source: spip-zone/_plugins_/csv_import/lang/csvimport_gl.php

Last change on this file was 102028, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] csvimport Export depuis http://trad.spip.net

File size: 2.8 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/csvimport?lang_cible=gl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'administrer_tables' => 'Administrar as táboas',
14        'ajouter_donnees' => 'Engadir os datos',
15        'ajouter_table' => 'Engadir á táboa',
16        'aucune_donnee' => 'Non hai ningún dato dentro do ficheiro',
17        'aucune_table_declaree' => 'Ningunha táboa foi declarada para a importación CSV',
18        'avertissement_ajout' => 'Os datos do ficheiro CSV vanse engadir á táboa "@table@" como se ilustra a seguir.', # MODIF
19        'avertissement_remplacement' => 'Esta operación supón a supresión de todos os datos presentes na táboa. Os datos do ficheiro inseriranse a seguir:',
20
21        // C
22        'caracteres_separation' => 'Carácter de separación',
23        'champs_csv' => 'Campos do ficheiro CSV',
24        'champs_table' => 'Campos da táboa', # MODIF
25        'correspondance_incomplete' => 'As correspondencias CSV-Táboa son incompletas',
26        'correspondance_indefinie' => 'As correspondencias entre CSV-Táboa non están definidas',
27        'csvimport' => 'Importar un CSV',
28
29        // D
30        'delimiteur_indefini' => 'Delimitador non definido',
31        'description_table_introuvable' => 'Non se pode encontrar a descrición da táboa',
32
33        // E
34        'erreurs_ajout_base' => 'Houbo @nb@ erros logo de engadilos na base.',
35        'export_classique' => 'CSV clásico (,)',
36        'export_excel' => 'CSV para Excel (;)',
37        'export_format' => 'Formato do ficheiro:',
38        'export_table' => 'Exportación da táboa: @table@',
39        'export_tabulation' => 'CSV con tabulación',
40        'exporter' => 'Exportar',
41
42        // F
43        'fichier_absent' => 'Ficheiro ausente',
44        'fichier_choisir' => 'Ficheiro CSV para importar',
45        'fichier_vide' => 'Ficheiro baleiro',
46
47        // I
48        'import_csv' => 'Importar o CSV : @table@', # MODIF
49        'import_export_tables' => 'Importar / Exportar nas táboas',
50
51        // L
52        'ligne_entete' => '1<sup>ro</sup> liña de cabeceira',
53        'lignes_table' => 'Hai @nb_resultats@ liñas na táboa "@table@".',
54        'lignes_totales' => '@nb@ liñas en total.',
55        'lignes_totales_csv' => '@nb@ liñas en total no ficheiro CSV.',
56
57        // N
58        'nb_enregistrements' => '@nb@ rexistros',
59
60        // P
61        'pas_importer' => 'Non importar',
62        'premieres_lignes' => '@nb@ primeiras liñas do ficheiro.',
63        'probleme_chargement_fichier' => 'Problema logo da carga do ficheiro',
64        'probleme_chargement_fichier_erreur' => 'Problema logo da carga do ficheiro (erro @erreur@).',
65        'probleme_inextricable' => 'Problema inextricable...',
66
67        // R
68        'remplacer_toute_table' => 'Substituír toda a táboa',
69
70        // T
71        'table_vide' => 'A táboa "@table@" está baleira.',
72        'tables_declarees' => 'Táboas declaradas',
73        'tables_presentes' => 'Táboas presentes na táboa',
74        'tout_remplacer' => 'Substituír todo',
75
76        // Z
77        'z' => 'zzz'
78);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.