source: spip-zone/_plugins_/comments/trunk/lang/comments_ca.php @ 102001

Last change on this file since 102001 was 102001, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] comments Export depuis http://trad.spip.net

File size: 1.6 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/comments?lang_cible=ca
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // C
13        'cfg_forum_longueur' => 'Llargada dels missatges',
14        'cfg_forum_longueur_maxi' => 'Llargada màxima',
15        'cfg_forum_longueur_mini' => 'Llargada mínima',
16        'comment' => 'comentari',
17        'comments' => 'comentaris',
18        'comments_h' => 'Els teus comentaris',
19
20        // D
21        'date_heure_a' => 'a',
22        'date_jour_le' => 'El',
23
24        // F
25        'forum_qui_etes_vous' => 'Qui ets?',
26
27        // L
28        'label_email' => 'Correu electrònic (no publicat)',
29        'label_nom' => 'Nom',
30        'label_url' => 'El teu lloc Web',
31
32        // M
33        'moderation_info' => 'Atenció, el teu missatge no apareixerà fins que no hagi estat rellegit i aprovat. ',
34
35        // P
36        'permalink_to' => 'Enllaç permanent cap el comentari',
37
38        // R
39        'reponse_comment_modere' => 'El teu comentari s’ha enregistrat correctament i està esperant la relectura abans de ser publicat.',
40        'reponse_comment_ok' => 'Gràcies pel comentari!',
41
42        // S
43        'saisie_texte_info' => 'Aquest formulari accepta les dreceres SPIP <code>[-&gt;url] {{italique}} {italique} &lt;quote&gt; &lt;code&gt;</code> i el codi HTML <code>&lt;q&gt; &lt;del&gt; &lt;ins&gt;</code>. Per crear paràgrafs, deixeu simplement línies buides.',
44        'saisie_texte_legend' => 'Afegeix el comentari aquí',
45        'submit1' => 'Visualització prèvia',
46        'submit2' => 'Confirmar l’enviament',
47
48        // T
49        'titre_comments' => 'Comentaris'
50);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.