source: spip-zone/_plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_ca.php @ 49258

Last change on this file since 49258 was 49258, checked in by salvatore@…, 10 years ago

langues (couteauprive)

File size: 79.9 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://www.spip.net/trad-lang/
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // 2
11        '2pts_non' => ' : no',
12        '2pts_oui' => ' : si',
13
14        // S
15        'SPIP_liens:description' => '>@puce@ Tots els enllaços del lloc s\'obren, per defecte, a la mateixa finestra de navegació en la que esteu. Però pot ser útil obrir els enllaços externs al lloc en una nova finestra -- això es pot aconseguir afegint {target=\\"_blank\\"} a totes les etiquetes <a> dotades per SPIP del tipus {spip_out}, {spip_url} o {spip_glossaire}. A vegades pot ser necessari afegir una d\'aquestes classes als enllaços de l\'esquelet del lloc (fitxers html) per tal d\'ampliar al màxim aquesta funcionalitat.[[%radio_target_blank3%]]
16
17@puce@ SPIP permet lligar paraules amb la seva definició gràcies a la drecera tipogràfica <code>[?mot]</code>. Per defecte (o si deixeu buida la casella de més avall), el glossari extern us reenvia cap a l\'enciclopèdia lliure wikipedia.org. Us toca a vosaltres escollir quina adreça voleu utilitzar. <br />Enllaç de prova: [?SPIP][[%url_glossaire_externe2%]]',
18        'SPIP_liens:description1' => '@puce@ SPIP ha previst un estil CSS pels enllaços «~mailto:~»: un petit sobre hauria d\'aparèixer al davant de cada enllaç lligat a un correu electrònic; però com que no tots els navegadors el poden mostrar (sobretot IE6, IE7 i SAF3), heu de veure si voleu conservar aquest afegit.
19_ Enllaç de test: [->test@test.com] (recarregueu la pàgina completament).[[%enveloppe_mails%]]',
20        'SPIP_liens:nom' => 'SPIP i els enllaços externs',
21        'SPIP_tailles:description' => '@puce@ Per tal d\'alleugerir la memòria del vostre servidor, SPIP us permet limitar les dimensions (amplada i llargada) i la mida del fitxer de les imatges, logos o documents adjunts als diversos continguts del vostre lloc. Si un fitxer sobrepassa la mida indicada, el formulari enviarà bé les dades però seran destruïdes i SPIP no les tindrà en compte, ni a dins del directori IMG/, ni a la base de dades. Llavors s\'enviarà un missatge d\'advertència a l\'usuari.
22
23Un valor nul o no informat correspon a un valor il·limitat.
24[[Alçada: %img_Hmax% píxels]][[->Amplada: %img_Wmax% píxels]][[->Pes del fitxer: %img_Smax% Ko]]
25[[Alçada: %logo_Hmax% píxels]][[->Amplada: %logo_Wmax% píxels]][[->Pes del fitxer: %logo_Smax% Ko]]
26[[Pes del fitxer: %doc_Smax% Ko]]
27
28@puce@ Definiu aquí l\'espai màxim reservat als fitxer distants que SPIP podria descarregar (de servidor a servidor) i emmagatzemar al vostre lloc. Aquí, el valor per defecte és de 16 Mb.[[%copie_Smax% Mo]]
29
30@puce@ Per tal d\'evitar un depassament de memòria PHP en el tractament per la llibreria GD2 de grans imatges, SPIP prova les capacitats del servidor i, per tant, pot refusar tractar les imatges massa grans. És possible desactivar aquest test definint manualment el nombre màxim de píxels suportats pels càlculs.
31
32El valor de 1~000~000 píxels sembla correcte per una configuració amb poca memòria. Un valor nul o no indicat activarà el test del servidor.
33[[%img_GDmax% píxels com a màxim]]
34
35@puce@ La llibreria GD2 permet ajustar la qualitat de la compressió de les imatges JPG. Un percentatge elevat equival a una qualitat elevada.
36[[%img_GDqual% %]]',
37        'SPIP_tailles:nom' => 'Límits de la memòria',
38
39        // A
40        'acces_admin' => 'Accés administradors:',
41        'action_rapide' => 'Acció ràpida, només si sabeu què us feu! ',
42        'action_rapide_non' => 'Acció ràpida, disponible un cop aquesta eina siga activada :',
43        'admins_seuls' => 'Només els administradors',
44        'attente' => 'Espera...',
45        'auteur_forum:description' => 'Incita a tots els autors de missatges públics a omplir (amb una lletra com a mínim!) un nom i/o un correu electrònic per tal d\'evitar les contribucions totalment anònimes. Fixeu-vos que aquesta eina fa una verificació del JavaScript al lloc del visitant.[[%auteur_forum_nom%]][[->%auteur_forum_email%]][[->%auteur_forum_deux%]]
46{Alerta: Escollir la tercera opció anul·la les 2 primeres. És important verificar que els formularis del vostre esquelet són compatibles completament amb aquesta eina.}',
47        'auteur_forum:nom' => 'No als fòrums anònims',
48        'auteur_forum_deux' => 'O, al menys un dels dos camps precedents',
49        'auteur_forum_email' => 'El camp «@_CS_FORUM_EMAIL@»',
50        'auteur_forum_nom' => 'El camp «@_CS_FORUM_NOM@»',
51        'auteurs:description' => 'Aquesta eina configura l\'aparença de [la pàgina autors->./?exec=auteurs], a la part privada.
52
53@puce@ Definiu aquí el nombre màxim d\'autors a mostrar en el quadre central de la pàgina d\'autors. Més enllà, trobem una paginació.[[%max_auteurs_page%]]
54
55@puce@ Quins estats d\'autors es poden llistar en aquesta pàgina?
56[[%auteurs_tout_voir%[[->%auteurs_0%]][[->%auteurs_1%]][[->%auteurs_5%]][[->%auteurs_6%]][[->%auteurs_n%]]]]',
57        'auteurs:nom' => 'Pàgina d\'autors',
58        'autobr:description' => 'Aplica, en alguns continguts SPIP, el filtre {|post_autobr} que substitueix tots els salts de línia simples per un salt de línia HTML <br />.[[%alinea%]][[->%alinea2%]]',
59        'autobr:nom' => 'Retorns de línia automàtics',
60        'autobr_non' => 'A l\'interior d\'etiquetes <alinea></alinea>',
61        'autobr_oui' => 'Articles i missatges públics (etiquetes @BALISES@)',
62        'autobr_racc' => 'Retorns de línia: <b>&lt;alinea>&lt;/alinea></b>',
63
64        // B
65        'balise_set:description' => 'Per simplificar les escriptures del tipus <code>#SET{x,#GET{x}|un_filtre}</code>, aquesta eina us ofereix la següent drecera: <code>#SET_UN_FILTRE{x}</code>. El filtre aplicat a una variable passa, per tant, al nom de l\'etiqueta.
66
67Exemples: <code>#SET{x,1}#SET_PLUS{x,2}</code> o <code>#SET{x,avions}#SET_REPLACE{x,ons,ez}</code>.',
68        'balise_set:nom' => 'Etiqueta #SET ampliada',
69        'barres_typo_edition' => 'Edició dels continguts',
70        'barres_typo_forum' => 'Missatges del Fòrum',
71        'barres_typo_intro' => 'S\'ha detectar el connector «Porte-Plume». Vulgueu escollir aquí les barres tipogràfiques on s\'inseriran alguns botons. ',
72        'basique' => 'Bàsic',
73        'blocs:aide' => 'Blocs Desplegables: <b><bloc></bloc></b> (àlies: <b><invisible></invisible></b>) i <b><visible></visible></b>',
74        'blocs:description' => 'Us permet crear blocs que, amb el títol clicable, els pot tornar visibles o invisibles.
75
76@puce@ {{En els textos SPIP}}: els redactors tenen disponibles les noves etiquetes <bloc> (o <invisible>) i <visible> per utilitzar en el seus textos d\'aquesta manera:
77
78<quote><code>
79<bloc>
80 Un títol que esdevindrà clicable
81
82 El text a amagar/mostrar, després de dos salts de línia...
83 </bloc>
84</code></quote>
85
86@puce@ {{En els esquelets}}: teniu disponibles les noves etiquetes #BLOC_TITRE, #BLOC_DEBUT i #BLOC_FIN per utilitzar d\'aquesta manera:
87
88<quote><code> #BLOC_TITRE o #BLOC_TITRE{mon_URL}
89 El meu títol
90 #BLOC_RESUME    (facultatiu)
91 una versió resumida del bloc següent
92 #BLOC_DEBUT
93 El meu bloc desplegable (que contindrà el URL al que apunta si és necessari)
94 #BLOC_FIN</code></quote>
95
96@puce@ Marcant amb una creu «si» més avall, l\'obertura d\'un bloc provocarà el tancament de tots els altres blocs de la pàgina, per tal de tenir-ne només un d\'obert a la vegada.[[%bloc_unique%]]
97
98@puce@ Marcant amb una creu «si» més avall, l\'estat dels blocs enumerats serà emmagatzemat a una galeta mentre duri la sessió, per tal de conservar l\'aspecte de la pàgina en cas de retorn.[[%blocs_cookie%]]
99
100@puce@ El Ganivet Suís utilitza, per defecte, l\'etiqueta HTML <h4> pel títol dels blocs desplegables. Escolliu aquí una altra etiqueta <hN> :[[%bloc_h4%]]
101
102@puce@ Per tal d\'obtenir un efecte més agradable al moment del clic, els vostres blocs desplegables es poden animar com si \\"llisquessin\\".[[%blocs_slide%]][[->%blocs_millisec% millisecondes]]', # MODIF
103        'blocs:nom' => 'Blocs Desplegables',
104        'boites_privees:description' => 'Tots els quadres descrits més avall apareixen aquí o a la part privada.[[%cs_rss%]][[->%format_spip%]][[->%stat_auteurs%]][[->%qui_webmasters%]][[->%bp_urls_propres%]][[->%bp_tri_auteurs%]]
105- {{Les revisions del Ganivet Suís}}: un quadre a la pàgina actual de configuració, indicant les últimes modificacions aportades al codi del plugin ([Source->@_CS_RSS_SOURCE@]).
106- {{Els articles en format SPIP}}: un quadre desplegable suplementari pels vostres articles que permet conèixer el codi font utilitzat pels seus autors.
107- {{Els autors en estat}}: un quadre desplegable sobre [la page des auteurs->./?exec=auteurs] que indica els 10 últims connectats i les inscripcions no confirmades. Aquestes informacions només les veuen els administradors.
108- {{Els Webmestres SPIP}}: un quadre desplegable a [la page des auteurs->./?exec=auteurs] que indica els administradors que tenen el nivell de Webmestre SPIP. Només els administradors veuen aquestes informacions. Si tu mateix ets Webmestre, mira també l\'eina « [.->webmestres] ».
109- {{Els URLs propis}}: un quadre desplegable per cada objecte de contingut (article, secció, autor,...) indicant el URL propi associat així com el seu àlies eventual. L\'eina « [.->type_urls] » us permet una configuració dels URLs del vostre lloc Web.
110- {{Les classificacions d\'autors}}: un quadre desplegable pels articles que contenen més d\'un autor i que permet simplement ajustar-ne l\'ordre de visualització. ',
111        'boites_privees:nom' => 'Requadres privats',
112        'bp_tri_auteurs' => 'Les classificacions d\'autors',
113        'bp_urls_propres' => 'Els URLs propis',
114        'brouteur:description' => '@puce@ {{Selector de secci&oacute; (cercador)}}. Utilitzeu el selector de secci&oacute; en AJAX a partir de %rubrique_brouteur% secci&oacute;(ons).
115
116@puce@ {{Selecci&oacute; de paraules clau}}. Utilitzeu un camp de cerca en lloc d\'una llista de selecci&oacute; a partir de %select_mots_clefs% mot(s)-clef(s).
117
118@puce@ {{Selecci&oacute; d\'autors}}. L\'afegit d\'un autor es fa per mini-navegador a dins de la forquilla seg&uuml;ent:
119<q1>• Una llista de selecci&oacute; per menys de %select_min_auteurs% autor(s).
