source: spip-zone/_plugins_/couteau-kiss/lang/ck_sk.php @ 58984

Last change on this file since 58984 was 58984, checked in by salvatore@…, 9 years ago

langues (ck)

File size: 3.8 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org/tradlang_module/174?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // E
11        'erreur_cache_taille_mini' => 'Cache nemôže byť menšia ako 10 MB',
12        'erreur_dossier_squelette_invalide' => 'Priečinok šablóny nemôže byť  absolútne umiestnenie ani nemôže obsahovať odkaz <tt>../</tt>',
13        'explication_dossier_squelettes' => 'Môžete zadať viacero priečinkov a oddeliť ich ":", ktoré sa budú brať do úvahy po poradí. Priečinok s názvom "<tt>squelettes</tt>" sa vždy berie do úvahy ako posledný, ak existuje.',
14        'explication_image_seuil_document' => 'Stiahnuté obrázky môžu byť automaticky presunuté do režimu dokumentu mimo predvolenej šírky',
15        'explication_introduction_suite' => 'Nasledujúce body boli pridané cez tag <tt>#INTRODUCTION</tt> pri vystrihnutí textu. Podľa predvolených nastavení <tt> (...)</tt>',
16
17        // L
18        'label_cache_duree' => 'Trvanie cache (v s)',
19        'label_cache_duree_recherche' => 'Trvanie cache vyhľadávania (v s)',
20        'label_cache_strategie' => 'Stratégia cache',
21        'label_cache_strategie_jamais' => 'Bez cache (táto možnosť bude zrušená po 24 hodinách)',
22        'label_cache_strategie_normale' => 'Obmedzené trvanie chache',
23        'label_cache_strategie_permanent' => 'Neobmedzené trvanie chache',
24        'label_cache_taille' => 'Veľkosť cache (v MB)',
25        'label_compacte_head_ecrire' => 'Vždy komprimovať CSS a javascript',
26        'label_derniere_modif_invalide' => 'Aktualizovať cache vždy po novom publikovaní',
27        'label_docs_seuils' => 'Obmedziť veľkosť dokumentov pri sťahovaní',
28        'label_dossier_squelettes' => 'Priečinok <tt>squelettes</tt>',
29        'label_forcer_lang' => 'Predvoliť jazyk internetovej adresy alebo návštevníka (<tt>$forcer_lang</tt>)',
30        'label_image_seuil_document' => 'Šírka obrázkov v režime dokumentu',
31        'label_imgs_seuils' => 'Obmedziť veľkosť obrázkov pri sťahovaní',
32        'label_inhiber_javascript_ecrire' => 'Deaktivovať javascript v článkoch',
33        'label_introduction_suite' => 'Nasledujúce body',
34        'label_logo_seuils' => 'Obmedziť veľkosť log pri sťahovaní',
35        'label_longueur_login_mini' => 'Minimálna dĺžka prihlasovacích mien',
36        'label_max_height' => 'Maximálna výška (v pixeloch)',
37        'label_max_size' => 'Maximálna veľkosť (kB)',
38        'label_max_width' => 'Maximálna šírka (v pixeloch)',
39        'label_nb_objets_tranches' => 'Počet objektov v zoznamoch',
40        'label_no_set_html_base' => 'Žiadne automatické pridávanie <tt>&lt;základný odkaz href="..."&gt;</tt>',
41        'label_options_ecrire_perfo' => 'Výkon',
42        'label_options_ecrire_secu' => 'Zabezpečenie',
43        'label_options_skel' => 'Počítanie stránok',
44        'label_options_typo' => 'Spracovanie textov',
45        'label_supprimer_numero' => 'Automaticky odstrániť čísla názvov',
46        'label_toujours_paragrapher' => 'Všetky odseky dajte do <tt>&lt;p&gt;</tt> (dokonca aj text má jeden odsek)',
47        'legend_cache_controle' => 'Ovládanie cache',
48        'legend_espace_prive' => 'Súkromná stránka',
49        'legend_image_documents' => 'Obrázky a dokumenty',
50        'legend_site_public' => 'Verejne prístupná stránka',
51
52        // M
53        'message_ok' => 'Vaše nastavenia boli zohľadnené a uložené do súboru <tt>@file@</tt>. Teraz sa aplikujú.',
54
55        // T
56        'texte_boite_info' => 'Táto stránka vám umožňuje ľahko upraviť skryté nastavenia SPIPu.
57
58Ak si niektoré nastavenia vynútite vo svojom súbore <tt>config/mes_options.php</tt>, tento formulár ich neovplyvní.
59
60Keď skončíte s nastavovaním svojej stránky, môžete, ak chcete, skopírovať a prilepiť obsah súboru <tt>tmp/ck_options</tt> do <tt>config/mes_options.php</tt> pred odinštalovaním tohto zásuvného modulu, ktorý už nebudete potrebovať.',
61        'titre_page_couteau' => 'Couteau KISS'
62);
63
64?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.