source: spip-zone/_plugins_/clevermail/trunk/lang/clevermail_sk.php @ 58876

Last change on this file since 58876 was 58876, checked in by salvatore@…, 9 years ago

langues (clevermail)

File size: 14.9 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org/tradlang_module/clevermail?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'a_partir_csv' => 'Zo súboru CSV:',
12        'abonne' => 'abonent',
13        'abonne_ajoute' => 'Abonent pridaný',
14        'abonne_aucune_lettre' => 'Neodoberať žiaden newsletter',
15        'abonne_inconnu' => 'Neznámy abonent',
16        'abonne_lettres' => 'Prihlásiť sa na odber newsletterov',
17        'abonne_maj' => 'údaje o abonentovi boli aktualizované',
18        'abonnes' => 'abonenti',
19        'abonnes_ajoutes' => 'abonenti pridaní',
20        'abonnes_maj' => 'údaje o abonentoch boli aktualizované',
21        'abonnes_majuscule' => 'Abonenti',
22        'actions' => 'Akcie',
23        'actualiser' => 'Aktualizovať',
24        'administration' => 'CleverMail',
25        'ajouter_abonnes' => 'Pridať abonentov',
26        'annuler' => 'Zrušiť',
27        'apercu' => 'Ukážka',
28        'apercu_html' => 'Ukážka HTML',
29        'apercu_texte' => 'Textová ukážka',
30        'aucun_abonne' => 'žiaden abonent',
31        'aucun_abonne_ajoute' => 'žiaden abonent nebol pridaný',
32        'aucun_message' => 'žiadna správa',
33        'aucun_message_en_attente' => 'žiadna správa nečaká',
34        'aucun_message_en_cours_envoi' => 'žiadna správa sa neposiela',
35        'aucun_message_envoye' => 'žiadna odoslaná správa',
36        'aucun_message_queue_envoye' => 'žiadna správa nebola odoslaná',
37        'aucun_nouvel_abonne' => 'žiaden nový abonent',
38        'aucun_resultat' => 'Žiaden výsledok',
39        'aucune_inscription' => 'Tieto údaje neobsahuje žiadne prihlásenie.',
40        'aucune_liste' => 'Vyberte si, prosím, aspoň jeden newsletter',
41        'auto_erreur_ce_jour_mois_existe_pas' => 'Tento deň v tomto mesiaci neexistuje.',
42        'auto_erreur_ce_jour_mois_pas_possible' => 'Výber tohto dňa nie je možný.',
43        'auto_erreur_ce_jour_semaine_existe_pas' => 'Tento deň neexistuje v tomto týždni.',
44        'auto_erreur_ce_mode_automatisation_existe_pas' => 'Tento spôsob automatizácie neexistuje.',
45        'auto_erreur_cette_heure_existe_pas' => 'Taká hodina neexistuje.',
46        'auto_erreur_choisir_un_jour_minimum' => 'Musíte vybrať aspoň jeden deň.',
47        'auto_heure_creation' => 'Hodina vytvorenia správy',
48        'auto_heure_creation_explication' => 'Správy budú vytvorené teraz a priamo budú vložené do radu na odoslanie.',
49        'auto_heure_creation_minutes' => 'h00',
50        'auto_jours_semaine_explication' => 'Správy budú vytvorené v týchto dňoch.',
51        'auto_mode' => 'Režim',
52        'auto_mode_day' => 'Zásielok denne',
53        'auto_mode_month' => 'Zásielok mesačne',
54        'auto_mode_none' => 'Žiadna automatizácia',
55        'auto_mode_week' => 'Zásielok týždenne',
56        'auto_month_day' => 'Deň v mesiaci',
