source: spip-zone/_plugins_/fulltext/lang/fulltext_cs.php @ 50286

Last change on this file since 50286 was 50286, checked in by salvatore@…, 10 years ago

langues (fulltext)

File size: 6.3 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://www.spip.net/trad-lang/
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'accents_pas_pris' => 'Nezáleží na diakritice (Můžete napsat "růže" nebo "ruze", výsledek bude stejný. Totéž platí pro "rúže", "ruže", "růze" atp.)',
12        'activer_indexation' => 'Activer l\'indexation des', # NEW
13        'asie' => 'asie',
14        'asterisque_terminale' => 'nevyhledá žádné výsledky: hvězdička musí být na konci',
15        'aussi' => 'také',
16
17        // C
18        'casse_indifferente' => 'Forma písmen ve slovech (malé/velké písmeno) nemá vliv.',
19        'configuration_indexation_document' => 'Configuration de l\'indexation des documents', # NEW
20        'configurer_egalement_doc' => 'Vous pouvez &eacute;galement configurer l\'indexation des documents :', # NEW
21        'convertir_myisam' => 'Konvertovat do MyISAM',
22        'convertir_toutes' => 'Konvertovat všechny tabulky do MyISAM',
23        'convertir_utf8' => 'obnovit koherenci převedením do UTF-8',
24        'creer_tous' => 'Vytvořit všechny navrhované indexy FULLTEXTu',
25
26        // D
27        'des_utilisations' => '@nb@ utilisations', # NEW
28        'descriptif' => 'Descriptif', # NEW
29        'documents_proteges' => 'Documents prot&eacute;g&eacute;s', # NEW
30
31        // E
32        'enfan' => 'probl',
33        'enfance' => 'problematika',
34        'enfant' => 'problém',
35        'enfanter' => 'problém',
36        'enfantillage' => 'problémovost',
37        'enfants' => 'problémy',
38        'erreur_doc_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire &agrave; utiliser pour extraire les .doc', # NEW
39        'erreur_intervalle_cron' => 'Vous devez indiquer un intervalle sup&eacute;rieur &agrave; une seconde.', # NEW
40        'erreur_nb_docs' => 'Vous devez indiquer un nombre de documents &agrave; traiter par it&eacute;ration sup&eacute;rieur &agrave; un.', # NEW
41        'erreur_pdf_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire &agrave; utiliser pour extraire les .pdf', # NEW
42        'erreur_ppt_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire &agrave; utiliser pour extraire les .ppt', # NEW
43        'erreur_taille_index' => 'Il faut au moins indexer un caract&egrave;re.', # NEW
44        'erreur_xls_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire &agrave; utiliser pour extraire les .xls', # NEW
45        'et' => 'A',
46        'etranger' => 'cizinec',
47        'exemples' => 'Použití příkladů',
48
49        // F
50        'fant' => 'blém',
51        'fonctionnement_recherche' => 'Jak na této stránce funguje vyhledávání',
52        'fulltext_cree' => 'FULLTEXT byl vytvořen',
53        'fulltext_documentation' => 'Pour plus d\'information sur la configuration, consultez la documentation en ligne :', # NEW
54
55        // G
56        'general' => 'Général', # NEW
57
58        // I
59        'id' => 'ID', # NEW
60        'il_faut_myisam' => 'Je požadován MyISAM',
61        'incoherence_charset' => 'Sada znaků na stránce neodpovídá té použité v databázi. To může vést ke špatným výsledkům vyhledávání, pokud použijete následující znaky s diakritikou:',
62        'index_regenere' => 'obsah tabulky byl obnoven',
63        'index_reinitialise' => 'Dokumenty, ve kterých byla zaznamenána chyba, byly reinicializovány.',
64        'index_reinitialise_ptg' => 'Les documents protégés ont tous été réinitialisés', # NEW
65        'index_reinitialise_totalement' => 'Les document ont tous été réinitialisés', # NEW
