source: spip-zone/_plugins_/fulltext/trunk/lang/paquet-fulltext_nl.php

Last change on this file was 102089, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] paquet-fulltext Export depuis http://trad.spip.net

File size: 881 bytes
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-fulltext?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // F
13        'fulltext_description' => 'Deze plugin introduceert de FULLTEXT zoekmethode van MySQL en verbetert zo de oorspronkelijke zoekfunctionaliteit van SPIP aanzienlijk. Maar het indexeert ook de inhoud van bepaalde types documenten.
14_ Voor een optimaal functioneren zijn enkele aanvullende programma’s op de server nodig waarvan de parameters in <code>mes_options.php</code> worden geplaatst of via het configuratiepaneel moeten worden ingesteld.
15_ Bekijk de documentatie van de plugin voor meer details.',
16        'fulltext_slogan' => 'FULLTEXT indexeert voor sneller zoeken'
17);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.