source: spip-zone/_plugins_/grappes/trunk/lang/grappes_sk.php @ 97346

Last change on this file since 97346 was 97346, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] grappes Export depuis http://trad.spip.net

File size: 2.4 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/grappes?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'action_inconnue' => 'Akcia "@action@" neznáma',
14        'autoriser_associer_non' => 'Na vykonanie tejto akcie nemáte dostatočné oprávnenia.',
15
16        // B
17        'bouton_ajouter' => 'Pridať',
18        'bouton_checkbox_qui_administrateurs' => 'Správcovia',
19        'bouton_checkbox_qui_id_admin' => 'Autor zväzku (Vy?)',
20        'bouton_checkbox_qui_redacteurs' => 'Redaktori',
21        'bouton_chercher' => 'Vyľadať',
22
23        // D
24        'delier' => 'Rozpojiť',
25        'delier_tout' => 'Všetko rozpojiť',
26
27        // I
28        'icone_creation_grappe' => 'Vytvoriť nový zväzok',
29        'icone_dupliquer_grappe' => 'Duplikovať tento zväzok',
30        'icone_modifier_grappe' => 'Upraviť tento zväzok',
31        'icone_supprimer_grappe' => 'Odstrániť tento zväzok',
32        'icone_voir_toutes_grappes' => 'Zobraziť všetky zväzky',
33        'info_1_grappe' => '1 zväzok',
34        'info_aucune_grappe' => 'Žiaden zväzok',
35        'info_changer_nom_grappe' => 'Zmeniť názov zväzku', # MODIF
36        'info_creation_grappes' => 'Vytvoriť alebo upraviť zväzky objektov',
37        'info_grappes_association' => 'Aké objekty možno spojiť do zväzku?',
38        'info_grappes_miennes' => 'Moje zväzky',
39        'info_grappes_toutes' => 'Všetky zväzky',
40        'info_nb_grappes' => '@nb@ zväzkov',
41        'info_nom_grappe' => 'Názov zväzku', # MODIF
42        'info_qui_peut_lier' => 'Čo môže spojiť objekty do zväzku?',
43        'info_rechercher' => 'Vyhľadať',
44        'item_groupes_association_articles' => 'Články',
45        'item_groupes_association_auteurs' => 'Články',
46        'item_groupes_association_breves' => 'Novinky',
47        'item_groupes_association_documents' => 'Dokumenty',
48        'item_groupes_association_grappes' => 'Zväzky',
49        'item_groupes_association_groupes_mots' => 'Skupiny kľúčových slov',
50        'item_groupes_association_mots' => 'Slová',
51        'item_groupes_association_rubriques' => 'Rubriky',
52        'item_groupes_association_syndic' => 'Stránky',
53
54        // L
55        'label_acces' => 'Prístup',
56        'label_liaisons' => 'Objekt',
57        'label_type' => 'Typ',
58        'lier' => 'Odkaz',
59
60        // P
61        'pas_de_identifiant' => 'Neznámy názov',
62
63        // T
64        'texte_descriptif' => 'Opis',
65        'titre_grappe' => 'Zväzok',
66        'titre_grappes' => 'Zväzky',
67        'titre_logo_grappe' => 'Logo zväzku',
68        'titre_nouvelle_grappe' => 'Nový zväzok',
69        'titre_page_grappes' => 'Zväzky',
70
71        // V
72        'voir' => 'Zobraziť'
73);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.