source: spip-zone/_plugins_/contacts_et_organisations/trunk/lang/contacts_sk.php @ 58765

Last change on this file since 58765 was 58765, checked in by salvatore@…, 8 years ago

langues (contacts)

File size: 8.9 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org/tradlang_module/contacts?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'aucun_contact' => 'Žiaden kontakt tu nie je!',
12        'aucune_organisation' => 'Žiadna organizácia tu nie je!',
13        'auteur_lie' => 'Id prepojeného autora',
14
15        // B
16        'bouton_contacts' => 'Kontakty',
17        'bouton_contacts_organisations' => 'Osobné kontakty a spoločnosti',
18        'bouton_organisations' => 'Spoločnosti',
19        'bouton_rechercher' => 'Vyhľadať',
20        'bouton_repertoire' => 'Adresár',
21
22        // C
23        'cfg_activer_squelettes_publics_zpip1' => 'Verejné šablóny ZPIPu v1',
24        'cfg_activer_squelettes_publics_zpip1_explication' => 'Aktivovať verejné šablóny pre ZPIP vo verzii 1,
25                ktoré umožňujú prehliadať kontakty na ľudí a spoločnosti na verejne prístupnej stránke?',
26        'cfg_afficher_infos_sur_auteurs' => 'Podrobné zobrazenie autorov?',
27        'cfg_afficher_infos_sur_auteurs_explication' => 'Zobraziť kontaktné údaje spoločnosti
28                alebo aj na autorov v súkromnej zóne?',
29        'cfg_associer_aux_auteurs' => 'Prepojiť s autormi?',
30        'cfg_associer_aux_auteurs_explication' => 'Umožňuje prepájať kontakty na ľudí a spoločnosti
31                s autormi. Pridá formulár na prepojenie autora na stránky s kontaktmi na ľudí alebo spoločnosti,
32                a aj opačne pridá formulár na prepojenie kontaktov na ľudí alebo spoločnosti so stránku s autormi.',
33        'cfg_lier_organisations_rubriques' => 'Prepojiť s rubrikami',
34        'cfg_lier_organisations_rubriques_explication' => 'Umožniť prepájať spoločnosti s rubrikami?
35                Táto funkcia zobrazí oddeľovač spoločností podľa rubrík a oddeľovač rubrík podľa spoločností.',
36        'changer' => 'Zmeniť',
37        'chercher_contact' => 'Vyhľadať',
38        'chercher_organisation' => 'Vyhľadať',
39        'chercher_statut' => 'Stav',
40        'confirmer_delier_contact' => 'Určite chcete zrušiť prepojenie tejto organizácie s týmto kontaktom?',
41        'confirmer_delier_organisation' => 'Určite chcete zrušiť prepojenie tohto kontaktu s touto organizáciou?',
42        'confirmer_delier_organisation_rubrique' => 'Určite chcete zrušiť prepojenie tejto organizácie s touto rubrikou?',
43        'confirmer_supprimer_contact' => 'Určite chcete zmazať všetky údaje o tomto kontakte?',
44        'confirmer_supprimer_organisation' => 'Určite chcete zmazať všetky údaje o tejto organizácii?',
45        'contact' => 'Kontakt',
46        'contact_ajouter' => 'Pridať kontakt',
47        'contact_ajouter_lien' => 'Pridať tento kontakt',
48        'contact_associe_a_auteur_numero' => 'Prepojiť s autorom číslo',
49        'contact_associer_a_auteur' => 'Prepojiť s autorom',
50        'contact_aucun' => 'Žiaden kontakt',
51        'contact_creer' => 'Vytvoriť kontakt',
52        'contact_creer_associer' => 'Vytvoriť kontakt a prepojiť',
53        'contact_editer' => 'Upraviť tento kontakt',
54        'contact_logo' => 'Logo kontaktu',
55        'contact_nouveau_titre' => 'Nový kontakt',
56        'contact_numero' => 'Kontakt číslo',
57        'contact_retirer_lien' => 'Odstrániť kontakt',
