source: spip-zone/_plugins_/fulltext/trunk/lang/fulltext_sk.php

Last change on this file was 125005, checked in by Salvatore, 10 months ago

[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue ar
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue ast
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue ca
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue cs
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue de
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue el
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue en
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue es
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue et
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue fa
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue fr
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue fr_tu
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue id
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue it
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue lv
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue nl
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue no
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue oc_ni_mis
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue pl
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue pt
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue ro
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue sk
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue tr
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue uk
[Salvatore] fulltext Mise a jour du bilan depuis https://trad.spip.net

File size: 6.3 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/fulltext?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'accents_pas_pris' => 'Diakritika sa neberie do úvahy ("článok" alebo "clanok", vyhľadá rovnaký výsledok, to isté "článok", "članok", "clánok"...)',
14        'activer_indexation' => 'Aktivovať indexovanie súborov @ext@',
15        'asie' => 'Ázia',
16        'asterisque_terminale' => 'nevyhľadá žiadne výsledky: hviezdička * musí byť na konci',
17        'aussi' => 'tiež',
18
19        // C
20        'casse_indifferente' => 'Spôsob písania písmen v slove (malé písmená/veľké písmená) nemá vplyv.',
21        'configuration_indexation_document' => 'Nastavenie indexovania dokumentov',
22        'configurer_egalement_doc' => 'Môžete nastaviť aj indexovanie súborov:',
23        'convertir_myisam' => 'Konvertovať do MyISAM',
24        'convertir_toutes' => 'Konvertovať všetky tabuľky do MyISAM',
25        'convertir_utf8' => 'obnoviť koherenciu konverziou do UTF-8 ',
26        'creer_tous' => 'Vytvoriť všetky navrhované FULLTEXTové indexy ',
27
28        // D
29        'des_utilisations' => '@nb@ použití',
30        'descriptif' => 'Opis',
31        'documents_proteges' => 'Chránené dokumenty',
32
33        // E
34        'enfan' => 'deti',
35        'enfance' => 'detstvo',
36        'enfant' => 'dieťa',
37        'enfanter' => 'dieťa',
38        'enfantillage' => 'detskosť',
39        'enfants' => 'deti',
40        'erreur_binaire_indisponible' => 'Tento softvér nie je na serveri dostupný.',
41        'erreur_doc_bin' => 'Musíte sa naučiť používať binárnu hodnotu na rozbaľovanie súborov .doc',
42        'erreur_intervalle_cron' => 'Musíte uviesť interval väčší ako jedna sekunda.',
43        'erreur_nb_docs' => 'Musíte uviesť počet súborov, ktorý sa má spracovať v priebehu viac ako jedného opakovania.',
44        'erreur_pdf_bin' => 'Musíte sa naučiť používať binárnu hodnotu na rozbaľovanie súborov .pdf',
45        'erreur_ppt_bin' => 'Musíte sa naučiť používať binárnu hodnotu na rozbaľovanie súborov .ppt',
46        'erreur_taille_index' => 'Zaindexovať znak chvíľu trvá.',
47        'erreur_verifier_configuration' => 'Pri konfigurácii sa vyskytli chyby.',
48        'erreur_xls_bin' => 'Musíte sa naučiť používať binárnu hodnotu na rozbaľovanie súborov .xls',
49        'et' => 'A',
50        'etranger' => 'cudzinec',
51        'exemples' => 'Príklady použitia',
52        'explication_option_readonly' => 'Táto možnosť je stránke nanútená a&nbsps;nedá sa zmeniť.',
53
54        // F
55        'fant' => 'eťa',
56        'fonctionnement_recherche' => 'Ako funguje vyhľadávací systém na tejto stránke ',
57        'fulltext_cree' => 'FULLTEXT vytvorený',
