source: spip-zone/_plugins_/boussole_spip/trunk/lang/boussole-spip_sk.php @ 70356

Last change on this file since 70356 was 70356, checked in by eric@…, 7 years ago

L'item titre_actualite_spip n'est plus nécessaire

  • Property svn:eol-style set to native
File size: 10.1 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/boussole?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // D
11        'descriptif_boussole_spip' => 'Kompas SPIPu zoskupuje všetky "oficiálne" stránky galaxie SPIPu. Pri každej stránke uvádza jej logo, názov, slogan a jej popis. Pokojne ju môžete použiť na vlastných stránkach na nasmerovanie svojich návštevníkov do galaxie SPIPu.',
12        'descriptif_site_spip_blog' => 'Keďže SPIP je kolektívny projekt, SPIP-BLOG.net  sústreďuje technické poznámky, staršie verzie, nálady, chyby, rôzne oznamy, atď. Takto odráža komunitu okolo SPIPu: na prvom mieste a predovšetkým ľahkosťou. énormément de tendresse.',
13        'descriptif_site_spip_contrib' => 'Kolektívna stránka SPIP-CONTRIB.net poskytuje všetky externé príspevky: zásuvné moduly, skripty, filtre, šablóny, dokumentáciu, tipy a triky, atď., ktoré vytvorila komunita okolo SPIPu (v podobe odkazov na sťahovanie) pre používateľov SPIPu. V diskusných fórach nájdete hypertextové odkazy vývojárov pre používateľov.',
14        'descriptif_site_spip_core' => 'Stránka CORE.SPIP.org sústreďuje históriu zmien kódu SPIPu, riadenie lístkov umožňujúcich nahlasovanie chýb i posielanie návrhov na vylepšenie a je miestom na sťahovanie jednotlivých verzií SPIPu.',
15        'descriptif_site_spip_demo' => 'Testovacia stránka, ktorá sa nanovo inštaluje každú noc DEMO.SPIP.org umožňuje každému otestovať najnovšiu stabilnú verziu SPIPu (s výberom funkcie redaktora alebo administrátora) jedným klikom a bez inštalácie.',
16        'descriptif_site_spip_doc' => 'DOC.SPIP.org je referenčná stránka, kde nájdete podrobnosti, analýzy a komentáre ku každej funkcii zdrojového kódu SPIPu (jej názov, miesto a úloha pri používaní).',
17        'descriptif_site_spip_edgard' => 'Edgard je verný spoločník a neúnavný SPIP IRC, ktorý vždy pracuje múdro, s ľahkosťou a humorom. Zo svojho domova na EDGARD.SPIP.org prináša na IRC rady, odpovede a správny humor. Mimochodom, Edgard je robot (ale zdá sa, že o tom nevie)',
18        'descriptif_site_spip_forum' => 'FORUM.SPIP.org je stránka na výmenu informácií a vzájomnú pomoc pre používateľov SPIPu. Stránka, ktorá existuje v mnohých jazykoch, má niekoľko rubrík: Inštalácia a aktualizácia, Používanie súkromnej zóny, Spravovanie, Riadenie, Konfigurácia stránky, vytváranie šablón.',
19        'descriptif_site_spip_herbier' => 'Herbár SPIPu nie je  katalóg odkazov ako iné. Nie. Je to <strong>fotoalbum</strong> zo stránok vytvorených v SPIPe, ktoré sú zachytené v istom okamihu svojej existencie na webe. Zachytáva históriu stránky, v prípade SPIPu od roku 2001. Tento herbár obsahuje stránky, ktoré sme tam chceli zaradiť, lebo sú zaujímavé svojím obsahom, ktorý je dobre zvýraznený, také ľudské dobrodružstvo, alebo len také stránky, ktoré sú atraktívne graficky. Stránky, ktoré si pamätáte, na ktoré sa vraciame, ktoré nejakým spôsobom uvádzajú čas poslednej aktualizácie.',
20        'descriptif_site_spip_info' => 'Na niekoľkých stránkach SPIP-INFO.net odpovedá na otázky tých, ktorí pochybujú o tom, že SPIP môže poskytnúť základňu pre internetovú stránku projektu, ktorý vyvíjajú. Jednotlivci, združenia, obchodné spoločnosti tu nájdu všetky informácie na to,  aby sa mohli správne rozhodnúť.',
