source: spip-zone/_plugins_/fulltext/trunk/lang/paquet-fulltext_sk.php @ 102089

Last change on this file since 102089 was 102089, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] paquet-fulltext Export depuis http://trad.spip.net

File size: 871 bytes
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-fulltext?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // F
13        'fulltext_description' => 'Tento poskytuje pomoc pri  FULLTEXTOVOM vyhľadávaní  MySQL a veľmi vylepšuje vyhľadávanie vo vzťahu k fungovaniu SPIPu ako takého a po druhé pri indexovaní obsahu niektorých súborov.
14_ Na optimálne fungovanie potrebujete na serveri niektoré ďalšie programy a tie musia byť nastavené v súbore <code>mes_options.php</code> alebo cez ovládací panel.
15 _ Viac podrobností nájdete v dokumentácii k zásuvnému modulu.',
16        'fulltext_slogan' => 'Indexovanie CELÉHO TEXTU na zrýchlenie vyhľadávaní'
17);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.