source: spip-zone/_plugins_/crud/lang/paquet-crud_nl.php @ 97282

Last change on this file since 97282 was 97282, checked in by salvatore@…, 5 years ago

[Salvatore] paquet-crud Export depuis http://trad.spip.net

File size: 550 bytes
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-crud?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // C
13        'crud_description' => 'Een C(r)UD interface voor SPIP die kan worden gebruikt door middel van een in de URL gedefinieerde actie of een directe aanroep.',
14        'crud_slogan' => 'Interface voor het maken, aanpassen en verwijderen van een object'
15);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.