120_ • Un camp de cerca a partir de %select_max_auteurs% autor(s).</q1>',
121        'brouteur:nom' => 'Regulació dels selectors',
122
123        // C
124        'cache_controle' => 'Control de la memòria cau',
125        'cache_nornal' => 'Ús normal',
126        'cache_permanent' => 'Memòria cau permanent',
127        'cache_sans' => 'Sense memòria cau',
128        'categ:admin' => '1. Administració',
129        'categ:divers' => '60. Divers',
130        'categ:interface' => '10. Interfície privada',
131        'categ:public' => '40. Visualització pública',
132        'categ:securite' => '5. Seguretat',
133        'categ:spip' => '50. Etiquetes, filtres, criteris',
134        'categ:typo-corr' => '20. Millora dels textos',
135        'categ:typo-racc' => '30. Dreceres tipogràfiques',
136        'certaines_couleurs' => 'Només les etiquetes definides més avall@_CS_ASTER@ :',
137        'chatons:aide' => 'Emoticones: @liste@',
138        'chatons:description' => 'Insereix imatges (o emoticones pels {xats}) en tots els textos on apareix una cadena del tipus <code>:nom</code>.
139_ Aquesta eina substitueix aquestes dreceres per les imatges amb el mateix nom que troba a dins de la vostra carpeta <code>mon_squelette_toto/img/chatons/</code>, o per defecte, la carpeta <code>couteau_suisse/img/chatons/</code>.',
140        'chatons:nom' => 'Emoticones',
141        'citations_bb:description' => 'Per tal de respectar els usos en HTML a dins dels continguts SPIP del vostre lloc (articles, seccions, etc.), aquesta eina substitueix les etiquetes <quote> per etiquetes <q> quan no hi ha salt de línia. Efectivament, les citacions curtes han d\'estar envoltades per <q> i les citacions que contenen paràgrafs per <blockquote>.',
142        'citations_bb:nom' => 'Citacions ben etiquetades',
143        'class_spip:description1' => 'Aquí podeu definir algunes dreceres d\'SPIP. Un valor buit equival a utilitzar el valor per defecte.[[%racc_hr%]]',
144        'class_spip:description2' => '@puce@ {{Les dreceres d\'SPIP}}.
145
146Aquí podeu definir algunes dreceres d\'SPIP. Un valor buit equival a fer servir el valor per defecte.[[%racc_hr%]][[%puce%]]',
147        'class_spip:description3' => '
148
149{Atenció: si l\'eina « [.->pucesli] » està activada, la substitució del guionet « - » no es farà; al seu lloc s\'utilitzarà una llista del tipus <ul><li>.}
150
151SPIP utilitza habitualment l\'etiqueta <h3> pels subtítols. Escolliu aquí un altre emplaçament:[[%racc_h1%]][[->%racc_h2%]]',
152        'class_spip:description4' => '
153
154SPIP ha escollit utilitzar l\'etiqueta <strong> per transcriure les negretes. Però <b> també hauria pogut anar bé, amb o sense estil. Vosaltres decidiu:[[%racc_g1%]][[->%racc_g2%]]
155
156SPIP ha escollit utilitzar l\'etiqueta <i> per transcriure les itàliques. Però <em> també hauria pogut anar bé, amb o sense estil. Vosaltres decidiu: [[%racc_i1%]][[->%racc_i2%]]
157
158 Podeu també definir el codi obrint i tancant per les crides de notes a peu de pàgina (Atenció! Les modificacions només seran visibles a l\'espai públic: [[%ouvre_ref%]][[->%ferme_ref%]]
159
160 Podeu definir el codi obrint i tancant per les notes de peu de pàgina: [[%ouvre_note%]][[->%ferme_note%]]
161
162@puce@ {{Els estils d\'SPIP per defecte}}. Fins a la versió 1.92 d\'SPIP, les dreceres tipogràfiques produïen sistemàticament etiquetes vestides de l\'estil \\"spip\\". Per exemple: <code><p class=\\"spip\\"></code>. Aquí podeu definir l\'estil d\'aquestes etiquetes en funció dels vostres fulls d\'estil. Una caixa buida significa que no s\'aplicarà cap estil en particular.
163
164{Atenció: si algunes dreceres (línia horitzontal, subtítol, itàlica, negreta) s\'han modificat més amunt, els estils posteriors no s\'aplicaran.}
165
166<q1>
167_ {{1.}} Etiquetes <p>, <i>, <strong> :[[%style_p%]]
168_ {{2.}} Etiquetes <tables>, <hr>, <h3>, <blockquote> i les llistes (<ol>, <ul>, etc.) :[[%style_h%]]
169
170Fixeu-vos-hi bé: modificant aquest segon estil, també perdeu els estils estàndards d\'SPIP associats a aquestes etiquetes.</q1>', # MODIF
171        'class_spip:nom' => 'SPIP i les seves dreceres…',
172        'code_css' => 'CSS',
173        'code_fonctions' => 'Funcions',
174        'code_jq' => 'jQuery',
175        'code_js' => 'JavaScript',
176        'code_options' => 'Opcions',
177        'code_spip_options' => 'Opcions SPIP',
178        'compacte_css' => 'Compactar els CSS',
179        'compacte_js' => 'Compactar el Javacript',
180        'compacte_prive' => 'No compactar res a la part privada',
181        'compacte_tout' => 'No compactar res de res (fa caducar les opcions anteriors)',
182        'contrib' => 'Més informacions: @url@',
183        'copie_vers' => 'Copia cap a: @dir@',
184        'corbeille:description' => 'SPIP suprimeix automàticament els objectes llençats a la paperera les últimes 24 hores, en general des de les 4 de la matinada, gràcies a una tasca «CRON» (llançament periòdic i/o automàtic dels processos programats prèviament). Aquí podeu impedir aquest procés per tal de gestionar millor la vostra paperera. [[%arret_optimisation%]]',
185        'corbeille:nom' => 'La paperera',
186        'corbeille_objets' => '@nb@ objecte(s) a la paperera. ',
187        'corbeille_objets_lies' => '@nb_lies@ enllaç(os) detectat(s).',
188        'corbeille_objets_vide' => 'Cap objecte a la paperera.',
189        'corbeille_objets_vider' => 'Suprimir els objectes seleccionats',
190        'corbeille_vider' => 'Buidar la paperera:',
191        'couleurs:aide' => 'Acolorir el text: <b>[coul]text[/coul]</b>@fond@ amb <b>coul</b> = @liste@',
192        'couleurs:description' => 'Permet aplicar f&agrave;cilment colors a tots els textos del lloc (articles, breus, t&iacute;tols, f&ograve;rum, …) utilitzant etiquetes entre claud&agrave;tors en dreceres: <code>[couleur]texte[/couleur]</code>.
193
194Dos exemples id&egrave;ntics per canviar el color del text:@_CS_EXEMPLE_COULEURS2@
195
196&Iacute;dem per canviar el fons, si la opci&oacute; de m&eacute;s avall ho permet:@_CS_EXEMPLE_COULEURS3@
197
198[[%couleurs_fonds%]]
199[[%set_couleurs%]][[-><set_couleurs valeur="1">%couleurs_perso%</set_couleurs>]]
200@_CS_ASTER@El format d\'aquestes etiquetes personalitzades ha de llistar colors existents o definir parelles &laquo;balise=couleur&raquo;, separats tots per comes. Exemples: &laquo;gris, vermell&raquo;, &laquo;fluix=groc, fort=vermell&raquo;, &laquo;baix=#99CC11, alt=marr&oacute;&raquo; o fins i tot &laquo;gris=#DDDDCC, vermell=#EE3300&raquo;. Pel primer i l\'&uacute;ltim exemple, les etiquetes autoritzades s&oacute;n: <code>[gris]</code> i <code>[rouge]</code> (<code>[fond gris]</code> i <code>[fond rouge]</code> si els fons estan permesos).',
201        'couleurs:nom' => 'Tot en colors',
202        'couleurs_fonds' => ', <b>[fond coul]text[/coul]</b>, <b>[bg coul]text[/coul]</b>',
203        'cs_comportement:description' => '@puce@ {{Logs.}} Podeu obtenir molta informació sobre el funcionament del Ganivet Suís als fitxers {spip.log} que es poden trobar a dins del directori: {<html>@_CS_DIR_TMP@</html>}[[%log_couteau_suisse%]]
204
205@puce@ {{Opcions SPIP.}} SPIP ordena els connectors en un ordre específic. Si voleu estar segurs que el Ganivet Suís estigui al capdamunt i gestioni abans certes opcions d\'SPIP, marqueu la següent opció. Si els drets del vostre servidor ho permeten, el fitxer {<html>@_CS_FILE_OPTIONS@</html>} serà modificat automàticament per incloure el fitxer {<html>@_CS_DIR_TMP@couteau-suisse/mes_spip_options.php</html>}.
206
207[[%spip_options_on%]]@_CS_FILE_OPTIONS_ERR@
208
209@puce@ {{Peticions externes.}} D\'una banda, el Ganivet Suís verifica regularment si existeix una versió més recent del seu codi i informa a la seva pàgina de configuració que hi ha una actualització disponible. Per l\'altra, aquest connector necessita per funcionar certes eines que poden necessitar la importació de llibreries distants.
210
211Si els requeriments externs del vostre servidor us posen problemes o teniu problemes de millora de seguretat, marqueu les següents caselles.[[%distant_off%]][[->%distant_outils_off%]]',
212        'cs_comportement:nom' => 'Comportaments del Ganivet Suís',
213        'cs_distant_off' => 'Les verificacions de versions distants',
214        'cs_distant_outils_off' => 'Les eines del Ganivet Suís que tenen fitxers distants',
215        'cs_log_couteau_suisse' => 'Els logs detallats del Ganivet Suís',
216        'cs_reset' => 'Està segur de voler reinicialitzar totalment el Gavinet Suís?',
217        'cs_reset2' => 'Totes les eines actives actualment seran desactivades i els seus paràmetres reinicialitzats.',
218        'cs_spip_options_erreur' => 'Atenció: la modificació del fitxer «<html>@_CS_FILE_OPTIONS@</html>» ha fracassat!',
219        'cs_spip_options_on' => 'Les opcions SPIP a «<html>@_CS_FILE_OPTIONS@</html>»',
220
221        // D
222        'decoration:aide' => 'Decoració: <b><balise>test</balise></b>, amb <b>balise</b> = @liste@',
223        'decoration:description' => 'Nous estils parametritzables a dins dels vostres textos i accessibles gràcies a les etiquetes amb parèntesi. Exemple:
224<lamevaetiqueta>text</lamevaetiqueta> o: <lamevaetiqueta/>.<br />Definiu més avall els estils CSS que necessiteu, una etiqueta per línia, segons les següents sintaxis:
225- {tipus.lamevaetiqueta = el meu estil CSS}
226- {tipus.lamevaetiqueta.class = la meva classe CSS}
227- {tipus.lamevaetiqueta.lang = la meva llengua (ex: ca)}
228- {unalies = lamevaetiqueta}
229
230El paràmetre {tipus} de més amunt pot agafar tres valors:
231- {span}: etiqueta a l\'interior d\'un paràgraf (tipus Inline)
232- {div}: etiqueta que crea un paràgraf nou (tipus Block)
233- {auto}: etiqueta determinada automàticament pel plugin
234
235[[%decoration_styles%]]',
236        'decoration:nom' => 'Decoració',
237        'decoupe:aide' => 'Bloc de pestanyes: <b><pestanyes></pestanyes></b><br />Separador de pàgines o de pestanyes : @sep@',
238        'decoupe:aide2' => 'Àlies: @sep@',
239        'decoupe:description' => '@puce@ Talla la visualització pública d\'un article en diverses pàgines gràcies a una paginació automàtica. Situeu simplement a dins del vostre article quatre signes més consecutius (<code>++++</code>) a l\'indret on s\'hagi de realitzar el tall.
240
241Per defecte, el Ganivet Suís insereix la paginació al capdamunt i al peu de l\'article automàticament. Però teniu la possibilitat de situar aquesta paginació allà on us interessi del vostre esquelet gràcies a una etiqueta #CS_DECOUPE que podeu activar aquí:
242[[%balise_decoupe%]]
243
244@puce@ Si feu servir aquest separador a l\'interior d\'etiquetes <onglets> i </onglets> obtindreu aleshores un joc de pestanyes.
245
246A dins dels esquelets: teniu a la vostra disposició les noves etiquetes #ONGLETS_DEBUT, #ONGLETS_TITRE i #ONGLETS_FIN.
