source: spip-zone/_plugins_/fulltext/trunk/lang/fulltext_nl.php

Last change on this file was 125005, checked in by Salvatore, 10 months ago

[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue ar
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue ast
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue ca
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue cs
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue de
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue el
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue en
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue es
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue et
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue fa
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue fr
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue fr_tu
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue id
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue it
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue lv
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue nl
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue no
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue oc_ni_mis
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue pl
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue pt
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue ro
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue sk
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue tr
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue uk
[Salvatore] fulltext Mise a jour du bilan depuis https://trad.spip.net

File size: 6.2 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/fulltext?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'accents_pas_pris' => 'Met accenten wordt geen rekening gehouden ("déjà" of "deja" geven beide o.a. de volgende resultaten: "déjà", "dejà", "déja"...).',
14        'activer_indexation' => 'Het indexeren van @ext@ bestanden activeren',
15        'asie' => 'asie',
16        'asterisque_terminale' => 'levert geen resultaten op: het sterretje moet het laaste teken zijn',
17        'aussi' => 'aussi',
18
19        // C
20        'casse_indifferente' => 'Hoofdletters of kleine letters in woorden hebben geen effect.',
21        'configuration_indexation_document' => 'Configuratie voor het indexeren van documenten',
22        'configurer_egalement_doc' => 'Je kunt ook het indexeren van documenten configureren:',
23        'convertir_myisam' => 'Converteer naar MyISAM',
24        'convertir_toutes' => 'Converteer alle tekstvelden naar MyISAM',
25        'convertir_utf8' => 'converteer naar UTF-8 om de coherentie te herstellen',
26        'creer_tous' => 'Maak alle voorgestelde FULLTEXT indexen aan',
27
28        // D
29        'des_utilisations' => '@nb@ keer gebruikt',
30        'descriptif' => 'Omschrijving',
31        'documents_proteges' => 'Beveiligde documenten',
32
33        // E
34        'enfan' => 'kind',
35        'enfance' => 'kindertijd',
36        'enfant' => 'kind',
37        'enfanter' => 'kinderlijk',
38        'enfantillage' => 'kindsheid',
39        'enfants' => 'kinderen',
40        'erreur_binaire_indisponible' => 'Dit programma is niet op de server beschikbaar',
41        'erreur_doc_bin' => 'Raadpleeg de te gebruiken binary om .doc bestanden uit te pakken',
42        'erreur_intervalle_cron' => 'Je moet een interval van meer dan een seconde aangeven.',
43        'erreur_nb_docs' => 'Je moet een aantal te behandelen documenten aangeven dat hoger is dan een.',
44        'erreur_pdf_bin' => 'Raadpleeg de te gebruiken binary om .pdf bestanden uit te pakken',
45        'erreur_ppt_bin' => 'Raadpleeg de te gebruiken binary om .ppt bestanden uit te pakken',
46        'erreur_taille_index' => 'Ten minste één teken moet worden geïndexeerd.',
47        'erreur_verifier_configuration' => 'Er zitten fouten in de configuratie.',
48        'erreur_xls_bin' => 'Raadpleeg de te gebruiken binary om .xls bestanden uit te pakken',
49        'et' => 'en',
50        'etranger' => 'vreemdeling',
51        'exemples' => 'Voorbeelden',
52        'explication_option_readonly' => 'Deze optie is op deze site verplicht en kan dus niet worden ge configureerd.',
53
54        // F
55        'fant' => 'ind',
56        'fonctionnement_recherche' => 'Toelichting bij het zoeken op deze site ',
57        'fulltext_cree' => 'FULLTEXT aangemaakt',