58        'contact_retirer_tous_lien' => 'Odstrániť všetky kontakty',
59        'contact_un' => 'Jeden kontakt',
60        'contact_voir' => 'Zobraziť',
61        'contacts' => 'Kontakty',
62        'contacts_nb' => '@nb@ kontaktov',
63        'creer_auteur_contact' => 'Vytvoriť nového autora a prepojiť ho s týmto kontaktom',
64        'creer_auteur_organisation' => 'Vytvoriť nového autora a prepojiť ho s touto organizáciou',
65
66        // D
67        'definir_auteur_comme_contact' => 'Nastaviť ako kontakt',
68        'definir_auteur_comme_organisation' => 'Definovať ako organizáciu',
69        'delier_cet_auteur' => 'Zrušiť prepojenie',
70        'delier_contact' => 'Zrušiť prepojenie',
71        'delier_organisation' => 'Zrušiť prepojenie',
72
73        // E
74        'est_un_contact' => 'Tento autor je nastavený ako kontakt',
75        'est_une_organisation' => 'Tento autor je nastavený ako organizácia',
76        'explication_activite' => 'Činnosť organizácie: mimovládna organizácia, vzdelávanie, publikovanie a pod.',
77        'explication_contacts_ou_organisations' => 'Môžete tohto autora nastaviť ako kontakt alebo ako organizáciu.  Ďalšie polia potom môžete vyplniť na stránke Upraviť autora.',
78        'explication_identification' => 'Identifikácia organizácie: napr. DIČ.',
79        'explication_statut_juridique' => 'spoločnosť, organizácia, združenie a pod.',
80        'explication_supprimer_contact' => 'Vymazaním tohto kontaktu vymažete všetky ďalšie údaje, ktoré boli vyplnené na stránke autora.',
81        'explication_supprimer_organisation' => 'Odstránením tejto organizácie odstránite všetky ďalšie údaje, ktoré boli vyplnené na autorskej stránke.',
82        'explications_page_contacts' => 'Stránka sa rekonštruuje.<br /><br />Plánované akcie:<ul>
83<li>zobraziť všetky kontakty,</li><li>zmeniť autorov v kontaktoch,</li><li>nahrať kontakty,</li><li>li>...</li></ul><br />Ďakujeme vám za podnety na  <a href="http://www.spip-contrib.net/Plugin-Contacts-Organisations#pagination_comments-list">diskuskom fóre;-)</ a>',
84        'explications_page_organisations' => 'Stránka sa rekonštruuje. <br /> <br /> Plánované akcie:
85 <ul>  <li> zobraziť všetky organizácie, </ li> upraviť autorov v organizáciách, </ li> nahrať organizácie, </ li> ...</ li> </ ul> <br / > Ďakujeme vám za podnety na <a href="http://www.spip-contrib.net/Plugin-Contacts-Organisations#pagination_comments-list"> diskusnom fóre;-) </ a>',
86
87        // I
88        'info_contacts_organisation' => 'Kontakty organizácie',
89        'info_nb_contacts' => 'Prepojené kontakty',
90        'info_organisation_appartenance' => 'Organizácia',
91        'info_organisations_appartenance' => 'Členstvo v organizáciách',
92        'info_organisations_filles' => 'Podradené organizácie',
93        'info_organisations_meres' => 'Nadradené organizácie',
94        'info_tous_contacts' => 'Všetky kontakty',
95        'info_toutes_organisations' => 'Všetky organizácie',
96        'infos_contacts_ou_organisations' => 'Kontakty a organizácie',
97
98        // L
99        'label_activite' => 'Aktivita',
100        'label_civilite' => 'Pohlavie',
101        'label_date_creation' => 'Dátum vytvorenia',
102        'label_date_naissance' => 'Dátum narodenia',
103        'label_descriptif' => 'Popis',
104        'label_email' => 'E-mail',
105        'label_fonction' => 'Funkcia',
106        'label_identification' => 'Identifikácia',
