source: spip-zone/_plugins_/fulltext/trunk/lang/fulltext_pl.php

Last change on this file was 125005, checked in by Salvatore, 10 months ago

[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue ar
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue ast
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue ca
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue cs
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue de
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue el
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue en
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue es
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue et
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue fa
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue fr
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue fr_tu
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue id
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue it
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue lv
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue nl
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue no
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue oc_ni_mis
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue pl
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue pt
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue ro
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue sk
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue tr
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue uk
[Salvatore] fulltext Mise a jour du bilan depuis https://trad.spip.net

File size: 4.4 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/fulltext?lang_cible=pl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'accents_pas_pris' => 'Akcenty i znaki diakrytyczne nie są uwzględniane w szukaniu ("żółty" i "zolty", dadzą takie same wyniki, w tym "zołty", "żołty", "żólty", ...)',
14        'asie' => 'Azja',
15        'asterisque_terminale' => 'nie da żadnego wyniku: gwiazdka może być użyta tylko na końcu', # MODIF
16        'aussi' => 'także',
17
18        // C
19        'casse_indifferente' => 'Wielkość (małe/wielkie litery) nie ma znaczenia dla szukania.',
20        'configurer_egalement_doc' => 'Vous pouvez également configurer l’indexation des documents :', # MODIF
21        'convertir_myisam' => 'Konwertuj na MyISAM',
22        'convertir_toutes' => 'Konwertuj wszystkie tablice na MyISAM',
23        'convertir_utf8' => 'konwertuj na UTF-8 by przywrócić spójność',
24        'creer_tous' => 'Utwórz wszystkie zalecane indeksy FULLTEXT',
25
26        // D
27        'documents_proteges' => 'Documents protégés', # MODIF
28
29        // E
30        'enfan' => 'dziec',
31        'enfance' => 'dzieciństwo',
32        'enfant' => 'dziecko',
33        'enfanter' => 'dzieciątko',
34        'enfantillage' => 'dziecinada',
35        'enfants' => 'dzieci',
36        'erreur_doc_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire à utiliser pour extraire les .doc', # MODIF
37        'erreur_intervalle_cron' => 'Vous devez indiquer un intervalle supérieur à une seconde.', # MODIF
38        'erreur_nb_docs' => 'Vous devez indiquer un nombre de documents à traiter par itération supérieur à un.', # MODIF
39        'erreur_pdf_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire à utiliser pour extraire les .pdf', # MODIF
40        'erreur_ppt_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire à utiliser pour extraire les .ppt', # MODIF
41        'erreur_taille_index' => 'Il faut au moins indexer un caractère.', # MODIF
42        'erreur_xls_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire à utiliser pour extraire les .xls', # MODIF
43        'et' => 'I',
44        'etranger' => 'nieznane',
45        'exemples' => 'Przykłady zastosowania',
46
47        // F
48        'fant' => 'iec',
49        'fonctionnement_recherche' => 'Jak działa mechanizm szukania na tej stronie',
50        'fulltext_cree' => 'FULLTEXT utworzony',
51
52        // I
53        'il_faut_myisam' => 'MyISAM wymagany',
54        'incoherence_charset' => 'Występuje niezgodność strony kodowej strony www i bazy danych. To może powodować błędne wyniki dla szukania wg warunków zawierających akcenty i znaki diakrytyczne:',
55        'index_regenere' => 'tablica indeksów odbudowana',
56        'index_reinitialise' => 'Dokument opisujący błąd został ponownie zainicjalizowany',
57        'index_supprime' => 'indeks usunięty',
58
59        // L
60        'liste_tables_connues' => 'Oto lista tablic branych pod uwagę przy wyszukiwaniu. Możesz dodać więcej elementów FULLTEXT - zobacz dokumentacją na',
61
62        // M
63        'mais_pas' => 'ale NIE',
64        'message_ok_configuration' => 'Enregistrement de vos préférences terminée', # MODIF
65        'message_ok_update_configuration' => 'Mise à jour de vos préférences terminée', # MODIF
66
67        // N
68        'nb_index' => 'Indexés', # MODIF
69        'nb_non_index' => 'Non-indexés', # MODIF
70        'nb_ptg' => 'Protégés (non-indexés)', # MODIF
71        'necessite_version_php' => 'Nécessite PHP 5.2 au minimum, ainsi que l’option -enable-zip.', # MODIF
72        'nombre_caracteres' => 'Nombre de caractères indexés (depuis le debut du document).', # MODIF
73        'nombre_documents' => 'Nombre de documents à traiter par itération du CRON', # MODIF
74
75        // O
76        'ou_bien' => 'lub także',
77
78        // P
79        'pas_index' => 'Brak indeksu FULLTEXT',
80        'premier_soit' => 'TAKŻE',
81
82        // Q
83        'que_des_exemples' => 'NB : les adresses de binaires et options proposées ici ab initio ne sont que des exemples.', # MODIF
84
85        // R
86        'regenerer_tous' => 'Wygeneruj ponownie wszystkie indeksy FULLTEXT',
87        'reinitialise_index_doc' => 'Ponownie zainicjuj dokumenty opisujące błąd',
88        'reserve_webmestres' => 'Tylko administratorzy mogą korzystać z tej strony',
89        'retour_configuration_fulltext' => 'Retour à la configuration de Fulltext', # MODIF
90        'retourne' => 'Zwróci tekst zawierający',
91
92        // S
93        'sequence_exacte' => 'dokładny tekst',
94        'soit' => 'LUB',
95        'supprimer' => 'Usuń',
96
97        // T
98        'table_convertie' => 'tablica przekonwertowana na MyISAM',
99        'table_format' => 'Ta tablica jest w formacie',
100        'table_non_reconnue' => 'nierozpoznana tablica', # MODIF
101        'textes_premier' => 'ale pokazuje pierwszy tekst zawierający',
102
103        // U
104        'utiliser_operateurs_logiques' => 'Mechanizm szukania używa standardowych operatorów.'
105);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.