source: spip-zone/_plugins_/langonet/branches/v0/lang/langonet_nl.php

Last change on this file was 102130, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] langonet Export depuis http://trad.spip.net

File size: 14.9 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/langonet?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // B
13        'bouton_corriger' => 'Correcties opvragen',
14        'bouton_generer' => 'Genereren',
15        'bouton_langonet' => 'LangOnet',
16        'bouton_lister' => 'Weergeven',
17        'bouton_rechercher' => 'Zoeken',
18        'bouton_verifier' => 'Verifiëren',
19        'bulle_afficher_fichier_lang' => 'Toon het op @date@ gemaakte taalbestand',
20        'bulle_afficher_fichier_log' => 'Toon de log van @date@',
21        'bulle_corriger' => 'Het gecorrigeerde taalbestand downloaden',
22        'bulle_telecharger_fichier_lang' => 'Het op @date@ gemaakte taalbestand downloaden',
23        'bulle_telecharger_fichier_log' => 'De log van @date@ downloaden',
24
25        // E
26        'entete_log_avertissement_nonmais' => 'WAARSCHUWING: items behoren niet aan de module toe',
27        'entete_log_avertissement_peutetre_definition' => 'WAARSCHUWING: items mogelijk niet gedefinieerd',
28        'entete_log_avertissement_peutetre_utilisation' => 'WAARSCHUWING: items mogelijk niet gebruikt',
29        'entete_log_date_creation' => 'Bestand gemaakt op @log_date_jour@ om @log_date_heure@.',
30        'entete_log_erreur_definition' => 'FOUT: items van niet-gedefinieerde modules',
31        'entete_log_erreur_definition_nonmais' => 'FOUT: items van andere niet-gedefinieerde modules',
32        'entete_log_erreur_fonction_l' => 'FOUT: gebruik van functie _L()',
33        'entete_log_erreur_utilisation' => 'FOUT: niet-gebruikte items',
34
35        // I
36        'info_arborescence_scannee' => 'Kies de basismap van het zoekpad waarin zal worden gescand',
37        'info_bloc_langues_generees' => 'Klik hieronder op een link om één van de gegenereerde taalbestanden te downloaden.',
38        'info_bloc_logs_definition' => 'Klik hieronder op een link om het laatste logbestand van ontbrekende definities van een taalbestand te downloaden.',
39        'info_bloc_logs_fonction_l' => 'Klik hieronder op een link om het laatste logbestand van de verificatie van het gebruik van _L() in het aangegeven zoekpad te downloaden.',
40        'info_bloc_logs_utilisation' => 'Klik hieronder op een link om het laatste logbestand van obsolete definities van een taalbestand te downloaden.',
41        'info_chemin_langue' => 'Map waarin het taalbestand is opgeslagen (bijvoorbeeld: <em>plugins/rainette/lang/</em>, of <em>ecrire/lang/</em>)',
42        'info_fichier_liste' => 'Kies het op de site aanwezige taalbestand waarvan je de items wilt weergeven.',
43        'info_fichier_verifie' => 'Kies het te verifiëren taalbestand uit de op de site aanwezige taalbestanden.',
44        'info_generer' => 'Deze optie maakt het mogelijk om vanuit een brontaal een taalbestand te maken in de doeltaal. Bestaat het al, dan wordt de inhoud gebruikt om een nieuw bestand te maken.',
45        'info_langue' => 'Afkorting van de taal (bijvoorbeeld: <em>fr</em>, <em>en</em>, <em>nl</em>...)',
46        'info_lister' => 'Deze optie maakt de weergave van de inhoud van een taalbestand in alfabetische volgorde mogelijk.',
47        'info_mode' => 'Komt overeen met de reeks die zal worden ingegvoegd voor een nieuw item in de doeltaal.',
48        'info_module' => 'Komt overeen met de prefix van het taalbestand zonder taalcode (bijvoorbeeld: <em>rainette</em> voor de plugin met deze naam, of <em>ecrire</em> voor SPIP)',
49        'info_pattern_item_cherche' => 'Voer een string in die (een deel van) de shortcut voor een taalitem bevat. De zoekopdracht is niet hoofdlettergevoelig.',
50        'info_pattern_texte_cherche' => 'Voer een string in die (een deel van) de vertaling uit het Frans van een taalitem bevat. De zoekopdracht is niet hoofdlettergevoelig.',
51        'info_rechercher_item' => 'Deze optie maakt het zoeken van taalitems mogelijk in alle taalbestanden van de site. Omwille van de performance worden alleen Franse taalbestanden doorzocht.',
