source: spip-zone/_plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_gl.php @ 48733

Last change on this file since 48733 was 48733, checked in by patfr@…, 10 years ago

Retrait des contribs des métas de SPIP
Nouveau filtre : cs_liste_contribs($coupe, $join)

File size: 76.6 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://www.spip.net/trad-lang/
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // 2
11        '2pts_non' => ' : non',
12        '2pts_oui' => ' : si',
13
14        // S
15        'SPIP_liens:description' => '@puce@ Todas as ligazóns do web se abren predeterminadamente na mesma ventá de navegación en curso. Mais pode ser útil abril ligazóns externas ao web nunha nova ventá exterior -- iso implica engadir {target=\\"_blank\\"} a todas as balizas &lt;a&gt; dotadas por  SPIP de clases {spip_out}, {spip_url} ou {spip_glossaire}. Se cadra é necesario engadir unha destas clases nas ligazóns do esqueleto do web (ficheiros html) co fin de estender ao máximo esta funcionalidade.[[%radio_target_blank3%]]
16
17@puce@ SPIP permite ligar palabras á súa definición mercé ao atallo tipográfico <code>[?mot]</code>. Predeterminadamente (ou se vostede  deixa baleira a caixa seguinte), o glosario externo reenvía sobre a enciclopedia libre wikipedia.org. Pode escoller o enderezo que se vaia utilizar. <br />Ligazón de test : [?SPIP][[%url_glossaire_externe2%]]', # MODIF
18        'SPIP_liens:description1' => '@puce@ SPIP prevé un estilo CSS para as ligazóns «~mailto:~» : un pequeno cadro debería aparecer para cada ligazón relacionada cun enderezo de correo; mais para que todos os navegadores non o poidan mostrar (nomeadamente IE6, IE7 e SAF3), decida se cómpre conservar este engadido.
19_ Ligazón de test : [->test@test.com] (vexa a páxina completamente).[[%enveloppe_mails%]]', # MODIF
20        'SPIP_liens:nom' => 'SPIP e as ligazóns externas',
21        'SPIP_tailles:description' => '@puce@ Afin d\'alléger la mémoire de votre serveur, SPIP vous permet de limiter les dimensions (hauteur et largeur) et la taille du fichier des images, logos ou documents joints aux divers contenus de votre site. Si un fichier dépasse la taille indiquée, le formulaire enverra bien les données mais elles seront détruites et SPIP n\'en tiendra pas compte, ni dans le répertoire IMG/, ni en base de données. Un message d\'avertissement sera alors envoyé à l\'utilisateur.
22
23Une valeur nulle ou non renseignée correspond à une valeur illimitée.
24[[Hauteur : %img_Hmax% pixels]][[->Largeur : %img_Wmax% pixels]][[->Poids du fichier : %img_Smax% Ko]]
25[[Hauteur : %logo_Hmax% pixels]][[->Largeur : %logo_Wmax% pixels]][[->Poids du fichier : %logo_Smax% Ko]]
26[[Poids du fichier : %doc_Smax% Ko]]
27
28@puce@ Définissez ici l\'espace maximal réservé aux fichiers distants que SPIP pourrait télécharger (de serveur à serveur) et stocker sur votre site. La valeur par défaut est ici de 16 Mo.[[%copie_Smax% Mo]]
29
30@puce@ Afin d\'éviter un dépassement de mémoire PHP dans le traitement des grandes images par la librairie GD2, SPIP teste les capacités du serveur et peut donc refuser de traiter les trop grandes images. Il est possible de désactiver ce test en définissant manuellement le nombre maximal de pixels supportés pour les calculs.
31
32La valeur de 1~000~000 pixels semble correcte pour une configuration avec peu de mémoire. Une valeur nulle ou non renseignée entraînera le test du serveur.
33[[%img_GDmax% pixels au maximum]]
34
35@puce@ La librairie GD2 permet d\'ajuster la qualité de compression des images JPG. Un pourcentage élevé correspond à une qualité élevée.
36[[%img_GDqual% %]]', # NEW
37        'SPIP_tailles:nom' => 'Limites mémoire', # NEW
38
39        // A
40        'acces_admin' => 'Acceso de administración :',
41        'action_rapide' => 'Acción rápida, unicamente se sabe do que fai!',
42        'action_rapide_non' => 'Acción rápida, dispoñible tras a activación desta utilidade :',
43        'admins_seuls' => 'Só para administradores/as',
44        'attente' => 'En espera...',
45        'auteur_forum:description' => 'Invite a todos os autores de mensaxes públicas a fornecer (cando menos cunha letra!) un nome e/ou un correo co fin de evitar as colaboracións totalmente anónimas. Esta utilidade procede a facer unha verificación JavaScript sobre a caixa de correo do visitante.[[%auteur_forum_nom%]][[->%auteur_forum_email%]][[->%auteur_forum_deux%]]
46{Atención : Escoller a terceira opción anula as dúas primeiras. Cómpre verificar que os formularios do seu esqueleto sexan compatibles con esta ferramenta.}', # MODIF
47        'auteur_forum:nom' => 'Non haberá foros anónimos',
48        'auteur_forum_deux' => 'Ou, cando menos un dos dous campos seguintes',
49        'auteur_forum_email' => 'O campo «@_CS_FORUM_EMAIL@»',
50        'auteur_forum_nom' => 'O campo «@_CS_FORUM_NOM@»',
51        'auteurs:description' => 'Esta utilidade configura a apariencia da [páxina de autores->./?exec=auteurs], na súa parte privada.
52
53@puce@ Defina aquí o número máximo de autores que se mostrarán no cadro central da páxina de autores. A partir de aí, os autores serán mostrados mediante unha paxinación.[[%max_auteurs_page%]]
54
55@puce@ Que estados de autores poden ser listados nesta páxina?
56[[%auteurs_tout_voir%[[->%auteurs_0%]][[->%auteurs_1%]][[->%auteurs_5%]][[->%auteurs_6%]][[->%auteurs_n%]]]]', # MODIF
57        'auteurs:nom' => 'Páxina de autores',
58        'autobr:description' => 'Applique sur certains contenus SPIP le filtre {|post_autobr} qui remplace tous les sauts de ligne simples par un saut de ligne HTML <br />.[[%alinea%]][[->%alinea2%]]', # NEW
59        'autobr:nom' => 'Retours de ligne automatiques', # NEW
60        'autobr_non' => 'À l\'intérieur des balises &lt;alinea>&lt;/alinea>', # NEW
61        'autobr_oui' => 'Articles et messages publics (balises @BALISES@)', # NEW
62        'autobr_racc' => 'Retours de ligne : <b><alinea></alinea></b>', # NEW
63
64        // B
65        'balise_set:description' => 'Afin d\'alléger les écritures du type <code>#SET{x,#GET{x}|un_filtre}</code>, cet outil vous offre le raccourci suivant : <code>#SET_UN_FILTRE{x}</code>. Le filtre appliqué à une variable passe donc dans le nom de la balise.
66
67Exemples : <code>#SET{x,1}#SET_PLUS{x,2}</code> ou <code>#SET{x,avions}#SET_REPLACE{x,ons,ez}</code>.', # NEW
68        'balise_set:nom' => 'Balise #SET étendue', # NEW
69        'barres_typo_edition' => 'Edition des contenus', # NEW
70        'barres_typo_forum' => 'Messages de Forum', # NEW
71        'barres_typo_intro' => 'Le plugin «Porte-Plume» a été détecté. Veuillez choisir ici les barres typographiques où certains boutons seront insérés.', # NEW
72        'basique' => 'Básica',
73        'blocs:aide' => 'Bloques despregables : <b><bloque></bloque></b> (alias : <b><invisible></invisible></b>) e <b><visible></visible></b>',
74        'blocs:description' => 'Permítelle crear bloques nos que o título é activo e pode facelos visibles ou invisibles.
75
76@puce@ {{Dentro dos textos SPIP}} : os redactores teñen a disposición as novas balizas &lt;bloque&gt; (ou &lt;invisible&gt;) e &lt;visible&gt; para utilizar nos seus textos, coma no caso :
77
78<quote><code>
79<bloc>
80 Un título que se fará activo,  clicable
81 
82 O texto para ocultar/mostrar, despois de dous saltos de liña...
83 </bloc>
84</code></quote>
85
86@puce@ {{Dentro dos esqueletos}} : ten á súa disposición as novas balizas #BLOC_TITRE, #BLOC_DEBUT e #BLOC_FIN para utilizar coma no caso :
87<quote><code> #BLOC_TITRE ou #BLOC_TITRE{mon_URL}
88 O meu título
89 #BLOC_RESUME    (facultativo)
90 unha versión resumida do bloque seguinte
91 #BLOC_DEBUT
92 O meu bloque despregable (que conterá o enderezo URL punteado se for necesario)
93 #BLOC_FIN</code></quote>
94 
95@puce@ Marcando «si», a apertura dun bloque provocará o cerre de todos os outros bloques da páxina, co fin de non ter máis ca un aberto á vez.[[%bloc_unique%]]
96
97@puce@ Marcando «si», o estado dos bloques numerados gardarase nunha cookie durante o tempo da sesión, co fin de conservar o aspecto da páxina en caso de retorno.[[%blocs_cookie%]]
98
99@puce@ A Navalla Suíza utiliza de modo predeterminado a baliza HTML &lt;h4&gt; para o título dos bloques despregables. Escolla aquí outra baliza &lt;hN&gt; :[[%bloc_h4%]]
100@puce@ Co fin de obter un efecto máis doce no momento do clic, os bloques despregables poden animarse á maneira dun \\"esvaramento\\".[[%blocs_slide%]][[->%blocs_millisec% millisecondes]]', # MODIF
101        'blocs:nom' => 'Bloques despregables',
102        'boites_privees:description' => 'Todas as funcionalidades abaixo descritas aparecen aquí ou na parte privada.[[%cs_rss%]][[->%format_spip%]][[->%stat_auteurs%]][[->%bp_urls_propres%]]
103[[->%bp_tri_auteurs%]]
104- {{As revisións da Navalla Suíza}} : un cadro sobre a presente páxina de configuración que indica as últimas modificacións achegadas ao código do módulo ([Source->@_CS_RSS_SOURCE@]).
105- {{Os artigos en formato SPIP}} : un cadro despregable suplementario para os seus artigos co fin de coñecer o  código fonte usado polos seus autores.
106- {{Estado de autores}} : un cadro suplementario en [páxina de autores->./?exec=auteurs] que indica os últimos 10 conectados e as inscricións non confirmadas. Só os administradores ven esta información.
107- {{Os webmáster SPIP}} : un cadro despregable sobre [a páxina dos autores->./?exec=auteurs] uqe indica os administradores elevados ao rango de webmaster SPIP. Só os administradores ven esta información. Se vostede é webmáster, vexa tamén a ferramenta « [.->webmestres] ».
108- {{Os URL propios}} : un cadro despregable para cada obxecto de contido (artigo, sección, autor, ...) que indica o URL propio asociado así como os seus alias eventuais. A ferramenta « [.->type_urls] » permite a configuración fina dos URL do web.
