source: spip-zone/_plugins_/facteur/trunk/lang/facteur_sk.php @ 62991

Last change on this file since 62991 was 62991, checked in by salvatore@…, 7 years ago

langues (facteur)

File size: 3.4 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org/tradlang_module/facteur?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // Z
11        'Z' => 'ZZzZZzzz',
12
13        // C
14        'config_info_enregistree' => 'Nastavenia Poštára sa uložili správne',
15        'configuration_adresse_envoi' => 'Nastavenie adresy odosielateľa',
16        'configuration_facteur' => 'Poštár',
17        'configuration_mailer' => 'Nastavenia Poštára',
18        'configuration_smtp' => 'Výber spôsobu odoslania e-mailu',
19        'configuration_smtp_descriptif' => 'Ak si nie ste istý, zvoľte si funkciu mail jazyka PHP.',
20        'corps_email_de_test' => 'Toto je testovací e-mail s diakritikou',
21
22        // E
23        'email_test_envoye' => 'Testovací e-mail bol úspešne odoslaný. Ak ho nedostanete, skontrolujte nastavenia svojho servera alebo sa obráťte na administrátora servera.',
24        'erreur' => 'Chyba',
25        'erreur_dans_log' => ' : viac podrobností nájdete v súbore log',
26        'erreur_generale' => 'V nastaveniach je jedna alebo viac chýb. Prosím, skontrolujte obsah formulára.',
27        'erreur_invalid_host' => 'Názov servera nie je správny',
28        'erreur_invalid_port' => 'Toto číslo portu nie je správne',
29
30        // F
31        'facteur_adresse_envoi_email' => 'E-mail:',
32        'facteur_adresse_envoi_nom' => '(Obchodné) meno:',
33        'facteur_bcc' => 'Skrytá kópia (BCC):',
34        'facteur_cc' => 'Kópia (CC):',
35        'facteur_copies' => 'Kópie:',
36        'facteur_copies_descriptif' => 'Kópia e-mailu sa pošle na zadané adresy. Na jednu adresu bude odoslaná bežná kópia a/lebo skrytá kópia.',
37        'facteur_filtre_accents' => 'Diakritiku meniť na entity html (užitočné najmä pre Hotmail).',
38        'facteur_filtre_css' => 'Zmeniť štýly medzi <head> a </head> na "in-line" štýly, užitočné pre webmaily, lebo in-line štýly majú prednosť pred externými.',
39        'facteur_filtre_images' => 'Do e-mailov pridávať obrázky, na ktoré sa v nich odkazuje',
40        'facteur_filtre_iso_8859' => 'Zmeniť na ISO-8859-1',
41        'facteur_filtres' => 'Filtre',
42        'facteur_filtres_descriptif' => 'Pri posielaní sa na e-maily môžu použiť filtre.',
43        'facteur_smtp_auth' => 'Vyžaduje sa prihlásenie:',
44        'facteur_smtp_auth_non' => 'nie',
45        'facteur_smtp_auth_oui' => 'áno',
46        'facteur_smtp_host' => 'Host:',
47        'facteur_smtp_password' => 'Heslo:',
48        'facteur_smtp_port' => 'Port:',
49        'facteur_smtp_secure' => 'Zabezpečené pripojenie:',
50        'facteur_smtp_secure_non' => 'nie',
51        'facteur_smtp_secure_ssl' => 'SSL',
52        'facteur_smtp_secure_tls' => 'TLS',
53        'facteur_smtp_sender' => 'Vypísanie chýb (nepovinné)',
54        'facteur_smtp_sender_descriptif' => 'Zadané v hlavičke návratnej e-mailovej adresy pri chybe (alebo Return-Path) a pri jej odoslaní metódou SMTP je aj adresou odosielateľa.',
55        'facteur_smtp_username' => 'Používateľské meno:',
56
57        // N
58        'note_test_configuration' => 'E-mail bude odoslaný na uvedenú adresu (alebo webmasterovi).',
59
60        // P
61        'personnaliser' => 'Prispôsobiť si tieto nastavenia',
62
63        // T
64        'tester' => 'Otestovať',
65        'tester_la_configuration' => 'Otestovať nastavenia',
66
67        // U
68        'utiliser_mail' => 'Používať funkciu mail z PHP',
69        'utiliser_reglages_site' => 'Použiť nastavenia stránky v SPIPe: zobrazovaný názov je názov stránky a e-mailová adresa je e-mail webmastera',
70        'utiliser_smtp' => 'Používať SMTP',
71
72        // V
73        'valider' => 'Potvrdiť',
74        'version_html' => 'HTML verzia.',
75        'version_texte' => 'Textová verzia.'
76);
77
78?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.