66        'index_supprime' => 'rejstřík byl smazán',
67        'indiquer_chemin_bin' => 'Indiquer le chemin vers le binaire traitant l\'indexation des', # NEW
68        'indiquer_options_bin' => 'Indiquer les options pour l\'indexation des', # NEW
69        'infos' => 'Informations', # NEW
70        'infos_documents_proteges' => 'Vous trouverez ici la liste des documents protégés et donc non-indexés par Fulltext', # NEW
71        'infos_fulltext_document' => 'Vous pourrez ici choisir quels type de documents sont indexés par Fulltext et configurer les binaires utilisés et leurs options.', # NEW
72        'intervalle_cron' => 'Intervalle de temps entre deux passages du CRON (en secondes).', # NEW
73
74        // L
75        'liste_tables_connues' => 'Zde je seznam tabulek, kter&eacute; byly zohledn&#283;ny p&#345;i hled&aacute;n&iacute;. M&#367;&#382;ete p&#345;idat dal&#353;&iacute; prvky FULLTEXTu – viz dokumentace na',
76        'logo' => 'Logo', # NEW
77
78        // M
79        'mais_pas' => 'ale NE',
80        'message_ok_configuration' => 'Enregistrement de vos pr&eacute;f&eacute;rences termin&eacute;e', # NEW
81        'message_ok_update_configuration' => 'Mise &agrave; jour de vos pr&eacute;f&eacute;rences termin&eacute;e', # NEW
82
83        // N
84        'nb_err' => 'En erreur d\'indexation', # NEW
85        'nb_index' => 'Index&eacute;s', # NEW
86        'nb_non_index' => 'Non-index&eacute;s', # NEW
87        'nb_ptg' => 'Prot&eacute;g&eacute;s (non-index&eacute;s)', # NEW
88        'necessite_version_php' => '(n&eacute;cessite PHP 5.2 au minimum, ainsi que l\'option -enable-zip)', # NEW
89        'nombre_caracteres' => 'Nombre de caract&egrave;res index&eacute;s (depuis le debut du document).', # NEW
90        'nombre_documents' => 'Nombre de documents &agrave; traiter par it&eacute;ration du CRON', # NEW
91
92        // O
93        'ou_bien' => 'nebo jinak',
94
95        // P
96        'pas_document_ptg' => 'Il n\'y a pas de document protégé.', # NEW
97        'pas_index' => 'Chybí rejstřík FULLTEXTu',
98        'premier_soit' => 'BUĎ',
99
100        // Q
101        'que_des_exemples' => 'NB : les adresses de binaires et options propos&eacute;es ici ab initio ne sont que des exemples.', # NEW
102
103        // R
104        'regenerer_tous' => 'Obnovit všechny rejstříky FULLTEXTu',
105        'reinitialise_index_doc' => 'Opětovné spuštění indexace dokumentů obsahuje chybu',
106        'reinitialise_index_ptg' => 'Réinitialiser l\'indexation des documents protégés', # NEW
107        'reinitialise_totalement_doc' => 'Réinitialiser l\'indexation de tous les documents', # NEW
108        'reserve_webmestres' => 'Na tuto stranu má přístup pouze administrátor',
109        'retour_configuration_fulltext' => 'Retour &agrave; la configuration de Fulltext', # NEW
110        'retourne' => 'Vyhledá texty obsahující',
111
112        // S
113        'sequence_exacte' => 'přesnou frázi',
114        'soit' => 'NEBO',
115        'statistiques_indexation' => 'Statistiques d\'indexation des documents :', # NEW
116        'supprimer' => 'Vymazat',
117
118        // T
119        'table_convertie' => 'tabulka byla zkonvertována do MyISAM',
120        'table_format' => 'Tato tabulka je ve formátu',
121        'table_non_reconnue' => 'neznámá tabulka',
122        'textes_premier' => 'ale zobrazí nejprve texty, které obsahují',
123
124        // U
125        'une_utilisation' => '1 utilisation', # NEW
126        'utiliser_operateurs_logiques' => 'Vyhledávání používá standardní logické operátory.',
127
128        // V
129        'voir_doc_ptg' => 'Voir les documents protegés' # NEW
130);
131
132?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.