source: spip-zone/_plugins_/fulltext/trunk/lang/fulltext_lv.php @ 97336

Last change on this file since 97336 was 97336, checked in by salvatore@…, 5 years ago

[Salvatore] fulltext Export depuis http://trad.spip.net

File size: 4.2 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/fulltext?lang_cible=lv
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'accents_pas_pris' => 'Mīkstinājuma zīmes un akcenti netiks ņemti vērā (meklējot "sāļš" vai "sals", rezultāti būs tie paši: "sāļš", "sals", "sāls"...)',
14        'asie' => 'āzija',
15        'asterisque_terminale' => 'nesniegs rezultātus: zvaigznītei jābūt noslēdzošai', # MODIF
16        'aussi' => 'arī',
17
18        // C
19        'casse_indifferente' => 'Burtu lielums vārdos (lielie/mazie burti) nav nozīmīgs.',
20        'configurer_egalement_doc' => 'Vous pouvez également configurer l’indexation des documents :', # MODIF
21        'convertir_myisam' => 'Pārveidot uz MyISAM',
22        'convertir_toutes' => 'Pārveidot visu uz MyISAM',
23        'convertir_utf8' => 'pārveidot uz UTF-8 lai atjaunotu saskaņotību',
24        'creer_tous' => 'Radīt visus ieteiktos FULLTEXT rādītājus',
25
26        // D
27        'documents_proteges' => 'Documents protégés', # MODIF
28
29        // E
30        'enfan' => 'bērn',
31        'enfance' => 'bērnība',
32        'enfant' => 'bērns',
33        'enfanter' => 'bērns',
34        'enfantillage' => 'bērnišķība',
35        'enfants' => 'bērni',
36        'erreur_doc_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire à utiliser pour extraire les .doc', # MODIF
37        'erreur_intervalle_cron' => 'Vous devez indiquer un intervalle supérieur à une seconde.', # MODIF
38        'erreur_nb_docs' => 'Vous devez indiquer un nombre de documents à traiter par itération supérieur à un.', # MODIF
39        'erreur_pdf_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire à utiliser pour extraire les .pdf', # MODIF
40        'erreur_ppt_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire à utiliser pour extraire les .ppt', # MODIF
41        'erreur_taille_index' => 'Il faut au moins indexer un caractère.', # MODIF
42        'erreur_xls_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire à utiliser pour extraire les .xls', # MODIF
43        'et' => 'UN',
44        'etranger' => 'svešinieks',
45        'exemples' => 'Lietojuma piemēri',
46
47        // F
48        'fant' => 'rns',
49        'fonctionnement_recherche' => 'Kā meklētājs darbojas šajā mājaslapā',
50        'fulltext_cree' => 'radīts FULLTEXT',
51
52        // I
53        'il_faut_myisam' => 'nepieciešams MyISAM',
54        'incoherence_charset' => 'Novērota neatbilstība rakstzīmēs starp jūsu lapu un datubāzi. Tas var novest pie nepilnīgiem rezultātiem meklējumos, kas ietver mīkstinājuma zīmes:',
55        'index_regenere' => 'tabulas rādītājs atjaunots',
56        'index_supprime' => 'rādītājs izdzēsts',
57
58        // L
59        'liste_tables_connues' => 'Šeit ir tabulu saraksts, kas tiek ņemts vērā, izmantojot meklētāju. Jūs varat pievienot papildus FULLTEXT elementus — skatīt dokumentāciju',
60
61        // M
62        'mais_pas' => 'bet NE',
63        'message_ok_configuration' => 'Enregistrement de vos préférences terminée', # MODIF
64        'message_ok_update_configuration' => 'Mise à jour de vos préférences terminée', # MODIF
65
66        // N
67        'nb_index' => 'Indexés', # MODIF
68        'nb_non_index' => 'Non-indexés', # MODIF
69        'nb_ptg' => 'Protégés (non-indexés)', # MODIF
70        'necessite_version_php' => 'Nécessite PHP 5.2 au minimum, ainsi que l’option -enable-zip.', # MODIF
71        'nombre_caracteres' => 'Nombre de caractères indexés (depuis le debut du document).', # MODIF
72        'nombre_documents' => 'Nombre de documents à traiter par itération du CRON', # MODIF
73
74        // O
75        'ou_bien' => 'vai arī',
76
77        // P
78        'pas_index' => 'Nav FULLTEXT rādītāja',
79        'premier_soit' => 'VAI NU',
80
81        // Q
82        'que_des_exemples' => 'NB : les adresses de binaires et options proposées ici ab initio ne sont que des exemples.', # MODIF
83
84        // R
85        'regenerer_tous' => 'Atjaunot visus FULLTEXT rādītājus',
86        'reserve_webmestres' => 'Tikai tīmekļa pārzinis drīkst lieto šo lapu',
87        'retour_configuration_fulltext' => 'Retour à la configuration de Fulltext', # MODIF
88        'retourne' => 'Atgriež tekstus, kas sevī ietver',
89
90        // S
91        'sequence_exacte' => 'precīzā frāze',
92        'soit' => 'VAI',
93        'supprimer' => 'Izdzēst',
94
95        // T
96        'table_convertie' => 'tabula pārveidota uz MyISAM',
97        'table_format' => 'Šīs tabulas formāts ir',
98        'table_non_reconnue' => 'neatpazīta tabula',
99        'textes_premier' => 'bet rāda tos tekstus pirmos, kas sevī ietver',
100
101        // U
102        'utiliser_operateurs_logiques' => 'Šis meklētājs izmanto standarta loģiskos operatorus.'
103);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.