source: spip-zone/_plugins_/court-circuit/trunk/lang/courtcircuit_nl.php @ 97258

Last change on this file since 97258 was 97258, checked in by salvatore@…, 5 years ago

[Salvatore] courtcircuit Export depuis http://trad.spip.net

File size: 2.4 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/courtcircuit?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'aide_en_ligne' => 'Online hulp',
14
15        // C
16        'configurer_courtcircuit' => 'Configureer de regels voor kortsluiting van rubrieken',
17        'courtcircuit' => 'Kortsluiting',
18
19        // E
20        'explication_liens_rubriques' => 'De URL van de doorverwezen rubrieken direkt in de skeletten aanpassen?',
21        'explication_regles' => 'De hieronder staande regels worden in deze volgorde getoetst. Wanneer geen enkele regel een doorverwijzing bepaalt, wordt de rubriek normaal getoond.',
22        'explication_restreindre_langue' => 'Wanneer deze optie actief is worden alleen de artikelen van de taal meegenomen voor het bepalen van de doorverwijzing. Deze optie is alleen zinvol wanneer de rubrieken artikelen in meerdere talen bevatten. Gebruik hem niet als de site is gestructureerd in taalrubrieken of wanneer je de optie multi gebruikt.',
23        'explication_sousrubrique' => 'De eerste subrubriek (gesorteerd op titelnummer en datum) doorzoeken? De regels voor doorverwijzing zullen in deze subrubriek opnieuw worden getoetst.',
24        'explication_variantes_squelettes' => 'Voorbeeld: skeletten in de vorm rubrique-2.html of rubrique=3.html.',
25
26        // I
27        'item_appliquer_redirections' => 'Regels voor het doorverwijzen toepassen',
28        'item_jamais_rediriger' => 'Nooit doorsturen',
29        'item_ne_pas_rediriger' => 'Niet doorverwijzen',
30        'item_rediriger_sur_article' => 'Doorverwijzen op dit artikel',
31
32        // L
33        'label_article_accueil' => 'Introductie-artikel van de rubriek',
34        'label_composition_rubrique' => 'Rubriek met compositie',
35        'label_exceptions' => 'Uitzonderingen',
36        'label_liens' => 'URL van de rubrieken',
37        'label_liens_rubriques' => 'Op #URL_RUBRIQUE reageren?',
38        'label_plus_recent' => 'Nieuwste artikel van de rubriek',
39        'label_plus_recent_branche' => 'Meest recente artikel van de tak',
40        'label_rang_un' => 'Eerste artikel (genummerde artikelen)',
41        'label_regles' => 'Regels voor doorverwijzing van rubrieken',
42        'label_restreindre_langue' => 'Alleen met de artikelen van de taal rekening houden?',
43        'label_sousrubrique' => 'Subrubriek',
44        'label_un_article' => 'Enige artikel van de rubriek',
45        'label_variantes_squelettes' => 'Rubriek met afwijkende skeletten'
46);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.