source: spip-zone/_plugins_/corbeille/trunk/lang/paquet-corbeille_nl.php

Last change on this file was 102014, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] paquet-corbeille Export depuis http://trad.spip.net

File size: 821 bytes
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-corbeille?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // C
13        'corbeille_description' => 'Deze plugin laat je toe af te wijken van het standaard gedrag van SPIP om bepaalde objecten automatisch na enkele dagen uit de database te verwijderen (artikelen, nieuwsberichten... in de prullenbak).
14
15Met deze plugin wroden objecten niet langer automatisch verwijderd. Alle artikelen en andere objecten blijven in de prullenbak bewaard en je kunt ze er altijd weer uit halen.',
16        'corbeille_nom' => 'Prullenbak',
17        'corbeille_slogan' => 'Beheer van documenten in de prullenbak'
18);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.