109- {{As ordenacións de autores}} : un cadro despregable para os artigos que contén máis dun autor e permite simplemente axustar a orde de presentación.', # MODIF
110        'boites_privees:nom' => 'Funcionalidades privadas',
111        'bp_tri_auteurs' => 'As ordenacións de autores',
112        'bp_urls_propres' => 'Os URL propios',
113        'brouteur:description' => 'Utilizar o selector de sección en AJAX a partir da %rubrique_brouteur% sección(s)', # MODIF
114        'brouteur:nom' => 'Reglaxe do selector da sección', # MODIF
115
116        // C
117        'cache_controle' => 'Control da caché',
118        'cache_nornal' => 'Uso normal',
119        'cache_permanent' => 'Caché permanente',
120        'cache_sans' => 'Non hai caché',
121        'categ:admin' => '1. Administración',
122        'categ:divers' => '60. Varios',
123        'categ:interface' => '10. Interface privada',
124        'categ:public' => '40. Exposición pública',
125        'categ:securite' => '5. Sécurité', # NEW
126        'categ:spip' => '50. Balizas, filtros, criterios',
127        'categ:typo-corr' => '20. Melloramento de textos',
128        'categ:typo-racc' => '30. Atallos tipográficos',
129        'certaines_couleurs' => 'Só as balizas definidas aquí abaixo ci-dessous@_CS_ASTER@ :',
130        'chatons:aide' => 'Chatons : @liste@',
131        'chatons:description' => 'Introduce imaxes (ou chatons para os {tchats}) en todos os textos ou aparece unha cadea do tipo {{<code>:nom</code>}}.
132_ Esta utilidade substitúe os atallos polas imaxes que co mesmo nome encontre no seu cartafol <code>mon_squelette_toto/img/chatons/</code>, ou de modo predefinido, o cartafo <code>couteau_suisse/img/chatons/</code>.', # MODIF
133        'chatons:nom' => 'Chatóns',
134        'citations_bb:description' => 'Co fin de respectar os usos en HTML nos contidos SPIP do seu web (artigos, seccións, etc.), esta utilidade substitúe as balizas &lt;quote&gt; polas balizas &lt;q&gt; cando non hai retorno á liña. De feito, as citas curtas deben ser rodeadas por &lt;q&gt; e as citas que conteñen parágrafos por &lt;blockquote&gt;.', # MODIF
135        'citations_bb:nom' => 'Citas ben balizadas',
136        'class_spip:description1' => 'Pode definir aquí certos recursos de SPIP. Un valor baleiro equivale a usar o valor predeterminado.[[%racc_hr%]]',
137        'class_spip:description2' => '@puce@ {{Os atallos de SPIP}}.
138
139Pode definir aquí certos atallos de SPIP. Un valor baleiro equivale a usar o valor predeterminado.[[%racc_hr%]][[%puce%]]', # MODIF
140        'class_spip:description3' => '
141
142{Aviso : se a utilidade « [.->pucesli] » está activada, o reemprazamento da « - » xa non será efectuado ; unha lista &lt;ul>&lt;li> sera utilizada no seu lugar.}
143
144SPIP adoita usar a baliza &lt;h3&gt; para os intertítulos. Escolla aquí se quixer, outra cadea de substitución :[[%racc_h1%]][[->%racc_h2%]]', # MODIF
145        'class_spip:description4' => '
146
147SPIP escolleu usar a baliza &lt;strong> para transcribir as grosas. Pero &lt;b> podería tamén ter escollido con ou sen estilo. Vexa e valore :[[%racc_g1%]][[->%racc_g2%]]
148
149SPIP elixiu usar a baliza &lt;i> para transcribir as cursiva. Mais &lt;em> podería ser igualmente adecuado, con ou sen estilo. Vexa e valore:[[%racc_i1%]][[->%racc_i2%]]
150
151Tamén pode definir o código de apertura e cerre para as chamadas á notas a pé de páxina (Atención ! As modificación non será visibles máis ca no espazo público.) : [[%ouvre_ref%]][[->%ferme_ref%]]
152 
153Tamén pode definir o código de apertura e cerre para as notas a pe de páxina : [[%ouvre_note%]][[->%ferme_note%]]
154
155@puce@ {{Os estilos de SPIP predeterminados}}. Ata a versión 1.92 de SPIP, os atallos tipográficos producían balizas sistematicamente  nomeadas co patrón \\"spip\\". Por exemplo: <code><p class=\\"spip\\"></code>. Pode definir o estilo destas balizas en función das súas follas de estilo. Un caso baleiro significa que ningún estilo en particular lle será aplicado.
156
157{Ollo : se algúns recursos (liña horizontal, intertítulo, cursiva, grosa) se modificaren, os estilos seguintes xa non se poderán aplicar.}
158
159<q1>
160_ {{1.}} Balizas &lt;p&gt;, &lt;i&gt;, &lt;strong&gt; :[[%style_p%]]
161_ {{2.}} Balizas &lt;tables&gt;, &lt;hr&gt;, &lt;h3&gt;, &lt;blockquote&gt; e as listas (&lt;ol&gt;, &lt;ul&gt;, etc.) :[[%style_h%]]
162
163Ollo : modificando este segundo parámetro, pérdense os estilos estándares de SPIP asociados a estas balizas.</blockquote>', # MODIF
164        'class_spip:nom' => 'SPIP e os seus atallos',
165        'code_css' => 'CSS',
166        'code_fonctions' => 'Funcións',
167        'code_jq' => 'jQuery',
168        'code_js' => 'Javascript',
169        'code_options' => 'Opcións',
170        'code_spip_options' => 'Opcións de SPIP',
171        'compacte_css' => 'Compacter les CSS', # NEW
172        'compacte_js' => 'Compacter le Javacript', # NEW
173        'compacte_prive' => 'Ne rien compacter en partie privée', # NEW
174        'compacte_tout' => 'Ne rien compacter du tout (rend caduques les options précédentes)', # NEW
175        'contrib' => 'Máis información: @url@',
176        'copie_vers' => 'Copie vers : @dir@', # NEW
177        'corbeille:description' => 'SPIP suprime automaticamente os obxectos rexeitados logo de 24 horas, en xeral a iso das 4 horas da mañá, grazas a unha tarefa «CRON» (lanzemento periódico e/ou automático de procesos preprogramados). Pode impedir desde aquí ese proceso co fin de xestionar mellor a súa papeleira.[[%arret_optimisation%]]',
178        'corbeille:nom' => 'A papeleira',
179        'corbeille_objets' => '@nb@ obxeto(s) na papeleira.',
180        'corbeille_objets_lies' => '@nb_lies@ ligazón(s) detectada(s).',
181        'corbeille_objets_vide' => 'Non hai ningún obxecto na papeleira', # MODIF
182        'corbeille_objets_vider' => 'Suprimir os obxectos seleccionados',
183        'corbeille_vider' => 'Baleirar a papeleira :',
184        'couleurs:aide' => 'Colorear : <b>[coul]texte[/coul]</b>@fond@ con <b>coul</b> = @liste@',
185        'couleurs:description' => 'Permite aplicar doadamente cores a todos os textos do web (artigos, breves, t&iacute;tulos, foro, …) usando balizas en atallos.
186
187Dous exemplos id&eacute;nticos para trocar a cor do texto :@_CS_EXEMPLE_COULEURS2@
188
189Idem para trocar o fondo, se a opci&oacute;n seguinte o permite :@_CS_EXEMPLE_COULEURS3@
190
191[[%couleurs_fonds%]]
192[[%set_couleurs%]][[->%couleurs_perso%]]
193@_CS_ASTER@ O formato destas balizas personalizadas debe listar as cores existentes ou definir parellas &laquo;balise=couleur&raquo;, sempre separadas por v&iacute;rgulas. Exemplos : &laquo;gris, rouge&raquo;, &laquo;faible=jaune, fort=rouge&raquo;, &laquo;bas=#99CC11, haut=brown&raquo; ou mesmo &laquo;gris=#DDDDCC, rouge=#EE3300&raquo;. Para o primeiro e o derradeiro exemplo, as balizas autorizadas son : <code>[gris]</code> et <code>[rouge]</code> (<code>[fond gris]</code> e <code>[fond rouge]</code> se os fondos son permitidos).', # MODIF
194        'couleurs:nom' => 'Todo en cores',
195        'couleurs_fonds' => ', <b>[fond coul]texte[/coul]</b>, <b>[bg coul]texte[/coul]</b>',
196        'cs_comportement:description' => '@puce@ {{Logs.}} Obter moita información a propósito do funcionamento da Navalla Suíza nos ficheiros {spip.log} que se poden consultar no cartafol : {@_CS_DIR_TMP@}[[%log_couteau_suisse%]]
197
198@puce@ {{Opcións SPIP.}} SPIP ordena os plugins nunha orde específica. Co fin de estar seguro de que A Navalla Suíza está na cabeceira e xera certas opcións de SPIP, escolla a opción seguinte. Se os dereitos do seu servidor o permiten, o ficheiro {@_CS_FILE_OPTIONS@} será automaticamente modificado para incluír o ficheiro {@_CS_DIR_TMP@couteau-suisse/mes_spip_options.php}.
199[[%spip_options_on%]]
200
201@puce@ {{Consultas externas.}} A Navalla Suíza verifica regularmente a existencia dunha versión máis recente do seu código e informa na súa páxina de configuración dunha actualización eventualmente dispoñible. Se as consultas externas do seu servidor dan problemas, escolla a caixa seguinte.[[%distant_off%]]', # MODIF
202        'cs_comportement:nom' => 'Comportamentos da Navalla Suíza',
203        'cs_distant_off' => 'Comprobación de versións distantes',
204        'cs_distant_outils_off' => 'Les outils du Couteau Suisse ayant des fichiers distants', # NEW
205        'cs_log_couteau_suisse' => 'Os logs detallados da Navalla Suíza',
206        'cs_reset' => 'Está seguro de querer reiniciar totalmente a Navalla Suíza?',
207        'cs_reset2' => 'Desactivaranse todas as utilidades activasactualmente e reinicializaranse os seus parámetros.',
208        'cs_spip_options_erreur' => 'Attention : la modification du ficher «<html>@_CS_FILE_OPTIONS@</html>» a échoué !', # NEW
209        'cs_spip_options_on' => 'As opcións SPIP en «@_CS_FILE_OPTIONS@»', # MODIF
210
211        // D
212        'decoration:aide' => 'Decoración : <b>&lt;balise&gt;test&lt;/balise&gt;</b>, con <b>balise</b> = @liste@',
213        'decoration:description' => 'Novos estilos parametrables nos seus textos e accesíbeis mercé ás balizas con comas angulares. Exemplo :
214&lt;mabalise&gt;texte&lt;/mabalise&gt; ou : &lt;mabalise/&gt;.<br /> Defina seguidamente os estilos CSS dos que teña necesidade, unha baliza por liña, consonte as expresións seguintes :
215- {type.mabalise = meu estilo CSS}
216- {type.mabalise.class = miña clase CSS}
217- {type.mabalise.lang = miña lingua (ex : fr)}
218- {unalias = minhabaliza}
219
220O parámetro {type} seguinte pode ter tres valores:
221- {span} : baliza para o interior dun parágrafo (tipo Inline)
222- {div} : baliza asociada a un novo parágrafo (tipo Block)
223- {auto} : baliza determinada automaticamente polo plugin
224
225[[%decoration_styles%]]', # MODIF
226        'decoration:nom' => 'Decoración',
227        'decoupe:aide' => 'Bloque de pestanas : <b>&lt;onglets>&lt;/onglets></b><br/>Separador de páxinas ou pestanas : @sep@', # MODIF
228        'decoupe:aide2' => 'Alias : @sep@',
229        'decoupe:description' => '@puce@ Parte a presentación pública dun artigo en varias páxinas mediante unha paxinación automática. Sitúe simplemente no seu artigo catro signos de máis consecutivos (<code>++++</code>) no lugar que debe recibir o corte.
230
231En principio, A Navalla Suíza insire a paxinación automaticamente na cabeceira e no rodapé do artigo mais vostede ten a posibilidade de situar esta paxinación en calquera outro sitio do seu esqueleto mercé a unha baliza #CS_DECOUPE que pode activar aquí:
232[[%balise_decoupe%]]
233
234@puce@ De utilizar este separador no interior das balizas &lt;pestanas&gt; e &lt;/pestanas&gt; obterá un xogo de pestanas.
