source: spip-zone/_plugins_/fulltext/trunk/lang/fulltext_lv.php @ 85855

Last change on this file since 85855 was 76180, checked in by salvatore@…, 8 years ago

langues (fulltext)

File size: 4.2 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/fulltext?lang_cible=lv
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'accents_pas_pris' => 'Mīkstinājuma zīmes un akcenti netiks ņemti vērā (meklējot "sāļš" vai "sals", rezultāti būs tie paši: "sāļš", "sals", "sāls"...)',
12        'asie' => 'āzija',
13        'asterisque_terminale' => 'nesniegs rezultātus: zvaigznītei jābūt noslēdzošai', # MODIF
14        'aussi' => 'arī',
15
16        // C
17        'casse_indifferente' => 'Burtu lielums vārdos (lielie/mazie burti) nav nozīmīgs.',
18        'configurer_egalement_doc' => 'Vous pouvez également configurer l’indexation des documents :', # MODIF
19        'convertir_myisam' => 'Pārveidot uz MyISAM',
20        'convertir_toutes' => 'Pārveidot visu uz MyISAM',
21        'convertir_utf8' => 'pārveidot uz UTF-8 lai atjaunotu saskaņotību',
22        'creer_tous' => 'Radīt visus ieteiktos FULLTEXT rādītājus',
23
24        // D
25        'documents_proteges' => 'Documents protégés', # MODIF
26
27        // E
28        'enfan' => 'bērn',
29        'enfance' => 'bērnība',
30        'enfant' => 'bērns',
31        'enfanter' => 'bērns',
32        'enfantillage' => 'bērnišķība',
33        'enfants' => 'bērni',
34        'erreur_doc_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire à utiliser pour extraire les .doc', # MODIF
35        'erreur_intervalle_cron' => 'Vous devez indiquer un intervalle supérieur à une seconde.', # MODIF
36        'erreur_nb_docs' => 'Vous devez indiquer un nombre de documents à traiter par itération supérieur à un.', # MODIF
37        'erreur_pdf_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire à utiliser pour extraire les .pdf', # MODIF
38        'erreur_ppt_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire à utiliser pour extraire les .ppt', # MODIF
39        'erreur_taille_index' => 'Il faut au moins indexer un caractère.', # MODIF
40        'erreur_xls_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire à utiliser pour extraire les .xls', # MODIF
41        'et' => 'UN',
42        'etranger' => 'svešinieks',
43        'exemples' => 'Lietojuma piemēri',
44
45        // F
46        'fant' => 'rns',
47        'fonctionnement_recherche' => 'Kā meklētājs darbojas šajā mājaslapā',
48        'fulltext_cree' => 'radīts FULLTEXT',
49
50        // I
51        'il_faut_myisam' => 'nepieciešams MyISAM',
52        'incoherence_charset' => 'Novērota neatbilstība rakstzīmēs starp jūsu lapu un datubāzi. Tas var novest pie nepilnīgiem rezultātiem meklējumos, kas ietver mīkstinājuma zīmes:',
53        'index_regenere' => 'tabulas rādītājs atjaunots',
54        'index_supprime' => 'rādītājs izdzēsts',
55
56        // L
57        'liste_tables_connues' => 'Šeit ir tabulu saraksts, kas tiek ņemts vērā, izmantojot meklētāju. Jūs varat pievienot papildus FULLTEXT elementus — skatīt dokumentāciju',
58
59        // M
60        'mais_pas' => 'bet NE',
61        'message_ok_configuration' => 'Enregistrement de vos préférences terminée', # MODIF
62        'message_ok_update_configuration' => 'Mise à jour de vos préférences terminée', # MODIF
63
64        // N
65        'nb_index' => 'Indexés', # MODIF
66        'nb_non_index' => 'Non-indexés', # MODIF
67        'nb_ptg' => 'Protégés (non-indexés)', # MODIF
68        'necessite_version_php' => 'Nécessite PHP 5.2 au minimum, ainsi que l’option -enable-zip.', # MODIF
69        'nombre_caracteres' => 'Nombre de caractères indexés (depuis le debut du document).', # MODIF
70        'nombre_documents' => 'Nombre de documents à traiter par itération du CRON', # MODIF
71
72        // O
73        'ou_bien' => 'vai arī',
74
75        // P
76        'pas_index' => 'Nav FULLTEXT rādītāja',
77        'premier_soit' => 'VAI NU',
78
79        // Q
80        'que_des_exemples' => 'NB : les adresses de binaires et options proposées ici ab initio ne sont que des exemples.', # MODIF
81
82        // R
83        'regenerer_tous' => 'Atjaunot visus FULLTEXT rādītājus',
84        'reserve_webmestres' => 'Tikai tīmekļa pārzinis drīkst lieto šo lapu',
85        'retour_configuration_fulltext' => 'Retour à la configuration de Fulltext', # MODIF
86        'retourne' => 'Atgriež tekstus, kas sevī ietver',
87
88        // S
89        'sequence_exacte' => 'precīzā frāze',
90        'soit' => 'VAI',
91        'supprimer' => 'Izdzēst',
92
93        // T
94        'table_convertie' => 'tabula pārveidota uz MyISAM',
95        'table_format' => 'Šīs tabulas formāts ir',
96        'table_non_reconnue' => 'neatpazīta tabula',
97        'textes_premier' => 'bet rāda tos tekstus pirmos, kas sevī ietver',
98
99        // U
100        'utiliser_operateurs_logiques' => 'Šis meklētājs izmanto standarta loģiskos operatorus.'
101);
102
103?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.