source: spip-zone/_plugins_/genespip_2_0/lang/genespip_ca.php @ 75508

Last change on this file since 75508 was 75508, checked in by salvatore@…, 7 years ago

langues (genespip)

File size: 8.5 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/genespip?lang_cible=ca
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'a_ete_mise_a_la_poubelle' => 's\'ha posat a la paperera',
12        'acces_non' => 'Drets d\'accés » restringit',
13        'acces_oui' => 'Drets d\'accés» detalls de les fitxes',
14        'acces_restreint' => 'L\'accés a aquest lloc està limitat',
15        'administrateur' => 'Administrador',
16        'adresse' => 'Adreça',
17        'ajout_evenement' => 'Afegir un esdeveniment',
18        'ajout_lieu' => 'Afegir un lloc',
19        'ajout_media' => 'Afegir un mitjà',
20        'ajouter_nouveau_lien_article_spip_existant' => 'Afegir un nou enllaç cap a un article SPIP existent',
21        'annuler' => 'Anular ',
22        'arborescence_des' => 'Veure l\'arbre',
23        'arbre_asc' => 'Arbre ascendent',
24        'article_spip_lie' => 'Núm. article SPIP lligat',
25        'aucune_fiche_possede_numero' => 'Cap fitxa té aquest número',
26        'avec' => 'amb',
27
28        // B
29        'base_contient' => 'La base conté',
30        'base_genespip' => 'Base GeneSpip',
31
32        // C
33        'cellules_creees' => 'Cèl·lules creades',
34        'cellules_occupees' => 'Cèl·lules ocupades',
35        'centans' => 'Prohibir la publicació de dates de menys de 100 anys',
36        'charger' => 'Carregar',
37        'choisir' => 'Escollir',
38        'cliquer_ici_pour_lier_article_avec_fiche' => 'Fer un clic aquí per enllaçar l\'article a la fitxa',
39        'confirmer' => 'Confirmar',
40        'contact' => 'Contacte',
41        'continuer' => 'Continuar',
42        'creation_annulee' => 'Creació anul·lada ',
43        'creation_fiche' => 'Creació de la fitxa',
44        'creer' => 'Crear',
45        'creer_document' => '››Crear un document››',
46
47        // D
48        'date' => 'Data',
49        'debut_gedcom' => 'Inici GedCom',
50        'deces' => 'Defunció',
51        'dep' => 'Dep.',
52        'departement' => 'Departament',
53        'derniere_modif_le' => 'Darrera modificació el ',
54        'derniere_modification' => 'Darrera actualització de la fitxa',
55        'descriptif_cfg' => '<p>Aquesta zona permet configurar les variables de base del connector.</p><p> Per funcionar correctament aquest connector s\'ha d\'instal·lar en paral·lel amb el connector cfg</p>',
56        'detail_fiche' => 'Detall fitxa',
57        'document' => 'Documents', # MODIF
58        'documents' => 'Documents',
59
60        // E
61        'enfant' => 'nen',
62        'enfants' => 'Nens',
63        'enfants_couple' => 'Nens de la parella',
64        'epouse' => 'esposa',
65        'epoux' => 'espòs',
66        'est_present_dans_base' => 'es troba a la base',
67        'evenement' => 'Esdeveniment',
68        'evenements' => 'Esdeveniments',
69        'evenements_lies' => 'Esdeveniments lligats',
70        'export_gedcom' => 'Exportar GedCom',
71        'export_termine' => 'Exportació acabada',
72        'exporter' => 'Exportar',
73
74        // F
75        'famille' => 'Família',
76        'fermer' => 'Tancar',
77        'fiche_de' => 'Fitxa de',
78        'fiche_detail' => 'Fitxa detall',
79        'fiche_document' => 'Fitxa document',
80        'fiche_enfant' => 'Fitxa nen',
81        'fiche_evt_par_lieu' => 'Fitxa esdeveniments per lloc',