235
236_ Nos esqueletos : ten á súa disposición as novas balizas #ONGLETS_DEBUT, #ONGLETS_TITRE e #ONGLETS_FIN.
237
238_ Esta utilidade pode ser emparellada con « [.->sommaire] ».', # MODIF
239        'decoupe:nom' => 'Partición en páxinas e pestanas',
240        'desactiver_flash:description' => 'Suprime os obxectos flash das páxinas do seu web e substitúeas polo contido alternativo asociado.',
241        'desactiver_flash:nom' => 'Desactiva os obxectos flash',
242        'detail_balise_etoilee' => '{{Aviso}} : Comprobe a utilización feita polos seus esqueletos das balizas estreladas. O tratamento desta ferramenta non se aplicarán sobre : @bal@.',
243        'detail_disabled' => 'Paramètres non modifiables :', # NEW
244        'detail_fichiers' => 'Ficheiros :',
245        'detail_fichiers_distant' => 'Fichiers distants :', # NEW
246        'detail_inline' => 'Código inline :',
247        'detail_jquery2' => 'Esta ferramenta necesita a biblioteca {jQuery}.',
248        'detail_jquery3' => '{{Aviso}} : esta utilidade necesita o plugin [jQuery para SPIP 1.92->http://files.spip.org/spip-zone/jquery_192.zip] para funcionar correctamente con esta versión de  SPIP.',
249        'detail_pipelines' => 'Tubarías (pipelines) :',
250        'detail_raccourcis' => 'Voici la liste des raccourcis typographiques reconnus par cet outil.', # NEW
251        'detail_spip_options' => '{{Note}} : En cas de dysfonctionnement de cet outil, placez les options SPIP en amont grâce à l\'outil «@lien@».', # NEW
252        'detail_spip_options2' => 'Il est recommandé de placer les options SPIP en amont grâce à l\'outil «[.->cs_comportement]».', # NEW
253        'detail_spip_options_ok' => '{{Note}} : Cet outil place actuellement des options SPIP en amont grâce à l\'outil «@lien@».', # NEW
254        'detail_surcharge' => 'Outil surchargé :', # NEW
255        'detail_traitements' => 'Tratamentos :',
256        'devdebug:description' => '{{Cet outil vous permet de voir les erreurs PHP à l\'écran.}}<br />Vous pouvez choisir le niveau d\'erreurs d\'exécution PHP qui sera affiché si le débogueur est actif, ainsi que l\'espace SPIP sur lequel ces réglages s\'appliqueront.', # NEW
257        'devdebug:item_e_all' => 'Tous les messages d\'erreur (all)', # NEW
258        'devdebug:item_e_error' => 'Erreurs graves ou fatales (error)', # NEW
259        'devdebug:item_e_notice' => 'Notes d\'exécution (notice)', # NEW
260        'devdebug:item_e_strict' => 'Tous les messages + les conseils PHP (strict)', # NEW
261        'devdebug:item_e_warning' => 'Avertissements (warning)', # NEW
262        'devdebug:item_espace_prive' => 'Espace privé', # NEW
263        'devdebug:item_espace_public' => 'Espace public', # NEW
264        'devdebug:item_tout' => 'Tout SPIP', # NEW
265        'devdebug:nom' => 'Débogueur de développement', # NEW
266        'distant_aide' => 'Cet outil requiert des fichiers distants qui doivent tous être correctement installés en librairie. Avant d\'activer cet outil ou d\'actualiser ce cadre, assurez-vous que les fichiers requis sont bien présents sur le serveur distant.', # NEW
267        'distant_charge' => 'Fichier correctement téléchargé et installé en librairie.', # NEW
268        'distant_charger' => 'Lancer le téléchargement', # NEW
269        'distant_echoue' => 'Erreur sur le chargement distant, cet outil risque de ne pas fonctionner !', # NEW
270        'distant_inactif' => 'Fichier introuvable (outil inactif).', # NEW
271        'distant_present' => 'Fichier présent en librairie depuis le @date@.', # NEW
272        'dossier_squelettes:description' => 'Modifica o cartafol do esqueleto usado. Por exemplo : "squelettes/monsquelette". Pode rexistrar varios cartafoles separándoos polos dous puntos <html>« : »</html>. Deixando baleira caixa seguinte (ou escribindo "dist"), vai ser o esqueleto orixinal "dist" fornecido por SPIP o que será usado.[[%dossier_squelettes%]]',
273        'dossier_squelettes:nom' => 'Cartafol do esqueleto',
274
275        // E
276        'ecran_activer' => 'Activer l\'écran de sécurité', # NEW
277        'ecran_conflit' => 'Attention : le fichier statique «@file@» peut entrer en conflit. Choisissez votre méthode de protection !', # NEW
278        'ecran_conflit2' => 'Note : un fichier statique «@file@» a été détecté et activé. Le Couteau Suisse ne pourra le mettre à jour ou le configurer.', # NEW
279        'ecran_ko' => 'Ecran inactif !', # NEW
280        'ecran_maj_ko' => 'La version {{@n@}} de l\'écran de sécurité est disponible. Veuillez actualiser le fichier distant de cet outil.', # NEW
281        'ecran_maj_ko2' => 'La version @n@ de l\'écran de sécurité est disponible. Vous pouvez actualiser le fichier distant de l\'outil « [.->ecran_securite] ».', # NEW
282        'ecran_maj_ok' => '(semble à jour).', # NEW
283        'ecran_securite:description' => 'L\'écran de sécurité est un fichier PHP directement téléchargé du site officiel de SPIP, qui protège vos sites en bloquant certaines attaques liées à des trous de sécurité. Ce système permet de réagir très rapidement lorsqu\'un problème est découvert, en colmatant le trou sans pour autant devoir mettre à niveau tout son site ni appliquer un « patch » complexe.
284
285A savoir : l\'écran verrouille certaines variables. Ainsi, par exemple, les  variables nommées <code>id_xxx</code> sont toutes  contrôlées comme étant obligatoirement des valeurs numériques entières, afin d\'éviter toute injection de code SQL via ce genre de variable très courante. Certains plugins ne sont pas compatibles avec toutes les règles de l\'écran, utilisant par exemple <code>&id_x=new</code> pour créer un objet {x}.
286
287Outre la sécurité, cet écran a la capacité réglable de moduler les accès des robots  d\'indexation aux scripts PHP, de manière à leur dire de « revenir plus tard »  lorsque le serveur est saturé.[[ %ecran_actif%]][[->
288@puce@ Régler la protection anti-robots quand la charge du serveur (load)  excède la valeur : %ecran_load%
289_ {La valeur par défaut est 4. Mettre 0 pour désactiver ce processus.}@_ECRAN_CONFLIT@]]
290
291En cas de mise à jour officielle, actualisez le fichier distant associé (cliquez ci-dessus sur [actualiser]) afin de bénéficier de la protection la plus récente.
292
293- Version du fichier local : ', # NEW
294        'ecran_securite:nom' => 'Ecran de sécurité', # NEW
295        'effaces' => 'Borrados',
296        'en_travaux:description' => 'Permite mostrar unha mensaxe personalizable durante unha fase de mantemento sobre todo o web público, e mesmo sobre a parte privada.
297[[%message_travaux%]][[%titre_travaux%]][[%admin_travaux%]][[-><admin_travaux valeur="1">%avertir_travaux%</admin_travaux>]][[%prive_travaux%]]', # MODIF
298        'en_travaux:nom' => 'Web en obras',
299        'erreur:bt' => '<span style=\\"color:red;\\">Aviso:</span> a barra tipográfica (version @version@) parece antiga.<br />A Navalla Suíza é  compatible cunha versión superior ou igual a @mini@.', # MODIF
300        'erreur:description' => 'Falta o id na definición da ferramenta!',
301        'erreur:distant' => 'O servidor remoto',
302        'erreur:jquery' => '{{Nota}} : a libraría {jQuery} parece inactiva nesta páxina. Consulte [aquí->http://www.spip-contrib.net/?article2166] o parágrafo verbo das dependencias do plugin ou recargar esta páxina.',
303        'erreur:js' => 'Un erro de JavaScript parece terse producido nesta páxina e impide o seu funcionamento correcto. Active JavaScript no seu navegador ou desactive algúns módulos do seu web.',
304        'erreur:nojs' => 'O JavaScript está desactivado nesta páxina.',
305        'erreur:nom' => 'Erro !',
306        'erreur:probleme' => 'Problema en : @pb@',
307        'erreur:traitements' => 'A Navalla Suíza - Erro de compilation dos tratamentos : mestura \'typo\' e \'propre\' prohibida !',
308        'erreur:version' => 'Esta ferramenta non está dispoñíbel nesta versión de SPIP.',
309        'erreur_groupe' => 'Attention : le groupe «@groupe@» n\'est pas défini !', # NEW
310        'erreur_mot' => 'Attention : le mot-clé «@mot@» n\'est pas défini !', # NEW
311        'etendu' => 'Estendido',
312
313        // F
314        'f_jQuery:description' => 'Impide a instalación de {jQuery} na parte pública co fin de economizar un pouco de «tempo máquina». Esta libraría ([->http://jquery.com/]) achega numerosas comodidades na programación de Javascript e pode ser usada por certos módulos. SPIP usa dela na área privada.
315
316Aviso : algúnhas ferramentas de A Navalla Suíza necesitan as funcións de {jQuery}. ', # MODIF
317        'f_jQuery:nom' => 'Desactiva jQuery',
318        'filets_sep:aide' => 'Filetes de separación : <b>__i__</b> ou <b>i</b> é un número.<br />Outros filetes dipoñíbeis : @liste@', # MODIF
319        'filets_sep:description' => 'Insire filetes de separación, personalizables mediante as follas de estilo, en todos os textos de SPIP.
320_ A sintaxe é : "__code__", ou "code" representa ben o número de identificación (de 0 à 7) do filete inserible en relación directa cos estilos correspondentes, ben o nome dunha imaxe situada no cartafol plugins/couteau_suisse/img/filets.', # MODIF
321        'filets_sep:nom' => 'Filetes de separación',
322        'filtrer_javascript:description' => 'Para xerar a inserción de Javascript nos artigos, son tres os modos :
323- <i>nunca</i> : o Javascript é rexeitado en todas partes
324- <i>predeterminado</i> : o Javascript márcase en vermello na zona privada
325- <i>sempre</i> : o Javascript é aceptado en todas as partes.
326
327Aviso : nos foros, pedimentos, fluxos afiliados, etc., a xestión do Javascript está <b>sempre</b> securizada.[[%radio_filtrer_javascript3%]]', # MODIF
328        'filtrer_javascript:nom' => 'Xestión do Javascript',
329        'flock:description' => 'Desactiva o bloqueo de ficheiros neutralizando a función PHP {flock()}. Algús aloxadores dan de feito problemas graves sexa por un sistema de ficheiros inadaptados ou sexa por unha falta de sincronización. Non active esta utilidade  se este funciona normalmente.',
330        'flock:nom' => 'Non bloquear os ficheiros',
331        'fonds' => 'Fondos :',
332        'forcer_langue:description' => 'Forza o contexto de lingua para os xogos de esqueletos multilingües que dispoñen dun formulario ou dun menú de linguas que saiban xerar a cookie de linguas.
333
334Tecnicamente, esta utilidade ten como efecto:
335- desactivar a busca do esqueleto en función da lingua do obxecto,
336- desactivar o criterio <code> {lang_select}</code> automático sobre os obxectos clásicos (artigos, breves, seccións, etc.)
