source: spip-zone/_plugins_/facteur/trunk/phpmailer-php5/language/phpmailer.lang-cs.php @ 101345

Last change on this file since 101345 was 101345, checked in by brunobergot@…, 3 years ago

version 3.4.6 : sécurité, maj de la lib PHPMailer en version 5.2.19

on en profite pour ajouter PHPMailer aux crédits du plugin

astuce en cadeau, les commandes svn pour retirer les fichiers absents ou ajouteur les nouveaux :

svn rm $( svn status | sed -e '/^!/!d' -e 's/^!//' ) + svn add $( svn status | sed -e '/^?/!d' -e 's/^?//' )

File size: 1.6 KB
Line 
1<?php
2/**
3 * Czech PHPMailer language file: refer to English translation for definitive list
4 * @package PHPMailer
5 */
6
7$PHPMAILER_LANG['authenticate']         = 'Chyba SMTP: Autentizace selhala.';
8$PHPMAILER_LANG['connect_host']         = 'Chyba SMTP: Nelze navázat spojení se SMTP serverem.';
9$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted']    = 'Chyba SMTP: Data nebyla přijata.';
10$PHPMAILER_LANG['empty_message']        = 'Prázdné tělo zprávy';
11$PHPMAILER_LANG['encoding']             = 'Neznámé kódování: ';
12$PHPMAILER_LANG['execute']              = 'Nelze provést: ';
13$PHPMAILER_LANG['file_access']          = 'Nelze získat přístup k souboru: ';
14$PHPMAILER_LANG['file_open']            = 'Chyba souboru: Nelze otevřít soubor pro čtení: ';
15$PHPMAILER_LANG['from_failed']          = 'Následující adresa odesílatele je nesprávná: ';
16$PHPMAILER_LANG['instantiate']          = 'Nelze vytvořit instanci emailové funkce.';
17$PHPMAILER_LANG['invalid_address']      = 'Neplatná adresa: ';
18$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' mailer není podporován.';
19$PHPMAILER_LANG['provide_address']      = 'Musíte zadat alespoň jednu emailovou adresu příjemce.';
20$PHPMAILER_LANG['recipients_failed']    = 'Chyba SMTP: Následující adresy příjemců nejsou správně: ';
21$PHPMAILER_LANG['signing']              = 'Chyba přihlašování: ';
22$PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed']  = 'SMTP Connect() selhal.';
23$PHPMAILER_LANG['smtp_error']           = 'Chyba SMTP serveru: ';
24$PHPMAILER_LANG['variable_set']         = 'Nelze nastavit nebo změnit proměnnou: ';
25//$PHPMAILER_LANG['extension_missing']    = 'Extension missing: ';
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.