57        'auto_month_day_explication' => 'V ponuke sú iba dni od 1 do 28, aby sa predišlo problémom pri mesiacoch, ktoré majú menej ako 31 dní.',
58        'auto_subscribers' => 'Automatické pridávanie abonentov',
59        'auto_subscribers_explication' => 'Tento materiál bude automaticky raz denne odoslaný na adresy, ktoré sa nachádzajú v tomto vzdialenom súbore.',
60        'auto_subscribers_mode' => 'Režim prihlásenia na odber',
61        'auto_subscribers_url' => 'URL súboru s adresami',
62        'auto_week_day_friday' => 'Piatok',
63        'auto_week_day_monday' => 'Pondelok',
64        'auto_week_day_saturday' => 'Sobota',
65        'auto_week_day_sunday' => 'Nedeľa',
66        'auto_week_day_thursday' => 'Štvrtok',
67        'auto_week_day_tuesday' => 'Utorok',
68        'auto_week_day_wednesday' => 'Streda',
69        'auto_week_days' => 'Deň/dni v týždni',
70        'automatisation' => 'Zautomatizovanie odoslania',
71
72        // B
73        'bouton_inscription' => 'Zaregistrovať sa',
74
75        // C
76        'ce_champ_est_obligatoire' => 'Toto pole je povinné.',
77        'cette_adresse_email_n_est_pas_valide' => 'Táto e-mailová adresa nie je platná.',
78        'changements_mode_abonnement' => 'zmeny v odoberaní materiálov',
79        'changer_mode' => 'Zmeniť režim',
80        'choix_toutes_les_listes' => 'Všetky zoznamy',
81        'choix_version_html' => 'HTML',
82        'choix_version_texte' => 'iba text',
83        'clevermail' => 'CleverMail',
84        'configuration_generale' => 'Všeobecné nastavenia',
85        'confirmation_desinscription' => 'Potvrdenie odhlásenia odoslané e-mailom',
86        'confirmation_inscription' => 'Potvrdenie prihlásenia odoslané e-mailom',
87        'confirmation_inscription_multiple' => 'Potvrdenie prihlásenia na odoberanie viacerých materiálov odoslané e-mailom',
88        'confirmation_votre_desinscription' => 'Potvrdenie vášho odhlásenia',
89        'confirmation_votre_desinscription_text' => 'Dobrý deň,
90
91Svoje odhlásenie, prosím, potvrďte kliknutím
92na tento odkaz:
93
94 @@URL_CONFIRMATION@@
95
96Ďakujeme
97',
98        'confirmation_votre_inscription' => 'Potvrdenie registrácie',
99        'confirmation_votre_inscription_multiple' => 'Potvrdenie registrácie',
100        'confirmation_votre_inscription_text' => '
101Bonjour,
102
103Pour confirmer votre inscription à la lettre d\'information @@NOM_COMPLET@@ au format @@FORMAT_INSCRIPTION@@, veuillez cliquer sur ce lien :
104
105 @@URL_CONFIRMATION@@
106
107Merci
108', # NEW
109        'confirmation_votre_inscription_text_multiple' => '
110Bonjour,
111
112Pour confirmer votre inscription aux lettres d\'information suivantes :
113
114 @@NOM_COMPLET@@
115
116veuillez cliquer sur ce lien :
117
118 @@URL_CONFIRMATION@@
119
120Merci
121', # NEW
122        'confirme_desabonnement_multiple_lettre' => 'Chystáte sa odhlásiť niekoľkých používateľov z odoberania tohto materiálu. Určite to chcete urobiť?',
123        'confirme_suppression_multiple_base' => 'Chystáte sa vymazať databázu odberateľov. Určite to chcete urobiť?',
124        'corps_mail_mod' => 'Bonjour,
125
126Vous recevez ce message en tant que modérateur de la lettre @@NOM_LETTRE@@.
