďalšie kompasy',
148        'titre_boite_infos_boussole' => 'KOMPAS PREZÝVKY',
149        'titre_boite_logo_boussole' => 'LOGO KOMPASU',
150        'titre_form_ajouter_boussole' => 'Pridať alebo aktualizovať kompas',
151        'titre_form_ajouter_serveur' => 'Pridať server kompasov',
152        'titre_form_boussole_manuelle' => 'Deklarovať manuálny kompas',
153        'titre_form_configurer_serveur' => 'Nastaviť funkciu server',
154        'titre_formulaire_configurer' => 'Nastavenia zobrazenia kompasu',
155        'titre_liste_boussoles' => 'Zoznam dostupných kompasov',
156        'titre_liste_caches' => 'Zoznam dočasných pamätí kompasov na serveri',
157        'titre_liste_serveurs' => 'Zoznam prístupných serverov zo stránky',
158        'titre_page_boussole' => 'Riadenie kompasov',
159        'titre_page_configurer' => 'Nastavenia zásuvného modulu Kompas',
160        'titre_page_importer_boussole' => 'Nahrávanie kompasu'
161);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.