source: spip-zone/_plugins_/emballe_medias/media_collections/trunk/lang/collection_nl.php @ 102061

Last change on this file since 102061 was 102061, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] collection Export depuis http://trad.spip.net

File size: 7.5 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/collection?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'ajouter_lien_collection' => 'Deze collectie toevoegen',
14
15        // B
16        'bouton_diogene_statut_poubelle_normal' => 'Doe je collectie in de prullenbak',
17        'bouton_diogene_statut_poubelle_normal_pas_auteur' => 'Doe deze collectie in de prullenbak',
18        'bouton_dissocier' => 'Ontkoppelen',
19        'bouton_fermer_collection' => 'Maak deze collectie persoonlijk',
20        'bouton_media_associer' => 'Aan een collectie koppelen',
21        'bouton_ouvrir_collection' => 'Maak deze collectie collaboratief',
22        'bouton_quitter_collection' => 'Niet langer aan deze collectie samenwerken',
23        'bouton_rejoindre_collection' => 'Aan deze collectie samenwerken',
24
25        // C
26        'collections_titre' => 'Collecties',
27
28        // D
29        'description_page_collections' => 'Alle collecties van de site.',
30        'diogene_champ_collection' => 'Aan een collectie toevoegen',
31
32        // E
33        'erreur_association_collection' => 'De toevoeging aan de collectie is mislukt.',
34        'erreur_autorisation_statut_modifier' => 'Je mag deze collectie niet aanpassen.',
35        'erreur_collection_non_existante' => 'Deze collectie bestaat niet.',
36        'erreur_media_document' => 'Let op. Het type van dit document komt niet overeen met het genre van de collectie.',
37        'erreur_selectionner_un_media' => 'Kies tenminste één type media.',
38        'explication_genre' => 'Welke types media mogen aan deze collectie worden toegevoegd?',
39        'explication_genre_defaut' => 'Standaardwaarde voor de mediatypes die mogen worden toegevoegd (voor versnelde aanmaak).',
40        'explication_medias_ajouter' => 'Onderstaande media zijn niet aan de collectie gekoppeld maar komen wel overeen met het genre. Kies welke je wilt toevoegen.',
41        'explication_medias_modifier' => 'Onderstaande media zijn aan de collectie gekoppeld. Om bepaalde types te ontkoppelen, klik je op de bijbehorende verwijderknop.',
42        'explication_medias_modifier_drag' => 'Je kunt ze herschikken door middel van schuiven / plakken.',
43        'explication_participer' => 'Klik op onderstaande knop om aan deze collectie bij te dragen.',
44        'explication_participer_non' => 'Klik op onderstaande knop om niet langer aan deze collectie bij te dragen.',
45        'explication_type' => 'Wat is de toepassing van de collectie?',
46        'explication_type_defaut' => 'Standaardwaarde voor de toepassing van de collectie (voor versnelde aanmaak).',
47
48        // G
49        'genre_mixed' => 'Mix (alle types)',
50        'genre_musique' => 'Geluid (uitsluitend audio: muziek...)',
51        'genre_photo' => 'Afbeeldingen (alleen plaatjes: foto`s, ikonen...)',
52        'genre_video' => 'Video (alleen beeldfragmenten)',
53
54        // I
55        'icone_creer_collection' => 'Een collectie maken',
56        'icone_modifier_collection' => 'Deze collectie aanpassen',
57        'info_1_collection' => 'één collectie',
58        'info_aucun_collection' => 'Geen collectie beschikbaar',
59        'info_collaborateurs' => 'De deelnemers:',
60        'info_collection_creation' => 'Collectie gemaakt op <abbr title="@date_abbr@">@date@</abbr> <span class="auteurs">door @auteurs@</span>.',
61        'info_collection_maj' => 'Aangepast: ',
62        'info_collections_auteur' => 'de collecties van deze auteur',
63        'info_media_dans_collection' => 'In collectie: ',
64        'info_media_dans_collections' => 'In @nb@ collecties: ',
65        'info_medias_1' => 'Eén media',
66        'info_medias_aucun' => 'Geen media',
67        'info_medias_nb' => '@nb@ media',
68        'info_nb_collections' => '@nb@ collecties',
69        'info_non_autorise_creer_collection' => 'Auteur "@id_auteur@" mag geen collectie maken.',
70        'info_non_autorise_modifier_collection' => 'Auteur "@id_auteur@" mag collectie @id@ niet aanpassen.',
71        'info_rang_collection' => 'Volgorde in de collection',
72
73        // L
74        'label_choix_collection' => 'Aan de collectie koppelen',
75        'label_collections_ajouter' => 'Aan de collectie toevoegen',