58        'fulltext_creer' => 'Vytvoriť index @index@',
59        'fulltext_documentation' => 'Viac informácií o nastaveniach nájdete v dokumentácii na internete:',
60        'fulltext_documents' => 'Fulltext – Dokumenty',
61        'fulltext_index' => 'Fulltext – Register',
62
63        // G
64        'general' => 'Všeobecné',
65
66        // I
67        'id' => 'ID',
68        'il_faut_myisam' => 'Vyžaduje sa MyISAM',
69        'incoherence_charset' => 'Sada znakov na vašej stránke je nezlúčiteľná s tou v databáze. To môže viesť k nesprávnemu výsledku vo vyhľadávaní v prípade, že používate znaky s diakritikou:',
70        'index_regenere' => 'tabuľka indexov bola obnovená',
71        'index_reinitialise' => 'Boli reinicializované dokumenty, ktoré zaznamenali chybu ',
72        'index_reinitialise_ptg' => 'Chránené súbory boli úplne obnovené',
73        'index_reinitialise_totalement' => 'Dokumenty boli úplne obnovené',
74        'index_supprime' => 'index bol zmazaný',
75        'indiquer_chemin_bin' => 'Uveďte umiestnenie binárnej hodnoty, ktorá zabezpečuje indexovanie',
76        'indiquer_options_bin' => 'Uveďte možnosti indexovania',
77        'infos' => 'Údaje',
78        'infos_documents_proteges' => 'Toto je zoznam chránených súborov, ktoré Fulltext z tohto dôvodu nezaindexoval',
79        'infos_fulltext_document' => 'Tu si môžete vybrať, ktorý typ súborov sa zaindexuje, nastaviť binárne hodnoty a ich možnosti',
80        'intervalle_cron' => 'Časový interval medzi dvomi časťami CRONu (v sekundách).',
81
82        // L
83        'liste_tables_connues' => 'Tu je zoznam tabuliek, ktoré vyhľadávanie zohľadňuje. Môžete vložiť viaceré prvky FULLTEXTu — pozri dokumentáciu v',
84        'logo' => 'Logo',
85
86        // M
87        'mais_pas' => 'ale NIE',
88        'message_ok_configuration' => 'Úplný záznam vašich predvolieb',
89        'message_ok_update_configuration' => 'Aktualizácia predvolieb dokončená',
90
91        // N
92        'nb_err' => 'Chyba indexovania',
93        'nb_index' => 'Zaindexovaných',
94        'nb_non_index' => 'Nezaindexovaných',
95        'nb_ptg' => 'Chránených (nezaindexovaných)',
96        'necessite_version_php' => '(vyžaduje sa minimálne PHP 5.2, ako aj možnosť -enable-zip)',
97        'nombre_caracteres' => 'Počet zaindexovaných znakov (od začiatku súboru)',
98        'nombre_documents' => 'Počet súborov, ktoré sa majú spracovať opakovaním v plánovači úloh CRON',
99
100        // O
101        'ou_bien' => 'alebo tiež',
102
103        // P
104        'pas_document_ptg' => 'Nie sú tu žiadne chránené súbory.',
105        'pas_index' => 'Chýba index FULLTEXTu',
106        'premier_soit' => 'BUĎ',
107
108        // Q
109        'que_des_exemples' => 'Pozn.: adresy binárnych hodnôt a možnosti, ktoré sú tu od začiatku uvedené, sú iba príklady.',
110
111        // R
112        'regenerer_tous' => 'Obnoviť všetky FULLTEXTové indexy ',
113        'reinitialise_index_doc' => 'Znovu spustiť indexáciu dokumentov, ktoré zaznamenali chybu ',
114        'reinitialise_index_ptg' => 'Znova začať indexovať chránené dokumenty',
115        'reinitialise_totalement_doc' => 'Znova začať indexovanie všetkých dokumentov',
116        'reserve_webmestres' => 'Táto stránka je prístupná len správcovi webových stránok',
117        'retour_configuration_fulltext' => 'Návrat na nastavenia Fulltextu',
118        'retourne' => 'Vyhľadá text obsahujúci',
119
120        // S
121        'sequence_exacte' => 'presný výraz',
122        'soit' => 'ALEBO',
123        'statistiques_indexation' => 'Štatistiky indexovania dokumentov:',
124        'supprimer' => 'Zmazať',
125
126        // T
127        'table_convertie' => 'Tabuľka bola konvertovaná do MyISAM',
128        'table_format' => 'Formát tejto tabuľky je',
129        'table_non_reconnue' => 'obsah tabuľky je neznámy', # MODIF
130        'textes_premier' => 'ale zobrazuje najskôr texty, ktoré obsahujú',
131        'titre_page_fulltext_index' => 'Nastavenie vyhľadávacieho indexu',
132
133        // U
134        'une_utilisation' => '1 použitie',
135        'utiliser_operateurs_logiques' => 'Vyhľadávanie používa štandardné logické operátory ',
136
137        // V
138        'voir_doc_ptg' => 'Zobraziť chránené dokumenty'
139);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.