337Os bloques multi móstranse entón sempre na lingua demandada polo visitante.', # MODIF
338        'forcer_langue:nom' => 'Forzar a lingua',
339        'format_spip' => 'Artigos en formato SPIP',
340        'forum_lgrmaxi:description' => 'De modo predeterminado as mensaxes de foros non se limitan en tamaño. De activar esta ferramenta, unha mensaxe de erro mostrarase cando alguén queira introducir unha mensaxe de tamaño superior ao especificado, e a mensaxe será rexeitada. Un valor baleiro ou igual a  0 significa no entanto que non se lle aplica ningún límite.[[%forum_lgrmaxi%]]',
341        'forum_lgrmaxi:nom' => 'Tamaño dos foros',
342
343        // G
344        'glossaire:aide' => 'Un texto sen glosario : <b>@_CS_SANS_GLOSSAIRE@</b>',
345        'glossaire:description' => '@puce@ Xestión dun glosario interno ligado a un ou varios grupos de palabras clave. Rexistre aquí o nome dos grupos, separados por dous puntos « : ». Deixando a caixa baleira, o que se crea (ou ao escribir "Glosario") é o grupo "Glosario" para ser usado.[[%glossaire_groupes%]]
346
347@puce@ Para cada palabra, pode escoller o número máximo de ligazóns creadas nos seus textos. Calquera valor nulo ou negativo implica que todas as palabras recoñecidas serán tratadas. [[%%glossaire_limite por palavra-clave]]
348
349@puce@ Dúas solucións se ofrecen para xerar a pequena xanela automática que aparece cando se sobrevoa á ocorrencia. [[%glossaire_js%]]', # MODIF
350        'glossaire:nom' => 'Glosario interno',
351        'glossaire_css' => 'Solución CSS',
352        'glossaire_erreur' => 'Le mot «@mot1@» rend indétectable le mot «@mot2@»', # NEW
353        'glossaire_inverser' => 'Correction proposée : inverser l\'ordre des mots en base.', # NEW
354        'glossaire_js' => 'Solución Javascript',
355        'glossaire_ok' => 'La liste des @nb@ mot(s) étudié(s) en base semble correcte.', # NEW
356        'guillemets:description' => 'Substitución automática das comas dereitas (") polas tipográficas da lingua de composición. A substitución, transparente para o usuario, non modifica o texto orixinal senón que soamente cambia a presentación final.',
357        'guillemets:nom' => 'Vírgulas tipográficas',
358
359        // H
360        'help' => '{{Esta páxina só é accesible para o responsable do web.}}<p>Dá acceso ás diferentes funcións suplementarias achegadas polo módulo «{{Le Couteau Suisse}}».',
361        'help2' => 'Versión local: @version@',
362        'help3' => '<p>Ligaz&oacute;ns de documentaci&oacute;n:@contribs@</p><p>Reinicios:
363_ • [Ferramentas cacheadas|Volver &aacute; apariencia inicial desta p&aacute;xina->@hide@]
364_ • [De todo o m&oacute;dulo|Volver ao estado inicial do m&oacute;dulo->@reset@]@install@
365</p>', # MODIF
366        'horloge:description' => 'Utilidade en desenvolvemento. Ofrece un Javascript horloge. Baliza:<code>#HORLOGE{format,utc,id}</code>. Modelo : <code><horloge></code>', # MODIF
367        'horloge:nom' => 'Horloge',
368
369        // I
370        'icone_visiter:description' => 'Substitúa a imaxe do botón estándar « Visitar » (arriba á dereita desta páxina) polo logo do web, se existe.
371
372Para definir o logo, vaia á páxina « Configuración do web » premendo sobre o botón « Configuración ».', # MODIF
373        'icone_visiter:nom' => 'Botón « Visitar »', # MODIF
374        'insert_head:description' => 'Activa automaticamente a baliza [#INSERT_HEAD->http://www.spip.net/fr_article1902.html] en todos os esqueletos, que teñan ou non esta baliza entre &lt;head&gt; e &lt;/head&gt;. Mercé a esta opción, os plugins poderán inserir javascript (.js) ou follas de estilo (.css).',
375        'insert_head:nom' => 'Baliza #INSERT_HEAD',
376        'insertions:description' => 'AVISO : ferramenta en proceso de desenvolvemento !! [[%insertions%]]',
377        'insertions:nom' => 'Correccións automáticas',
378        'introduction:description' => 'Esta baliza situable nos esqueletos serve xeralmente para unha &amp;uacute;ltima hora ou nas secci&amp;oacute;ns co fin de producir un resumo de artigos, de breves, etc.</p>
379<p>{{Aviso}} : Antes de activar esta funcionalidade, comprobe ben que ningunha funci&amp;oacute;n {balise_INTRODUCTION()} exista xa no seu esqueleto ou nos m&amp;oacute;dulos, a sobrecarga producir&amp;iacute;a un erro de compilaci&amp;oacute;n.</p>
380@puce@ Pode precisar (porcentualmente en relaci&amp;oacute;n co valor usado de modo predeterminado) a lonxitude do texto reeenviado pola baliza #INTRODUCTION. Un valor nulo ou igual a 100 non modifica o aspecto da introduci&amp;oacute;n e usa daquela os valores predeterminados seguintes : 500 caracteres para os artigos, 300 para as breves e 600 para os foros ou as secci&amp;oacute;ns.
381[[%lgr_introduction%&amp;nbsp;%]]
382@puce@ De modo predeterminado, os puntos suspensivos engadidos ao resultado da baliza #INTRODUCTION se o texto &amp;eacute; demasiado longo son : <html>&amp;laquo;&amp;amp;nbsp;(…)&amp;raquo;</html>. Pode precisar aqu&amp;iacute; a s&amp;uacute;a propia cadea de caracteres que indiquen ao lector que o texto truncado ten unha continuidade.
383[[%suite_introduction%]]
384@puce@ Se a baliza #INTRODUCTION se emprega para resumir un artigo, ent&amp;oacute;n A Navalla Su&amp;iacute;za pode crear unha ligaz&amp;oacute;n sobre eses puntos suspensivos definidos co fin de levar o lector ao texto orixinal. Por exemplo : &amp;laquo;Ler a continuidade deste artigo…&amp;raquo;
385[[%lien_introduction%]]
386', # MODIF
387        'introduction:nom' => 'Baliza #INTRODUCTION',
388
389        // J
390        'jcorner:description' => '« Jolis Coins » é unha ferramenta que permite modificar doadamente o aspecto das esquinas dos {{cadros coloreados}} na parte pública do seu web. Todo é posible ou case!
391_ Vexa o resultado nestá páxina: [->http://www.malsup.com/jquery/corner/].
392
393Liste aquí abaixo os obxectos do seu esqueleto a redondear usando a sintaxe CSS (.class, #id, etc. ). Utilice o signo « = » para especificar o comando jQuery a usar e unha dobre barra (« // ») para o comentarios. En ausencia do signo igual, as esquinas redondeadas serán aplicadas (equivalent e : <code>.ma_classe = .corner()</code>).[[%jcorner_classes%]]
394
395Atención, esta ferramenta, precisa para funcionar do módulo {jQuery} : {Round Corners}. A Navalla Suíza pódea instalar directamente se marca a caixa seguinte. [[%jcorner_plugin%]]', # MODIF
396        'jcorner:nom' => 'Jolis Coins',
397        'jcorner_plugin' => '«Módulo Round Corners »',
398        'jq_localScroll' => 'jQuery.LocalScroll ([demo->http://demos.flesler.com/jquery/localScroll/])',
399        'jq_scrollTo' => 'jQuery.ScrollTo ([demo->http://demos.flesler.com/jquery/scrollTo/])',
400        'js_defaut' => 'Predeterminado',
401        'js_jamais' => 'Nunca',
402        'js_toujours' => 'Sempre',
403        'jslide_aucun' => 'Sen animación',
404        'jslide_fast' => 'Pasaxe rápida',
405        'jslide_lent' => 'Pasaxe lenta',
406        'jslide_millisec' => 'Pasaxe durante:',
407        'jslide_normal' => 'Pasaxe normal',
408
409        // L
410        'label:admin_travaux' => 'Pechar o web para :',
411        'label:alinea' => 'Champ d\'application :', # NEW
412        'label:arret_optimisation' => 'Impedir que SPIP baleire a papeleira automaticamente :',
413        'label:auteur_forum_nom' => 'O visitante debe especificar:',
414        'label:auto_sommaire' => 'Creación sistemática de sumario :',
415        'label:balise_decoupe' => 'Activar a baliza #CS_DECOUPE :',
416        'label:balise_sommaire' => 'Activar a baliza #CS_SOMMAIRE :',
417        'label:bloc_h4' => 'Baliza para os títulos :',
418        'label:bloc_unique' => 'Un só bloque aberto na páxina:',
419        'label:blocs_cookie' => 'Utulización das cookies',
420        'label:blocs_slide' => 'Tipo de animación:',
421        'label:compacte_css' => 'Compression du HEAD :', # NEW
422        'label:copie_Smax' => 'Espace maximal réservé aux copies locales :', # NEW
423        'label:couleurs_fonds' => 'Permitir os fondos :',
424        'label:cs_rss' => 'Activar :',
425        'label:debut_urls_propres' => 'Comezo dos URL :',
426        'label:decoration_styles' => 'As súas balizas de estilo pesonalizado :',
427        'label:derniere_modif_invalide' => 'Recalcular só despois dunha modificación :',
428        'label:devdebug_espace' => 'Filtrage de l\'espace concerné :', # NEW
429        'label:devdebug_mode' => 'Activer le débogage', # NEW
430        'label:devdebug_niveau' => 'Filtrage du niveau d\'erreur renvoyé :', # NEW
431        'label:distant_off' => 'Desactivar :',
432        'label:doc_Smax' => 'Taille maximale des documents :', # NEW
433        'label:dossier_squelettes' => 'Cartafol para utilizar :',
434        'label:duree_cache' => 'Duración da caché local :',
435        'label:duree_cache_mutu' => 'Duración da caché en mutualización :',
436        'label:ecran_actif' => '@_CS_CHOIX@', # NEW
437        'label:enveloppe_mails' => 'Pequeno cadro diante dos enderezos de correo:',
438        'label:expo_bofbof' => 'Mostrar en superíndice cando : <html>St(e)(s), Bx, Bd(s) e Fb(s)</html>',
439        'label:forum_lgrmaxi' => 'Valor (en caracteres) :',
440        'label:glossaire_groupes' => 'Grupo(s) usado(s) :',
441        'label:glossaire_js' => 'Técnica usada :',
442        'label:glossaire_limite' => 'Número máximo de ligazóns creadas :',
443        'label:i_align' => 'Alignement du texte :', # NEW
444        'label:i_couleur' => 'Couleur de la police :', # NEW
445        'label:i_hauteur' => 'Hauteur de la ligne de texte (éq. à {line-height}) :', # NEW
446        'label:i_largeur' => 'Largeur maximale de la ligne de texte :', # NEW
447        'label:i_padding' => 'Espacement autour du texte (éq. à {padding}) :', # NEW
448        'label:i_police' => 'Nom du fichier de la police (dossiers {polices/}) :', # NEW
449        'label:i_taille' => 'Taille de la police :', # NEW
450        'label:img_GDmax' => 'Calculs d\'images avec GD :', # NEW
451        'label:img_Hmax' => 'Taille maximale des images :', # NEW
452        'label:insertions' => 'Correccións automáticas :',
453        'label:jcorner_classes' => 'Mellorar as esquinas dos selectores seguintes:',
454        'label:jcorner_plugin' => 'Instalar o módulo {jQuery} seguinte:',
455        'label:jolies_ancres' => 'Calculer de jolies ancres :', # NEW
456        'label:lgr_introduction' => 'Lonxitude do resumo :',
457        'label:lgr_sommaire' => 'Lonxitude do sumario (9 a 99) :',
458        'label:lien_introduction' => 'Puntos suspensivos de continuidade activos :',
459        'label:liens_interrogation' => 'Protexer os URL :',
460        'label:liens_orphelins' => 'Ligazóns activas :',
461        'label:log_couteau_suisse' => 'Activar :',
462        'label:logo_Hmax' => 'Taille maximale des logos :', # NEW
463        'label:long_url' => 'Longueur du libellé cliquable :', # NEW
464        'label:marqueurs_urls_propres' => 'Engadir os marcadores disociando os obxectos (SPIP>=2.0) :<br/>(ex. : « - » para -Miña-seccion-, « @ » para @Meu-web@) ', # MODIF
465        'label:max_auteurs_page' => 'Autors por páxina :',
466        'label:message_travaux' => 'A súa mensaxe de mantemento :',
467        'label:moderation_admin' => 'Validar automaticamente as mensaxes desde: ',
468        'label:mot_masquer' => 'Mot-clé masquant les contenus :', # NEW
469        'label:ouvre_note' => 'Abrir e cerrar as notas a rodapé',
470        'label:ouvre_ref' => 'Abrir e cerrar as chamadas de notas a rodapé',
