source: spip-zone/_plugins_/formidable/trunk/lang/formidable_sk.php @ 97334

Last change on this file since 97334 was 97334, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] formidable Export depuis http://trad.spip.net

File size: 10.9 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/formidable?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'analyse_avec_reponse' => 'Neprázdne odpovede',
14        'analyse_exporter' => 'Exportovať analýzu',
15        'analyse_longueur_moyenne' => 'Priemerná dĺžka vyjadrená počtom slov',
16        'analyse_nb_reponses_total' => '@nb@ ľudia odpovedali na tento formulár.',
17        'analyse_sans_reponse' => 'Nevyplnené',
18        'analyse_une_reponse_total' => 'Na tento formulár odpovedal jeden človek.',
19        'analyse_zero_reponse_total' => 'Na tento formulár neodpovedal žiaden človek.',
20        'aucun_traitement' => 'Žiadne spracovanie',
21
22        // B
23        'bouton_formulaires' => 'Formuláre',
24
25        // C
26        'cfg_analyse_classe_explication' => 'Môžete zadať triedy CSS, ktoré budú pridané
27                na každý graf ako <code>sivý,</code> <code>modrý,</code>
28                <code>oranžový,</code> <code>zelený</code> alebo akýkoľvek iný stĺpec!',
29        'cfg_analyse_classe_label' => 'Trieda CSS stĺpca dokončenia úkonu',
30        'cfg_titre_page_configurer_formidable' => 'Nastaviť Formidable',
31        'cfg_titre_parametrages_analyse' => 'Nastavenia analýzy odpovedí',
32        'champs' => 'Pol’a',
33
34        // E
35        'echanger_formulaire_forms_importer' => 'formuláre Forms & Tables (.xml)',
36        'echanger_formulaire_wcs_importer' => 'W.C.S. (.wcs)',
37        'echanger_formulaire_yaml_importer' => 'Formidable (.yaml)',
38        'editer_apres_choix_formulaire' => 'Formulár, znova',
39        'editer_apres_choix_redirige' => 'Presmerovať na novú adresu',
40        'editer_apres_choix_rien' => 'Vôbec nič',
41        'editer_apres_choix_stats' => 'Štatistiky odpovedí',
42        'editer_apres_choix_valeurs' => 'Zadané hodnoty',
43        'editer_apres_explication' => 'Po potvrdení namiesto formulára zobraziť:',
44        'editer_apres_label' => 'Zobraziť potom',
45        'editer_descriptif' => 'Opis',
46        'editer_descriptif_explication' => 'Vysvetlivka formulára pre súkromnú zónu.',
47        'editer_identifiant' => 'Identifikátor',
48        'editer_identifiant_explication' => 'Zadajte jedinečný textový identifikátor, ktorý vám umožní rýchlo vyvolať formulár.',
49        'editer_menu_auteurs' => 'Nastaviť autorov',
50        'editer_menu_champs' => 'Nastaviť polia',
51        'editer_menu_formulaire' => 'Nastaviť formulár',
52        'editer_menu_traitements' => 'Nastaviť funkcie',
53        'editer_message_ok' => 'Správa spätnej väzby',
54        'editer_message_ok_explication' => 'Môžete upraviť správu, ktorá sa používateľovi zobrazí po odoslaní platného formulára.',
55        'editer_modifier_formulaire' => 'Upraviť formulár',
56        'editer_nouveau' => 'Nový formulár',
57        'editer_redirige_url' => 'Adresa presmerovania po potvrdení',
58        'editer_redirige_url_explication' => 'Nevypĺňajte, ak chcete zostať na rovnakej stránke',
59        'editer_titre' => 'Názov',
60        'erreur_autorisation' => 'Na úpravu formulárov na tejto stránke nemáte dostatočné práva.',
61        'erreur_base' => 'Počas ukladania sa vyskytla technická chyba.',
62        'erreur_generique' => 'V týchto poliach sú chyby, prosím, skontrolujte ich pred odoslaním.',
63        'erreur_identifiant' => 'Tento identifikátor sa už používa.',
64        'erreur_importer_forms' => 'Chyba počas nahrávania formulára Forms&Tables',
65        'erreur_importer_wcs' => 'Chyba počas nahrávania formulára W.C.S',
66        'erreur_importer_yaml' => 'Chyba počas nahrávania súboru YAML',
67        'erreur_inexistant' => 'Formulár neexistuje.',
68        'exporter_formulaire_format_label' => 'Formát súboru',
69
70        // F
71        'formulaire_anonyme_explication' => 'Tento formulár je anonymný, tzn., že záznamy o identite používateľov sa neukladajú.',