82        'fiche_lieux' => 'Fitxa llocs',
83        'fiche_no' => 'Fitxa núm. ',
84        'fiche_num' => 'Fitxa Núm.',
85        'fiche_parents' => 'Fitxa pares',
86        'fiche_union' => 'Fitxa unió',
87        'fiches' => 'Fitxes',
88        'fichier' => 'Fitxer',
89        'fichier_gedcom' => 'Fitxer GedCom',
90
91        // G
92        'galerie' => 'Galeria',
93        'gedcom' => 'GedCom',
94        'genealogie' => 'Genealogia',
95        'genespip' => 'GeneSPIP',
96
97        // I
98        'indication_format_photo' => '<br />Pes màxim 100 Kb',
99        'individu' => 'individu',
100        'info_centans' => '<p>Prohibir sistemàticament la publicació de dates que tinguin menys de 100 anys.<br />Aquesta opció només s\'aplica als visitants.<br />Si aquesta opció està desactivada, és possible limitar la publicació fitxa per fitxa.</p>',
101        'info_deces' => 'Info defunció',
102        'info_doc' => '<p>Connector de genealogia.</p> <p>Publicar la vostra genealogia a Internet a partir d\'un lloc SPIP.</p>',
103        'info_gedcom_etape1' => 'El vostre arbre està buit, importar un fitxer GedCom (1 MB Màx.) o crear una nova fitxa.<br />',
104        'info_gedcom_etape2' => 'Per tal d\'importar el vostre fitxer GedCom, GeneSPIP necessita conèixer el vostre mètode de tractament de l\'entrada "PLAC"<br />GeneSPIP a seleccionar les 5 primeres entrades  "PLAC". Escolliu-ne una que servirà de referència per les noves',
105        'info_gedcom_etape3' => 'A partir de l\'entrada escollida, seleccioneu per cada informació com GeneSPIP l\'ha de traduir ',
106        'info_mariage' => 'Info casament',
107        'info_multilingue' => '<p>Mostrar la cibertira multilingüe al lloc.<br />Aneu al menú multilingüe de SPIP per desactivar les llengües inútils</p>',
108        'info_naissance' => 'Info naixement',
109        'info_pub' => '<p>Els ingressos publicitaris estan destinats al creador de GeneSPIP. Podeu situar la vostra pròpia cibertira publicitària modificant el contingut del fitxer pub/200x200genespip.html. Aboneu-vos al programa de Google AdSense si voleu crear la vostra cibertira</p>',
110        'info_restriction_acces' => '<p>Limitar l\'accés als detalls de les fitxes al lloc públic</p>',
111        'info_restriction_acces0' => '<b>0</b>: Limitació als administradors',
112        'info_restriction_acces1' => '<b>1</b> : Limitació als administradors i redactors',
113        'info_restriction_acces2' => '<b>2</b> : Limitació als administradors, redactors i visitants (privat)',
114        'info_restriction_acces3' => '<b>3</b>: Cap limitació',
115        'informations_sur_la_base' => 'Informacions sobre la base',
116        'inscription' => 'Inscripció',
117        'invalide' => 'Invàlid',
118
119        // J
120        'journal' => 'Diari d\'esdeveniments',
121
122        // L
123        'le' => 'el',
124        'les_3_dernieres_publications_dans' => 'Les 3 darreres publicacions a',
125        'lieu' => 'lloc',
126        'lieux' => 'Llocs',
127        'limitation' => 'Tornar invisibles les dates al lloc públic',
128        'limitation_non' => '(» Dates visibles)',
129        'limitation_oui' => '(» Dates invisibles)',
130        'liste_des_articles' => 'Llista d\'articles SPIP',
131        'liste_des_enfants' => 'Llista dels nens',
132        'liste_des_lieux' => 'Llista dels llocs',
133        'liste_des_personnes_nees' => 'Llista de les persones nascudes',
134        'liste_des_unions' => 'Llista d\'unions',
135        'liste_noms' => 'Llista dels noms',