107        'label_nom' => 'Meno',
108        'label_nom_organisation' => 'Organizácia',
109        'label_organisation' => 'Prepojená organizácia',
110        'label_organisation_parente' => 'Nadradená organizácia',
111        'label_prenom' => 'Krstné meno',
112        'label_prenom_nom' => 'Meno a priezvisko',
113        'label_pseudo' => 'Prezývka',
114        'label_recherche_auteurs' => 'Vyhľadať v autoroch',
115        'label_recherche_contacts' => 'Vyhľadať v kontaktoch',
116        'label_recherche_organisations' => 'Vyhľadať v organizáciách',
117        'label_statut_juridique' => 'Právne postavenie',
118        'label_telephone' => 'Telefón',
119        'label_type_liaison' => 'Odkaz',
120        'lier_ce_contact' => 'Pripojiť tento kontakt',
121        'lier_cet_auteur' => 'Odkaz',
122        'lier_cette_organisation' => 'Pripojiť k tejto organizácii',
123        'lier_contact' => 'Pripojiť kontakt',
124        'lier_organisation' => 'Pripojiť k organizácii',
125        'liste_contacts' => 'Zoznam všetkých kontaktov v databáze',
126        'liste_organisations' => 'Zoznam všetkých organizácií v databáze',
127
128        // N
129        'nb_contact' => '1 kontakt',
130        'nb_contacts' => '@nb@ kontaktov',
131        'nom_contact' => 'Meno',
132        'nom_organisation' => 'Názov',
133
134        // O
135        'organisation' => 'Spoločnosť',
136        'organisation_ajouter' => 'Pridať spoločnosť',
137        'organisation_ajouter_lien' => 'Pridať túto spoločnosť',
138        'organisation_associe_a_auteur_numero' => 'Prepojené s autorom číslo',
139        'organisation_associer_a_auteur' => 'Prepojiť s autorom',
140        'organisation_aucun' => 'Žiadna spoločnosť',
141        'organisation_creer' => 'Zapísať organizáciu',
142        'organisation_creer_associer' => 'Vytvoriť a vytvoriť prepojiť so spoločnosťou',
143        'organisation_creer_fille' => 'Zapísať podradenú organizáciu',
144        'organisation_editer' => 'Upraviť túto organizáciu',
145        'organisation_logo' => 'Logo spoločnosti',
146        'organisation_nouveau_titre' => 'Nová spoločnosť',
147        'organisation_numero' => 'Organizácia číslo',
148        'organisation_retirer_lien' => 'Odstrániť spoločnosť',
149        'organisation_retirer_tous_lien' => 'Odstrániť všetky spoločnosti',
150        'organisation_un' => 'Jedna organizácia',
151        'organisation_voir' => 'Zobraziť',
152        'organisations' => 'Organizácie',
153        'organisations_nb' => '@nb@ organizácií',
154
155        // P
156        'prenom' => 'Krstné meno',
157
158        // R
159        'recherche_de' => 'Vyhľadať "@recherche@"',
160        'rechercher' => 'Vyhľadať',
161
162        // S
163        'statut_juridique' => 'Právna forma',
164        'supprimer_contact' => 'Odstrániť tento kontakt',
165        'supprimer_organisation' => 'Odstrániť túto organizáciu',
166
167        // T
168        'titre_contact' => 'Kontaktné údaje',
169        'titre_organisation' => 'Informácie o organizácii',
170        'titre_page_configurer_contacts_et_organisations' => 'Nastaviť Kontakty a spoločnosti',
171        'titre_page_contacts' => 'Riadenie kontaktov',
172        'titre_page_organisations' => 'Riadenie organizácií',
173        'titre_page_repertoire' => 'Adresár',
174        'titre_parametrages' => 'Nastavenie parametrov',
175        'tous' => 'Všetko'
176);
177
178?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.