source: spip-zone/_plugins_/fulltext/trunk/lang/fulltext_tr.php

Last change on this file was 125005, checked in by Salvatore, 10 months ago

[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue ar
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue ast
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue ca
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue cs
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue de
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue el
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue en
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue es
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue et
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue fa
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue fr
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue fr_tu
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue id
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue it
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue lv
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue nl
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue no
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue oc_ni_mis
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue pl
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue pt
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue ro
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue sk
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue tr
[Salvatore] fulltext Export depuis https://trad.spip.net de la langue uk
[Salvatore] fulltext Mise a jour du bilan depuis https://trad.spip.net

File size: 3.9 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/fulltext?lang_cible=tr
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'accents_pas_pris' => 'Aksanlar dikkate alınmıyor (« déjà » veya « deja » şunlara denktir « déjà », « dejà », « déja »...)',
14        'asterisque_terminale' => 'hiçbir şey döndürmez: asterisk * sonda olmalıdır', # MODIF
15        'aussi' => 'de',
16
17        // C
18        'casse_indifferente' => 'Aranan sözcüğün büyük harf / küçük kombinasyonu önemsiz.',
19        'configurer_egalement_doc' => 'Vous pouvez également configurer l’indexation des documents :', # MODIF
20        'convertir_myisam' => 'MyISAM’e dönüştür',
21        'convertir_toutes' => 'Tüm tabloları MyISAM’e dönüştür',
22        'convertir_utf8' => 'Uyumluluğu geri almak için UTF-8’e dönüştür',
23        'creer_tous' => 'Önerilen tüm FULLTEXT endekslerini oluştur',
24
25        // D
26        'documents_proteges' => 'Documents protégés', # MODIF
27
28        // E
29        'erreur_doc_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire à utiliser pour extraire les .doc', # MODIF
30        'erreur_intervalle_cron' => 'Vous devez indiquer un intervalle supérieur à une seconde.', # MODIF
31        'erreur_nb_docs' => 'Vous devez indiquer un nombre de documents à traiter par itération supérieur à un.', # MODIF
32        'erreur_pdf_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire à utiliser pour extraire les .pdf', # MODIF
33        'erreur_ppt_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire à utiliser pour extraire les .ppt', # MODIF
34        'erreur_taille_index' => 'Il faut au moins indexer un caractère.', # MODIF
35        'erreur_xls_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire à utiliser pour extraire les .xls', # MODIF
36        'et' => 'VE',
37        'exemples' => 'Kullanım örnekleri',
38
39        // F
40        'fonctionnement_recherche' => 'Bu sitedeki arama motorunun çalışması',
41        'fulltext_cree' => 'FULLTEXT oluşturuldu',
42
43        // I
44        'il_faut_myisam' => 'MyISAM gerekli',
45        'incoherence_charset' => 'Sitenizin karakter setiyle veritabanı tablolarınızınki arasındaki uyuşmazlık aksanlı karakterlerle yapılan aramaları geçersiz kılabilir :',
46        'index_regenere' => 'yeniden oluşturulan tabloların endeksi',
47        'index_supprime' => 'endeks silindi',
48
49        // L
50        'liste_tables_connues' => 'Arama sonucunda tanınan tablolar. Buraya FULLTEXT elemanları ekleyebilirsiniz, cf. dokümanlar şu adreste ',
51
52        // M
53        'mais_pas' => 'ama şu DEĞİL',
54        'message_ok_configuration' => 'Enregistrement de vos préférences terminée', # MODIF
55        'message_ok_update_configuration' => 'Mise à jour de vos préférences terminée', # MODIF
56
57        // N
58        'nb_index' => 'Indexés', # MODIF
59        'nb_non_index' => 'Non-indexés', # MODIF
60        'nb_ptg' => 'Protégés (non-indexés)', # MODIF
61        'necessite_version_php' => 'Nécessite PHP 5.2 au minimum, ainsi que l’option -enable-zip.', # MODIF
62        'nombre_caracteres' => 'Nombre de caractères indexés (depuis le debut du document).', # MODIF
63        'nombre_documents' => 'Nombre de documents à traiter par itération du CRON', # MODIF
64
65        // O
66        'ou_bien' => 'veya',
67
68        // P
69        'pas_index' => 'FULLTEXT endeksi yok',
70
71        // Q
72        'que_des_exemples' => 'NB : les adresses de binaires et options proposées ici ab initio ne sont que des exemples.', # MODIF
73
74        // R
75        'regenerer_tous' => 'Tüm FULLTEXT endekslerini yeniden oluştur',
76        'reserve_webmestres' => 'Site yöneticilerine ayrılmış sayfa',
77        'retour_configuration_fulltext' => 'Retour à la configuration de Fulltext', # MODIF
78        'retourne' => 'İçeren metinleri getirir',
79
80        // S
81        'sequence_exacte' => 'tam olarak sözcük serisini',
82        'soit' => 'OLSUN',
83        'supprimer' => 'Sİl',
84
85        // T
86        'table_convertie' => 'tablo MyISAM’e dönüştürüldü',
87        'table_format' => 'Bu tablonun formatı ',
88        'table_non_reconnue' => 'tanınmayan tablo', # MODIF
89        'textes_premier' => 'ama ilk önce şunu içeren metinleri gösterir',
90
91        // U
92        'utiliser_operateurs_logiques' => 'Arama en sık kullanılan mantıksal operatörleri kullanır.'
93);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.