source: spip-zone/_plugins_/facteur/trunk/phpmailer-php5/language/phpmailer.lang-cz.php @ 89555

Last change on this file since 89555 was 89555, checked in by marcimat@…, 4 years ago

Passage de la librairie PHP Maileur de 5.1 à 5.2.10

  • Property svn:executable set to *
File size: 1.6 KB
Line 
1<?php
2/**
3 * Czech PHPMailer language file: refer to English translation for definitive list
4 * @package PHPMailer
5 */
6
7$PHPMAILER_LANG['authenticate']         = 'Chyba SMTP: Autentizace selhala.';
8$PHPMAILER_LANG['connect_host']         = 'Chyba SMTP: Nelze navázat spojení se SMTP serverem.';
9$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted']    = 'Chyba SMTP: Data nebyla přijata.';
10$PHPMAILER_LANG['empty_message']        = 'Prázdné tělo zprávy';
11$PHPMAILER_LANG['encoding']             = 'Neznámé kódování: ';
12$PHPMAILER_LANG['execute']              = 'Nelze provést: ';
13$PHPMAILER_LANG['file_access']          = 'Nelze získat přístup k souboru: ';
14$PHPMAILER_LANG['file_open']            = 'Chyba souboru: Nelze otevřít soubor pro čtení: ';
15$PHPMAILER_LANG['from_failed']          = 'Následující adresa odesílatele je nesprávná: ';
16$PHPMAILER_LANG['instantiate']          = 'Nelze vytvořit instanci emailové funkce.';
17$PHPMAILER_LANG['invalid_address']      = 'Neplatná adresa: ';
18$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' mailer není podporován.';
19$PHPMAILER_LANG['provide_address']      = 'Musíte zadat alespoň jednu emailovou adresu příjemce.';
20$PHPMAILER_LANG['recipients_failed']    = 'Chyba SMTP: Následující adresy příjemců nejsou správně: ';
21$PHPMAILER_LANG['signing']              = 'Chyba přihlašování: ';
22$PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed']  = 'SMTP Connect() selhal.';
23$PHPMAILER_LANG['smtp_error']           = 'Chyba SMTP serveru: ';
24$PHPMAILER_LANG['variable_set']         = 'Nelze nastavit nebo změnit proměnnou: ';
25//$PHPMAILER_LANG['extension_missing']    = 'Extension missing: ';
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.