247
248Aquesta eina es pot acompanyar amb « [.->sommaire] ».',
249        'decoupe:nom' => 'Talla en pàgines i pestanyes',
250        'desactiver_flash:description' => 'Suprimeix els objectes flash de les pàgines del vostre lloc i les substitueix pel contingut alternatiu associat.',
251        'desactiver_flash:nom' => 'Desactiva els objectes flash',
252        'detail_balise_etoilee' => '{{Atenció}}: Verifiqueu bé l\'ús fet pels vostres esquelets d\'etiquetes estrellades. Els tractaments d\'aquesta eina no s\'aplicaran pas a: @bal@.',
253        'detail_disabled' => 'Paràmetres no modificables:',
254        'detail_fichiers' => 'Fitxers:',
255        'detail_fichiers_distant' => 'Fitxers distants:',
256        'detail_inline' => 'Codi inserit:',
257        'detail_jquery2' => 'Aquesta eina utilitza la llibreria {jQuery}.',
258        'detail_jquery3' => '{{Atenció}} : aquesta eina necessita el plugin [jQuery per SPIP 1.92->http://files.spip.org/spip-zone/jquery_192.zip] per funcionar correctament amb aquesta versió d\'SPIP.',
259        'detail_pipelines' => 'Pipelines :',
260        'detail_raccourcis' => 'Llista de dreceres tipogràfiques reconegudes per aquesta eina.',
261        'detail_spip_options' => '{{Nota}}: En cas de disfunció d\'aquesta eina, poseu abans les opcions SPIP gràcies a l\'eina «@lien@».',
262        'detail_spip_options2' => 'És recomanable posar més amunt les opcions gràcies a l\'eina «[.->cs_comportement]».',
263        'detail_spip_options_ok' => '{{Nota}}: Aquesta eina posa actualment les opcions SPIP més amunt gràcies a l\'eina «@lien@».',
264        'detail_surcharge' => 'Eina sobrecarregada:',
265        'detail_traitements' => 'Tractaments :',
266        'devdebug:description' => '{{Aquesta eina us permet veure els errors PHP a la pantalla.}}<br />Podeu escollir el nivell d\'errors d\'execució PHP que es mostrarà si el depurador està actiu, així com l\'espai SPIP sobre el que s\'aplicaran aquests paràmetres.',
267        'devdebug:item_e_all' => 'Tots els missatges d\'error (all)',
268        'devdebug:item_e_error' => 'Errors greus o fatals (error)',
269        'devdebug:item_e_notice' => 'Notes d\'execució (notice)',
270        'devdebug:item_e_strict' => 'Tots els missatges + els consells PHP (strict)',
271        'devdebug:item_e_warning' => 'Advertències (warning)',
272        'devdebug:item_espace_prive' => 'Espai privat',
273        'devdebug:item_espace_public' => 'Espai públic',
274        'devdebug:item_tout' => 'Tot SPIP',
275        'devdebug:nom' => 'Depurador de desenvolupament',
276        'distant_aide' => 'Aquesta eina requereix fitxers distants que han d\'estar correctament instal·lats a la llibreria. Abans d\'activar aquesta eina o d\'actualitzar aquesta casella, assegureu-vos que els fitxers requerits estiguin presents al servidor distant.',
277        'distant_charge' => 'Fitxer descarregat correctament i instal·lat a la llibreria. ',
278        'distant_charger' => 'Llençar la descàrrega',
279        'distant_echoue' => 'Error en la càrrega distant, aquesta eina té el risc de no funcionar!',
280        'distant_inactif' => 'Fitxer introbable )eina inactiva).',
281        'distant_present' => 'Fitxer present a la llibreria a partir del @date@.',
282        'dossier_squelettes:description' => 'Modifica la carpeta de l\'esquelet utilitzat. Per exemple: "esquelets/elmeuesquelet". Podeu inscriure diverses carpetes separant-les pels dos punts <html>« : »</html>. Deixar buida la caixa que segueix (o teclejant "dist"), és l\'esquelet original "dist" subministrat per SPIP el que es farà servir.[[%dossier_squelettes%]]',
283        'dossier_squelettes:nom' => 'Carpeta de l\'esquelet',
284
285        // E
286        'ecran_activer' => 'Activar la pantalla de seguretat',
287        'ecran_conflit' => 'Atenció: el fitxer «@file@» entra en conflicte i s\'ha de suprimir!',
288        'ecran_conflit2' => 'Nota: s\'ha detectat i activat un fitxer estàtic «@file@». El Ganivet Suís no podrà ni actualitzar-lo ni configurar-lo.',
289        'ecran_ko' => 'Pantalla inactiva!',
290        'ecran_maj_ko' => 'Hi ha disponible la versió {{@n@}} de la pantalla de seguretat. Actualitzeu el fitxer distant d\'aquesta eina.',
291        'ecran_maj_ko2' => 'La version @n@ de l\'écran de sécurité est disponible. Vous pouvez actualiser le fichier distant de l\'outil « [.->ecran_securite] ».', # NEW
292        'ecran_maj_ok' => '(sembla actualitzat).',
293        'ecran_securite:description' => 'La pantalla de seguretat és un fitxer PHP que es pot descarregar directament del lloc oficial d\'SPIP, que protegeix els vostres llocs bloquejant certs atacs lligats a forats de seguretat. Aquest sistema permet reaccionar molt ràpidament quan es descobreix un problema de seguretat, tapant el forat sense necessitat d\'actualitzar tot el lloc ni aplicar un « patch » complexe.
294
295A tenir en compte: la pantalla tanca algunes variables. D\'aquesta manera, per exemple, les  variables anomenades <code>id_xxx</code> estan totes controlades com si fossin obligatòriament valors numèrics sencers, per tal d\'evitar qualsevol injecció de codi SQL via aquest tipus de variable molt corrent. Alguns connectors no són compatibles amb amb totes les regles de la pantalla, utilitzant per exemple <code>&amp;id_x=new</code> per crear un objecte {x}.
296
297A més a més de la seguretat, aquesta pantalla té la capacitat de modular els accessos dels robots d\'infaccès des robots  d\'indexació als scripts PHP, per tal de dir-los-hi de « tornar més tard » quan el servidor està saturat.[[ %ecran_actif%]][[->
298@puce@ Regular la protecció anti-robots quan la càrrega del servidor (load) excedeix el valor: %ecran_load%
299_ {El valor, per defecte, és 4. Posar 0 per desactivar aquest procès.}@_ECRAN_CONFLIT@]]
300
301En cas d\'actualització oficial, actualitzeu el fitxer distant associat (cliqueu més amunt sobre [actualitzar]) per tal de beneficiar-vos de la protecció més recent.
302
303- Versió del fitxer local: ',
304        'ecran_securite:nom' => 'Pantalla de seguretat',
305        'effaces' => 'Esborrats',
306        'en_travaux:description' => 'Durant un període de manteniment, permet mostrar un missatge personalitzat a tot el lloc públic, eventualment la part privada.
307
308[[%message_travaux%]][[%titre_travaux%]][[%admin_travaux%]][[-><admin_travaux valeur="1">%avertir_travaux%</admin_travaux>]][[%prive_travaux%]]',
309        'en_travaux:nom' => 'Lloc en manteniment',
310        'erreur:bt' => '<span style=\\"color:red;\\">Atenció:</span> la barra tipogràfica (version @version@) semble ancienne.<br />El Ganivet Suís és compatible amb una versió superior o igual a @mini@.', # MODIF
311        'erreur:description' => 'id absent en la definició de l\'eina!',
312        'erreur:distant' => 'servidor distant',
313        'erreur:jquery' => '{{Nota}}: la llibreria {jQuery} sembla inactiva en aquesta pàgina. Consulteu [aquí->http://www.spip-contrib.net/?article2166] el paràgraf sobre les dependències del plugin o recarregar aquesta pàgina.',
314        'erreur:js' => 'Sembla que s\'ha produït un error JavaScript en aquesta pàgina i impedeix el seu bon funcionament. Vulgueu activar JavaScript al vostre navegador o desactivar alguns plugins SPIP del vostre lloc.',
315        'erreur:nojs' => 'Aquesta pàgina té el JavaScript desactivat.',
316        'erreur:nom' => 'Error!',
317        'erreur:probleme' => 'Problema a: @pb@',
318        'erreur:traitements' => 'El Ganivet Suís - Error de compilació dels tractaments: barreja \'typo\' i \'propre\' prohibit!',
319        'erreur:version' => 'Aquesta eina és indispensable en aquesta versió d\'SPIP.',
320        'erreur_groupe' => 'Atenció: el grup «@groupe@» no està definit!',
321        'erreur_mot' => 'Atenció: la paraula clau «@mot@» no s\'ha definit!',
322        'etendu' => 'Estès',
323
324        // F
325        'f_jQuery:description' => 'Impedeix la instal·lació de {jQuery} a la part pública per tal d\'economitzar una mica de «temps màquina». Aquesta llibreria ([->http://jquery.com/]) aporta nombroses comoditats a la programació de JavaScript i pot ser utilitzada per alguns connectors. SPIP l\'utilitza a la seva part privada.
326
327Atenció: certes eines del Ganivet Suís necessiten les funcions de {jQuery}. ',
328        'f_jQuery:nom' => 'Desactiva jQuery',
329        'filets_sep:aide' => 'Línies de Separació: <b>__i__</b> o <b>i</b> és un nombre de <b>0</b> a <b>@max@</b>.<br />Altres línies disponibles: @liste@',
330        'filets_sep:description' => 'Insereix línies de separació, que es poden personalitzar per fulls d\'estil, a tots els textos d\'SPIP.
331_ La sintaxi és: "__code__", o "code" representa o bé el número d\'identificació (de 0 a 7) de la línia a inserir en relació directa amb els estils corresponents, o bé el nom d\'una imatge situada a dins de la carpeta plugins/couteau_suisse/img/filets.',
332        'filets_sep:nom' => 'Línies de Separació',
333        'filtrer_javascript:description' => 'Per gestionar la inserció de JavaScript a dins dels articles, podem fer-ho de tres maneres:
334- <i>mai</i>: el JavaScript és rebutjat a tot arreu
335- <i>defecte</i> : el JavaScript s\'assenyala en vermell a l\'espai privat
336- <i>sempre</i> : el JavaScript s\'accepta a tot arreu.
337
338Atenció: a dins dels fòrums, peticions, flux sindicats, etc., la gestió del JavaScript és <b>sempre</b> segura.[[%radio_filtrer_javascript3%]]',
339        'filtrer_javascript:nom' => 'Gestió del JavaScript',
340        'flock:description' => 'Desactiva el sistema bloqueig de fitxers neutralitzant la funció PHP {flock()}. Alguns hostatjadors posen problemes greus fruit d\'un sistema de fitxers inadaptat o a una manca de sincronització. No activeu aquesta eina si el vostre lloc funciona normalment. ',
341        'flock:nom' => 'Cap bloqueig de fitxers',
342        'fonds' => 'Fons:',
343        'forcer_langue:description' => 'Imposa el context de llengua pels jocs d\'esquelets multilingües que disposen d\'un formulari o d\'un menú de llengües que sap gestionar la galeta de llengües.
344
345
346
347Tècnicament, aquesta eina té com efecte:
348
349- desactivar la cerca del esquelet en funció de la llengua de l\'objecte,
350
351- desactivar el criteri <code>{lang_select}</code> automàtic en els objectes clàssics (articles, breus, seccions... ).
