source: spip-zone/_plugins_/contacts_et_organisations/trunk/lang/contacts_sk.php @ 74628

Last change on this file since 74628 was 74628, checked in by salvatore@…, 6 years ago

langues (contacts)

File size: 10.2 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/contacts?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'aucun_contact' => 'Neexistuje žiaden kontakt!',
12        'aucune_organisation' => 'Neexistuje žiadna organizácia!',
13        'auteur_associe_est_a_la_poubelle' => 'Autor je zaradený v smetnom koši! Tento autor bude odstránený za niekoľko dní.',
14        'auteur_associe_inexistant' => 'Priradený autor neexistuje! Pravdepodobne bol už premiestnený do smetného koša a odstránený.',
15        'auteur_lie' => 'Id pripojeného autora',
16
17        // B
18        'bouton_contacts' => 'Kontakty na ľudí',
19        'bouton_contacts_organisations' => 'Kontakty na ľudí a organizácie',
20        'bouton_organisations' => 'Organizácie',
21        'bouton_rechercher' => 'Vyhľadať',
22        'bouton_repertoire' => 'Adresár',
23
24        // C
25        'cfg_activer_squelettes_publics_zpip1' => 'Verejné šablóny ZPIPu v1',
26        'cfg_activer_squelettes_publics_zpip1_explication' => 'Aktivovať verejné šablóny pre ZPIP vo verzii 1,
27                ktoré umožňujú prehliadať kontakty a organizácie na verejne prístupnej stránke?',
28        'cfg_afficher_infos_sur_auteurs' => 'Podrobné zobrazenie autorov?',
29        'cfg_afficher_infos_sur_auteurs_explication' => 'Zobraziť kontaktné údaje organizácie
30                aj na stránkach autorov v súkromnej zóne?',
31        'cfg_associer_aux_auteurs' => 'Pripojiť autorov?',
32        'cfg_associer_aux_auteurs_explication' => 'Umožňuje prepájať kontakty na ľudí a organizácie s autormi. Pridá formulár na prepojenie autora na stránky s kontaktmi na ľudí alebo organizácie,
33                a aj opačne pridá formulár na prepojenie kontaktov na ľudí alebo organizácie so stránku s autormi.',
34        'cfg_lier_organisations_rubriques' => 'Prepojiť s rubrikami',
35        'cfg_lier_organisations_rubriques_explication' => 'Umožniť prepájnie organizácií s rubrikami?
36                Táto funkcia zobrazí výber organizácií podľa rubrík a výber rubrík podľa organizácií.',
37        'cfg_relations_avec_auteurs' => 'Vzťah k autorom',
38        'cfg_supprimer_reciproquement_auteurs_et_contacts' => 'Vymazať kontakty na autorov, ktoré sa opakujú?',
39        'cfg_supprimer_reciproquement_auteurs_et_contacts_explication' => 'Ak aktivujete túto možnosť, pri vymazaní kontaktu na osobu (alebo  organizáciu) autor priradený k tomuto kontaktu  bude presunutý do koša. Podobne pri vymazaní autora bude vymazaný aj kontakt naňho. To môže pomôcť k tomu, aby sa nehromadili neaktuálne kontakty, ale pozor: vymazanie je definitívne a autor bude presunutý do koša aj vtedy, ak napísal nejaké články.',
40        'changer' => 'Zmeniť',
41        'chercher_contact' => 'Vyhľadať',
42        'chercher_organisation' => 'Vyhľadať',
43        'chercher_statut' => 'Stav',
44        'confirmer_delier_contact' => 'Určite chcete zrušiť prepojenie tejto organizácie s týmto kontaktom?',
45        'confirmer_delier_organisation' => 'Určite chcete zrušiť prepojenie tohto kontaktu s touto organizáciou?',
46        'confirmer_delier_organisation_rubrique' => 'Určite chcete zrušiť prepojenie tejto organizácie s touto rubrikou?',
47        'confirmer_supprimer_contact' => 'Určite chcete zmazať všetky údaje o tomto kontakte?',
48        'confirmer_supprimer_organisation' => 'Určite chcete zmazať všetky údaje o tejto organizácii?',
49        'contact' => 'Kontakt',
50        'contact_ajouter' => 'Pridať kontakt',
51        'contact_ajouter_lien' => 'Pridať tento kontakt',
52        'contact_associe_a_auteur_numero' => 'Prepojiť s autorom číslo',
53        'contact_associer_a_auteur' => 'Prepojiť s autorom',