471        'label:paragrapher' => 'Paragrafar sempre :',
472        'label:prive_travaux' => 'Accesibilidade do espazo privado para:',
473        'label:prof_sommaire' => 'Profondeur retenue (1 à 4) :', # NEW
474        'label:puce' => 'Viñeta pública «<html>-</html>» :',
475        'label:quota_cache' => 'Valor de quota :',
476        'label:racc_g1' => 'Entrada e saída da presentación en «<html>{{negra}}</html>» :',
477        'label:racc_h1' => 'Entrada e saída dun «<html>{{{intertítulo}}}</html>» :',
478        'label:racc_hr' => 'Liña horizontal «<html>----</html>» :',
479        'label:racc_i1' => 'Entrada e saída dunha «<html>{itálica}</html>» :',
480        'label:radio_desactive_cache3' => 'Uso da caché:',
481        'label:radio_desactive_cache4' => 'Uso da caché:',
482        'label:radio_target_blank3' => 'Nova xanela para as ligazóns externas :',
483        'label:radio_type_urls3' => 'Formato dos URL :',
484        'label:scrollTo' => 'Instalar os módulos {jQuery} seguintes :',
485        'label:separateur_urls_page' => 'Carácter de separación \'type-id\'<br/>(ex. : ?article-123) :', # MODIF
486        'label:set_couleurs' => 'Conxunto para usar :',
487        'label:spam_ips' => 'Adresses IP à bloquer :', # NEW
488        'label:spam_mots' => 'Secuencias prohibidas :',
489        'label:spip_options_on' => 'Incluír :',
490        'label:spip_script' => 'Script de chamada :',
491        'label:style_h' => 'O seu estilo :',
492        'label:style_p' => 'O seu estilo :',
493        'label:suite_introduction' => 'Puntos de continuidade :',
494        'label:terminaison_urls_page' => 'Terminación dos URL (ex : « .html ») :',
495        'label:titre_travaux' => 'Título da mensaxe :',
496        'label:titres_etendus' => 'Activr a utilización estendida das balizas #TITRE_XXX :',
497        'label:url_arbo_minuscules' => 'Conservar a altura tipográfica dos títulos nos URL :',
498        'label:url_arbo_sep_id' => 'Carácter de separación \'titulo-id\' para o caso de repetición (doublon) :<br/>(non empregue \'/\')', # MODIF
499        'label:url_glossaire_externe2' => 'Ligazón sobre o glosario externo :',
500        'label:url_max_propres' => 'Longueur maximale des URLs (caractères) :', # NEW
501        'label:urls_arbo_sans_type' => 'Mostrar o tipo de obxecto SPIP nos URL :',
502        'label:urls_avec_id' => 'Un id sistemáticos, mais...',
503        'label:webmestres' => 'Lista de webmásters do web:',
504        'liens_en_clair:description' => 'Pon á súa disposición o filtro : \'liens_en_clair\'. O seu texto contén probablemente ligazóns de hipertexto que non son visibles tras unha impresión. Este filtro engade entre corchetes o destino de cada ligazón activa (ligazóns externas ou correos). Atención : en modo de impresión (parámetro \'cs=print\' ou \'page=print\' no url da páxina), esta funcionalidade aplícase automaticamente.',
505        'liens_en_clair:nom' => 'Ligazóns en claro',
506        'liens_orphelins:description' => 'Esta ferramenta ten d&uacute;as funci&oacute;ns :
507
508@puce@ {{Ligaz&oacute;ns correctas}}.
509
510SPIP ten por h&aacute;bito inserir un espazo diante dos puntos de interrogaci&oacute;n ou de exclamaci&oacute;n, tipograf&iacute;a francesa obriga. Velaqu&iacute; unha ferramenta que protexe o punto de interrogaci&oacute;n nos url dos seus textos.[[%liens_interrogation%]]
511
512@puce@ {{Ligaz&oacute;ns orfas}}.
513
514Substit&uacute;e sistematicamente todos os url deixados en texto polos usuarios (nomeadamente nos foros) e que non son clicables, polas ligaz&oacute;ns de hipertexto en formato  SPIP. Por exemplo : {<html>www.spip.net</html>} substit&uacute;ese por [->www.spip.net].
515
516Podedes escoller o tipo de substituci&oacute;n :
517_ • {Basique} : se substit&uacute;en as ligaz&oacute;ns do tipo {<html>http://spip.net</html>} (calquera protocolo) ou {<html>www.spip.net</html>}.
518_ • {Estendido} : substit&uacute;ense ademais as ligaz&oacute;ns do tipo {<html>moi@spip.net</html>}, {<html>mailto:meucorreo</html>} ou {<html>news:mi&ntilde;asnovas</html>}.
519_ • {Predefinido} : substituci&oacute;n autom&aacute;tica de orixe (a partir da version 2.0 de SPIP).
520[[%liens_orphelins%]]', # MODIF
521        'liens_orphelins:description1' => '[[Si l\'URL rencontrée dépasse les %long_url% caractères, alors SPIP la réduit à %coupe_url% caractères]].', # NEW
522        'liens_orphelins:nom' => 'URL fermosas',
523
524        // M
525        'mailcrypt:description' => 'Oculta todas as ligazóns de correo presentes nos seus textos e substitúeos por unha ligazón Javascript que permite activar o programa de correo do lector. Esta ferramenta antispam tenta impedir os robots de colleita de enderezos electrónicos deixados en claro nos foros ou nas balizas dos seus esqueletos.',
526        'mailcrypt:nom' => 'MailCrypt',
527        'maj_auto:description' => 'Esta ferramenta permítelle xestionarfacilmente a actualización dos seus diferentes módulos, recuperando especialmente o número de revisión contido no ficheiro <code>svn.revision</code> e comparando aquel encontrado en <code>zone.spip.org</code>.
528
529A lista seguinte ofrece a posibilidade de lanzar o proceso de actualización automática de SPIP sobre cada un dos módulos previamente instalados no cartafol <code>plugins/auto/</code>. Os outros códulos encóntranse no cartafol <code>plugins/</code> e lístanse simplemente a título informativo. Se a revisión remota non se pode encontrar, intente proceder manualmente coa actualización do módulo.
530
531Nota : os paquetes <code>.zip</code> non son reconstruídos instantaneamente, pode ser que teña que esperar un certo atraso antes de poder efectuar a total actualización dun complemento que fose recentemente modificado.', # MODIF
532        'maj_auto:nom' => 'Actualizacións automáticas',
533        'masquer:description' => 'Cet outil permet de masquer sur le site public et sans modification particulière de vos squelettes, les contenus (rubriques ou articles) qui ont le mot-clé défini ci-dessous. Si une rubrique est masquée, toute sa branche l\'est aussi.[[%mot_masquer%]]
534
535Pour forcer l\'affichage des contenus masqués, il suffit d\'ajouter le critère <code>{tout_voir}</code> aux boucles de votre squelette.', # NEW
536        'masquer:nom' => 'Masquer du contenu', # NEW
537        'meme_rubrique:description' => 'Définissez ici le nombre d\'objets listés dans le cadre nommé «<:info_meme_rubrique:>» et présent sur certaines pages de l\'espace privé.[[%meme_rubrique%]]', # NEW
538        'message_perso' => 'Un profundo recoñecemento para os tradutores que pasaran por aquí. Pat ;-)',
539        'moderation_admins' => 'administradores autenticados',
540        'moderation_message' => 'Este foro está moderado a priori : o seu comentario non aparecerá ata que sexa validada por un administrador do web, salvante o caso de que vostede xa estea identificado e autorizado para publicar comentarios directamente.',
541        'moderation_moderee:description' => 'Permite moderar a moderación dos foros públicos <b>configurados a priori</b> para os usuarios inscritos.<br/> Exemplo: Eu son o webmáster do meu web, e respondo a unha mensaxe dunha persoa, por qué debo validar a miña propia mensaxe ?Moderación moderada faino por min. [[%moderation_admin%]][[-->%moderation_redac%]][[-->%moderation_visit%]]',
542        'moderation_moderee:nom' => 'Moderación moderada',
543        'moderation_redacs' => 'redactores autenticados',
544        'moderation_visits' => 'visitantes autenticados',
545        'modifier_vars' => 'Modificar os parámetros @nb@',
546        'modifier_vars_0' => 'Modificar estes parámetros',
547
548        // N
549        'no_IP:description' => 'Desactiva o mecanismo de rexistro automático de enderezos IP dos visitantes do seu web por razóns de confidencialidade : SPIP non conservará daquela ningún número IP, nin temporalmente logo das visitas (para xerar as estatísticas ou alimentar o spip.log), nin nos foros (responsabilidade).',
550        'no_IP:nom' => 'Non conservar IP',
551        'nouveaux' => 'Novos',
552
553        // O
554        'orientation:description' => '3 criterios novos para os seus esqueletos : <code>{portrait}</code>, <code>{carre}</code> e <code>{paysage}</code>. Ideal para a ordenación de fotos en función da súa forma.',
555        'orientation:nom' => 'Orientación das imaxes',
556        'outil_actif' => 'Utilidade activa',
557        'outil_actif_court' => 'actif', # NEW
558        'outil_activer' => 'Activar',
559        'outil_activer_le' => 'Activar a ferramenta',
560        'outil_cacher' => 'Non volver a mostrar',
561        'outil_desactiver' => 'Desactivar',
562        'outil_desactiver_le' => 'Desactivar a ferramenta',
563        'outil_inactif' => 'Utilidade inactiva',
564        'outil_intro' => 'Esta páxina lista as características do módulo postas á súa disposición. <br /> <br /> Ao premer sobre o nome das ferramentas que aparecen a seguir, seleccione, as que pode cambiar o estado usando o botón central: as ferramentas activadas serán desactivadas e <i> viceversa </ i>. Con cada clic, a descrición aparece a seguir das listas. As categorías son pregables e as ferramentas pódense ocultar. O dobre clic permite trocar rapidamente unha ferramenta. <br /> <br /> Nun primeiro uso, recoméndase activar as ferramentas unha por unha, no caso de apareceren certas incompatibilidades co seu esqueleto, con SPIP ou con outros módulos. <br /> <br /> Nota: a simple carga desta páxina compila o conxunto das ferramentas da Navalla Suíza .',
565        'outil_intro_old' => 'Esta interface é antiga.<br /><br />Se vostede encontra problema coa utilización da <a href=\'./?exec=admin_couteau_suisse\'>nova     interface</a>, non dubide en facérnolo saber no foro <a href=\'http://www.spip-contrib.net/?article2166\'>Spip-Contrib</a>.',
566        'outil_nb' => '@pipe@ : @nb@ ferramenta', # MODIF
567        'outil_nbs' => '@pipe@ : @nb@ ferramentas', # MODIF
568        'outil_permuter' => 'Cambiar a ferramenta : « @text@ » ?',
569        'outils_actifs' => 'Ferramentas activas :',
570        'outils_caches' => 'Ferramentas ocultas :',
571        'outils_cliquez' => 'Prema sobre o nome das ferramentas seguintes para mostrar aquí a súa descrición.',
572        'outils_concernes' => 'Sont concernés : ', # NEW
573        'outils_desactives' => 'Sont désactivés : ', # NEW
574        'outils_inactifs' => 'Ferramentas inactivas :',
575        'outils_liste' => 'Lista de ferramentas da Navalla Suíza',
576        'outils_non_parametrables' => 'Non parametrables:',
577        'outils_permuter_gras1' => 'Trocar as ferramentas en negra',
578        'outils_permuter_gras2' => 'Trocar as @nb@ ferramentas en negra ?',
579        'outils_resetselection' => 'Reinicializar a selección',
580        'outils_selectionactifs' => 'Seleccionar todas as ferramentas activas',
581        'outils_selectiontous' => 'TODOS',
582
583        // P
584        'pack_actuel' => 'Paquete @date@',
585        'pack_actuel_avert' => 'Aviso, as sobreescrituras sobre os define() ou as globais non están especificadas aquí', # MODIF
586        'pack_actuel_titre' => 'PAQUETE ACTUAL DE CONFIGURACIÓN DA NAVALLA SUÍZA',
587        'pack_alt' => 'Ver os parámetros de configuración en curso',
588        'pack_delete' => 'Supresión dun paquete de configuración',
589        'pack_descrip' => 'O seu « Paquete de configuración actual" » recolle o conxunto dos parámetros de configuración presentes relativos á Navalla Suíza: a activación de ferramentas e o valor das súas eventuais variables.