352
353
354
355Aleshores, els blocs multi es mostren sempre en la llengua demanada pel visitant.', # MODIF
356        'forcer_langue:nom' => 'Imposa la llengua',
357        'format_spip' => 'Els articles en format SPIP',
358        'forum_lgrmaxi:description' => 'Per defecte, els missatges de fòrum no tenen límits de mida. Si aquesta eina està activada, es mostrarà un missatge d\'error quan algú vulgui enviar un missatge d\'una mida superior al valor especificat, i el missatge es rebutjarà. Un valor buit o igual a 0 significa, no obstant, que no s\'aplica cap límit.[[%forum_lgrmaxi%]]',
359        'forum_lgrmaxi:nom' => 'Mida dels fòrums',
360
361        // G
362        'glossaire:aide' => 'Un text sense glossari: <b>@_CS_SANS_GLOSSAIRE@</b>',
363        'glossaire:description' => '@puce@ Gestió d\'un glossari intern lligat a un o diversos grups de paraules clau. Inscriviu aquí el nom dels grups separant-los per dos punts « : ». Deixant buida la casella que segueix (o teclejant "Glossari"), és el grup "Glossari" el que es farà servir.[[%glossaire_groupes%]]
364
365
366
367@puce@ Per cada paraula, teniu la possibilitat d\'escollir el número màxim d\'enllaços creats als vostres textos. Tot valor nul o negatiu implica que es tractaran totes les paraules reconegudes. [[%glossaire_limite% par mot-clé]]
368
369
370
371@puce@ S\'ofereixen dues solucions per gestionar la petita finestra automàtica que apareix quan hi passes per sobre el ratolí. [[%glossaire_js%]]', # MODIF
372        'glossaire:nom' => 'Glossari intern',
373        'glossaire_css' => 'Solució CSS',
374        'glossaire_erreur' => 'La paraula «@mot1@» fa que no es detecti la paraula «@mot2@»',
375        'glossaire_inverser' => 'Correcció que es proposa: invertir l\'ordre de paraules a la base.',
376        'glossaire_js' => 'Solució JavaScript',
377        'glossaire_ok' => 'La llista de @nb@ paraula(es) estudiada(es) a la base sembla correcta.',
378        'guillemets:description' => 'Substitueix automàticament les cometes (") per les cometes tipogràfiques de la llengua de composició. La substitució, transparent per l\'usuari, no modifica el text original sinó només la seva publicació final. ',
379        'guillemets:nom' => 'Cometes tipogràfiques',
380
381        // H
382        'help' => '{{Aquesta pàgina només és accessible pels responsables del lloc.}}<p>Permet la configuració de les diferents funcions suplementàries aportades pel plugin «{{Le Couteau Suisse}}».',
383        'help2' => 'Versió local: @version@',
384        'help3' => '<p>Enlla&ccedil;os de documentaci&oacute;:<br />•[Le&nbsp;Couteau&nbsp;Suisse->http://www.spip-contrib.net/?article2166]@contribs@</p><p>Reiniciacions:
385
386_ • [Eines amagades|Tornar a l\'aparen&ccedil;a inicial d\'aquesta p&agrave;gina->@hide@]
387
388_ • [De tot el connector|Tornar a l\'estat inicial del connector->@reset@]@install@
389
390</p>', # MODIF
391        'horloge:description' => 'Eina en curs de desenvolupament. Us ofereix un rellotge JavaScript. Etiqueta: <code>#HORLOGE</code> Model: <code><horloge></code>
392
393
394
395Arguments disponibles: {zona}, {format} i/o {id}.', # MODIF
396        'horloge:nom' => 'Rellotge',
397
398        // I
399        'icone_visiter:description' => 'Substitueix la imatge del botó estàndard «<:icone_visiter_site:>» (a dalt a la dreta d\'aquesta pàgina) pel logotip del lloc, si existeix.
400
401
402
403Per definir aquest logotip, dirigiu-vos a la pàgina «<:titre_configuration:>» fent un clic damunt del botó «<:icone_configuration_site:>».', # MODIF
404        'icone_visiter:nom' => '« <:icone_visiter_site:> »',
405        'insert_head:description' => 'Activa automàticament l\'etiqueta [#INSERT_HEAD->http://www.spip.net/fr_article1902.html] a tots els esquelets, tinguin o no aquesta etiqueta entre &lt;head&gt; i &lt;/head&gt;. Gràcies a aquesta opció, els plugins podran inserir JavaScript (.js) o fulls d\'estil (.css).', # MODIF
406        'insert_head:nom' => 'Etiqueta #INSERT_HEAD',
407        'insertions:description' => 'ATENCIÓ: eina en curs de desenvolupament!! [[%insertions%]]',
408        'insertions:nom' => 'Correccions automàtiques',
409        'introduction:description' => 'Aquesta etiqueta que cal posar a dins dels esquelets serveix, en general a la p&amp;agrave;gina principal o a les seccions, per fer un resum dels articles, de les notes breus, etc..</p>
410
411<p>{{Atenci&amp;oacute;}}: Abans d\'activar aquesta funcionalitat, verifiqueu b&amp;eacute; que no existeix ja cap funci&amp;oacute; {balise_INTRODUCTION()} al vostre esquelet o als vostres plugins. La sobrec&amp;agrave;rrega produ&amp;iuml;ra un error de compilaci&amp;oacute;.</p>
412
413@puce@ Podeu precisar (en percentatge per relaci&amp;oacute; al valor utilitzat per defecte) la llargada del text a retornar per l\'etiqueta #INTRODUCTION. Cap valor o igual a 100 no modifica l\'aspecte de la introducci&amp;oacute; i utilitza, per tant, els valors per defecte seg&amp;uuml;ents: 500 car&amp;agrave;cters pels articles, 300 per les notes breus i 600 pels f&amp;ograve;rums i les seccions.
414
415[[%lgr_introduction%&amp;nbsp;%]]
416
417@puce@ Per defecte, els punts de continuaci&amp;oacute; afegits al resultat de l\'etiqueta #INTRODUCTION si el text &amp;eacute;s massa llarg s&amp;oacute;n: <html>&amp;laquo;&amp;amp;nbsp;(…)&amp;raquo;</html>. Aqu&amp;iacute; podeu precisar la vostra pr&amp;ograve;pia cadena de car&amp;agrave;cters que indiqui al lector que el text tallat t&amp;eacute; una continuaci&amp;oacute;.
418
419[[%suite_introduction%]]
420
421@puce@ Si l\'etiqueta #INTRODUCTION es fa servir per resumir un article, llavors el Ganivet Su&amp;iacute;s pot fabricar un hipervincle al damunt dels punts de continuaci&amp;oacute; definits m&amp;eacute;s amunt per tal portar al lector cap al text original. Per exemple: &amp;laquo;Llegir la continuaci&amp;oacute; de l\'article…&amp;raquo;
422
423[[%lien_introduction%]]
424
425', # MODIF
426        'introduction:nom' => 'Etiqueta #INTRODUCTION',
427
428        // J
429        'jcorner:description' => '« Jolis Coins » és una eina que permet modificar fàcilment l\'aspecte de les cantonades dels vostres {{requadres acolorits}} a la part pública del vostre lloc. Tot és possible, o gairebé tot!
430
431_ Podeu veure\'n el resultat a la pàgina següent: [->http://www.malsup.com/jquery/corner/].
432
433
434
435Llisteu més avall els objectes del vostre esquelet que cal arrodonir utilitzant la sintaxi CSS (.class, #id, etc. ). Feu servir el signe « = » per especificar el comandament jQuery que s\'ha de fer servir i una doble barra inclinada (« // ») pels comentaris. En absència del signe igual, s\'aplicaran les cantonades rodones (equivalent a: <code>.ma_classe = .corner()</code>).[[%jcorner_classes%]]
436
437
438
439Atenció, aquesta eina necessita per funcionar el plugin {jQuery}: {Round Corners}. El Ganivet Suís es pot instal·lar directament si marqueu amb una creu la casella següent. [[%jcorner_plugin%]]', # MODIF
440        'jcorner:nom' => 'Jolis Coins',
441        'jcorner_plugin' => '« Round Corners plugin »',
442        'jq_localScroll' => 'jQuery.LocalScroll ([demo->http://demos.flesler.com/jquery/localScroll/])',
443        'jq_scrollTo' => 'jQuery.ScrollTo ([demo->http://demos.flesler.com/jquery/scrollTo/])',
444        'js_defaut' => 'Per defecte',
445        'js_jamais' => 'Mai',
446        'js_toujours' => 'Sempre',
447        'jslide_aucun' => 'Cap animació',
448        'jslide_fast' => 'Lliscament ràpid',
449        'jslide_lent' => 'Lliscament lent',
450        'jslide_millisec' => 'Lliscament durant :',
451        'jslide_normal' => 'Lliscament normal',
452
453        // L
454        'label:admin_travaux' => 'Tancar el lloc públic per:',
455        'label:alinea' => 'Champ d\'application :', # NEW
456        'label:arret_optimisation' => 'Impedir que SPIP buidi la paperera automàticament:',
457        'label:auteur_forum_nom' => 'El visitant ha d\'especificar:',
458        'label:auto_sommaire' => 'Creació sistemàtica del sumari:',
459        'label:balise_decoupe' => 'Activar l\'etiqueta #CS_DECOUPE :',
460        'label:balise_sommaire' => 'Activar l\'etiqueta #CS_SOMMAIRE :',
461        'label:bloc_h4' => 'Etiqueta pels títols:',
462        'label:bloc_unique' => 'Només un bloc obert a la pàgina:',
463        'label:blocs_cookie' => 'Utilització de galetes:',
464        'label:blocs_slide' => 'Tipus d\'animació:',
465        'label:compacte_css' => 'Compressió del HEAD :',
466        'label:copie_Smax' => 'Espai màxim reservat a les còpies locals:',
467        'label:couleurs_fonds' => 'Permetre els fons:',
468        'label:cs_rss' => 'Activar:',
469        'label:debut_urls_propres' => 'Inici dels URLs :',
470        'label:decoration_styles' => 'Les vostres etiquetes d\'estil personalitzat:',
471        'label:derniere_modif_invalide' => 'Tornar a calcular després d\'una modificació:',
472        'label:devdebug_espace' => 'Filtrat de la zona afectada:',
473        'label:devdebug_mode' => 'Activar la depuració',
474        'label:devdebug_niveau' => 'Filtrat del nivell d\'error retornat:',
475        'label:distant_off' => 'Desactivar:',
476        'label:doc_Smax' => 'Mida màxima dels documents:',
477        'label:dossier_squelettes' => 'Carpeta(es) a utilitzar:',
478        'label:duree_cache' => 'Durada de la memòria cau local:',
479        'label:duree_cache_mutu' => 'Durada de la memòria cau en mutualització:',
480        'label:ecran_actif' => '@_CS_CHOIX@', # NEW
481        'label:enveloppe_mails' => 'Petit sobre davant dels correus electrònics:',
482        'label:expo_bofbof' => 'Escriptura com exponents de: <html>St(e)(s), Bx, Bd(s) et Fb(s)</html>',
483        'label:forum_lgrmaxi' => 'Valor (en caràcters):',
484        'label:glossaire_groupes' => 'Grup(s) utilitzat(s):',
485        'label:glossaire_js' => 'Tècnica utilitzada:',
486        'label:glossaire_limite' => 'Número màxim d\'enllaços creats:',
487        'label:i_align' => 'Alineament del text:',
488        'label:i_couleur' => 'Color de la font:',
489        'label:i_hauteur' => 'Alçada de la línia de text (éq. à {line-height}) :',
490        'label:i_largeur' => 'Amplada màxima de la línia de text:',
491        'label:i_padding' => 'Espai a l\'entorn del text (éq. a {padding}) :',
492        'label:i_police' => 'Nom del fitxer de la font (carpetes {polices/}) :',
493        'label:i_taille' => 'Mida de la font:',
494        'label:img_GDmax' => 'Càlculs d\'imatges amb GD:',
495        'label:img_Hmax' => 'Mida màxima de les imatges:',
496        'label:insertions' => 'Correccions automàtiques:',
497        'label:jcorner_classes' => 'Millorar les cantonades dels següents selectors:',
498        'label:jcorner_plugin' => 'Instal·lar el plugin {jQuery} següent:',
499        'label:jolies_ancres' => 'Calcular boniques àncores:',
500        'label:lgr_introduction' => 'Llargada del resum:',
501        'label:lgr_sommaire' => 'Llargada del sumari (9 a 99):',
502        'label:lien_introduction' => 'Punts de continuació clicables:',
503        'label:liens_interrogation' => 'Protegir els URLs: ',
504        'label:liens_orphelins' => 'Enllaços clicables:',
505        'label:log_couteau_suisse' => 'Activar:',
506        'label:logo_Hmax' => 'Mida màxima dels logos:',
507        'label:long_url' => 'Longueur du libellé cliquable :', # NEW
508        'label:marqueurs_urls_propres' => 'Afegir els marcadors dissociant els objectes (SPIP>=2.0):<br />(ex.: « - » per -La-meva-secció-, « @ » per @Mon-site@) ',
509        'label:max_auteurs_page' => 'Autors per pàgina:',
510        'label:message_travaux' => 'El vostre missatge de manteniment:',
511        'label:moderation_admin' => 'Validar automàticament els missatges de: ',
512        'label:mot_masquer' => 'Paraula clau amagant els continguts:',
513        'label:ouvre_note' => 'Obertura i tancament de les notes a peu de pàgina',
514        'label:ouvre_ref' => 'Obertura i tancament de les crides de les notes a peu de pàgina',
515        'label:paragrapher' => 'Sempre paràgrafs:',
516        'label:prive_travaux' => 'Accessibilitat de l\'espai privat per:',
517        'label:prof_sommaire' => 'Profunditat reservada (1 a 4) :',
518        'label:puce' => 'Caràcter públic «<html>-</html>» :',
519        'label:quota_cache' => 'Valor de la quota :',
520        'label:racc_g1' => 'Entrada i sortida de la posada en «<html>{{negreta}}</html>»:',
521        'label:racc_h1' => 'Entrada i sortida d\'un «<html>{{{subtítol}}}</html>» :',
522        'label:racc_hr' => 'Línia horitzontal «<html>----</html>»:',
523        'label:racc_i1' => 'Entrada i sortida de la posada en «<html>{cursiva}</html>» :',
524        'label:radio_desactive_cache3' => 'Utilització de la memòria cau:',
525        'label:radio_desactive_cache4' => 'Utilització de la memòria cau: ',
526        'label:radio_target_blank3' => 'Nova finestra pels enllaços externs:',
527        'label:radio_type_urls3' => 'Format dels URLs:',
528        'label:scrollTo' => 'Instal·lar els plugins {jQuery} següents:',
529        'label:separateur_urls_page' => 'Caràcter de separació \'type-id\'<br />(ex.: ?article-123):',
530        'label:set_couleurs' => 'Set per utilitzar:',
531        'label:spam_ips' => 'Adreces IP a bloquejar:',
532        'label:spam_mots' => 'Seqüències prohibides:',
533        'label:spip_options_on' => 'Incloure :',
534        'label:spip_script' => 'Script de crida:',
535        'label:style_h' => 'El vostre estil:',
536        'label:style_p' => 'El vostre estil:',
537        'label:suite_introduction' => 'Punts de continuació:',
538        'label:terminaison_urls_page' => 'Terminacions dels URls (ex : « .html ») :',
539        'label:titre_travaux' => 'Títol del missatge:',
540        'label:titres_etendus' => 'Activar la utilització àmplia d\'etiquetes #TITRE_XXX :',
541        'label:url_arbo_minuscules' => 'Conservar els tipus dels títols en els URLs:',
542        'label:url_arbo_sep_id' => 'Caràcter de separació \'titre-id\' en cas de doublon:<br />(no utilitzar \'/\')',
543        'label:url_glossaire_externe2' => 'Enllaç al glossari extern:',
544        'label:url_max_propres' => 'Llargada màxima dels URLs (caràcters):',
545        'label:urls_arbo_sans_type' => 'Mostrar el tipus d\'objecte SPIP als URLs:',
546        'label:urls_avec_id' => 'Un id sistemàtic, però...',
547        'label:webmestres' => 'Llista dels webmestres del lloc:',
548        'liens_en_clair:description' => 'Posa a la vostra disposició el filtre: \'liens_en_clair\'. El vostre text conté probablement enllaços que no són visibles durant la impressió. Aquest filtre afegeix entre claudàtors el destí de cada enllaç clicable (enllaços externs o correus electrònics). Atenció: en mode impressió (paràmetre \'cs=print\' o \'page=print\' al url de la pàgina), aquesta funcionalitat s\'aplica automàticament.',
549        'liens_en_clair:nom' => 'Enllaços visibles',
550        'liens_orphelins:description' => 'Aquesta eina t&eacute; dues funcions:
551
552
553
554@puce@ {{Enlla&ccedil;os correctes}}.