54        'contact_aucun' => 'Žiaden kontakt',
55        'contact_creer' => 'Vytvoriť kontakt',
56        'contact_creer_associer' => 'Vytvoriť kontakt a prepojiť',
57        'contact_editer' => 'Upraviť tento kontakt',
58        'contact_logo' => 'Logo kontaktu',
59        'contact_nouveau_titre' => 'Nový kontakt',
60        'contact_numero' => 'Kontakt číslo',
61        'contact_retirer_lien' => 'Odstrániť kontakt',
62        'contact_retirer_tous_lien' => 'Odstrániť všetky kontakty',
63        'contact_un' => 'Jeden kontakt',
64        'contact_voir' => 'Zobraziť',
65        'contacts' => 'Kontakty',
66        'contacts_nb' => '@nb@ kontaktov',
67        'creer_auteur_contact' => 'Zapísať nového autora a prepojiť ho s týmto kontaktom',
68        'creer_auteur_organisation' => 'Vytvoriť nového autora a prepojiť ho s touto organizáciou',
69
70        // D
71        'definir_auteur_comme_contact' => 'Označiť ako kontakt',
72        'definir_auteur_comme_organisation' => 'Označiť ako organizáciou',
73        'delier_cet_auteur' => 'Zrušiť prepojenie',
74        'delier_contact' => 'Zrušiť prepojenie',
75        'delier_organisation' => 'Zrušiť prepojenie',
76
77        // E
78        'est_un_contact' => 'Tento autor je nastavený ako kontakt',
79        'est_une_organisation' => 'Tento autor je nastavený ako organizácia.',
80        'explication_activite' => 'Činnosť organizácie: mimovládna organizácia, vzdelávanie, publikovanie a pod.',
81        'explication_contacts_ou_organisations' => 'Tohto autora môžete označiť ako kontakt alebo ako organizáciu.  Ďalšie polia potom môžete vyplniť na stránke Upraviť autora.',
82        'explication_identification' => 'Identifikátor organizácie, napr. IČO DIČ, IČ DPH, a pod.',
83        'explication_statut_juridique' => 'a. s., s. r. o., o. z., a t. ď.',
84        'explication_supprimer_contact' => 'Vymazaním tohto kontaktu vymažete všetky ďalšie údaje, ktoré boli vyplnené na stránke autora.',
85        'explication_supprimer_organisation' => 'Odstránením tejto organizácie odstránite všetky ďalšie údaje, ktoré boli vyplnené na autorskej stránke.',
86        'explications_page_contacts' => 'Stránka sa rekonštruuje.<br /><br />Plánované akcie:<ul>
87<li>zobraziť všetky kontakty,</li><li>zmeniť autorov v kontaktoch,</li><li>nahrať kontakty,</li><li>li>...</li></ul><br />Ďakujeme vám za podnety na  <a href="http://www.spip-contrib.net/Plugin-Contacts-Organisations#pagination_comments-list">diskuskom fóre;-)</ a>',
88        'explications_page_organisations' => 'Stránka sa rekonštruuje. <br /> <br /> Plánované akcie:
89 <ul>  <li> zobraziť všetky organizácie, </ li> upraviť autorov v organizáciách, </ li> nahrať organizácie, </ li> ...</ li> </ ul> <br / > Ďakujeme vám za podnety na <a href="http://www.spip-contrib.net/Plugin-Contacts-Organisations#pagination_comments-list"> diskusnom fóre;-) </ a>',
90
91        // I
92        'info_contacts_organisation' => 'Kontakty organizácie',
93        'info_nb_contacts' => 'Prepojené kontakty',
94        'info_organisation_appartenance' => 'Členstvo v organizácii',
95        'info_organisations_appartenance' => 'Členstvo v organizáciách',
96        'info_organisations_filles' => 'Podradené organizácie',
97        'info_organisations_meres' => 'Nadradené organizácie',
98        'info_tous_contacts' => 'Všetky kontakty',
99        'info_toutes_organisations' => 'Všetky organizácie',
100        'infos_contacts_ou_organisations' => 'Kontakty na ľudí a organizácie',
101
102        // L
103        'label_activite' => 'Aktivita',
104        'label_civilite' => 'Pohlavie',
105        'label_date_creation' => 'Dátum vytvorenia',
106        'label_date_naissance' => 'Dátum narodenia',
107        'label_descriptif' => 'Opis',
108        'label_email' => 'E-mail',
109        'label_fonction' => 'Funkcia',
110        'label_identification' => 'Identifikácia',