52        'info_rechercher_texte' => 'Deze optie maakt het zoeken van taalitems mogelijk via hun Franse vertaling in de taalbestanden van SPIP: <em>ecrire_fr</em>, <em>public_fr</em> en <em>spip_fr</em>. Doel van de zoekopdracht is te controleren of een tekst mogelijk al in SPIP bestaat.',
53        'info_table' => 'Je kunt hieronder de alfabetische lijst van taalitems raadplegen van bestand «<em>@langue@</em>» (@total@). Ieder blok toont de items met dezelfde initialen, de vet weergegeven shortcut et de weergegeven tekst. Beweeg de muis over een initiaal om de bijbehorende lijst te laten verschijnen.',
54        'info_verifier' => 'Met deze optie kun je de taalbestanden van een gegeven module vanuit twee extra aspecten bekijken. Je kunt ofwel controleren of taalitems in een groep bestanden (bijvoorbeeld een plugin) in het juiste taalbestand zijn gedefinieerd, of dat bepaalde items niet meer gebruikt worden. <br />Maar je kunt ook alle toepassingen van de functie _L() tonen (en corrigeren) in de PHP-bestanden in een gegeven zoekpad.',
55
56        // L
57        'label_arborescence_scannee' => 'Te scannen zoekpad',
58        'label_avertissement' => 'Waarschuwingen',
59        'label_chemin_langue' => 'Plaatsbepaling van het taalbestand',
60        'label_correspondance' => 'Type de correspondance',
61        'label_correspondance_commence' => 'Begint met',
62        'label_correspondance_contient' => 'Bevat',
63        'label_correspondance_egal' => 'Gelijk aan',
64        'label_erreur' => 'Fouten',
65        'label_fichier_liste' => 'Taalbestand',
66        'label_fichier_verifie' => 'Te controleren taal',
67        'label_langue_cible' => 'Doeltaal',
68        'label_langue_source' => 'Brontaal',
69        'label_mode' => 'Wijze van aanmaken van nieuwe items',
70        'label_module' => 'Module',
71        'label_pattern' => 'Te zoeken reeks',
72        'label_verification' => 'Type verificatie',
73        'label_verification_definition' => 'Detectie van ontbrekende definities',
74        'label_verification_fonction_l' => 'Detectie van het gebruik van de functie _L()',
75        'label_verification_utilisation' => 'Detectie van vervallen definities',
76        'legende_resultats' => 'Resultaat van de verificatie',
77        'legende_table' => 'Lijst van items van het gekozen taalbestand',
78        'legende_trouves' => 'Lijst van gevonden items (@total@)',
79
80        // M
81        'message_nok_aucun_fichier_log' => 'Geen enkel logbestand is voor download beschikbaar',
82        'message_nok_aucune_langue_generee' => 'Geen enkel gegenereerd taalbestand is voor download beschikbaar',
83        'message_nok_champ_obligatoire' => 'Dit veld is verplicht',
84        'message_nok_ecriture_fichier' => 'Het taalbestand «<em>@langue@</em>» van module «<em>@module@</em>» is niet gemaakt door een schrijffout!',
85        'message_nok_fichier_langue' => 'Het aanmaken is mislukt omdat het taalbestand «<em>@langue@</em>» van module «<em>@module@</em>» niet kon worden gevonden in map «<em>@dossier@</em>»!',
86        'message_nok_fichier_log' => 'Het logbestand met de resultaten van de verificatie kon niet worden gemaakt!',
87        'message_nok_fichier_script' => 'Het bestand met te vervangen opdrachten (functies _L door _T) kon niet worden gemaakt!',
88        'message_nok_item_trouve' => 'Geen enkele taalitem voldoet aan de zoekopdracht!',
89        'message_ok_definis_incertains_0' => 'Geen enkel taalitem wordt in een complexe context gebruikt, zoals _T(’@module@:item_’.$variable).',
90        'message_ok_definis_incertains_1' => 'Het onderstaande taalitem wordt in een complexe context gebruikt en is mogelijk niet gedefinieerd in taalbestand «<em>@langue@</em>». Controleer:',
91        'message_ok_definis_incertains_n' => 'De onderstaande @nberr@ taalitems worden in een complexe context gebruikt en zijn mogelijk niet gedefinieerd in taalbestand «<em>@langue@</em>». Controleer:',
92        'message_ok_fichier_genere' => 'Het taalbestand «<em>@langue@</em>» voor module «<em>@module@</em>» werd correct aangemaakt.<br />Je kunt het bestand «<em>@fichier@</em>».',