555
556
557
558SPIP t&eacute; per costum inserir un espai abans dels interrogants o dels signes d\'exclamaci&oacute;, la tipografia francesa obliga. Aqu&iacute; teniu una eina que protegeix l\'interrogant als URLs dels vostres textos.[[%liens_interrogation%]]
559
560
561
562@puce@ {{Enlla&ccedil;os orfes}}.
563
564
565
566Substitueix sistem&agrave;ticament tots els URLs deixats en text pels usuaris (sobretot als f&ograve;rums), i que no s&oacute;n clicables, `per enlla&ccedil;os en format SPIP. Per exemple: {<html>www.spip.net</html>} queda substitu&iuml;t per [->www.spip.net].
567
568
569
570Podeu escollir el tipus de substituci&oacute;:
571
572_ • {B&agrave;sic}: s&oacute;n substitu&iuml;ts els enlla&ccedil;os del tipus {<html>http://spip.net</html>} (tot protocol) o {<html>www.spip.net</html>}.
573
574_ • {Extens}: s&oacute;n substitu&iuml;ts a m&eacute;s els enlla&ccedil;os del tipus {<html>moi@spip.net</html>}, {<html>mailto:monmail</html>} o {<html>news:mesnews</html>}.
575
576_ • {Par defecte): substituci&oacute; autom&agrave;tica d\'origen (a partir de la versi&oacute; 2.0 d\'SPIP).
577
578[[%liens_orphelins%]]', # MODIF
579        'liens_orphelins:description1' => '[[Si l\'URL rencontrée dépasse les %long_url% caractères, alors SPIP la réduit à %coupe_url% caractères]].', # NEW
580        'liens_orphelins:nom' => 'URLs bonics',
581
582        // M
583        'mailcrypt:description' => 'Amaga tots els enllaços de correus presents als vostres textos substituint-los per un enllaç JavaScript que permet malgrat tot activar la missatgeria del lector. Aquesta eina antispam impedeix que els robots recullin les adreces electròniques deixades visibles als fòrums o a les etiquetes dels vostres esquelets.',
584        'mailcrypt:nom' => 'MailCrypt',
585        'maj_auto:description' => 'Aquesta eina us permet gestionar fàcilment l\'actualització dels vostres connectors (plugins), recuperant sobretot el número de revisió que conté el fitxer <code>svn.revision</code> i comparant-lo amb el trobat a <code>zone.spip.org</code>.
586
587
588
589La llista de més amunt ofereix la possibilitat de llançar el procés d\'actualització automàtic d\'SPIP a cadascun dels connectors (plugins) instal·lats prèviament a la carpeta <code>plugins/auto/</code>. El altres plugins que es troben a dins de la carpeta <code>plugins/</code> només es llisten com a mera informació. Si la revisió a distància no s\'ha trobat, proveu llavors de fer l\'actualització del plugin manualment.
590
591
592
593Nota: com que els paquets <code>.zip</code> no es poden reconstruir instantàniament, es probable que estigueu obligat a esperar un cert temps abans de poder efectuar l\'actualització total d\'un plugin recentment modificat.', # MODIF
594        'maj_auto:nom' => 'Actualitzacions automàtiques',
595        'masquer:description' => 'Aquesta eina permet amagar al lloc públic, i sense modificar els vostres esquelets, els continguts (seccions o articles) que tinguin la paraula clau definida més avall. Si una secció està amagada, també ho estarà tota la branca. [[%mot_masquer%]]
596
597
598
599Per forçar la publicació de continguts amagats, n\'hi ha prou afegint el criteri <code>{tout_voir}</code> als bucles de la vostra plantilla.', # MODIF
600        'masquer:nom' => 'Amagar el contingut',
601        'meme_rubrique:description' => 'Definiu aquí la quantitat d\'objectes a llistar en el quadre anomenat  «<:info_meme_rubrique:>» i present a algunes pàgines de l\'espai privat.[[%meme_rubrique%]]',
602        'message_perso' => 'Moltes gràcies als traductors que passaran per aquí. Pat ;-)',
603        'moderation_admins' => 'administradors autenticats',
604        'moderation_message' => 'Aquest fòrum està moderat a priori: la vostra contribució no apareixerà fins que hagi estat validada per un administrador del lloc, excepte si esteu identificats i autoritzats per publicar-hi directament.',
605        'moderation_moderee:description' => 'Permet moderar la moderació dels fòrums públics <b>configurats a priori</b> pels usuaris inscrits. <br />Exemple : Jo sóc el webmestre del meu lloc, i jo responc un missatge d\'un usuari, per què he de validar el meu propi missatge? Moderació moderada ho fa per mi! [[%moderation_admin%]][[-->%moderation_redac%]][[-->%moderation_visit%]]',
606        'moderation_moderee:nom' => 'Moderació moderada ',
607        'moderation_redacs' => 'redactors autenticats',
608        'moderation_visits' => 'visitants autenticats',
609        'modifier_vars' => 'Modificar aquests @nb@ paràmetres',
610        'modifier_vars_0' => 'Modificar aquests paràmetres',
611
612        // N
613        'no_IP:description' => 'Desactiva el mecanisme d\'enregistrament automàtic de les adreces IP dels visitants del vostre lloc per motius de confidencialitat: SPIP no conservarà més cap número IP, ni temporalment, de les persones que us puguin visitar (per gestionar les estadístiques o alimentar spip.log), ni en els fòrums (responsabilitat).',
614        'no_IP:nom' => 'No emmagatzemar la IP',
615        'nouveaux' => 'Nou',
616
617        // O
618        'orientation:description' => '3 nous criteris pels vostres esquelets: <code>{portrait}</code>, <code>{carre}</code> et <code>{paysage}</code>. Ideal per la classificació de les fotografies en funció de la seva forma. ',
619        'orientation:nom' => 'Orientació de les imatges',
620        'outil_actif' => 'Eina activa',
621        'outil_actif_court' => 'actiu',
622        'outil_activer' => 'Activar',
623        'outil_activer_le' => 'Activar l\'eina',
624        'outil_cacher' => 'No visualitzar més',
625        'outil_desactiver' => 'Desactivar',
626        'outil_desactiver_le' => 'Desactivar l\'eina',
627        'outil_inactif' => 'Eina inactiva',
628        'outil_intro' => 'Aquesta pàgina llista les funcionalitats del plugin que teniu disponibles.<br /><br />Fent un clic damunt del nom de les eines que hi ha més avall, seleccioneu aquells als que podreu canviar l\'estat amb l\'ajuda del botó central: les eines activades es desactivaran i <i>viceversa</i>. A cada clic, la descripció apareix a sota de les llistes. Les categories són plegables i les eines es poden amagar.  El doble-clic permet de canviar l\'ordre ràpidament d\'una eina.<br /><br />Quan s\'usa per primer cop, és recomanable activar les eines una a una, per si apareixen algunes incompatibilitats amb el vostre esquelet, amb SPIP o amb altres plugins.<br /><br />Nota: la simple càrrega d\'aquesta pàgina torna a compilar el conjunt d\'eines del Ganivet Suís.',
629        'outil_intro_old' => 'Aquesta interfície és antiga.<br /><br />Si trobeu problemes en l\'ús de la <a href=\'./?exec=admin_couteau_suisse\'>nova interfície</a>, no dubteu de dir-nos-ho al fòrum de <a href=\'http://www.spip-contrib.net/?article2166\'>Spip-Contrib</a>.',
630        'outil_nb' => '@pipe@: @nb@eina',
631        'outil_nbs' => '@pipe@: @nb@ eines',
632        'outil_permuter' => 'Intercanviar l\'eina: «@text@»?',
633        'outils_actifs' => 'Eines actives:',
634        'outils_caches' => 'Eines amagades:',
635        'outils_cliquez' => 'Feu un clic sobre el nom de les eines que hi ha més amunt per mostrar aquí la seva descripció. ',
636        'outils_concernes' => 'Estan afectats: ',
637        'outils_desactives' => 'Estan desactivats: ',
638        'outils_inactifs' => 'Eines inactives:',
639        'outils_liste' => 'Llista d\'eines del Ganivet Suís',
640        'outils_non_parametrables' => 'No paarametrable:',
641        'outils_permuter_gras1' => 'Intercanviar les eines en negreta',
642        'outils_permuter_gras2' => 'Intercanviar les @nb@ eines en negreta?',
643        'outils_resetselection' => 'Reiniciar la selecció',
644        'outils_selectionactifs' => 'Seleccionar totes les eines actives',
645        'outils_selectiontous' => 'TOTS',
646
647        // P
648        'pack_actuel' => 'Paquet @date@',
649        'pack_actuel_avert' => 'Atenció, les sobrecàrregues en els  define(), les autoritzacions específiques o les globals no s\'especifiquen aquí',
650        'pack_actuel_titre' => 'PAQUET ACTUAL DE CONFIGURACIÓ DEL GANIVET SUÍS',
651        'pack_alt' => 'Veure els paràmetres de configuració en curs',
652        'pack_delete' => 'Supressió d\'un paquet de configuració',
653        'pack_descrip' => 'El vostre «Pack de configuració actual» reuneix el conjunt dels paràmetres de configuració en curs pel que fa al Ganivet Suís: l\'activació d\'eines i el valor de les seves eventuals variables.