590
591Se os permisos de escritura o permiten, ocódigo PHP seguinte poderá poñerse no ficheiro {{/config/mes_options.php}} e engadirá unha ligazón de reiniciación sobre esta páxina "do paquete « {@pack@} ». Desde logo pódelle cambiar ese nome.
592
593De reiniciar o módulo premendo sobre un paquete, a Navalla Suíza reconfigurarase automaticamente en función dos parámetros predeterminados no paquete.', # MODIF
594        'pack_du' => '• do paquete @pack@',
595        'pack_installe' => 'Actualización dun paquete de configuración',
596        'pack_installer' => 'Está seguro de querer reiniciar a Navalla Suíza e instalar o paquete « @pack@ » ?',
597        'pack_nb_plrs' => 'Hai actualmente @nb@ « paquetes de configuración » dispoñíbeis:',
598        'pack_nb_un' => 'Hai actualmente un « paquete de configuración » dispoñible:',
599        'pack_nb_zero' => 'Non hai ningún « paquete de configuración » dispoñible actualmente.',
600        'pack_outils_defaut' => 'Instalacións das ferramentas predeterminadas',
601        'pack_sauver' => 'Gardar a configuración actual',
602        'pack_sauver_descrip' => 'O botón seguinte permítelle inserir directamente no seu ficheiro <b>@file@</b> os parámetros necesarios para engadir un « paquete de configuración » no menú da esquerda. Isto permitiravos ulteriormente reconfigurar nun clic A Navalla Suíza no estado en que está actualmente.',
603        'pack_supprimer' => 'Está vostede seguro de querer suprimir o paquete « @pack@ » ?',
604        'pack_titre' => 'Configuración actual',
605        'pack_variables_defaut' => 'Instalación das variables predeterminadas',
606        'par_defaut' => 'Predeterminado',
607        'paragrapher2:description' => 'A función SPIP <code>paragrapher()</code> insere balizas &lt;p&gt; e &lt;/p&gt; en todos os textos que son que están desprovistos de parágrafos. Co fin de xerar máis finamente os seus estilos e os deseños, ten a posibilidade de uniformizar o aspecto dos textos do seu  web.[[%paragrapher%]]',
608        'paragrapher2:nom' => 'Paragrafar',
609        'pipelines' => 'Tubarías (pipelines usadas) :',
610        'previsualisation:description' => 'Par défaut, SPIP permet de prévisualiser un article dans sa version publique et stylée, mais uniquement lorsque celui-ci a été « proposé à l’évaluation ». Hors cet outil permet aux auteurs de prévisualiser également les articles pendant leur rédaction. Chacun peut alors prévisualiser et modifier son texte à sa guise.
611
612@puce@ Attention : cette fonctionnalité ne modifie pas les droits de prévisualisation. Pour que vos rédacteurs aient effectivement le droit de prévisualiser leurs articles « en cours de rédaction », vous devez l’autoriser (dans le menu {[Configuration&gt;Fonctions avancées->./?exec=config_fonctions]} de l’espace privé).', # NEW
613        'previsualisation:nom' => 'Prévisualisation des articles', # NEW
614        'puceSPIP' => 'Autoriser le raccourci «*»', # NEW
615        'puceSPIP_aide' => 'Une puce SPIP : <b>*</b>', # NEW
616        'pucesli:description' => 'Substitúa as viñetas «-» (guión simple) dos artigos por listas les par des listes nominadas «-*» (traducidas en  HTML por : &lt;ul>&lt;li>…&lt;/li>&lt;/ul>) e nas que o estilo pode ser personalizado por css.', # MODIF
617        'pucesli:nom' => 'Viñetas fermosas',
618
619        // Q
620        'qui_webmestres' => 'Os webmáster de SPIP',
621
622        // R
623        'raccourcis' => 'Atallos tipográficos activos da Navalla Suíza :',
624        'raccourcis_barre' => 'Os atallo tipográficos da Navalla Suíza',
625        'reserve_admin' => 'Acceso reservado aos administradores.',
626        'rss_actualiser' => 'Actualizar',
627        'rss_attente' => 'Espera RSS...',
628        'rss_desactiver' => 'Desactivar as « Revisións da Navalla Suíza »',
629        'rss_edition' => 'Flux RSS actualizado o :',
630        'rss_source' => 'Fonte RSS',
631        'rss_titre' => '« A Navalla Suíza » en desenvolvemento :',
632        'rss_var' => 'As revisión da Navalla Suíza',
633
634        // S
635        'sauf_admin' => 'Todos, agás os administradores',
636        'sauf_admin_redac' => 'Todos, salvo os administradores e redactores',
637        'sauf_identifies' => 'Todos, agás os autores identificados',
638        'set_options:description' => 'Seleccione o tipo de interface privada predeterminada (simplificada ou avanzada) para todos os redactores xa existentes ou futuros e suprima o botón correspondente da barra de iconas.[[%radio_set_options4%]]',
639        'set_options:nom' => 'Tipo de interface privada',
640        'sf_amont' => 'Fluxo ascendente',
641        'sf_tous' => 'Todos',
642        'simpl_interface:description' => 'Desactive o cambio rápido de estado dun artigo sobrevoando a súa viñeta de cor. Iso é útil se vostede procura obter unha  interface privada o máis limpa co fin de optimizar o rendemento do lado do cliente.',
643        'simpl_interface:nom' => 'Alixeiramento da interfacer privada',
644        'smileys:aide' => 'Risoños : @liste@',
645        'smileys:description' => 'Inserir risoños en todos os textos onde aparece un atallo do tipo <acronym>:-)</acronym>. Ideal para os foros.
646_ Está dispoñible unha baliza para mostrar unha táboa de risoños nos seus esqueletos : #SMILEYS.
647_ Deseños : [Sylvain Michel->http://www.guaph.net/]', # MODIF
648        'smileys:nom' => 'Risoños',
649        'soft_scroller:description' => 'Ofrece na parte pública do seu web un esvaramento suavizado da páxina logo de que o visitante prema sobre unha ligazón que apunte sobre unha áncora: resulta moi útil para evitar perderse nunha páxina complexa ou un texto moi longo...
650
651Aviso, esta utilidade precisa para funcionar páxinas con «DOCTYPE XHTML» (non HTML !) e que haxa dous módulos instalados {jQuery} : {ScrollTo} e {LocalScroll}. A Navalla Suíza pódeos instalar directamente se vostede selecciona as opcións seguintes. [[%scrollTo%]][[-->%LocalScroll%]]
652@_CS_PLUGIN_JQUERY192@', # MODIF
653        'soft_scroller:nom' => 'Áncoras suaves',
654        'sommaire:description' => 'Constrúe un sumario para o texto dos seus artigos e das súas seccións co fin de acceder rapidamente  a títulos de alto tamaño (balizas HTML &lt;h3>Un intertítulo&lt;/h3> ou a atallos de SPIP : intertítulos do estilo :<code>{{{Un título grande}}}</code>).
655
656@puce@ Pode definir aquí o número máximo de caracteres retidos dos intertítulos para construír o sumario:[[%lgr_sommaire% caractères]]
657
658@puce@ Pode fixar tamén o comportamento do módulo concerninte á creación do sumario:
659_ • Sistematicamente para cada artigo (unha baliza <code>@_CS_SANS_SOMMAIRE@</code> situada en calquera lugar ou no interior do texto do artigo creará unha excepción).
660_ • Unicamente para os artigos que conteñan a baliza <code>@_CS_AVEC_SOMMAIRE@</code>.
661
662[[%auto_sommaire%]]
663
664@puce@ De modo predeterminado, A Navalla Suíza insire o sumario na cabeceira do artigo automaticamente. Vostede ten a posibilidade de situar este sumario no seu esqueleto grazas a unha baliza #CS_SOMMAIRE que pode activar aquí :
665[[%balise_sommaire%]]
666
667Este sumario pode ser aparellado con : « [.->decoupe] ».', # MODIF
668        'sommaire:nom' => 'Un sumario automático', # MODIF
669        'sommaire_ancres' => 'Ancres choisies : <b><html>{{{Mon Titre<mon_ancre>}}}</html></b>', # NEW
670        'sommaire_avec' => 'Un artigo con sumario : <b>@_CS_AVEC_SOMMAIRE@</b>',
671        'sommaire_sans' => 'Un artigo sen sumario : <b>@_CS_SANS_SOMMAIRE@</b>',
672        'sommaire_titres' => 'Intertitres hiérarchisés : <b><html>{{{*Titre}}}</html></b>, <b><html>{{{**Sous-titre}}}</html></b>, etc.', # NEW
673        'spam:description' => 'Tenta loitar contra os envíos de mensaxes automáticas e impertinentes na parte pública. Algunhas palabras e as balizas en claro &lt;a>&lt;/a> están prohibidas.Anime os seus redactores a empregar os atallos de SPIP
674
675Liste aquí, separándoas por espazos, as secuencias prohibidas [[%spam_mots%]]
676• Para unha expresión con espazos, sitúea entre parénteses. Exemplo:~{(asses)}.
677_ • Para especificar unha palabra enteira, situéa ente parénteses. Exemplo~:~{(asses)}.