76        'label_collections_retirer' => 'Van de collectie verwijderen',
77        'label_date' => 'Datum',
78        'label_date_point' => 'Datum:',
79        'label_descriptif' => 'Omschrijving',
80        'label_descriptif_point' => 'Omschrijving:',
81        'label_genre' => 'Mediatypes',
82        'label_genre_defaut' => 'Standaard mediatypes',
83        'label_genre_point' => 'Mediatypes:',
84        'label_id_admin' => 'Beheerder van de collectie',
85        'label_id_admin_point' => 'Beheerder van de collectie:',
86        'label_mediabox' => 'MediaBox',
87        'label_mediabox_long' => 'MediaBox niet gebruiken voor het associatieformulier van een collectie.',
88        'label_titre' => 'Titel',
89        'label_titre_creer_rapide' => 'Titel van de collectie',
90        'label_titre_point' => 'Titel:',
91        'label_type' => 'Toepassing',
92        'label_type_defaut' => 'Standaard toepassing',
93        'label_type_point' => 'Toepassing:',
94        'legende_collection' => 'Collecties',
95        'legende_medias_collection_ajouter' => 'Media toevoegen',
96        'legende_medias_collection_modifier' => 'De medialijst aanpassen',
97        'lien_editer_collection' => 'Deze collectie bewerken',
98        'lien_toutes_collections' => 'Alle collecties',
99
100        // M
101        'message_aucune_collection_critere' => 'Geen enkele collectie komt overeen met jouw criteria.', # Utile pour des squelettes
102        'message_aucune_collection_publiee' => 'Geen enkele collectie wordt momenteel gepubliceerd.', # Utile pour des squelettes
103        'message_collection_aucun_media_publie' => 'Geen enkele van jouw media komt overeen met het genre van de collectie.',
104        'message_collection_media_utiliser_autres_auteurs' => 'Je mag media van ander auteurs koppelen door gebruik te maken van het toevoegformulier op elke mediabladzijde.',
105        'message_collection_media_utiliser_interface' => 'Publiceer een of meer media via de toegewezen interface om ze toe te kunnen voegen aan deze collectie.',
106        'message_collection_reorganisee' => 'De collection werd gereorganiseerd.',
107        'message_collection_vide' => 'Deze collectie is leeg',
108        'message_nombre_ajoute' => '1 media is aan de collectie gekoppeld.',
109        'message_nombre_ajoutes' => '@nb@ aan de collectie gekoppelde media.',
110        'message_nombre_dissocie' => '1 media is van de collectie ontkoppeld.',
111        'message_nombre_dissocies' => '@nb@ van de collectie ontkoppelde media.',
112
113        // O
114        'optgroup_collections_autres' => 'De andere collecties (collaboratief)',
115        'optgroup_collections_votre' => 'Jouw collecties',
116        'option_erreur_genre' => 'Het type komt niet overeen met het media: @genre@',
117
118        // P
119        'publier_une_collection' => 'Een collectie',
120        'publier_une_collection_desc' => 'Een mediacollectie maken.',
121
122        // R
123        'retirer_lien_collection' => 'Deze collectie intrekken',
124        'retirer_tous_liens_collections' => 'Alle collecties intrekken',
125
126        // T
127        'tab_associer_collection' => 'Media van de collectie',
128        'tab_editer_collection' => 'Aanpassing van de collectie',
129        'texte_ajouter_collection' => 'Een collectie toevoegen',
130        'texte_changer_statut_collection' => 'Deze collectie is:',
131        'texte_creer_associer_collection' => 'Een collectie maken en koppelen',
132        'texte_statut_publie' => 'gepubliceerd',
133        'title_voir_media' => 'Media bekijken: @titre@',
134        'titre_collection' => 'Collectie',
135        'titre_collections' => 'Collecties',
136        'titre_collections_rubrique' => 'Rubrieken van de rubriek',
137        'titre_creer_collection_rapide' => 'Een collectie maken',
138        'titre_langue_collection' => 'Taal van deze collectie',
139        'titre_logo_collection' => 'Logo van deze collectie',
140        'titre_media' => 'Media #@rang@: @titre@',
141        'titre_modifier_collection' => 'Aanpassen van collectie: @titre@',
142        'titre_modifier_collection_diogene' => 'Deze collectie aanpassen',
143        'titre_page_collections' => 'Collecties',
144        'titre_page_configurer_collections' => 'Collecties configureren',
145        'titre_participer' => 'Deelnemen',
146        'type_coop' => 'Collaboratief',
147        'type_perso' => 'Persoonlijk'
148);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.