654
655
656
657Si els drets d\'escriptura ho permeten, el codi PHP que hi ha més avall es podrà situar a dins del fitxer {{/config/mes_options.php}} i afegirà un enllaç de tornar a carregar en aquesta pàgina del pack « {@pack@} ». Evidentment, podreu canviar el seu nom.
658
659
660
661Si torneu a carregar el plugin fent un clic sobre un pack, el Ganivet Suís es tornarà a configurar automàticament en funció dels paràmetres definits prèviament en aquest pack.', # MODIF
662        'pack_du' => '• del pack @pack@',
663        'pack_installe' => 'Instal·lació d\'un pack de configuració',
664        'pack_installer' => 'Està segur de voler reinicialitzar el Gavinet Suís i d\'instal·lar el pack « @pack@ » ?',
665        'pack_nb_plrs' => 'Actualment hi ha @nb@ «paquets de configuració» disponibles:',
666        'pack_nb_un' => 'Actualment hi ha un «paquet de configuració» disponible:',
667        'pack_nb_zero' => 'No hi ha cap «paquet de configuració» disponible actualment.',
668        'pack_outils_defaut' => 'Instal·lació d\'eines per defecte',
669        'pack_sauver' => 'Salvar la configuració actual',
670        'pack_sauver_descrip' => 'El botó que hi ha més avall us permet inserir directament en el vostre fitxer <b>@file@</b> els paràmetres necessaris per afegir un «paquet de configuració» al menú de l\'esquerre. Això us permetrà posteriorment tornar a configurar en un clic el vostre Ganivet Suís en l\'estat en què es troba actualment. ',
671        'pack_supprimer' => 'Estàs segur que vols suprimir el paquet « @pack@ »?',
672        'pack_titre' => 'Configuració Actual',
673        'pack_variables_defaut' => 'Instal·lació de variables per defecte',
674        'par_defaut' => 'Per defecte',
675        'paragrapher2:description' => 'La funció SPIP <code>paragrapher()</code> insereix etiquetes &lt;p&gt; i &lt;/p&gt; a tots els textos que estan desproveïts de paràgrafs. Per tal de gestionar més finament els vostres estils i les vostres compaginacions, teniu la possibilitat d\'uniformitzar l\'aspecte dels textos del vostre lloc.[[%paragrapher%]]', # MODIF
676        'paragrapher2:nom' => 'Paràgraf',
677        'pipelines' => 'Pipelines utilitzades:',
678        'previsualisation:description' => 'Per defecte, SPIP permet fer una visualitzaci&oacute; pr&egrave;via d\'un article en la seva versi&oacute; p&uacute;blica i amb estil, per&ograve; nom&eacute;s quan aquest ha estat &laquo;proposat per a ser avaluat&raquo;. Aquesta eina tamb&eacute; permet als autors previsualitzar els articles durant la seva redacci&oacute;. Cadasc&uacute; pot, llavors, previsualitzar i modifica el seu text al seu gust.
679
680
681
682@puce@ Atenci&oacute;: aquesta funcionalitat no modifica pas els drets de previsualitzaci&oacute;. Per tal que els vostres redactors tingui efectivament el dret de previsualitzar els seus articles &laquo;en proc&eacute;s de correcci&oacute;&raquo;, heu d\'autoritzar-los (al men&uacute; {[Configuraci&oacute; Funcions avan&ccedil;ades->./?exec=config_fonctions]} de l’espai privat).', # MODIF
683        'previsualisation:nom' => 'Previsualització dels articles',
684        'puceSPIP' => 'Autoritzar la drecera «*»',
685        'puceSPIP_aide' => 'Un símbol SPIP : <b>*</b>',
686        'pucesli:description' => 'Substitueix els caràcters «-» (guionet simple) dels diferents continguts del vostre lloc per llistes numerades «-*» (traduïdes a HTML per: &lt;ul>&lt;li>…&lt;/li>&lt;/ul>) i del qual l\'estil por ser personalitzat fàcilment amb CSS.
687
688
689
690Per tal de conservar l\'accés al caràcter imatge original d\'SPIP (el petit triangle), es pot proposar als vostres redactor una nova drecera al començament de línia:[[%puceSPIP%]]', # MODIF
691        'pucesli:nom' => 'Caràcters bonics',
692
693        // Q
694        'qui_webmestres' => 'Els Webmestres SPIP',
695
696        // R
697        'raccourcis' => 'Dreceres tipogràfiques actives del Ganivet Suís:',
698        'raccourcis_barre' => 'Les dreceres tipogràfiques del Ganivet Suís',
699        'reserve_admin' => 'Accés reservat als administradors.',
700        'rss_actualiser' => 'Actualitzar',
701        'rss_attente' => 'Esperant RSS...',
702        'rss_desactiver' => 'Desactivar les «Revisions del Ganivet Suís»',
703        'rss_edition' => 'Flux RSS actualitzat el:',
704        'rss_source' => 'Font RSS',
705        'rss_titre' => '«El Ganivet Suís» en desenvolupament:',
706        'rss_var' => 'Les revisions del Ganivet Suís',
707
708        // S
709        'sauf_admin' => 'Tots, excepte els administradors',
710        'sauf_admin_redac' => 'Tots, excepte els administradors i els redactors',
711        'sauf_identifies' => 'Tots, excepte els autors identificats',
712        'set_options:description' => 'Selecciona d\'entrada el tipus d\'interfície privada (simple o avançada) per tots els redactors ja existents o per aquells que poden venir i suprimeix el botó corresponent de la banda on hi ha les icones petites.[[%radio_set_options4%]]',
713        'set_options:nom' => 'Tipus d\'interfície privada',
714        'sf_amont' => 'Més amunt',
715        'sf_tous' => 'Tots',
716        'simpl_interface:description' => 'Desactiva el menú de canvi ràpid de l\'estat d\'un article passant pel damunt del seu caràcter acolorit. Això és útil si busqueu obtenir una interfície privada el més simple possible per tal d\'optimitzar les prestacions del client. ',
717        'simpl_interface:nom' => 'Alleugeriment de la interfície privada',
718        'smileys:aide' => 'Emoticones: @liste@',
719        'smileys:description' => 'Insereix emoticones a tots els textos on apareix una drecera del tipus <code>:-)</code>. Ideal pels fòrums.
720
721_ Hi ha una etiqueta per mostrar una taula d\'emoticones a les vostres plantilles: #SMILEYS.
722
723_ Dibuixos: [Sylvain Michel->http://www.guaph.net/]', # MODIF
724        'smileys:nom' => 'Emoticones',
725        'soft_scroller:description' => 'Ofereix al vostre lloc públic un avançament endolcit de la pàgina quan el visitant fa un clic damunt d\'un enllaç que apunta a una àncora: molt útil per evitar perdre\'s en una pàgina complexa o en un text molt llarg...
726
727
728
729Alerta, aquesta eina necessita per funcionar pàgines al «DOCTYPE XHTML» (no HTML!) i dos plugins {jQuery}: {ScrollTo} i {LocalScroll}. El Ganivet Suís els pot instal·lar directament si marqueu les caselles següents. [[%scrollTo%]][[->%LocalScroll%]]
730
731@_CS_PLUGIN_JQUERY192@', # MODIF
732        'soft_scroller:nom' => 'Àncores suaus',
733        'sommaire:description' => 'Construeix un resum pel text dels vostres articles i les vostres seccions per tal d\'accedir ràpidament als titulars (balises HTML &lt;h3>Un gran títol/@h3@>) o als subtítols SPIP : subtítols del tipus: (de sintaxi <code>{{{Un subtítol}}}</code>).
734
735
736
737Per informació, l\'eina « [.->class_spip] » permet escollir l\'etiqueta &lt;hN> utilitzada pels subtítols d\'SPIP.
738
739
740
741@puce@ Podeu definir aquí la profunditat que es tindrà en compte pels subtítols per construir el resum (1 = &lt;@h3@>, 2 = &lt;@h3@> et &lt;@h4@>, etc.) :[[%prof_sommaire%]]
742
743
744
745@puce@ Definiu aquí el número màxim de caràcters que es tindran en compte pel subtítol:[[%lgr_sommaire% caractères]]
746
747
748
749@puce@ Les àncores del resum es poden calcular a partir del títol i no assemblar-se a: {outil_sommaire_NN}. Aquesta opció permet accedir també a la sintaxi <code>{{{Mon titre<mon_ancre>}}}</code> que permet escollir l\'àncora utilitzada.[[%jolies_ancres%]]
750
751
752
753@puce@ Fixeu aquí el comportament del connector pel que fa a la creació del resum:
754
755_ • Sistemàtic per cada article (una etiqueta <code>@_CS_SANS_SOMMAIRE@</code> situada a qualsevol lloc o a l\'interior del text de l\'article crearà una excepció).
756
757_ • Només pels articles que continguin l\'etiqueta <code>@_CS_AVEC_SOMMAIRE@</code>.
758
759
760
761[[%auto_sommaire%]]
762
763
764
765@puce@ Per defecte, el Ganivet Suís insereix automàticament el resum a la capçalera de l\'article. Però vosaltres teniu la possibilitat de situar-lo a qualsevol indret a dins de la vostra plantilla gràcies a una etiqueta #CS_SOMMAIRE.
766
767[[%balise_sommaire%]]
768
769
770
771Aquest resum es compatible amb « [.->decoupe] » i « [.->titres_typo] ».', # MODIF
772        'sommaire:nom' => 'Resum automàtic',
773        'sommaire_ancres' => 'àncores escollides: <b><html>{{{Mon Titre&lt;mon_ancre&gt;}}}</html></b>',
774        'sommaire_avec' => 'Un text amb sumari:  <b>@_CS_AVEC_SOMMAIRE@</b>',
775        'sommaire_sans' => 'Un text sense sumari: <b>@_CS_SANS_SOMMAIRE@</b>',
776        'sommaire_titres' => 'Subtítols jerarquitzats: <b><html>{{{*Titre}}}</html></b>, <b><html>{{{**Sous-titre}}}</html></b>, etc.',
777        'spam:description' => 'Intenta lluitar contra els enviaments de missatges automàtics i malèvols a la part pública. Algunes paraules, com les etiquetes en clar &lt;a>&lt;/a>, estan prohibides: animeu als vostres redactors a fer servir les dreceres d\'enllaços en format SPIP.
778
779
780
781@puce@ Llisteu aquí les seqüències prohibides separant-les per espais.[[%spam_mots%]]
782
783<q1>• Per una expressió amb espais, poseu-la entre cometes.
784
785_ • Per especificar una paraula sencera, poseu-la entre parèntesi. Exemple~:~{(asses)}.
786
787_ • Per una expressió regular, verifiqueu bé la sintaxi i poseu-la entre barres inclinades i entre cometes.
788
789_ Exemple~:~{<html>\\"/@test.(com|fr)/\\"</html>}.
790
791_ • Per una expressió regular que tingui efecte sobre els caràcters HTML, situeue el test entre «&#» et «;».
792
793_ Exemple~:~{<html>\\"/&#(?:1[4-9][0-9]{3}|[23][0-9]{4});/\\"</html>}.</q1>
794
795
796
797@puce@ Algunes adreces IP es poden bloquejar també a la font. Sapigueu, no obstant, que al darrera d\'aquestes adreces (sovint variables), pot haver-hi diversos usuaris, una xarxa sencera.[[%spam_ips%]]
798
799<q1>• Utilitzeu el caràcter «*» per diverses xifres, «?» per només una i els claudàtors per les classes de xifres.</q1>', # MODIF
800        'spam:nom' => 'Lluita contra l\'SPAM',
801        'spam_ip' => 'Bloqueig IP de @ip@ :',
802        'spam_test_ko' => 'Aquest missatge serà bloquejat pel filtre anti-SPAM!',
803        'spam_test_ok' => 'Aquest missatge serà acceptat pel filtre anti-SPAM.',
804        'spam_tester_bd' => 'Proveu també la vostra base de dades i llisteu els missatges que s\'haurien d\'haver bloquejat amb la configuració actual de l\'eina. ',
805        'spam_tester_label' => 'Per tal de testejar la vostra llista de seqüències prohibides o d\'adreces IP, utilitzeu el següent requadre:',
806        'spip_cache:description' => '@puce@ La memòria cau ocupa un cert espai de disc i SPIP pot limitar-me la importància. Un valor buit o igual a 0 significa que no s\'aplica cap quota.[[%quota_cache% Mo]]
807
808
809
810@puce@ Quan s\'ha fet una modificació del lloc, SPIP invalida immediatament la memòria cau sense esperar el càlcul periòdic següent. Si el vostre lloc té problemes de presentació com a conseqüència d\'una càrrega molt elevada, podeu marcar « non » en aquesta opció. [[%derniere_modif_invalide%]]
811
812
813
814@puce@ Si l\'etiqueta #CACHE no es troba als vostres esquelets locals, SPIP considera per defecte que la memòria cau d\'una pàgina té una validesa de 24 hores abans de tornar-la a calcular. Per tal de gestionar millor la càrrega del vostre servidor, podeu modificar aquí aquest valor.[[%duree_cache% heures]]
815
816
817
818@puce@ Si teniu diversos llocs mutualitzats, podeu especificar aquí el valor per defecte que es tindrà en compte per tots els llocs locals (SPIP 2.0 mini).[[%duree_cache_mutu% heures]]', # MODIF
819        'spip_cache:description1' => '@puce@ Per defecte, SPIP calcula totes les pàgines públiques i les col·loca a la memòria cau per tal d\'accelerar-ne la consulta. Desactivar temporalment la memòria cau pot ajudar al desenvolupament del lloc Web.[[%radio_desactive_cache3%]]',
820        'spip_cache:description2' => '@puce@ Quatre opcions per orientar el funcionament de la mem&ograve;ria cau d\'SPIP : <q1>
821
822_ • {&Uacute;s normal}: SPIP calcula totes les p&agrave;gines publiques i les posa a la mem&ograve;ria cau per tal d\'accelerar-ne la consulta. Despr&eacute;s d\'un cert termini, la mem&ograve;ria cau es calcula de nou i s\'emmagatzema.
