source: spip-zone/_plugins_/couteau_suisse/lang/couteau_sk.php @ 65393

Last change on this file since 65393 was 65393, checked in by salvatore@…, 7 years ago

langues (couteau)

File size: 6.5 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/couteau?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // 2
11        '2pts' => '@objet@:',
12
13        // A
14        'attente_confirmation' => 'Čakajú na schválenie',
15
16        // B
17        'base_donnees' => 'Databáza', # NEW
18        'bloc_deplier' => 'Rozložiť', # NEW
19        'bloc_replier' => 'Poskladať', # NEW
20
21        // C
22        'colorer_fond' => 'Farba pozadia',
23        'colorer_texte' => 'Farba textu',
24        'configurer' => 'Nastaviť modul Vreckový nožík',
25        'connections' => 'Prihlásenia',
26
27        // D
28        'date_court' => '@jour@. @mois@. @annee@',
29        'derniers_connectes' => 'Posledné prihlásenie:',
30
31        // E
32        'email_forum' => 'Uveďte, prosím, svoju e-mailovú adresu!',
33        'explique_spam' => 'Pozor: použili ste zakázané tagy, znaky alebo slová. <br /><br />Začnite odznova!',
34
35        // L
36        'lancer_test' => 'Spustiť test !', # NEW
37        'lutte_spam' => 'Bojujte proti SPAMU',
38
39        // M
40        'maj_actu' => 'Nanútiť aktualizáciu na diaľku',
41        'maj_liste' => 'Zoznam nájdených zásuvných modulov:',
42        'maj_maj' => 'Aktualizovať vybraný (-é) zásuvný (-é) modul(y)',
43        'maj_ok' => 'Zdá sa, že tento [zásuvný modul->@zip@] je [aktuálny.->@url@]',
44        'maj_rev' => 'Ver. @revision@',
45        'maj_rev_ko' => '[Vzdialenú verziu->@url@] sa nepodarilo nájsť.',
46        'maj_rev_ok' => '[K dispozícii->@zip@] je verzia [@revision@.->@url@]',
47        'maj_spip' => 'Potom, čo ste starostlivo aktualizovali všetky zásuvné moduly, sa veľmi odporúča aktualizovať aj SPIP tak, že kliknete na odkaz vyššie a dodržíte odporúčané pokyny.',
48        'maj_svn' => 'Zdá sa, že tento zásuvný modul SVN je [aktuálny.->@url@]',
49        'maj_tiers' => 'Potrebuje/využíva/poskytuje',
50        'maj_verif' => 'Najprv skontrolujte, ktorý archív je pre vás vhodný:',
51        'maj_verif2' => 'Pozor! Po kliknutí na tlačidlo sa uistite, že súbor, ktorý ste si stiahli, sa zhoduje so zásuvným modulom, ktorý chcete aktualizovať.',
52        'maj_zip_ko' => 'Vzdialený súbor .zip sa nepodarilo identifikovať.',
53        'msg_publies' => 'Iba publikované správy', # NEW
54
55        // N
56        'nom_email_forum' => 'Uveďte, prosím, svoje meno a svoju e-mailovú adresu!',
57        'nom_forum' => 'Uveďte, prosím, svoje meno!',
58        'non_confirmes' => 'Neschválené:',
59
60        // O
61        'objet_article' => 'Článok',
62        'objet_articles' => 'Články',
63        'objet_auteur' => 'Autor',
64        'objet_auteurs' => 'Autori',
65        'objet_breve' => 'Novinka',
66        'objet_breves' => 'Novinky',
67        'objet_mot' => 'Kľúčové slovo',
68        'objet_mots' => 'Kľúčové slová',
69        'objet_petition' => 'Petícia',
70        'objet_petitions' => 'Petície',
71        'objet_rubrique' => 'Rubrika',
72        'objet_rubriques' => 'Rubriky',
73        'objet_syndic' => 'Stránka',
74        'objet_syndics' => 'Stránky',
75
76        // P
77        'page_debut' => 'Prvá strana',
78        'page_fin' => 'Posledná strana',
79        'page_lien' => 'Strana @page@: @title@',
80        'page_precedente' => 'Predchádzajúca strana',
81        'page_suivante' => 'Ďalšia strana',
82        'plug_actifs' => 'Aktívne zásuvné moduly',
83        'plug_inactifs' => 'Neaktívne zásuvné moduly',
84        'plugin_xml' => 'Kolekcia malých, užitočných nástrojov, aby bolo riadenie vašej stránky ešte ľahšie.
85