21        'descriptif_site_spip_irc' => 'Komunita okolo SPIPu, ktorá nikdy nespí, založila kanál IRC (chat na internete v reálnom čase) otvorený pre všetkých: http://webchat.freenode.net/?channels=#spip',
22        'descriptif_site_spip_mag' => 'Popis stránky SPIP Mag\'',
23        'descriptif_site_spip_net' => 'Stránka SPIP.net, ktorá je určená pre používateľov a webmasterov, je oficiálne odporúčaná všetkým tým, ktorí si chcú nainštalovať SPIP, rozumejú jazyku cyklov, filtrov a tagov, pre tých, ktorí programujú a používajú šablóny. Je tu terminologický slovník (resp. glosár), návody, tipy, históriu verzií a sťahovaciu zónu. SPIP.net je preložený do vyše dvadsiatich jazykov.',
24        'descriptif_site_spip_party' => 'Tráviť čas s klávesnicou a obrazovkou kódovaním SPIPu je dobré. Stretnúť sa s vývojármi a používateľmi naživo, ako s ľuďmi z mäsa a kostí, pri koláčiku a ovocnom džúse (alebo pri inom nápoji) je oveľa lepšie. SPIP-PARTY.net je stránka, na ktorej je zoznam všetkých takýchto párty: minulých (správy, fotky) a budúce (kalendár, program udalostí).',
25        'descriptif_site_spip_plugin' => 'Cieľom PLUGINS.SPIP.net je vytvoriť úplný priečinok doplnkových modulov  pre SPIP (zásuvné moduly, šablóny, farebné motívy). Ku každému modulu je uvedený: popis, autor, licencia, úroveň kompatibility s verziou SPIPu, naposledy vykonané zmeny, stav prekladov, štatistika používania, odkazy na dokumentáciu a stiahnutie.',
26        'descriptif_site_spip_programmer' => 'PROGRAMMER.SPIP.org, stránka  určená skôr pre vývojárov alebo webmasterov, ktorí už vedia programovať v PHP, SQL, HTML, CSS a JavaScripte,  poskytuje množstvo funkcií (aplikácie API, nadmerné zaťaženie servera, prepojenia, atď.) SPIPu s mnohými príkladmi použitia kódu. Stránka ponúka používateľom možnosť stiahnuť si celý jej obsah vo formáte pdf so slobodnou licenciou cc-by-sa. PROGRAMMER.SPIP.org je dostupná vo francúzštine, v angličtine a v španielčine.',
27        'descriptif_site_spip_sedna' => 'SEDNA.SPIP.org je agregátor RSS všetkých správ galaxie SPIPu. Najnovšie informácie z viac ako 70 stránok, ktoré sa točia okolo SPIPu a na ktorých sa dá ľahko vyhľadávať.',
28        'descriptif_site_spip_test' => 'Na GRML.EU ľahko nainštalujete svoju vlastnú stránku v SPIPe do najnovšej verzie vo vývoji. Vďaka možnostiam spoločného používania SPIPu: jedinou inštaláciou "jadra" pre viacero stránok ste "doma", na "svojej" stránke so "svojimi" nastaveniami. Vhodné najmä na nácvik používania SPIPu.',
29        'descriptif_site_spip_trad' => 'L\'espace des traducteurs accueille tous ceux qui souhaitent aider la communauté des utilisateurs de SPIP en participant aux travaux de traduction de SPIP lui-même et de ses diverses contributions.', # NEW
30        'descriptif_site_spip_twit' => 'SPIP.ORG umožňuje používateľom posielať na internet krátke správy (maximálne 140 znakov) na verejne prístupnú stránku alebo ich priateľom. Správy sa dajú uverejniť cez internetovú stránku, kanál RSS alebo odkazovač.',
31        'descriptif_site_spip_user' => 'SPIP@REZO.net je diskusná skupina na vzájomnú pomoc používateľov SPIPu. Archívy tejto diskusnej skupiny sú dostupné na http://archives.rezo.net/archives/spip.mbox/ alebo dokonca v podobe blogu na http://blog.gmane.org/gmane.comp.web.spip.user.',
32        'descriptif_site_spip_video' => 'Popis stránky Videá',
33        'descriptif_site_spip_zine' => 'Popis stránky SPIPZine',
34        'descriptif_site_spip_zone' => 'Vývojová zóna, ktorá sa riadi chartou ZONE.SPIP.org, poskytuje prístup k verziám všetkých doplnkov k SPIPu (zásuvné moduly, šablóny, farebné motívy, modely, nástroje, a i.).',