823
824_ • {Mem&ograve;ria cau permanent}: els terminis d\'invalidaci&oacute; de la mem&ograve;ria cau s\'ignoren.
825
826_ • {Sense mem&ograve;ria cau}: desactivar temporalment la mem&ograve;ria cau pot ajudar al desenvolupament del lloc Web. Aqu&iacute;, no s\'emmagatzema res al disc.
827
828_ • {Control de la mem&ograve;ria cau}: opci&oacute; id&egrave;ntica a l\'anterior, amb una escriptura al disc de tots els resultats per tal de poder, eventualment, controlar-los.</q1>[[%radio_desactive_cache4%]]', # MODIF
829        'spip_cache:description3' => '@puce@ L\'extensió «Compressor» present a SPIP permet compactar els diferents elements CSS i Javascript de les vostres pàgines i situar-los a dins d\'una memòria cau estàtica. Això accelera la visualització del lloc, i limita el número de crides al servidor i la mida dels fitxer a obtenir. ', # MODIF
830        'spip_cache:nom' => 'SPIP i la mem&ograve;ria cau…',
831        'spip_ecran:description' => 'Determina l\'amplada de la pantalla imposada a tots a la part privada. Una pantalla estreta presentarà dues columnes i una pantalla ampla en presentarà tres. ésentera trois. La configuració per defecta deixa que l\'usuari trii, emmagatzemant en una galeta la tria feta.[[%spip_ecran%]]',
832        'spip_ecran:nom' => 'Amplada de pantalla',
833        'stat_auteurs' => 'Els autors en stat',
834        'statuts_spip' => 'Només els statuts SPIP següents:',
835        'statuts_tous' => 'Tots els statuts',
836        'suivi_forums:description' => 'Un autor d\'un article està sempre informat quan es publica un missatge al fòrum que aquest té associat. Però, a més, també es possible advertir a: tots els participants al fòrum o només als autors dels missatges en endavant.[[%radio_suivi_forums3%]]',
837        'suivi_forums:nom' => 'Seguiment dels fòrums públics',
838        'supprimer_cadre' => 'Suprimir aquest quadre',
839        'supprimer_numero:description' => 'Aplica la funció SPIP supprimer_numero() al conjunt dels {{títols}}, dels {{noms}} i dels {{tipus}} (de paraules-clau) del lloc públic, sense que el filtre supprimer_numero estigui present als esquelets.<br />Heus aquí la sintaxis que cal utilitzar en el marc d\'un lloc multilingue : <code>1. <multi>My Title[fr]Mon Titre[de]El Meu Títol</multi></code>',
840        'supprimer_numero:nom' => 'Suprimeix el número',
841
842        // T
843        'titre' => 'El Ganivet Suís',
844        'titre_parent:description' => 'Al si d\'un bucle, és corrent voler mostrar el títol del parent de l\'objecte en curs. Tradicionalment, n\'hi hauria prou utilitzant un segon bucle, però aquesta nova etiqueta #TITRE_PARENT alleugerarà l\'escriptura dels vostres esquelets. El resultat que torna és: el títol del grup d\'una paraula clau o el de la secció parenta (si existeix) de qualsevol altre objecte (article, secció, breu, etc.).
845
846
847
848Anoteu: Per les paraules clau, un àlies de #TITRE_PARENT és #TITRE_GROUPE. El tractament SPIP d\'aquestes noves etiquetes és similar al de #TITRE.
849
850
851
852@puce@ Si treballeu sota SPIP 2.0, llavors teniu aquí, a la vostra disposició, tot un conjunt d\'etiquetes #TITRE_XXX que podran donar-vos el títol de l\'objecte \'xxx\', a condició que el camp \'id_xxx\' estigui present a la taula en curs (#ID_XXX utilitzable en el bucle en curs).
853
854
855
856Per exemple, en un bucle sobre (ARTICLES), #TITRE_SECTEUR donarà el títol del sector en el que està situat l\'article en curs, ja que l\'identificador #ID_SECTEUR (o el camp \'id_secteur\') està disponible en aquest cas.
857
858
859
860La sintaxi <html>#TITRE_XXX{yy}</html> se suporta igualment. Exemple: <html>#TITRE_ARTICLE{10}</html> retornarà el títol de l\'article #10.[[%titres_etendus%]]', # MODIF
861        'titre_parent:nom' => 'Etiqueta #TITRE_PARENT/OBJET',
862        'titre_tests' => 'El Ganivet Su&iacute;s - P&agrave;gina de proves…',
863        'titres_typo:description' => 'Transforma tots els subtítols <html>«{{{El meu subtítol}}}»</html> en imatge tipogràfica amb paràmetres.[[%i_taille% pt]][[%i_couleur%]][[%i_police%
864
865
866
867Fonts disponibles : @_CS_FONTS@]][[%i_largeur% px]][[%i_hauteur% pt]][[%i_padding% px]][[%i_align%]]
868
869
870
871Aquesta eina és compatible amb: « [.->sommaire] ».', # MODIF
872        'titres_typo:nom' => 'Subtítols en imatge',
873        'tous' => 'Tots',
874        'toutes_couleurs' => 'Els 36 colors dels estils CSS :@_CS_EXEMPLE_COULEURS@',
875        'toutmulti:aide' => 'Blocs multilingües : <b><:trad:></b>',
876        'toutmulti:description' => 'De manera semblant al que ja podeu fer en els vostres esquelets, aquesta eina us permet utilitzar lliurement les cadenes de llengües (d\'SPIP o dels vostres esquelets) en tots els continguts del vostre lloc Web (articles, títols, missatges, etc.) amb l\'ajuda de la drecera <code><:chaine:></code>.
877
878 
879
880Consulteu [aquí ->http://www.spip.net/ca_article2191.html] la documentació d\'SPIP que fa referència a aquest tema.
881
882
883
884Aquesta eina accepta igualment els arguments introduïts per SPIP 2.0. Per exemple, la drecera <code><:ma_chaine{nom=Charles Martin, age=37}:></code> permet passar dos paràmetres a la següent cadena: <code>\'ma_chaine\'=>"Bonjour, je suis @nom@ et j\'ai @age@ ans"</code>.
885
886
887
888La funció SPIP utilitzada en PHP és <code>_T(\'chaine\')</code> sense argument, i <code>_T(\'chaine\', array(\'arg1\'=>\'un texte\', \'arg2\'=>\'un autre texte\'))</code> amb arguments.
889
890
891
892Per tant, no oblideu verificar que la clau  <code>\'chaine\'</code> està ben definida en els fitxers de llengües. ', # MODIF
893        'toutmulti:nom' => 'Blocs multilingües',
894        'travaux_masquer_avert' => 'Amagar el requadre indicant al lloc públic que s\'està fent un manteniment.',
895        'travaux_nom_site' => '@_CS_NOM_SITE@',
896        'travaux_prochainement' => 'Aquest lloc es restablirà ben aviat.
897
898_ Gràcies per la vostra comprensió.', # MODIF
899        'travaux_titre' => '@_CS_TRAVAUX_TITRE@',
900        'tri_articles:description' => 'Podeu personalitzar la navegació a la part privada i quan SPIP ho permet, escolliu aquí la tria que es farà servir per mostrar certs tipus d\'objectes.
901
902
903
904Les propostes que hi han més avall estan basades en la funcionalitat SQL \'ORDER BY\': només utilitzeu la opció personalitzada si sabeu què feu (camps disponibles, per exemple, pels articles: {id_article, id_rubrique, titre, soustitre, surtitre, statut, date_redac, date_modif, lang, etc.})
905
906
907
908@puce@ {{Ordre dels articles a l\'interior de les seccions}} [[%tri_articles%]][[->%tri_perso%]]
909
910
911
912@puce@ {{Ordre dels grups en el formulari per afegir paraules clau}} [[%tri_groupes%]][[->%tri_perso_groupes%]]', # MODIF
913        'tri_articles:nom' => 'Les classificacions d\'SPIP',
914        'tri_groupe' => 'Classificació sobre l\'id del grup (ORDER BY id_groupe)',
915        'tri_modif' => 'Tria sobre la data de modificació (ORDER BY date_modif DESC)',
916        'tri_perso' => 'Tria SQL personalitzada, ORDER BY seguit de:',
917        'tri_publi' => 'Tria sobre la data de publicació (ORDER BY date DESC)',
918        'tri_titre' => 'Tria sobre el títol (ORDER BY 0+titre,titre)',
919        'trousse_balises:description' => 'Eina en curs de desenvolupament. Us ofereix algunes etiquetes molt simples però alhora molt pràctiques per millorar la llegibilitat dels vostres esquelets.
920
921
922
923@puce@ {{#BOLO}}: genere un text fals d\'uns 3000 caràcters ("bolo" ou "[?lorem ipsum]") a l\'esquelet mentre el posem a punt. L\'argument opcional d\'aquesta funció especifica la llargada que volem del text. Exemple: <code>#BOLO{300}</code>. Aquesta etiqueta accepta tots els filtres d\'SPIP. Exemple : <code>[(#BOLO|majuscules)]</code>.
924
925_ També teniu disponible un model pels vostres continguts: situeu <code><bolo300></code> a qualsevol zona del text (capçalera, descripció, text, etc.) per obtenir 300 caràcters de text fals.
926
927
928
929@puce@ {{#MAINTENANT}} (o {{#NOW}}): ens torna simplement la data del moment, com: <code>#EVAL{date(\'Y-m-d H:i:s\')}</code>. L\'argument opcional d\'aquesta funció especifica el format. Exemple : <code>#MAINTENANT{Y-m-d}</code>. Tal i com amb #DATE, personalitzeu la publicació gràcies als filtres d\'SPIP. Exemple: <code>[(#MAINTENANT|affdate)]</code>.
930
931
932
933@puce@ {{#CHR<html>{XX}</html>}}: etiqueta equivalent a <code>#EVAL{"chr(XX)"}</code> i pràctica per codificar caràcters especials (el salt de línia, per exemple) o dels caràcters reservats pel compilador d\'SPIP (els claudàtors o les claus).
934
935
936
937@puce@ {{#LESMOTS}}: ', # MODIF
938        'trousse_balises:nom' => 'Joc d\'etiquetes',
939        'type_urls:description' => '@puce@ SPIP ofereix la possibilitat d\'escollir entre diversos jocs d\'URLs per fabricar els enllaços d\'accés a les pàgines del vostre lloc:
940
941
942
943Més informacions a: [->http://www.spip.net/ca_article2237.html]. L\'eina « [.->boites_privees]» us permet veure a la pàgina de cada objecte SPIP el URL pròpia associada.
