source: spip-zone/_plugins_/fulltext/trunk/lang/paquet-fulltext_sk.php @ 85855

Last change on this file since 85855 was 63860, checked in by salvatore@…, 9 years ago

langues (paquet-fulltext)

File size: 869 bytes
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-fulltext?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // F
11        'fulltext_description' => 'Tento poskytuje pomoc pri  FULLTEXTOVOM vyhľadávaní  MySQL a veľmi vylepšuje vyhľadávanie vo vzťahu k fungovaniu SPIPu ako takého a po druhé pri indexovaní obsahu niektorých súborov.
12_ Na optimálne fungovanie potrebujete na serveri niektoré ďalšie programy a tie musia byť nastavené v súbore <code>mes_options.php</code> alebo cez ovládací panel.
13 _ Viac podrobností nájdete v dokumentácii k zásuvnému modulu.',
14        'fulltext_slogan' => 'Indexovanie CELÉHO TEXTU na zrýchlenie vyhľadávaní'
15);
16
17?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.