35
36        // N
37        'nom_boussole_spip' => 'Galaxia SPIPu',
38        'nom_groupe_spip_actualite' => 'Novinky SPIPu',
39        'nom_groupe_spip_aide' => 'Pomoc a výmena skúseností so SPIPom',
40        'nom_groupe_spip_decouverte' => 'Objavovanie SPIPu',
41        'nom_groupe_spip_extension' => 'Rožírenia a príspevky k SPIPu',
42        'nom_groupe_spip_reference' => 'Stránky, na ktoré SPIP odkazuje',
43        'nom_site_spip_blog' => 'SPIP Blog',
44        'nom_site_spip_contrib' => 'SPIP-Contrib',
45        'nom_site_spip_core' => 'Jadro SPIPu',
46        'nom_site_spip_demo' => 'Demo SPIPu',
47        'nom_site_spip_doc' => 'SPIP Doc',
48        'nom_site_spip_edgard' => 'Edgard',
49        'nom_site_spip_forum' => 'Diskusné fóra SPIPu',
50        'nom_site_spip_herbier' => 'Herbár SPIPu',
51        'nom_site_spip_info' => 'SPIP info',
52        'nom_site_spip_irc' => 'SPIP IRC',
53        'nom_site_spip_mag' => 'SPIP Mag\'',
54        'nom_site_spip_net' => 'SPIP.net',
55        'nom_site_spip_party' => 'SPIP Party',
56        'nom_site_spip_plugin' => 'Plugins SPIP',
57        'nom_site_spip_programmer' => 'Programmer SPIP',
58        'nom_site_spip_sedna' => 'Sedna',
59        'nom_site_spip_test' => 'SPIP Test',
60        'nom_site_spip_trad' => 'Preložiť SPIP',
61        'nom_site_spip_twit' => 'SPIP.org',
62        'nom_site_spip_user' => 'SPIP User',
63        'nom_site_spip_video' => 'Multimédiá SPIPu',
64        'nom_site_spip_zine' => 'SPIPZine',
65        'nom_site_spip_zone' => 'SPIP Zone',
66
67        // S
68        'slogan_boussole_spip' => 'Obľúbené adresy galaxie SPIPu!',
69        'slogan_site_spip_blog' => 'O slobodnom softvére a jednoduchosti ',
70        'slogan_site_spip_contrib' => 'Rozhranie príspevkov k SPIP',
71        'slogan_site_spip_core' => 'Rozhranie vývoja verzií SPIPu',
72        'slogan_site_spip_demo' => 'Vyskúšať najnovšiu stabilnú verziu SPIPu',
73        'slogan_site_spip_doc' => 'Technická referencia kódu SPIPu',
74        'slogan_site_spip_edgard' => 'Pomoc od robota znova a znova!',
75        'slogan_site_spip_forum' => 'Diskusné fórum používateľov SPIPu',
76        'slogan_site_spip_herbier' => 'Výber zaujímavých stránok vytvorených v SPIPe',
77        'slogan_site_spip_info' => 'Na objavenie SPIPu a komunity okolo neho',
78        'slogan_site_spip_irc' => 'Príďte a porozprávajte sa na chate SPIPu',
79        'slogan_site_spip_mag' => 'Noviny SPIPu',
80        'slogan_site_spip_net' => 'Oficiálna dokumentácia a stiahnutie SPIPu',
81        'slogan_site_spip_party' => 'Kalendár stretnutí a iných akcií okolo SPIPu',
82        'slogan_site_spip_plugin' => 'Priečinok so zásuvnými modulmi SPIPu',
83        'slogan_site_spip_programmer' => 'Dokumentácia vývojárov SPIPu',
84        'slogan_site_spip_sedna' => 'Kanál RSS galaxie SPIPu',
85        'slogan_site_spip_test' => 'Vyskúšať inštaláciu a zavedenie SPIPu na stránku',
86        'slogan_site_spip_trad' => 'Prekladateľská zóna SPIPu a jeho rozšírení',
87        'slogan_site_spip_twit' => 'Mikroblog komunity SPIPu',
88        'slogan_site_spip_user' => 'Zoznam podpory pre používateľov SPIPu',
89        'slogan_site_spip_video' => 'Multimediálna knižnica SPIPu',
90        'slogan_site_spip_zine' => 'Webzine o SPIPe a o všetkom okolo neho',
91        'slogan_site_spip_zone' => 'Rozhranie vývoja príspevkov k SPIPu',
92);
93
94?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.