944
945[[%radio_type_urls3%]]
946
947<q3>@_CS_ASTER@per utilitzar els formats {html}, {propre}, {propre2}, {libres} o {arborescentes}, torneu a copiar el fitxer "htaccess.txt" del directori de base del lloc SPIP amb el nom ".htaccess" (alerta a no esborrar altres ajustos que poguéssiu haver posat a dins d\'aquest fitxer) ; si el vostre lloc està en un "subdirectori", haureu també d\'editar la línia "RewriteBase" a aquest fitxer. Els URLs definit seran dirigits llavors cap els fitxer d\'SPIP.</q3>
948
949
950
951<radio_type_urls3 valeur="page">@puce@ {{URLs «page»}} : aquests són els enllaços per defecte que utilitza SPIP a partir de la seva versió 1.9x.
952
953_ Exemple : <code>/spip.php?article123</code>[[%terminaison_urls_page%]][[%separateur_urls_page%]]</radio_type_urls3>
954
955
956
957<radio_type_urls3 valeur="html">@puce@ {{URLs «html»}} : els enllaços tenen la forma de les pàgines html clàssiques.
958
959_ Exemple : <code>/article123.html</code></radio_type_urls3>
960
961
962
963<radio_type_urls3 valeur="propres">@puce@ {{URLs «propres»}} : els enllaços es calculen gràcies al títol dels objectes demanats. Marcadors (_, -, +, @, etc.) emmarquen els títols en funció del tipus d\'objecte.
964
965_ Exemples : <code>/Mon-titre-d-article</code> ou <code>/-Ma-rubrique-</code> ou <code>/@Mon-site@</code>[[%terminaison_urls_propres%]][[%debut_urls_propres%]][[%marqueurs_urls_propres%]][[%url_max_propres%]]</radio_type_urls3>
966
967
968
969<radio_type_urls3 valeur="propres2">@puce@ {{URLs «propres2»}} : l\'extensió \'.html\' s\'afegeix als enllaços {«propis»}.
970
971_ Exemple : <code>/Mon-titre-d-article.html</code> ou <code>/-Ma-rubrique-.html</code>
972
973[[%debut_urls_propres2%]][[%marqueurs_urls_propres2%]][[%url_max_propres2%]]</radio_type_urls3>
974
975
976
977<radio_type_urls3 valeur="libres">@puce@ {{URLs «libres»}}: els enllaços són {«propis»}, però sense marcadors que dissociïn els objectes (_, -, +, @, etc.).
978
979_ Exemple : <code>/Mon-titre-d-article</code> ou <code>/Ma-rubrique</code>
980
981[[%terminaison_urls_libres%]][[%debut_urls_libres%]][[%url_max_libres%]]</radio_type_urls3>
982
983
984
985<radio_type_urls3 valeur="arbo">@puce@ {{URLs «arborescentes»}} : els enllaços són {«propis»}, però de tipus arborescent.
986
987_ Exemple : <code>/secteur/rubrique1/rubrique2/Mon-titre-d-article</code>
988
989[[%url_arbo_minuscules%]][[%urls_arbo_sans_type%]][[%url_arbo_sep_id%]][[%terminaison_urls_arbo%]][[%url_max_arbo%]]</radio_type_urls3>
990
991
992
993<radio_type_urls3 valeur="propres-qs">@puce@ {{URLs «propres-qs»}} : aquest sistema funciona en "Query-String", és a dir sense utilitzar d\'.htaccess; els enllaços són {«propis»}.
994
995_ Exemple : <code>/?Mon-titre-d-article</code>
996
997[[%terminaison_urls_propres_qs%]][[%url_max_propres_qs%]]</radio_type_urls3>
998
999
1000
1001<radio_type_urls3 valeur="propres_qs">@puce@ {{URLs «propres_qs»}} : aquest sistema funciona en "Query-String", és a dir sense la utilització d\'.htaccess ; els enllaços són {«propis»}.
1002
1003_ Exemple : <code>/?Mon-titre-d-article</code>
1004
1005[[%terminaison_urls_propres_qs%]][[%marqueurs_urls_propres_qs%]][[%url_max_propres_qs%]]</radio_type_urls3>
1006
1007
1008
1009<radio_type_urls3 valeur="standard">@puce@ {{URLs «standard»}} : aquests enllaços, a partir d\'ara obsolets, eren utilitzats per SPIP fins a la seva versió 1.8.
1010
1011_ Exemple : <code>article.php3?id_article=123</code>
1012
1013</radio_type_urls3>
1014
1015
1016
1017@puce@ Si utilitzeu el format {page} que hi ha més amunt o si l\'objecte demanat no és reconegut, és possible llavors escollir {{l\'script de crida}} a SPIP. Per defecte, SPIP escull {spip.php}, però {index.php} (exemple de format: <code>/index.php?article123</code>) o un valor buit (format: <code>/?article123</code>) també funcionen. Per qualsevol altre valor, heu de crear forçosament el fitxer corresponent a l\'arrel d\'SPIP, semblant al que ja existeix: {index.php}.
1018
1019[[%spip_script%]]', # MODIF
1020        'type_urls:description1' => '@puce@ Si voleu fer servir un format a base d\'URLs &laquo;pr&ograve;pies&raquo; ({propres}, {propres2}, {libres}, {arborescentes} o {propres_qs}), el Ganivet Su&iacute;s pot:
1021
1022<q1>• Assegurar-se que l\'URL produ&iuml;da estigui totalment {{en min&uacute;scules}}.</q1>[[%urls_minuscules%]]
1023
1024<q1>• Provocar l\'afegit sistem&agrave;tic de {{l\'id de l\'objecte}} al seu URL (en sufix, en prefix, etc.).
1025
1026_ (exemples: <code>/El-meu-t&iacute;tol-d-article,457</code> o <code>/457-El-meu-t&iacute;tol-d-article</code>)</q1>', # MODIF
1027        'type_urls:nom' => 'Format dels URLs',
1028        'typo_exposants:description' => '((Textos francesos)): millora el retorn tipogràfic de les abreviacions corrents, exposant els elements necessaris (així, {<acronym>Mme</acronym>} esdevé {M<sup>me</sup>}) i corregint-ne els errors normals ({<acronym>2ème</acronym>} o  {<acronym>2me</acronym>}, per exemple, esdevenen {2<sup>e</sup>}, única abreviació correcta).
1029
1030
1031
1032Les abreviacions obtingudes s\'ajusten a les de la Impremta nacional tal com s\'indiquen al {Lèxic de les regles tipogràfiques en ús a la Impremta nacional} (article « Abréviations », presses de l\'Imprimerie nationale, Paris, 2002).
1033
1034
1035
1036També es tracten les següents expressions: : <html>Dr, Pr, Mgr, m2, m3, Mn, Md, Sté, Éts, Vve, Cie, 1o, 2o, etc.</html>
1037
1038
1039
1040Podeu escollir aquí de posar en exponent algunes dreceres suplementàries, malgrat la opinió desfavorable de la Impremta nacional:[[%expo_bofbof%]]
1041
1042
1043
1044{{Textos anglesos}}: posar en exponent els números ordinals: <html>1st, 2nd</html>, etc.', # MODIF
1045        'typo_exposants:nom' => 'Superíndexs',
1046
1047        // U
1048        'url_arbo' => 'arborescents@_CS_ASTER@',
1049        'url_html' => 'html@_CS_ASTER@',
1050        'url_libres' => 'libres@_CS_ASTER@',
1051        'url_page' => 'pàgina',
1052        'url_propres' => 'propres@_CS_ASTER@',
1053        'url_propres-qs' => 'propres-qs',
1054        'url_propres2' => 'propres2@_CS_ASTER@',
1055        'url_propres_qs' => 'propres_qs',
1056        'url_standard' => 'estàndard',
1057        'url_verouillee' => 'URL verrouillée', # NEW
1058        'urls_3_chiffres' => 'Imposar un mínim de 3 xifres',
1059        'urls_avec_id' => 'Posar-la en sufix ',
1060        'urls_avec_id2' => 'Posar-la en prefix',
1061        'urls_base_total' => 'Actualment hi ha @nb@ URL(s) a la base',
1062        'urls_base_vide' => 'La base dels URLs està buida',
1063        'urls_choix_objet' => 'Edició en la base del URL d\'un objecte específic:',
1064        'urls_edit_erreur' => 'El format actual dels URLs (« @type@ ») no permet l\'edició.',
1065        'urls_enregistrer' => 'Enregistrar aquest URL a la base',
1066        'urls_id_sauf_rubriques' => 'Excloure els següents objectes (separats per « : »):',
1067        'urls_minuscules' => 'Lletres minúscules',
1068        'urls_nouvelle' => 'Editar el URL «propis»:', # MODIF
1069        'urls_num_objet' => 'Número:',
1070        'urls_purger' => 'Buidar-ho tot',
1071        'urls_purger_tables' => 'Buidar les taules seleccionades',
1072        'urls_purger_tout' => 'Iniciar altre cop els URLs emmagatzemats a la base:',
1073        'urls_rechercher' => 'Cercar aquest objecte a la base',
1074        'urls_titre_objet' => 'Títol enregistrat:',
1075        'urls_type_objet' => 'Objecte:',
1076        'urls_url_calculee' => 'URL pública « @type@ » :',
1077        'urls_url_objet' => 'URL «propis» enregistrat:', # MODIF
1078        'urls_valeur_vide' => '(Un valor buit provoca que es torni a calcular l\'URL)', # MODIF
1079        'urls_verrouiller' => '{{Verrouiller}} cette URL afin que SPIP ne la modifie plus, notamment lors d\'un clic sur « @voir@ » ou d\'un changement du titre de l\'objet.', # NEW
1080
1081        // V
1082        'validez_page' => 'Per accedir a les modificacions:',
1083        'variable_vide' => '(Buit)',
1084        'vars_modifiees' => 'Les dades s\'han modificat correctament',
1085        'version_a_jour' => 'La vostra versió està al dia.',
1086        'version_distante' => 'Versió distant...',
1087        'version_distante_off' => 'Verificació distant desactivada',
1088        'version_nouvelle' => 'Nova versió: @version@',
1089        'version_revision' => 'Révisió: @revision@',
1090        'version_update' => 'Actualització automàtica',
1091        'version_update_chargeur' => 'Descàrrega automàtica',
1092        'version_update_chargeur_title' => 'Descarrega la darrera versió del plugin gràcies al plugin «Descarregador»',
1093        'version_update_title' => 'Descarrega l\'última versió del plugin i començar la seva actualització automàtica',
1094        'verstexte:description' => '2 filtres pels vostres esquelets, permetent produir pàgines més lleugeres.
1095
1096_ version_texte: extreu el contingut text d\'una pàgina html excepte algunes etiquetes elementals.
1097
1098_ version_plein_texte : extreu el contingut text d\'una pàgina html per retornar text brut. ', # MODIF
1099        'verstexte:nom' => 'Versió text',
1100        'visiteurs_connectes:description' => 'Ofereix una petita eina pel vostre esquelet que mostra el número de visitants que hi ha connectats al vostre lloc públic.
1101
1102
1103
1104Afegiu simplement <code><INCLURE{fond=fonds/visiteurs_connectes}></code> a les vostres pàgines.', # MODIF
1105        'visiteurs_connectes:inactif' => 'Attention : les statistiques du site ne sont pas activées.', # NEW
1106        'visiteurs_connectes:nom' => 'Visitants connectats',
1107        'voir' => 'Veure: @voir@',
1108        'votre_choix' => 'La vostre elecció:',
1109
1110        // W
1111        'webmestres:description' => 'Un {{webmestre}} en el sentit d\'SPIP és un {{administrador}} que té accés a l\'espai FTP. Per defecte i a partir d\'SPIP 2.0, és l\'administrador <code>id_auteur=1</code> del lloc. Els webmestres definitis aquí tenen el privilegi de no estar obligats a passar pel FTP per validar les operacions sensibles del lloc, com l\'actualització de la base de dades o la restauració d\'un dump.
1112
1113
1114
1115Webmestre(s) actual(s): {@_CS_LISTE_WEBMESTRES@}.
1116
1117_ Administrador(s) elegible(s): {@_CS_LISTE_ADMINS@}.
1118
1119
1120
1121Vosaltres mateixos, com a webmestres, teniu els drets de modificar aquesta llista d\'ids -- separats pels dos punts « : » si són diversos. Exemple: «1:5:6».[[%webmestres%]]', # MODIF
1122        'webmestres:nom' => 'Llista de webmestres',
1123
1124        // X
1125        'xml:description' => 'Activa el validador xml per l\'espai públic tal i com està descrit a la [documentació->http://www.spip.net/ca_article3577.html]. Un botó anomenat « Anàlisi XML » s\'afegeix als altres botons d\'administració.',
1126        'xml:nom' => 'Validador XML'
1127);
1128
1129?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.