678_ • Para unha expresión regular, comprobe ben a sintaxe e sitúea entre barras e comas. Exemplos:~{<html>\\"/@test\\.(com|fr)/\\"</html>}.', # MODIF
679        'spam:nom' => 'Loita contra o SPAM',
680        'spam_ip' => 'Blocage IP de @ip@ :', # NEW
681        'spam_test_ko' => 'Esta mensaxe será bloqueada polo filtro antispam!',
682        'spam_test_ok' => 'Esta mensaxe será aceptada polo filtro antispam.',
683        'spam_tester_bd' => 'Testez également votre votre base de données et listez les messages qui auraient été bloqués par la configuration actuelle de l\'outil.', # NEW
684        'spam_tester_label' => 'Teste aquí a súa lista de secuencias prohibidas:', # MODIF
685        'spip_cache:description' => '@puce@ A caché ocupa un certo espazo de disco e SPIP pode limitalo. Un valor baleiro ou igual a 0 significa que non se lle aplica ningunha cota.[[%quota_cache% Mo]]
686
687@puce@ Tras unha modificación do contido do web, SPIP invalida inmediatamente a caché sen agardar ao cálculo periódico establecido. Se o seu web ten problemas de rendemento por unha carga moi elevada, pode establecer como « non » esta opción.[[%derniere_modif_invalide%]]
688
689@puce@Se a baliza #CACHE non se encontra nos seus esqueletos locais, SPIP considera de modo predeterminado que a caché dunha páxina ten unha duración de vida de 24 horas antes de a recalcular. Co fin de xestionar mellor a carga do seu servidor, pode modificar aquí este valor.[[%duree_cache% heures]]
690
691@puce@ Se vostede ten varios webs en mutualización, pode especificar aquí o valor predeterminado tomado en conta por todos os web locais (SPIP 2.0 mínimo).[[%duree_cache_mutu% heures]]', # MODIF
692        'spip_cache:description1' => '@puce@ De modo predeterminado, SPIP calcula todas as páxinas públicas e colócaas na caché co fin de acelerar a consulta. Desactivar temporariamente a caché pode axudar ao desenvolvemento do web. @_CS_CACHE_EXTENSION@[[%radio_desactive_cache3%]]', # MODIF
693        'spip_cache:description2' => '@puce@ Catro opci&oacute;ns para orientar o funcionamento da cach&eacute; de SPIP : <q1>
694_ • {Uso normal} : SPIP calcula todas as p&aacute;xinas p&uacute;blicas e col&oacute;caas na cach&eacute; co fin de acelerar con iso a consulta. Tras un certo per&iacute;odo, a cach&eacute; recalc&uacute;lasae e almac&eacute;nase.
695_ • {Cach&eacute; permanente} : os per&iacute;odos de invalidaci&oacute;n da cach&eacute; son ignorados.
696_ • {Sen cach&eacute;} : desactivar temporariamente a cach&eacute; pode axudar ao desenvolvemento do web. Aqu&iacute;, nada &eacute; gardado no disco.
697_ • {Control da cach&eacute;} : opci&oacute;n id&eacute;ntica &aacute; precedente, con unha escritura sobre o disco de todos os resultados co fin de poder controlalos eventualmente.</q1>[[%radio_desactive_cache4%]]', # MODIF
698        'spip_cache:description3' => '@puce@ L\'extension « Compresseur » présente dans SPIP permet de compacter les différents éléments CSS et Javascript de vos pages et de les placer dans un cache statique. Cela accélère l\'affichage du site, et limite le nombre d\'appels sur le serveur et la taille des fichiers à obtenir.', # NEW
699        'spip_cache:nom' => 'SPIP e a memoria cach&eacute;…',
700        'spip_ecran:description' => 'Détermine la largeur d\'écran imposée à tous en partie privée. Un écran étroit présentera deux colonnes et un écran large en présentera trois. Le réglage par défaut laisse l\'utilisateur choisir, son choix étant stocké dans un cookie.[[%spip_ecran%]]', # NEW
701        'spip_ecran:nom' => 'Largeur d\'écran', # NEW
702        'stat_auteurs' => 'Os estado dos autores',
703        'statuts_spip' => 'Unicamente os estados SPIP seguintes :',
704        'statuts_tous' => 'Todos os estados',
705        'suivi_forums:description' => 'Un autor de artigo será sempre informado cando apareza unha mensaxe no foro público asociado. Tamén é posible adverter ademais : todoso os participantes no foro ou soamente os autores de mensaxes en fluxo ascendente.[[%radio_suivi_forums3%]]',
706        'suivi_forums:nom' => 'Seguimento dos foros públicos',
707        'supprimer_cadre' => 'Suprimir este cadro',
708        'supprimer_numero:description' => 'Aplica a función SPIP supprimer_numero() ao conxunto dos {{títulos}} e dos {{nomes}} do web público, sen que o filtro supprimer_numero estea presente nos esqueletos.<br />Velaquí a sintaxe que se vai usar no cadro dun web multilingüe : <code>1. <multi>O Meu Título[fr]Mon Titre[de]Mein Titel</multi></code>',
709        'supprimer_numero:nom' => 'Suprime o número',
710
711        // T
712        'titre' => 'A Navalla Suíza',
713        'titre_parent:description' => 'No interior dun bucle, é frecuente querer mostrar o título do pai do obxecto en curso. Tradicionalmente, cumpría utilizar un segundo bucle, mais esta nova baliza #TITRE_PARENT alixeirará a escrita dos seus esqueletes. O resultado devolto é este : o título dun grupo de palabras clave ou o da sección pai (de existir) de calquera outro obxecto (artigo, sección, breve, etc.).
714
715Note que : para as palabras clave, un alias de #TITRE_PARENT é  #TITRE_GROUPE. O tratamento de SPIP destas novas balizas é semellante a aquel de #TITRE.
716
717@puce@ De estar con SPIP 2.0, tamén ten á súa disposición todo un conxunto de balizas #TITRE_XXX que poderán darlle o título do obxecto \'xxx\', coa condición de que o campo \'id_xxx\' estea presente na táboa en curso (#ID_XXX utilizable no bucle en curso).
718
719Por exemplo, nun bucle sobre  (ARTICLES), #TITRE_SECTEUR devolverá o título da sección na que estea situado o artigo en curso, xa que o identificador #ID_SECTEUR (de aí o campo \'id_secteur\') está dispoñible neste caso.[[%titres_etendus%]]
720A sintaxe <html>#TITRE_XXX{yy}</html> é igualmente aceptada. Exemplo : <html>#TITRE_ARTICLE{10}</html> reenviará ao título do artigo #10.[[%titres_etendus%]]', # MODIF
721        'titre_parent:nom' => 'Baliza #TITRE_PARENT',
722        'titre_tests' => 'A Navalla Su&iacute;za - P&aacute;xina de tests…',
723        'titres_typo:description' => 'Transforme tous les intertitres <html>« {{{Mon intertitre}}} »</html> en image typographique paramétrable.[[%i_taille% pt]][[%i_couleur%]][[%i_police%
724
725Polices disponibles : @_CS_FONTS@]][[%i_largeur% px]][[%i_hauteur% pt]][[%i_padding% px]][[%i_align%]]
726
727Cet outil est compatible avec : « [.->sommaire] ».', # NEW
728        'titres_typo:nom' => 'Intertitres en image', # NEW
729        'tous' => 'Todos',
730        'toutes_couleurs' => 'As 36 cores dos estilos css :@_CS_EXEMPLE_COULEURS@',
731        'toutmulti:aide' => 'Bloques multilingües : <b><:trad:></b>',
732        'toutmulti:description' => 'Ao instar isto, pode facelo xa nos seus esqueletos, esta utilidade permítelle usar librementemente as cadeas de linguas de SPIP ou dos seus esqueletos: nos contidos do seu web (artigos, títulos, mensaxes, etc.) coa axuda co atallo <code><:chaine:></code>.
733
734Consulte [aqui->http://www.spip.net/fr_article2128.html] a documentación de SPIP sobre este asunto.
735
736Esta ferramenta acepta igualmente os argumentos introducidos por SPIP 2.0. Por exemplo, o atallo <code><:miña_cadea{nome=Carlos Martín, idade=37}:>/code> permite pasar dous parámetros á cadea seguinte: <code>\'miña_cadea\'=>"Bos días, eu son @nome@ e teño @idade@ anos\\"</code>.
737
738A función SPIP usada en PHP é : <code>_T(\'chaine\')</code>. sen argumento, e <code>_T(\'chaine\', array(\'arg1\'=>\'un texto\', \'arg2\'=>\'un outro texto\'))</code> con argumentos.
739
740Non esqueza verificar que a clave <code>\'cadea\'</code> está ben definida nos ficheiros de lingua.', # MODIF
741        'toutmulti:nom' => 'Bloques multilingües',
742        'travaux_masquer_avert' => 'Ocultar o cadro que indica no web público que unha operación de mantemento está en curso',
743        'travaux_nom_site' => '@_CS_NOM_SITE@',
744        'travaux_prochainement' => 'Este web será restablecido axiña.
745_ Grazas pola súa comprensión.',
746        'travaux_titre' => '@_CS_TRAVAUX_TITRE@',
747        'tri_articles:description' => 'En navegando o web na zona privada([->./?exec=auteurs]), escolla aquí a ordenación que usará para mostrar os artigos no interior das seccións.
748
749As propostas que seguen están baseadas na funcionalidade SQL \'ORDER BY\' : non empregue unha ordenación personalizada se non está seguro do que está a facer (campos dispoñíbeis : {id_article, id_rubrique, titre, soustitre, surtitre, statut, date_redac, date_modif, lang, etc.})
750[[%tri_articles%]][[->%tri_perso%]]', # MODIF
751        'tri_articles:nom' => 'Ordenación de artigos', # MODIF
752        'tri_groupe' => 'Tri sur l\'id du groupe (ORDER BY id_groupe)', # NEW
753        'tri_modif' => 'Ordenación coa data de modificación (ORDER BY date_modif DESC)',
754        'tri_perso' => 'Ordenación SQL personalizada, ORDER BY segundo a estrutura :',
755        'tri_publi' => 'Ordenación sobre a data de publicación (ORDER BY date DESC)',
756        'tri_titre' => 'Ordenación sobre o título (ORDER BY 0+titre,titre)',
757        'trousse_balises:description' => 'Utilidade en desenvolvemento. Ofrece algunhas balizas moi simples e moi prácticas para mellorar a lexibilidade dos seus esqueletos.
758
759@puce@ {{#BOLO}} : xera un falso texto de 3000 caracteres ("bolo" ou "[?lorem ipsum]") nos esqueletos durante a súa preparación. O argumentos opcional desta función especifica a lonxitude do texto querido. Exemplo : <code>#BOLO{300}</code>. Esta baliza acepta todos os filtros de  SPIP. Exemplo : <code>[(#BOLO|majuscules)]</code>.
760_ Está dispoñible igualmente un argumento para os seus contidos: sitúe <code><bolo300></code> en calquera zona de texto (entrada, descrición, texto, etc.) para obter 300 caracteres de texto falso.
761
762@puce@ {{#MAINTENANT}} (ou {{#NOW}}) : reenvíe simplemente a data do momento, do seguinte xeito: <code>#EVAL{date(\'Y-m-d H:i:s\')}</code>. O argumento opcional desta función especifica a formato. Exemplo : <code>#MAINTENANT{Y-m-d}</code>. Como con #DATE, personalice a presentación grazas aos filtros de SPIP. Exemple : <code>[(#MAINTENANT|affdate)]</code>.
763
764- {{#CHR<html>{XX}</html>}} : baliza equivalente a <code>#EVAL{"chr(XX)"}</code> e práctica para codificar os caracteres especiais (o retorno de liña por exemplo) ou dos caracteres reservados polo compilador de SPIP (parénteses ou comiñas).
765
766@puce@ {{#LESMOTS}} :', # MODIF
767        'trousse_balises:nom' => 'Caixa de balizas',
768        'type_urls:description' => '@puce@ SPIP ofrece unha elección entre varios xogos de URL para facer as ligazóns de acceso ás páxinas do seu web :
769
770Máis info : [->http://www.spip.net/fr_article765.html].
771A ferramenta « [.->boites_privees] » permite ver na páxina de cada obxecto SPIP o URL propio asociado.
