source: spip-zone/_plugins_/comments/comments-200/lang/comments_ca.php @ 45912

Last change on this file since 45912 was 45912, checked in by salvatore@…, 10 years ago

langues (comments)

File size: 1.5 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://www.spip.net/trad-lang/
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // C
11        'cfg_forum_longueur' => 'Llargada dels missatges',
12        'cfg_forum_longueur_maxi' => 'Llargada màxima',
13        'cfg_forum_longueur_mini' => 'Llargada mínima',
14        'comment' => 'comentari',
15        'comments' => 'comentaris',
16        'comments_h' => 'Els teus comentaris',
17
18        // D
19        'date_heure_a' => 'a',
20        'date_jour_le' => 'El',
21
22        // F
23        'forum_qui_etes_vous' => 'Qui ets?',
24
25        // L
26        'label_email' => 'Correu electrònic (no publicat)',
27        'label_nom' => 'Nom',
28        'label_url' => 'El teu lloc Web',
29
30        // M
31        'moderation_info' => 'Atenció, el teu missatge no apareixerà fins que no hagi estat rellegit i aprovat. ',
32
33        // P
34        'permalink_to' => 'Enllaç permanent cap el comentari',
35
36        // R
37        'reponse_comment_modere' => 'El teu comentari s\'ha enregistrat correctament i està esperant la relectura abans de ser publicat.',
38        'reponse_comment_ok' => 'Gràcies pel comentari!',
39
40        // S
41        'saisie_texte_info' => 'Aquest formulari accepta les dreceres SPIP <code>[-&gt;url] {{italique}} {italique} &lt;quote&gt; &lt;code&gt;</code> i el codi HTML <code>&lt;q&gt; &lt;del&gt; &lt;ins&gt;</code>. Per crear paràgrafs, deixeu simplement línies buides.',
42        'saisie_texte_legend' => 'Afegeix el comentari aquí',
43        'submit1' => 'Visualització prèvia',
44        'submit2' => 'Confirmar l\'enviament',
45
46        // T
47        'titre_comments' => 'Comentaris'
48);
49
50?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.