source: spip-zone/_plugins_/compositions/trunk/lang/compositions_nl.php @ 107756

Last change on this file since 107756 was 102003, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] compositions Export depuis http://trad.spip.net

  • Property svn:eol-style set to LF
File size: 2.5 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/compositions?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'ajouter_compositions' => 'Composities toevoegen',
14
15        // C
16        'composition' => 'Compositie',
17        'composition_defaut' => 'standaard compositie',
18        'composition_heritee' => 'geërfd',
19        'composition_utilisee' => 'Compositie:',
20        'composition_verrouillee' => 'Deze compositie is door de webmaster vergrendeld.',
21        'compositions' => 'Composities',
22
23        // D
24        'des_utilisations' => '@nb@ toepassingen',
25
26        // H
27        'heritages' => 'Deze compositie legt de standaardcompositie vast van de volgende objecten:',
28
29        // I
30        'info_1_composition' => '1 compositie',
31        'info_aucune_composition' => 'Geen enkele compositie',
32        'info_nb_compositions' => '@nb@ composities',
33
34        // L
35        'label_activer_composition_objets' => 'Pas de composities toe op de objecten',
36        'label_branche_verrouillee' => 'De composities van deze tak zijn vergrendeld.',
37        'label_chemin_compositions' => 'Compositiemap',
38        'label_chemin_compositions_details' => 'Geef het pad aan waarin de skeletten van de composities moeten worden gezocht.',
39        'label_composition' => 'Compositie',
40        'label_composition_branche_lock' => 'De compositie van alle objecten van de tak vergrendelen',
41        'label_composition_explication' => 'Je bent webmaster. Je mag',
42        'label_composition_lock' => 'Vergrendel de compositie',
43        'label_composition_rubrique' => 'Compositie van rubrieken',
44        'label_heritages' => 'Erfenis',
45        'label_information' => 'Informatie',
46        'label_masquer_formulaire' => 'Het formulier verbergen',
47        'label_masquer_formulaire_composition' => 'Verberg het compositie-keuzemenu wanneer de gebruiker het recht niet heeft ze te veranderen.',
48        'label_pas_de_composition' => 'Geen enkele compositie',
49        'label_styliser' => 'Keuze van skeletten',
50        'label_styliser_auto' => 'Gebruik geen automatische selectie. De selectie wordt door mijn skeletten gedaan.',
51        'label_tout_verrouiller' => 'Alles vergrendelen',
52        'label_toutes_verrouilles' => 'Alle composities zijn vergrendeld.',
53        'label_verrouiller_toutes_compositions' => 'Alle composities vergrendelen (alleen webmasters kunnen ze aanpassen).',
54
55        // M
56        'message_info_ajouter_compositions' => 'Om je eigen composities te maken, raadpleeg je de documentatie: @url_doc@.',
57
58        // U
59        'une_utilisation' => '1 toepassing',
60
61        // V
62        'voir_image_exemple' => 'Een voorbeeldafbeelding bekijken'
63);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.