136        'liste_patronyme' => 'Llista de cognoms',
137
138        // M
139        'mariage' => 'casament',
140        'mariage_le' => 'Casament el ',
141        'media' => 'Mitjà',
142        'mere' => 'Mare',
143        'mere_inconnu' => 'Mare desconeguda',
144        'metier' => 'Ofici',
145        'mettre_jour_base_fichier_gedcom' => 'Actualitzar la base amb un fitxer GedCom (1 MB màx.)',
146        'mise_a_jour_liste_eclair' => 'Actualitzar la llista clara',
147        'modifier' => 'Modificar',
148        'modifier_fiche' => 'Modificar la fitxa',
149        'mon_pagerank' => 'El meu PageRank',
150        'multilingue' => 'Lloc multilingüe',
151
152        // N
153        'naissance' => 'Naixement',
154        'nettoyage_champ_nom' => 'Neteja del camp NOM',
155        'nettoyage_table_lieux' => 'Neteja de la taula LLOCS',
156        'nom' => 'Nom',
157        'nombre_de_fiches' => 'Número de fitxes',
158        'nombre_de_patronymes' => 'Número de cognoms',
159        'note' => 'Nota',
160        'note_individu' => 'Nota individu',
161        'nouvelle_fiche' => 'Nova fitxa',
162        'nouvelle_liaison_document_realise' => 'Nou enllaç ”document“ realitzat',
163        'nouvelle_union' => 'Nova unió',
164        'num_departement' => 'Núm. Dep.',
165
166        // P
167        'pagerank_actuel' => 'PageRank actual',
168        'parente' => 'Parentiu',
169        'parents' => 'Pares',
170        'patronymes' => 'Cognoms',
171        'pays' => 'País',
172        'pere' => 'Pare',
173        'pere_inconnu' => 'Pare desconegut',
174        'photo' => 'Fotografia',
175        'photos' => 'Fotografies',
176        'portrait' => 'Retrat',
177        'poubelle' => 'Paperera',
178        'prenom' => 'Nom',
179        'pub' => 'pub',
180        'publication' => 'Publicació',
181
182        // R
183        'redacteur' => 'Redactor',
184        'region' => 'Regió',
185        'requete' => 'Petició',
186        'requete_invalide' => 'Petició invàlida',
187        'restaure' => 'Restaura',
188        'restreint' => 'Restringit',
189        'restriction_acces' => 'Accés restringit',
190        'retour_fiche' => 'Tornar fitxa',
191        'retour_sur_fiche' => 'Tornar a la fitxa',
192        'retour_sur_fiche_sans_enregistrer' => 'Tornar a la fitxa sense registrar-se',
193
194        // S
195        'sexe' => 'Sexe',
196        'signature' => 'Signatura',
197        'signatures' => 'Signatures',
198        'site_genealogie_genespip' => 'Lloc de genealogia per GENESPIP',
199        'source' => 'Font',
200        'statistiques' => 'Estadístiques',
201        'suppression_table_temporaire' => 'Supressió de la taula temporal',
202        'supprimer' => 'Suprimir',
203
204        // T
205        'table_lieux_cree' => 'Taula de llocs creats',
206        'tableau_ocupe_a' => 'Taula ocupada a',
207        'telecharger' => 'Descarregar',
208        'telecharger_succes' => 'Descarregar amb èxit',
209        'theme' => 'Tema',
210        'themes' => 'Temes',
211        'titre_menu_genespip' => 'GeneSPIP',
212
213        // U
214        'union' => 'Unions, casaments',
215        'union_fiche_no' => 'Unió fitxa núm.',
216
217        // V
218        'valider' => 'Validar',
219        'version_base_genespip' => 'Versió Base GeneSPIP',
220        'version_plugin' => 'Versió Connector',
221        'version_squelette' => 'Versió Esquelet',
222        'ville' => 'Ciutat',
223        'visiteur' => 'Visitant'
224);
225
226?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.