source: spip-zone/_plugins_/court-circuit/trunk/lang/courtcircuit_sk.php @ 97258

Last change on this file since 97258 was 97258, checked in by salvatore@…, 5 years ago

[Salvatore] courtcircuit Export depuis http://trad.spip.net

File size: 2.3 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/courtcircuit?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'aide_en_ligne' => 'Online pomocník',
14
15        // C
16        'configurer_courtcircuit' => 'Nastaviť pravidlá krátkeho prepojenia rubrík',
17        'courtcircuit' => 'Krátke prepojenie',
18
19        // E
20        'explication_liens_rubriques' => 'Zmeniť internetové adresy presmerovaných rubrík priamo v šablónach?',
21        'explication_regles' => 'Rôzne pravidlá budú testované v tomto poradí. Ak presmerovanie neupravuje žiadne pravidlo, potom bude rubrika zobrazená normálne.',
22        'explication_restreindre_langue' => 'Ak aktivujete túto možnosť, do presmerovania budú zahrnuté iba články v aktívnom jazyku. Táto možnosť ju užitočná iba ak máte vo svojich rubrikách články v rôznych jazykoch. Nepoužívajte ju, ak máte rubriky rozdelené podľa jazykov alebo ak používate viacjazyčné polia.',
23        'explication_sousrubrique' => 'Prehľadať prvú podrubriku (zotriedenú podľa čísla titulku a dátumu)? Pravidlá na presmerovanie budú v tejto podrubrike testované znova.',
24        'explication_variantes_squelettes' => 'Príklad: šablóny v podobe rubrique-2.html alebo rubrique=3.html.',
25
26        // I
27        'item_appliquer_redirections' => 'Použiť pravidlá na presmerovanie',
28        'item_jamais_rediriger' => 'Nikdy nepresmerovať',
29        'item_ne_pas_rediriger' => 'Nepresmerovať',
30        'item_rediriger_sur_article' => 'Presmerovať na tento článok',
31
32        // L
33        'label_article_accueil' => 'Úvodný článok rubriky',
34        'label_composition_rubrique' => 'Rubrika s kompozíciou',
35        'label_exceptions' => 'Výnimky',
36        'label_liens' => 'URL rubrík',
37        'label_liens_rubriques' => 'Konať podľa tagu #URL_RUBRIQUE?',
38        'label_plus_recent' => 'Najnovší článok rubriky',
39        'label_plus_recent_branche' => 'Článok najnovšej vetvy',
40        'label_rang_un' => 'Prvý článok (číslované články)',
41        'label_regles' => 'Pravidlá presmerovania rubrík',
42        'label_restreindre_langue' => 'Nebrať na vedomie články v danom jazyku?',
43        'label_sousrubrique' => 'Podrubriky',
44        'label_un_article' => 'Jediný článok rubriky',
45        'label_variantes_squelettes' => 'Rubrika s variantom šablón'
46);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.