127
128Pour valider l\'inscription de @mail@ à cette lettre, veuillez cliquer sur ce lien :
129
130 @@URL_CONFIRMATION@@
131
132Merci', # NEW
133        'cree' => 'Vytvorený',
134        'creer' => 'Vytvoriť',
135        'creer_lettre' => 'Vytvoriť newsletter',
136        'creer_message' => 'Vytvoriť správu',
137        'creer_nouveau_message' => 'Vytvoriť novú správu',
138
139        // D
140        'deja_inscrit' => 'Vous étiez déjà inscrit à la lettre « @lst_name@ ». Votre mode d\'inscription a été mis à jour.', # NEW
141        'deja_validee' => 'Táto operácia už bola potvrdená. Je mi to ľúto.',
142        'demande_transmise' => 'Votre demande d\'inscription à la lettre « @lst_name@ » va être examinée dans les plus brefs délais.', # NEW
143        'desabonner' => 'Odhlásiť z odoberania',
144        'desabonner2' => 'odhlásiť z odoberania',
145        'desabonner_abonnes' => 'Odhlásiť vybraných abonentov z odoberania',
146        'desabonner_confirmer' => 'Êtes-vous certain de vouloir désabonner cette personne ?', # NEW
147        'description' => 'Popis',
148        'desinscription_confirmation_debut' => 'Odhlásiť sa z odoberania materiálu',
149        'desinscription_confirmation_fin' => 'demandée. Vous allez recevoir un message demandant confirmation.', # NEW
150        'desinscription_validee' => 'Vaše odhlásenie z odoberania materiálu "@lst_name@" bolo potvrdené. Do skorého videnia.',
151
152        // E
153        'editer_lettre' => 'Upraviť materiál',
154        'email_administrateur' => 'E-mail administrateur', # NEW
155        'email_expediteur' => 'E-mail expéditeur (from et reply-to)', # NEW
156        'email_moderateur' => 'E-mail od moderátora',
157        'email_non_valide' => 'Adresa neplatná.',
158        'email_return_path' => 'E-mail des retours d\'erreurs (return-path)', # NEW
159        'emails' => 'E-maily',
160        'envoye' => 'Odoslané',
161        'envoyer' => 'Poslať',
162        'envoyer_non_aucun_abonne' => 'Nedá sa odoslať, žiaden abonent',
163        'erreur' => 'Chyba',
164        'erreur_contenu_vide' => 'Novú správu nemožno vytvoriť kvôli nedostatku obsahu.',
165        'et_ou_saisir_des_adresses' => '...a/lebo zadať adresy.',
166
167        // F
168        'front_clevermail_action_validation' => 'Potvrdenie operácie',
169        'front_clevermail_unsubscription_query' => 'Žiadosť o odhlásenie z odoberania',
170
171        // I
172        'importer' => 'Nahrať',
173        'info_parametres' => 'L\'e-mail de l\'administrateur est utilisé par défaut comme l\'e-mail du modérateur lors de la création d\'une newsletter', # NEW
174        'infolettres' => 'Newslettery',
175        'informations' => 'Informácie',
176        'inscription_deja_abonne_autre_mode' => 'Vous étiez déjà inscrit à la lettre « @lst_name@ » dans un autre mode, changement opéré.', # NEW
177        'inscription_deja_abonne_meme_mode' => 'Vous étiez déjà inscrit à la lettre « @lst_name@ » dans ce même mode.', # NEW
178        'inscription_encours' => 'Votre demande d\'inscription à la lettre @nom_lettre@ est en cours d\'examen. Merci de patienter.', # NEW
179        'inscription_mok' => 'Votre demande d\'inscription à la lettre « @lst_name@ » a été soumise au modérateur. Vous serez informé de sa décision.', # NEW
180        'inscription_nok' => 'Na odoberanie tohto informačného materiálu nie je povolená registrácia',
181        'inscription_ok' => 'Vous allez recevoir un message de demande de confirmation de votre inscription à la lettre « @lst_name@ ».', # NEW
182        'inscription_ok_multiple' => 'Vous allez recevoir un message de demande de confirmation de votre inscription aux lettre « @lst_name@ ».', # NEW