111        'label_nom' => 'Meno',
112        'label_nom_organisation' => 'Organizácia',
113        'label_organisation' => 'Prepojená organizácia',
114        'label_organisation_parente' => 'Nadradená organizácia',
115        'label_prenom' => 'Krstné meno',
116        'label_prenom_nom' => 'Meno a priezvisko',
117        'label_pseudo' => 'Prezývka',
118        'label_recherche_auteurs' => 'Vyhľadať v autoroch',
119        'label_recherche_contacts' => 'Vyhľadať v kontaktoch na ľudí',
120        'label_recherche_organisations' => 'Vyhľadať v organizáciách',
121        'label_statut_juridique' => 'Právna forma',
122        'label_telephone' => 'Telefón',
123        'label_type_liaison' => 'Odkaz',
124        'lier_ce_contact' => 'Pripojiť tento kontakt',
125        'lier_cet_auteur' => 'Odkaz',
126        'lier_cette_organisation' => 'Pripojiť túto organizáciu',
127        'lier_contact' => 'Pripojiť kontakt',
128        'lier_organisation' => 'Pripojiť organizáciu',
129        'liste_contacts' => 'Zoznam kontaktov na ľudí',
130        'liste_organisations' => 'Zoznam organizácií',
131
132        // N
133        'nb_contact' => '1 kontakt',
134        'nb_contacts' => '@nb@ kontaktov',
135        'nom_contact' => 'Meno',
136        'nom_organisation' => 'Názov',
137        'non_renseigne' => 'Neznámy',
138
139        // O
140        'organisation' => 'Organizácia',
141        'organisation_ajouter' => 'Pridať organizáciu',
142        'organisation_ajouter_lien' => 'Pridať túto organizáciu',
143        'organisation_associe_a_auteur_numero' => 'Prepojené s autorom číslo',
144        'organisation_associer_a_auteur' => 'Prepojiť s autorom',
145        'organisation_aucun' => 'Žiadna organizácia',
146        'organisation_creer' => 'Zapísať organizáciu',
147        'organisation_creer_associer' => 'Vytvoriť a pripojiť organizáciu',
148        'organisation_creer_fille' => 'Zapísať podradenú organizáciu',
149        'organisation_editer' => 'Upraviť túto organizáciu',
150        'organisation_logo' => 'Logo organizácie',
151        'organisation_nouveau_titre' => 'Nová organizácia',
152        'organisation_numero' => 'Organizácia číslo',
153        'organisation_retirer_lien' => 'Odstrániť organizáciu',
154        'organisation_retirer_tous_lien' => 'Odstrániť všetky organizácie',
155        'organisation_un' => 'Jedna organizácia',
156        'organisation_voir' => 'Zobraziť',
157        'organisations' => 'Organizácie',
158        'organisations_nb' => '@nb@ organizácií',
159
160        // P
161        'prenom' => 'Krstné meno',
162
163        // R
164        'recherche_de' => 'Vyhľadať "@recherche@"',
165        'rechercher' => 'Vyhľadať',
166
167        // S
168        'statut_juridique' => 'Právna forma',
169        'suppression_automatique_de_organisation_prochainement' => 'Aktuálne nastavenia
170zásuvného modulu Kontakty na ľudí a organizácie budú mať za následok automatické vymazanie tejto organizácie.',
171        'suppression_automatique_du_contact_prochainement' => 'Bez vášho zásahu
172sa za niekoľko dní automaticky vymažú
173súčasné nastavenia zásuvného modulu Kontakty a  nštitúcie.
174                ',
175        'supprimer_contact' => 'Odstrániť tento kontakt',
176        'supprimer_organisation' => 'Odstrániť túto organizáciu',
177
178        // T
179        'titre_contact' => 'Kontaktné údaje',
180        'titre_organisation' => 'Informácie o organizácii',
181        'titre_page_configurer_contacts_et_organisations' => 'Nastaviť Kontakty na ľudí a organizácie',
182        'titre_page_contacts' => 'Riadenie kontaktov',
183        'titre_page_organisations' => 'Riadenie organizácií',
184        'titre_page_repertoire' => 'Adresár',
185        'titre_parametrages' => 'Nastavenie parametrov',
186        'tous' => 'Všetko'
187);
188
189?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.