source: spip-zone/_plugins_/compositions/trunk/lang/compositions_nl.php @ 94017

Last change on this file since 94017 was 94017, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] compositions Export depuis http://trad.spip.net

  • Property svn:eol-style set to LF
File size: 2.2 KB
RevLine 
[79658]1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/compositions?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
[94017]6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
[79658]9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // C
13        'composition' => 'Compositie',
14        'composition_defaut' => 'standaard compositie',
15        'composition_heritee' => 'geërfd',
16        'composition_utilisee' => 'Compositie:',
17        'composition_verrouillee' => 'Deze compositie is door de webmaster vergrendeld.',
18        'compositions' => 'Composities',
19
20        // D
21        'des_utilisations' => '@nb@ toepassingen',
22
23        // H
24        'heritages' => 'Deze compositie legt de standaardcompositie vast van de volgende objecten:',
25
[93405]26        // I
27        'info_aucune_composition' => 'Geen enkele compositie',
28
[79658]29        // L
30        'label_activer_composition_objets' => 'Pas de composities toe op de objecten',
31        'label_branche_verrouillee' => 'De composities van deze tak zijn vergrendeld.',
32        'label_chemin_compositions' => 'Compositiemap',
33        'label_chemin_compositions_details' => 'Geef het pad aan waarin de skeletten van de composities moeten worden gezocht.',
34        'label_composition' => 'Compositie',
35        'label_composition_branche_lock' => 'De compositie van alle objecten van de tak vergrendelen',
36        'label_composition_explication' => 'Je bent webmaster. Je mag',
37        'label_composition_lock' => 'Vergrendel de compositie',
38        'label_composition_rubrique' => 'Compositie van rubrieken',
[85133]39        'label_heritages' => 'Erfenis',
[79658]40        'label_information' => 'Informatie',
41        'label_masquer_formulaire' => 'Het formulier verbergen',
42        'label_masquer_formulaire_composition' => 'Verberg het compositie-keuzemenu wanneer de gebruiker het recht niet heeft ze te veranderen.',
43        'label_pas_de_composition' => 'Geen enkele compositie',
44        'label_styliser' => 'Keuze van skeletten',
45        'label_styliser_auto' => 'Gebruik geen automatische selectie. De selectie wordt door mijn skeletten gedaan.',
46        'label_tout_verrouiller' => 'Alles vergrendelen',
47        'label_toutes_verrouilles' => 'Alle composities zijn vergrendeld.',
48        'label_verrouiller_toutes_compositions' => 'Alle composities vergrendelen (alleen webmasters kunnen ze aanpassen).',
49
50        // U
[92899]51        'une_utilisation' => '1 toepassing',
52
53        // V
54        'voir_image_exemple' => 'Een voorbeeldafbeelding bekijken'
[79658]55);
56
57?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.