183        'inscription_validee' => 'Vaša registrácia na odoberanie materiálu "@lst_name@" bola potvrdená. Ďakujeme.',
184
185        // L
186        'label_contenu_html' => 'Text v HTML',
187        'label_contenu_text' => 'Obyčajný text',
188        'label_inscription_email' => 'Vaša e-mailová adresa:',
189        'label_inscription_lettres' => 'Vyberte si z týchto informačných materiálov:',
190        'label_inscription_version' => 'Typ správy:',
191        'le_format_des_adresses_email_ne_semble_pas_bon' => 'Zdá sa, že formát e-mailových adries nie je správny.',
192        'lettre_meme_nom' => 'Materiál s takým názvom už existuje',
193        'lettre_sans_nom' => 'Materiál musí mať názov',
194        'lettres_information' => 'Informačné materiály',
195        'lettres_non_classees' => 'Nezotriedené materiály',
196        'lire_en_ligne' => 'Prečítať si správu na stránke.',
197        'liste_abonnes' => 'Zoznam abonentov',
198        'liste_lettres' => 'Zoznam materiálov',
199        'liste_lettres_aucune' => 'Ešte ste nevytvorili informačný materiál.',
200        'liste_messages' => 'Správy',
201
202        // M
203        'mail_info_desinscription_corps' => 'Alerte envoyée par le plugin CleverMail du site @nom_site@ ( @url_site@ ) :
204
205Désinscription de @sub_email@ de la lettre « @lst_name@ »', # NEW
206        'mail_info_inscription_corps' => 'Alerte envoyée par le plugin CleverMail du site @nom_site@ ( @url_site@ ) :
207
208Inscription de @sub_email@ à la lettre « @lst_name@ »', # NEW
209        'mail_info_inscription_sujet' => 'Registrácia @sub_email@',
210        'mail_inscription_multiple' => 'Bonjour,
211
212Pour confirmer votre inscription aux lettres d\'information suivantes :
213
214 @@NOM_COMPLET@@
215
216veuillez cliquer sur ce lien :
217
218 @@URL_CONFIRMATION@@
219
220Merci', # NEW
221        'maj_inscription' => 'údaje o registrácii boli aktualizované',
222        'maj_inscriptions' => 'údaje o registráciách boli aktualizované',
223        'mauvais_affichage' => 'Ak sa vám tento e-mail nezobrazil správne, prečítajte si ho na stránke',
224        'mauvais_identifiant_lettre' => 'Nesprávny identifikátor informačného materiálu',
225        'message' => 'správa',
226        'message_queue_attente' => 'čakajúca správa',
227        'message_queue_envoye' => '@nb@ odoslaná správa',
228        'messages' => 'správy',
229        'messages_attentes' => 'Čakajúce správy',
230        'messages_attentes_text' => 'Ici sont listés les messages qui sont en file d\'attente pour être envoyés', # NEW
231        'messages_cours_envoi' => 'Správy, ktoré sa posielajú',
232        'messages_cours_envoi_text' => 'Ici sont listés les messages qui sont en cours d\'envoi par le facteur, lot par lot', # NEW
233        'messages_envoyes' => 'Odoslané správy',
234        'messages_envoyes_text' => 'Ici sont listés les messages qui ont été envoyés avec succès', # NEW
235        'messages_queue_attente' => 'Čakajúce správy',
236        'messages_queue_envoye' => 'odoslaných správ: @nb@',
237        'mod_closed' => 'Uzavretý',
238        'mod_email' => 'E-mail',
239        'mod_explication' => 'Nižšie sú popísané rôzne režimy spravovania.',
240        'mod_explication_closed' => 'Uzavretý: nikto sa nemôže zaregistrovať',
241        'mod_explication_email' => 'E-mail : tout le monde peut s\'inscrire après confirmation par e-mail', # NEW
242        'mod_explication_mod' => 'Moderovaný: registráciu musí potvrdiť moderátor',
243        'mod_explication_open' => 'Otvorený: každý sa môže zaregistrovať  bez potvrdzovania',
244        'mod_mod' => 'Moderovaný',
245        'mod_open' => 'Otvorený',