72        'formulaires_aucun' => 'Momentálne tu nie je žiaden formulár.',
73        'formulaires_dupliquer' => 'Skopírovať formulár',
74        'formulaires_dupliquer_copie' => '(kópia)',
75        'formulaires_introduction' => 'Tu vytvoríte a nastavíte formuláre pre svoju stránku.',
76        'formulaires_nouveau' => 'Vytvoriť nový formulár',
77        'formulaires_supprimer' => 'Odstrániť formulár',
78        'formulaires_supprimer_confirmation' => 'Pozor, takto vymažete všetky výsledky. Určite chcete odstrániť tento formulár?',
79        'formulaires_tous' => 'Všetky formuláre',
80
81        // I
82        'identification_par_cookie' => 'Podľa cookie',
83        'identification_par_id_auteur' => 'Podľa identifikátora (id_auteur) prihláseného človeka',
84        'importer_formulaire' => 'Nahrať formulár',
85        'importer_formulaire_fichier_label' => 'Súbor, ktorý sa má nahrať',
86        'importer_formulaire_format_label' => 'Formát súboru',
87
88        // M
89        'modele_label_formulaire_formidable' => 'Aký formulár?',
90        'modele_nom_formulaire' => 'jeden formulár',
91
92        // N
93        'noisette_label_afficher_titre_formulaire' => 'Zobraziť nadpis formulára?',
94        'noisette_label_identifiant' => 'Formulár, ktorý sa má zobraziť:',
95        'noisette_nom_noisette_formulaire' => 'Formulár',
96
97        // R
98        'reponse_aucune' => 'Žiadna odpoveď',
99        'reponse_intro' => '@auteur@ vyplnil(a) formulár @formulaire@',
100        'reponse_numero' => 'Odpoveď číslo:',
101        'reponse_statut' => 'Táto odpoveď je:',
102        'reponse_supprimer' => 'Odstrániť túto odpoveď',
103        'reponse_supprimer_confirmation' => 'Určite chcete vymazať túto odpoveď?',
104        'reponse_une' => '1 odpoveď',
105        'reponses_analyse' => 'Analýza odpovedí',
106        'reponses_anonyme' => 'Anonym',
107        'reponses_auteur' => 'Používateľ',
108        'reponses_exporter' => 'Exportovať odpovede',
109        'reponses_ip' => 'IP adresa',
110        'reponses_liste' => 'Zoznam odpovedí',
111        'reponses_liste_prop' => 'Odpovede čakajúce na potvrdenie',
112        'reponses_liste_publie' => 'Všetky platné odpovede',
113        'reponses_nb' => '@nb@ odpovedí',
114        'reponses_voir_detail' => 'Zobraziť odpoveď',
115        'retour_aucun_traitement' => 'Vaša odpoveď bola odoslaná, ale k tomuto formuláru nebola definovaná žiadna funkcia. Nič neurobí. :-)',
116
117        // S
118        'sans_reponses' => 'Neriešiteľný',
119
120        // T
121        'titre_cadre_raccourcis' => 'Skratky',
122        'traitements_actives' => 'Aktívne spracovanie',
123        'traitements_aide_memoire' => 'Pomocná pamäť:',
124        'traitements_avertissement_creation' => 'Zmeny polí formulára boli úspešne uložené. Teraz môžete určiť, aké funkcie sa použijú pri spracúvaní formulára.',
125        'traitements_avertissement_modification' => 'Zmeny v poliach formulára boli úspešne uložené. <strong>Niektoré funkcie možno budú musieť byť kvôli ním prestavené.</strong>',
126        'traitements_champ_aucun' => 'Žiadne',
127        'traiter_email_description' => 'Výstup z formulára odošle na e-mailové adresy príjemcov.',
128        'traiter_email_horodatage' => 'Formulár "@formulaire@" odoslaný @date@ o @heure@.',
129        'traiter_email_message_erreur' => 'Pri odosielaní e-mailu sa vyskytla chyba.',
130        'traiter_email_message_ok' => 'Vaša správa bola odoslaná.',
131        'traiter_email_option_activer_accuse_label' => 'Potvrdenie o prijatí správy',
132        'traiter_email_option_activer_accuse_label_case' => 'Poslať e-mail aj na adresu odosielateľa so žiadosťou o potvrdenie.',
133        'traiter_email_option_destinataires_explication' => 'Vyberte si pole, v ktorom budú príjemcovia správy.',
134        'traiter_email_option_destinataires_label' => 'Príjemcovia',
135        'traiter_email_option_destinataires_plus_explication' => 'Zoznam adries oddelený čiarkami.',
136        'traiter_email_option_destinataires_plus_label' => 'Ďalší príjemcovia',