93        'message_ok_fichier_log' => 'De verificatie werd correct uitgevoerd. Je vindt de resultaten hieronder.<br />Het bestand «<em>@log_fichier@</em>» werd gemaakt om de resultaten op te slaan.',
94        'message_ok_fichier_log_script' => 'De verificatie werd correct uitgevoerd. Je vindt de resultaten hieronder.<br />Het bestand «<em>@log_fichier@</em>» werd gemaakt om de resultaten op te slaan, alsmede het bestand van _L in _T te vervangen instructies, «<em>@script@</em>».',
95        'message_ok_fonction_l_0' => 'Geen enkele toepassingen van functie _L() werd gevonden in de PHP-bestanden in map «<em>@ou_fichier@</em>».',
96        'message_ok_fonction_l_1' => 'Eén toepassingen van functie _L() werd gevonden in de PHP-bestanden in map «<em>@ou_fichier@</em>»:',
97        'message_ok_fonction_l_n' => '@nberr@ toepassingen van functie _L() werden gevonden in de PHP-bestanden in map «<em>@ou_fichier@</em>»:',
98        'message_ok_item_trouve' => 'Het zoeken naar string «@pattern@» is uitgevoerd.',
99        'message_ok_item_trouve_commence_1' => 'Het onderstaande item begint alle met de gezochte string:',
100        'message_ok_item_trouve_commence_n' => 'De onderstaande @sous_total@ items beginnen alle met de gezochte string:',
101        'message_ok_item_trouve_contient_1' => 'Het onderstaande item bevat de gezochte string:',
102        'message_ok_item_trouve_contient_n' => 'De onderstaande @sous_total@ items bevatten de gezochte string:',
103        'message_ok_item_trouve_egal_1' => 'Het onderstaande item komt exact overeen met de gezochte string:',
104        'message_ok_item_trouve_egal_n' => 'De onderstaande @sous_total@ items komen exact overeen met de gezochte string:',
105        'message_ok_non_definis_0' => 'Alle taalitems uit module «<em>@module@</em>» gebruikt in bestanden in map «<em>@ou_fichier@</em>» zijn correct gedefinieerd in taalbestand «<em>@langue@</em>».',
106        'message_ok_non_definis_1' => 'Het onderstaande taalitem van module «<em>@module@</em>» wordt gebruikt in de bestanden in map «<em>@ou_fichier@</em>» maar is niet gedefinieerd in taalbestand «<em>@langue@</em>»:',
107        'message_ok_non_definis_n' => 'De onderstaande @nberr@ taalitems van module «<em>@module@</em>» worden gebruikt in de bestanden in map «<em>@ou_fichier@</em>» maar zijn niet gedefinieerd in taalbestand «<em>@langue@</em>»:',
108        'message_ok_non_utilises_0' => 'Alle taalitems uit bestand «<em>@langue@</em>» worden gebruikt in de bestanden in de map «<em>@ou_fichier@</em>».',
109        'message_ok_non_utilises_0s' => 'Alle taalitems uit bestand «<em>@langue@</em>» worden gebruikt in de bestanden in de mappen «<em>@ou_fichier@</em>».',
110        'message_ok_non_utilises_1' => 'Het onderstaande taalitem is correct gedefinieerd in taalbestand «<em>@langue@</em>», maar wordt niet gebruikt in de bestanden in de map «<em>@ou_fichier@</em>»:',
111        'message_ok_non_utilises_1s' => 'Het onderstaande taalitem is correct gedefinieerd in taalbestand «<em>@langue@</em>», maar wordt niet gebruikt in de bestanden in de mappen «<em>@ou_fichier@</em>»:',
112        'message_ok_non_utilises_n' => 'De onderstaande @nberr@ taalitems zijn correct gedefinieerd in taalbestand «<em>@langue@</em>», maar worden niet gebruikt in de bestanden in de map «<em>@ou_fichier@</em>»:',
113        'message_ok_non_utilises_ns' => 'De onderstaande @nberr@ taalitems zijn correct gedefinieerd in taalbestand «<em>@langue@</em>», maar worden niet gebruikt in de bestanden in de mappen «<em>@ou_fichier@</em>»:',
114        'message_ok_nonmais_definis_0' => 'De bestanden in map «<em>@ou_fichier@</em>» gebruiken geen enkel correct gedefinieerd taalitem uit een andere module dan «<em>@module@</em>».',
115        'message_ok_nonmais_definis_1' => 'Het onderstaande taalitem wordt correct gebruikt in de bestanden in map «<em>@ou_fichier@</em>» maar is gedefinieerd in een andere module dan «<em>@module@</em>». Controleer:',
116        'message_ok_nonmais_definis_n' => 'De onderstaande @nberr@ taalitems worden correct gebruikt in de bestanden in map «<em>@ou_fichier@</em>» maar zijn gedefinieerd in een andere module dan «<em>@module@</em>». Controleer:',