58        'fulltext_creer' => 'Maak index @index@',
59        'fulltext_documentation' => 'Raadpleeg voor meer informatie over de configuratie de online documentatie:',
60        'fulltext_documents' => 'Fulltext - Documenten',
61        'fulltext_index' => 'Fulltext - Index',
62
63        // G
64        'general' => 'Algemeen',
65
66        // I
67        'id' => 'ID',
68        'il_faut_myisam' => 'MyISAM is verplicht',
69        'incoherence_charset' => 'Jouw site en de site van de database komen niet geheel overeen. Dit kan tot verkeerde resultaten leiden bij zoekopdrachten die letters met accenten bevatten:',
70        'index_regenere' => 'tekstveld opnieuw aangamaakt',
71        'index_reinitialise' => 'De documenten met een foutmelding zijn opnieuw geïnitialiseerd',
72        'index_reinitialise_ptg' => 'De beveiligde documenten zijn allemaal opnieuw geïnitialiseerd',
73        'index_reinitialise_totalement' => 'Alle documenten zijn opnieuw geïnitialiseerd',
74        'index_supprime' => 'index verwijderd',
75        'indiquer_chemin_bin' => 'Geef het pad naar het binaire programma dat de indexatie verzorgt van',
76        'indiquer_options_bin' => 'Geef de opties voor indexatie van',
77        'infos' => 'Gegevens',
78        'infos_documents_proteges' => 'Hier vind je een lijst van beveiligde documenten die dus niet door Fulltext  worden geïndexeerd',
79        'infos_fulltext_document' => 'Hier geef je op welke documenttypes door Fulltext moeten worden geïndexeerd, met welke binary en met welke opties.',
80        'intervalle_cron' => 'Tijdsinterval tussen twee CRON-jobs (in seconden).',
81
82        // L
83        'liste_tables_connues' => 'Hier volgt een lijst van tekstvelden die beschikbaar zijn voor zoekopdrachten. Je kunt meer FULLTEXT elementen toevoegen — zie de  toelichting bij',
84        'logo' => 'Logo',
85
86        // M
87        'mais_pas' => 'maar NIET',
88        'message_ok_configuration' => 'Registratie van je voorkeuren is beëindigd',
89        'message_ok_update_configuration' => 'Aanpassen van je voorkeuren is beëindigd',
90
91        // N
92        'nb_err' => 'Indexeerfout',
93        'nb_index' => 'Geïndexeerd',
94        'nb_non_index' => 'Niet-geïndexeerd',
95        'nb_ptg' => 'Beveiligd (niet-geïndexeerd)',
96        'necessite_version_php' => 'Minimaal PHP 5.2 is benodigd, alsmede de optie -enable-zip.',
97        'nombre_caracteres' => 'Aantal geïndexeerde tekens (vanaf het begin van het document).',
98        'nombre_documents' => 'Aantal te verwerken documenten per  CRON-job',
99
100        // O
101        'ou_bien' => 'of ook',
102
103        // P
104        'pas_document_ptg' => 'Er zijn geen beveiligde documenten.',
105        'pas_index' => 'Geen FULLTEXT index',
106        'premier_soit' => 'OFWEL',
107
108        // Q
109        'que_des_exemples' => 'NB: de adressen van de hier voorgestelde binaries zijn slechts voorbeelden.',
110
111        // R
112        'regenerer_tous' => 'Maak alle FULLTEXT indexen opnieuw aan',
113        'reinitialise_index_doc' => 'Initialiseer de documenten die een foutmelding geven opnieuw',
114        'reinitialise_index_ptg' => 'Initialiseer de indexatie van beveiligde documenten opnieuw',
115        'reinitialise_totalement_doc' => 'Initialiseer het indexeren van alle documenten opnieuw',
116        'reserve_webmestres' => 'Pagina voorbehouden aan webmasters',
117        'retour_configuration_fulltext' => 'Terug naar de Fulltext configuratie',
118        'retourne' => 'Levert tekst op die het volgende bevat',
119
120        // S
121        'sequence_exacte' => 'de exacte zin',
122        'soit' => 'OF',
123        'statistiques_indexation' => 'Statistieken van het indexeren van de documenten:',
124        'supprimer' => 'Verwijderen',
125
126        // T
127        'table_convertie' => 'tekstveld geconverteerd naar MyISAM',
128        'table_format' => 'Het formaat van dit tekstveld is',
129        'table_non_reconnue' => 'onherkenbaar tekstveld', # MODIF
130        'textes_premier' => 'maar toont eerst tekst die het volgende bevat',
131        'titre_page_fulltext_index' => 'Configuratie van de zoekindexen',
132
133        // U
134        'une_utilisation' => '1 keer gebruikt',
135        'utiliser_operateurs_logiques' => 'De zoekfunctie werkt volgens logische standaarden.',
136
137        // V
138        'voir_doc_ptg' => 'Toon de beveiligde documenten'
139);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.