86Každý nástroj sa dá osobitne (de)aktivovať  na [administračnej stránke zásuvného modulu->./?exec=admin_couteau_suisse]. Ak chcete nastaviť niekoľko možností stránky, kliknite na {{Konfiguráciu}}, potom vyberte kartu{{Vreckový nožík}}.
87
88K dispozícii sú kategórie: Administrácia, Klávesové vylepšenia, Klávesové skratky, Zobraziť na verejnej stránke, Tagy, Filtre, Kritériá.
89
90V tomto zásuvnom module je zaradených niekoľko populárnych nástrojov: {Vymazať číslo}, {Formáty URL},{Horný index}, {Okrúhle obrátené bodky}, {Krásne odrážky}, {Boj proti SPAMU}, {Šifrovanie pošty}, {Spriatelené weby}, {SPIP a externé odkazy}, {Smajlíky}, {Zhrnutie pre vaše články}, {Rozdelenie na stránky a karty}, atď., atď.
91
92Prečítajte si dokumentáciu na: [spip-contrib.net->http://www.spip-contrib.net/Le-Couteau-Suisse].
93
94Kompatibilita: SPIP 1.92x and v2.0.x',
95        'pp_autobr' => 'Vložte blok textu s automatickým dopĺňaním',
96        'pp_blocs_bloc' => 'Vložiť poskladaný blok', # NEW
97        'pp_blocs_visible' => 'Vložiť rozložený blok', # NEW
98        'pp_chatons_inserer' => 'Vložiť mačiatko "@chaton@"', # NEW
99        'pp_chatons_inserer_drop' => 'Vložiť mačiatko do vášho textu', # NEW
100        'pp_couleur_fond' => 'Pozadie @couleur@', # NEW
101        'pp_couleur_icone_fond' => 'F', # NEW
102        'pp_couleur_icone_texte' => 'T', # NEW
103        'pp_couleur_texte' => 'Text @couleur@', # NEW
104        'pp_couteau_suisse_drop' => 'Používať nástroj Vreckový nožík', # NEW
105        'pp_decoration_inserer' => 'Formátovanie "@balise@.@racc@"', # NEW
106        'pp_decoration_inserer_drop' => 'Použiť na text vlastné formátovanie', # NEW
107        'pp_decoupe_onglets' => 'Vložiť zoznam na základe tabulátorov',
108        'pp_decoupe_separateur' => 'Vložiť oddeľovač alebo tabulátor',
109        'pp_filets_inserer' => 'Vložiť zoznam v štýle "@filet@"', # NEW
110        'pp_filets_inserer_drop' => 'Vložiť rozbaľovací zoznam', # NEW
111        'pp_smileys_inserer' => 'Vložiť smajlíka @smiley@', # NEW
112        'pp_un_titre' => 'Názov', # NEW
113        'pp_votre_texte' => 'Svoj text umiestnite sem', # NEW
114        'pp_votre_titre' => 'Názov @nb@', # NEW
115
116        // S
117        'smileys_dispos' => 'Dostupné smajlíky:',
118        'sommaire_page' => ', p@page@',
119        'sommaire_page_long' => ', page @page@',
120        'sommaire_titre' => 'Obsah',
121        'stats_auteur' => '@icon@ @nom@, @date@',
122        'stats_date' => '@jour@. @mois@. @annee@ o @h@.@m@',
123
124        // T
125        'test_base' => 'Testuje sa databáza', # NEW
126        'test_manuel' => 'Manuálny test', # NEW
127        'texte_formatspip' => 'PÔVODNÝ TEXT VO FORMÁTE SPIPu',
128        'textes_formatspip' => 'PÔVODNÉ TEXTY VO FORMÁTE SPIPu',
129        'titre' => 'Vreckový nožík',
130        'tri_auteurs' => 'PRADIE AUTOROV',
131        'tri_descendre' => 'Tohto autora posunúť nadol',
132        'tri_monter' => 'Tohto autora posunúť nahor',
133
134        // U
135        'url_verrouillee' => 'Adresa je zamknutá',
136        'urls_propres_erreur' => 'Tento formát nezohľadňuje internetové adresy uvedené nižšie .',
137        'urls_propres_format' => 'Aktuálny formát internetových adries je: {{"@format@".}} [<span>[Konfigurácia->@url@]</span>]',
138        'urls_propres_lien' => 'Verejný odkaz na prístup',
139        'urls_propres_objet' => 'Tu je zoznam čistých internetových adries uložených v databáze, ktoré môžu návštevníci použiť na prezeranie stránky.',
140        'urls_propres_titre' => 'Čisté internetové adresy',
141
142        // V
143        'variable_vide' => '(Prázdna)',
144        'visiteurs_connectes' => 'Prihlásených návštevníkov: @nb@',
145
146        // W
147        'webmestres' => 'Webmasteri SPIPu'
148);
149
150?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.