source: spip-zone/_plugins_/contact/trunk/lang/paquet-contact_nl.php @ 94020

Last change on this file since 94020 was 94020, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] paquet-contact Export depuis http://trad.spip.net

File size: 660 bytes
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-contact?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // C
13        'contact_description' => 'Maak met deze plugin een eigen contactformulier (naam, voornaam, adres, telefoon, ...) en biedt een keuzelijst van geadresseerden die de verzamelde informatie per mail ontvangen.',
14        'contact_nom' => 'Geavanceerd contactformulier',
15        'contact_slogan' => 'Deze uitbreiding biedt een contactformulier met diverse opties'
16);
17
18?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.