772[[%radio_type_urls3%]]
773<q3>@_CS_ASTER@para usar os formatos {html}, {proprias} ou {proprias2}, {libres} ou {arborescentes} copie o ficheiro "htaccess.txt" do cartafol raíz de SPIP co nome ".htaccess" (preste atención a non borrar outras regraxes que vostede teña posto nese ficheiro); se o seu web está nun subcartafol, deberá tamén editar a liña "RewriteBase" neste ficheiro. Os URL definidos serán logo redirixidos cara aos ficheiros de SPIP.</q3>
774
775<radio_type_urls3 valeur="page">@puce@{{URL «páxina»}} : estas son as ligazóns predeterminadas, utilizadas por SPIP desde a súa version 1.9x.
776_ Exemplo : <code>/spip.php?article123</code>.
777[[%terminaison_urls_page%]][[%separateur_urls_page%]]</radio_type_urls3>
778
779<radio_type_urls3 valor="html">@puce@ {{URL «html»}} : as ligazóns teñen a forma de páxinas html clásicas.
780_ Exemplo : <code>/article123.html</code>.</radio_type_urls3>
781
782<radio_type_urls3 valor="propias">@puce@ {{URL «propias»}} : as ligazóns son calculadas conforme o título dos obxectos demandados. Os marcadores (_, -, +, etc.) encadran os títulos en función do tipo de obxecto.
783_ Exemplos : <code>/Meu-titulo-de-artigo</code> ou <code>/-Miña-seccion-</code> ou <code>/@Meu-web@</code>[[%terminaison_urls_propres%]][[%debut_urls_propres%]][[%marqueurs_urls_propres%]]</radio_type_urls3>
784
785<radio_type_urls3 valor="propres2">@puce@ {{URLs «propres2»}} : a extensión \'.html\' engádese ás ligazóns {«propias»}.
786_ Exemplo : <code>/Meu-titulo-de-artigo.html</code> ou <code>/-Miña-seccion-.html</code>
787[[%debut_urls_propres2%]][[%marqueurs_urls_propres2%]]</radio_type_urls3>
788
789<radio_type_urls3 valor="libres">@puce@ {{URL «libres»}} : as ligazóns son {«propias»}, mais sen marcadores (_, -, +, etc.).
790_ Exemplo : <code>/Meu-titulo-de-artigo</code> ou <code>/Miña-sección</code>
791[[%terminaison_urls_libres%]][[%debut_urls_libres%]]</radio_type_urls3>
792
793<radio_type_urls3 valor="arbo">@puce@ {{URLs «arborescentes»}} : as ligazóns {«propias»}, mais de tipo arborescente.
794_ Exemplo : <code>/sectour/seccion/seccion2/Meu-titulo-de-artigo</code>[[%url_arbo_minuscules%]][[%urls_arbo_sans_type%]][[%url_arbo_sep_id%]][[%terminaison_urls_arbo%]]</radio_type_urls3>
795
796<radio_type_urls3 valeur="propres-qs">@puce@ {{URL «propres-qs»}} : este sistema funciona en "Query-String", é dicir sen utilización .htaccess ; as ligazóns son {«propias»}.
797_ Exemplo : <code>/?Meu-titulo-de-artigo</code>[[%terminaison_urls_propres_qs%]]</radio_type_urls3>
798
799<radio_type_urls3 valor="propres_qs">@puce@ {{URL «propias_qs»}} : este sistema funciona en "Query-String", é dicir sen utilización de .htaccess ; as ligazóns son {«propias»}.
800_ Exemplo : <code>/?Meu-titulo-de-artigo</code>
801[[%terminaison_urls_propres_qs%]][[%marqueurs_urls_propres_qs%]]</radio_type_urls3>
802
803<radio_type_urls3 valor="standard">@puce@ {{URL «estandar»}} : estas ligazóns desde agora obsoletas eran empregadas por  SPIP ata a versión 1.8.
804_ Exemplo : <code>article.php3?id_article=123</code></radio_type_urls3>
805
806@puce@ Se vostede emprega o formato {páxina} seguinte ou se o obxecto demandado non é recoñecido, é posible escoller {{o script de chamada }} a SPIP. De modo predeterminado, SPIP escolle {spip.php}, mais {index.php} (exemplo de formato: <code>/index.php?article123</code>) ou un valor baleiro (formato : <code>/?article123</code>) funcionan tamén. Para calquera outro valor, cómpre crear necesariamente o ficheiro correspondente na raiz de SPIP, a imaxe daquel que xa existe: {index.php}.
807[[%spip_script%]]', # MODIF
808        'type_urls:description1' => '@puce@ De utilizar un formato con base en URL &laquo;propres&raquo;  ({propres}, {propres2}, {libres}, {arborescentes} ou {propres_qs}), a Navalla Su&iacute;za pode :
809<q1>• Asegurarse que o URL producido sexa totalmente en {{en min&uacute;sculas}}.
810</ql>[[%urls_minuscules%]]
811 <ql> Provocar o engadido sistem&aacute;tico do{{id do obxecto}} ao seu URL (en sufixo ou en prefixo, etc.).
812_(exemplos : <code>/Meu-titulo-de-artigo,457</code> ou <code>/457-Meu-titulo-de-artigo</code>)</q1>[[%urls_minuscules%]][[->%urls_avec_id%]][[->%urls_avec_id2%]]</ql>', # MODIF
813        'type_urls:nom' => 'Formato das URL',
814        'typo_exposants:description' => 'Textos franceses : mellora o rendemento tipográfico das abreviacións correntes, metendo en superíndice os elementos necesarios (así, {<acronym>Mme</acronym>} produce {M<sup>me</sup>}) e corrixindo os erros correntes ({<acronym>2ème</acronym>} ou  {<acronym>2me</acronym>}, por exemplo, produce {2<sup>e</sup>}, só abreviatura correcta).
815
816As abreviacións obtidas están conformes con aquelas da Imprenta nacional como constan en {Lexique des règles typographiques en usage à l\'Imprimerie nationale} (artigo « Abréviations », imprentas da Imprimerie nationale, Paris, 2002).
817Tamén son tratadas as expresións seguintes: <html>Dr, Pr, Mgr, m2, m3, Mn, Md, Sté, Éts, Vve, Cie, 1o, 2o, etc.</html>
818
819Escolla aquí se quere poñer en superíndice certos atallos suplementarios, malia que sexa desaconsellado pola Imprimerie nationale :[[%expo_bofbof%]]
820
821{{Textos ingleses}} : en superíndice os números ordinaux : <html>1st, 2nd</html>, etc.', # MODIF
822        'typo_exposants:nom' => 'Superíndices tipográficos',
823
824        // U
825        'url_arbo' => 'arborescentes@_CS_ASTER@',
826        'url_html' => 'html@_CS_ASTER@',
827        'url_libres' => 'libres@_CS_ASTER@',
828        'url_page' => 'páxina',
829        'url_propres' => 'propias@_CS_ASTER@',
830        'url_propres-qs' => 'propias-qs',
831        'url_propres2' => 'propias2@_CS_ASTER@',
832        'url_propres_qs' => 'propias_qs',
833        'url_standard' => 'estándar',
834        'url_verouillee' => 'URL verrouillée', # NEW
835        'urls_3_chiffres' => 'Impoñer un mínimo de 3 cifras',
836        'urls_avec_id' => 'Poñelo en sufixo',
837        'urls_avec_id2' => 'Poñer o Id en prefixo',
838        'urls_base_total' => 'Hai actualmente @nb@ URL na base',
839        'urls_base_vide' => 'A base dos URL está baleira',
840        'urls_choix_objet' => 'Edición con base no URL dun obxecto específico :',
841        'urls_edit_erreur' => 'O formato actual dos URL (« @type@ ») non permite a edición.',
842        'urls_enregistrer' => 'Rexistrar esta URL na base',
843        'urls_id_sauf_rubriques' => 'Excluír as seccións', # MODIF
844        'urls_minuscules' => 'Letras minúsculas',
845        'urls_nouvelle' => 'Editar o URL « propias » :', # MODIF
846        'urls_num_objet' => 'Número :',
847        'urls_purger' => 'Baleirar todo',
848        'urls_purger_tables' => 'Baleirar as táboas seleccionadas',
849        'urls_purger_tout' => 'Reiniciar os URL gardados na base :',
850        'urls_rechercher' => 'Procurar este obxecto na base',
851        'urls_titre_objet' => 'Título rexistrado :',
852        'urls_type_objet' => 'Obxecto :',
853        'urls_url_calculee' => 'URL público « @type@ » :',
854        'urls_url_objet' => 'URL « propias » rexistrado :', # MODIF
855        'urls_valeur_vide' => '(Un valor baleiro provoca o recálculo do URL)', # MODIF
856        'urls_verrouiller' => '{{Verrouiller}} cette URL afin que SPIP ne la modifie plus, notamment lors d\'un clic sur « @voir@ » ou d\'un changement du titre de l\'objet.', # NEW
857
858        // V
859        'validez_page' => 'Para acceder ás modificacións :',
860        'variable_vide' => '(Baleiro)',
861        'vars_modifiees' => 'Os datos foron correctamente modificados',
862        'version_a_jour' => 'A súa versión está actualizada.',
863        'version_distante' => 'Versión remota...',
864        'version_distante_off' => 'Comprobación distante desactivada',
865        'version_nouvelle' => 'Nova versión : @version@',
866        'version_revision' => 'Revisiónn : @revision@',
867        'version_update' => 'Actualización automática',
868        'version_update_chargeur' => 'Descarga automática',
869        'version_update_chargeur_title' => 'Descarga a última versión do plugin grazas ao «Téléchargeur»',
870        'version_update_title' => 'Descarga a última versión do módulo e lanza a súa posta ao día automática',
871        'verstexte:description' => 'Dous filtros para os seus esqueletos que permiten producir páxinas máis lixeiras.
872_ version_texte : extrae o contido de texto dunha páxina html tras  excluír algunhas balizas elementares.
873_ version_plein_texte : extrae o contido de texto dunha páxina html para manter o texto pleno.', # MODIF
874        'verstexte:nom' => 'Versión de texto',
875        'visiteurs_connectes:description' => 'Ofrece un elemento para o seu esqueleto que mostra o número de visitantes conectados ao web público.
876
877Engada simplemente<code><INCLURE{fond=fonds/visiteurs_connectes}></code> nas súas páxinas.', # MODIF
878        'visiteurs_connectes:nom' => 'Visitantes conectados',
879        'voir' => 'Ver: @voir@',
880        'votre_choix' => 'A súa elección :',
881
882        // W
883        'webmestres:description' => 'Un/unha {{webmaster}} no senso de SPIP é un {{administrador}} que ten acceso ao espazo FTP. De modo predefinido e a partir de SPIP 2.0, é o administrador <code>id_auteur=1</code> do web. Os webmásters aquí definidos teñen o privilexio de non estaren obrigados a pasar polo FTP para validar as operacións sensibles do web, como a actualización da base de datos ou a restauración dun volcado (dump).
884
885Webmáster(es) actual(is) : {@_CS_LISTE_WEBMESTRES@}.
886_ Administrador(es) elixible(s) : {@_CS_LISTE_ADMINS@}.
887
888En tanto que webmáster, ten dereito a modificar esta lista de id -- separados por dous puntos « : » de seren varios. Exemplo : «1:5:6».[[%webmestres%]]', # MODIF
889        'webmestres:nom' => 'Lista de webmásters',
890
891        // X
892        'xml:description' => 'Activa o validador xml para o espazo público tal como se describe na [documentación->http://www.spip.net/fr_article3541.html]. Un botón titulado « Analise XML » foi engadido aos outros botóns de administración.',
893        'xml:nom' => 'Validador XML'
894);
895
896?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.