117        'message_ok_nonmaisnok_definis_0' => 'De bestanden uit map «<em>@ou_fichier@</em>» gebruiken geen enkele onjuist gedefinieerde taalitem uit een andere module dan «<em>@module@</em>».',
118        'message_ok_nonmaisnok_definis_1' => 'Het onderstaande @nberr@ taalitem wordt gebruikt in de bestanden in map «<em>@ou_fichier@</em>» maar niet als items in module «<em>@module@</em>». Omdat het niet in de module is gedefineerd, moet je dit controleren:',
119        'message_ok_nonmaisnok_definis_n' => 'De onderstaande @nberr@ taalitems worden gebruikt in de bestanden in map «<em>@ou_fichier@</em>» maar niet als items in module «<em>@module@</em>». Omdat ze niet in de module zijn gedefineerd, moet je deze controleren:',
120        'message_ok_table_creee' => 'De tabel met items van het taalbestand @langue@ is correct gemaakt.',
121        'message_ok_utilises_incertains_0' => 'Geen enkel taalitem wordt in een complexe context gebruikt (zoals:  _T(’@module@:item_’.$variable)).',
122        'message_ok_utilises_incertains_1' => 'Het onderstaande taalitem wordt mogelijk in een complexe context gebruikt. Controleer:',
123        'message_ok_utilises_incertains_n' => 'De @nberr@ onderstaande taalitems worden mogelijk in een complexe context gebruikt. Controleer:',
124
125        // O
126        'onglet_generer' => 'Een taal aanmaken',
127        'onglet_lister' => 'Een taal weergeven',
128        'onglet_rechercher' => 'Een item zoeken',
129        'onglet_verifier' => 'Een taal verifiëren',
130        'option_aucun_dossier' => 'geen begin zoekpad gekozen',
131        'option_aucun_fichier' => 'geen taal gekozen',
132        'option_mode_index' => 'Item uit de brontaal',
133        'option_mode_new' => 'Uitsluitend baken &lt;NEW&gt;',
134        'option_mode_new_index' => 'Item in de brontaal voorafgegeaan door &lt;NEW&gt;',
135        'option_mode_new_valeur' => 'String in de brontaal voorafgegaan door &lt;NEW&gt;',
136        'option_mode_pas_item' => 'Item niet maken',
137        'option_mode_valeur' => 'String in de brontaal',
138        'option_mode_vide' => 'Een lege reeks',
139
140        // T
141        'test' => 'TEST: Dit taalitem dient voor het zoeken van shortcuts en bevat test.',
142        'test_item_1_variable' => 'TEST: Dit taalitem is goed gedefinieerd in het taalbestand, maar wordt in "complexe" vorm in de gescande bestanden gebruikt.',
143        'test_item_2_variable' => 'TEST: Dit taalitem is goed gedefinieerd in het taalbestand, maar wordt in "complexe" vorm in de gescande bestanden gebruikt.',
144        'test_item_non_utilise_1' => 'TEST: Dit taalitem is goed gedefinieerd in het taalbestand (), maar wordt niet in de gescande bestanden gebruikt ().',
145        'test_item_non_utilise_2' => 'TEST: Dit taalitem is goed gedefinieerd in het taalbestand (), maar wordt niet in de gescande bestanden gebruikt ().',
146        'texte_item_defini_ou' => '<em>gedefinieerd in:</em>',
147        'texte_item_mal_defini' => '<em>maar niet in de juiste module gedefinieerd:</em>',
148        'texte_item_non_defini' => '<em>maar nergens gedefinieerd!</em>',
149        'texte_item_utilise_ou' => '<em>gebruikt in:</em>',
150        'titre_bloc_langues_generees' => 'Taalbestanden',
151        'titre_bloc_logs_definition' => 'Ontbrekende definities',
152        'titre_bloc_logs_fonction_l' => 'Gebruik van _L()',
153        'titre_bloc_logs_utilisation' => 'Vervallen definities',
154        'titre_form_generer' => 'Aanmaken van taalbestanden',
155        'titre_form_lister' => 'Weergave van taalbestanden',
156        'titre_form_rechercher_item' => 'Zoeken van shortcuts in taalbestanden',
157        'titre_form_rechercher_texte' => 'Zoeken naar tekst in de taalbestanden van SPIP',
158        'titre_form_verifier' => 'Verificatie van taalbestanden',
159        'titre_page' => 'LangOnet',
160        'titre_page_navigateur' => 'LangOnet',
161
162        // Z
163        'z_test' => 'TEST: Dit taalitem dient voor het zoeken van shortcuts en bevat test.'
164);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.