137        'traiter_email_option_envoyeur_courriel_explication' => 'Vyberte si pole, ktoré bude obsahovať e-mailovú adresu odosielateľa.',
138        'traiter_email_option_envoyeur_courriel_label' => 'E-mail odosielateľa',
139        'traiter_email_option_envoyeur_nom_explication' => 'Vytvorte názov pomocou @raccourcis@ (prečítajte si pomocníka). Ak neurobíte nič, bude tým názvom názov stránky.',
140        'traiter_email_option_envoyeur_nom_label' => 'Meno odosielateľa',
141        'traiter_email_option_sujet_accuse_label' => 'Predmet potvrdenia o prijatí',
142        'traiter_email_option_sujet_explication' => 'Vytvorte predmet pomocou @raccourcis@. Ak neurobíte nič, predmet bude vytvorený automaticky.',
143        'traiter_email_option_sujet_label' => 'Predmet správy',
144        'traiter_email_option_vrai_envoyeur_explication' => 'Niektoré servery SMTP neumožňujú používať ľubovoľný e-mail pre pole "From" (Od koho). Z tohto dôvodu Formidable podľa predvolených nastavení vkladá e-mail odosielateľa do poľa "Reply-To". Ak chcete, aby bol vložený do poľa "From", zaškrtnite túto možnosť tu.',
145        'traiter_email_option_vrai_envoyeur_label' => 'Vložiť e-mail odosielateľa do poľa "From" (= "Od koho")',
146        'traiter_email_page' => '<a href="@url@">Z tejto stránky.</a>',
147        'traiter_email_sujet' => '@nom@ vám napísal(a).',
148        'traiter_email_sujet_accuse' => 'Ďakujeme vám za odpoveď.',
149        'traiter_email_titre' => 'Poslať e-mailom',
150        'traiter_email_url_enregistrement' => 'Riadiť odpovede môžete <a href="@url@">na tejto stránke.</a>',
151        'traiter_enregistrement_description' => 'Uloží výsledky z formulára do databázy',
152        'traiter_enregistrement_erreur_base' => 'Počas ukladania do databázy sa vyskytla technická chyba',
153        'traiter_enregistrement_erreur_deja_repondu' => 'Tento formulár ste už vyplnili.',
154        'traiter_enregistrement_erreur_edition_reponse_inexistante' => 'Odpoveď, ktorú chcete upraviť, sa nedá nájsť.',
155        'traiter_enregistrement_option_anonymiser_explication' => 'Vypísať výsledky anonymného formulára(nenechávať si záznamy identifikujúce respondentov).', # MODIF
156        'traiter_enregistrement_option_anonymiser_label' => 'Anonymizované podobe',
157        'traiter_enregistrement_option_anonymiser_variable_explication' => 'Čo systémová premenná slúži na výpočet jednej hodnoty pre každého autora, bez toho, aby odhalil svoju identitu.',
158        'traiter_enregistrement_option_anonymiser_variable_label' => 'Premenná, z ktorých anonymizujú formulár',
159        'traiter_enregistrement_option_auteur' => 'Použiť mená autorov vo formulároch',
160        'traiter_enregistrement_option_auteur_explication' => 'K formuláru priradiť jedného autora alebo viacerých. Ak aktivujete túto možnosť, k údajom formulára budú mať prístup len autori formulára.',
161        'traiter_enregistrement_option_choix_select_label' => 'Vyberte premennú, ktorá z dostupnej',
162        'traiter_enregistrement_option_identification_explication' => 'Ak sa odpovede dajú upraviť, aký spôsob sa použije ako prvý, aby sa zistilo, či sa odpoveď menila?',
163        'traiter_enregistrement_option_identification_label' => 'Identifikácia',
164        'traiter_enregistrement_option_moderation_label' => 'Kontrola',
165        'traiter_enregistrement_option_modifiable_explication' => 'Môžu návštevníci potom upraviť svoje odpovede?', # MODIF
166        'traiter_enregistrement_option_modifiable_label' => 'Odpovede, ktoré sa dajú upraviť',
167        'traiter_enregistrement_option_multiple_explication' => 'Môže ten istý človek odpovedať na formulár viackrát?', # MODIF
168        'traiter_enregistrement_option_multiple_label' => 'Duplicitné odpovede',
169        'traiter_enregistrement_titre' => 'Uložiť výsledky',
170
171        // V
172        'voir_exporter' => 'Exportovať formulár',
173        'voir_numero' => 'Formulár číslo:',
174        'voir_reponses' => 'Zobraziť odpovede',
175        'voir_traitements' => 'Funkcie'
176);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.