246        'mode' => 'Režim',
247        'moderation' => 'Správa registrácií',
248        'modifie' => 'Zmenené',
249        'modifier' => 'Zmeniť',
250        'modifier_abonne' => 'Upraviť údaje o abonentovi',
251        'modifier_message' => 'Upraviť správu',
252        'modifier_submit' => 'Upraviť',
253
254        // N
255        'n_nouveaux_abonnes' => 'noví abonenti',
256        'nettoyer_abonnement' => 'Vider les abonnements en attente depuis plus d\'un mois', # NEW
257        'news1' => 'Novinky č. 1',
258        'news_depuis' => 'Novinky od',
259        'nom' => 'Meno',
260        'nom_formulaire_clevermail' => 'Formulaire d\'abonnement aux listes de diffusion', # NEW
261        'nombre_messages' => 'Počet správ na odoslanie',
262        'nouveau_message' => 'nová správa',
263        'nouveaux_abonnes_et' => ' a ',
264        'nouveaux_messages' => 'Nové správy',
265        'nouveaux_messages_text' => 'Ici sont listés les messages qui ne sont pas encore envoyés', # NEW
266
267        // P
268        'parametres' => 'Vlastnosti',
269        'plusieurs_messages_en_attente' => 'čaká: @nb@',
270        'plusieurs_messages_en_cours_envoi' => 'posiela sa: @nb@',
271        'plusieurs_messages_envoyes' => 'odoslaných: @nb@',
272        'prefixer_messages' => 'Prefix',
273        'prefixer_messages_explication' => 'Préfixer les sujets des messages avec le nom de la lettre d\'information', # NEW
274        'procedure_termine' => 'Na ukončenie operácie kliknite sem',
275        'proprietes' => 'Vlastnosti',
276
277        // R
278        'resultats' => 'výsledky',
279
280        // S
281        'selection_des_listes' => 'Výber zoznamov',
282        'send_error' => 'Erreur lors de l\'envoi du message de demande de confirmation, veuillez réessayer.', # NEW
283        'source_des_abonnes' => 'Vytvoriť zoznam abonentov',
284        'statistiques' => 'Štatistiky',
285        'sujet' => 'Predmet',
286        'sujet_mail_inscription_multiple' => 'Potvrdenie vašej registrácie',
287        'sujet_mail_mod' => 'Modération de la lettre @nom_lettre@', # NEW
288        'sujet_message' => 'Predmet správy',
289        'sujet_vide' => 'Predmet nemôže byť prázdny',
290        'supprimer' => 'Odstrániť',
291        'supprimer_abonne_base' => 'Supprimer définitivement cet abonné de la base', # NEW
292        'supprimer_abonnes' => 'Odstrániť vybraných abonentov',
293        'supprimer_confirmer' => 'Určite chcete odstrániť?',
294
295        // T
296        'tags_specifiques' => 'Tags spécifiques', # NEW
297
298        // U
299        'un_message_en_attente' => '1 čaká',
300        'un_message_en_cours_envoi' => '1 sa posiela',
301        'un_message_envoye' => '1 odoslaná',
302        'url_templates' => 'URL vygenerovaných šablón',
303        'url_templates_explication' => 'Précisez l\'URL d\'une page distante, ou le nom d\'un squelette SPIP local, sans l\'extension .html. CleverMail propose le squelette par défaut <code>clevermail_nouveautes_html</code>.', # NEW
304
305        // V
306        'version_html' => 'HTML verzia',
307        'version_txt' => 'Textová verzia',
308        'version_txt_explication' => 'Si vous ne remplissez pas ce paramètre, la version texte sera obtenue automatiquement à partir de la version HTML. CleverMail propose le squelette par défaut <code>clevermail_nouveautes_text</code>.', # NEW
309        'veuillez_corriger_votre_saisie' => 'Prosím, opravte to, čo ste zadali.',
310        'vous_devez_choisir_au_moins_une_liste' => 'Musíte si vybrať aspoň jedno písmeno.',
311        'vous_devez_choisir_un_fichier' => 'Musíte vytrať súbor...'
312);
313
314?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.