source: spip-zone/_plugins_/linkcheck/trunk/lang/linkcheck_nl.php @ 97380

Last change on this file since 97380 was 97380, checked in by salvatore@…, 5 years ago

[Salvatore] linkcheck Export depuis http://trad.spip.net

File size: 3.3 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/linkcheck?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'afficher_alerte' => 'Waarschuwingen tonen',
14        'analyser_site_linkchecks' => 'Analyseer de links op mijn site',
15
16        // C
17        'commencer_parcours' => 'Start met zoeken',
18        'commencer_verification' => 'De links zijn gevonden, je kunt nu met de verificatie beginnen',
19        'commencer_verification_liens' => 'Start de verificatie',
20        'configuration_generale' => 'Algemene configuratie',
21        'configurer_linkcheck' => 'LinkCheck configureren',
22        'continuer_parcours_explication' => 'Ga verder met het zoeken van links',
23
24        // D
25        'descriptif' => 'Deze plugin controleert of links op deze site nog steeds naar een bestaande pagina verwijzen.',
26        'dont' => 'waarvan',
27
28        // E
29        'etat' => 'Status',
30        'etat_' => 'Onbekend',
31        'etat_deplace' => 'Verplaatst',
32        'etat_malade' => 'Twijfelachtig',
33        'etat_mort' => 'Ongeldig',
34        'etat_ok' => 'Geldig',
35
36        // I
37        'id' => 'ID',
38        'info_1_linkcheck' => 'Een link',
39        'info_aucun_linkcheck' => 'Geen enkele link gevonden',
40        'info_nb_linkchecks' => 'links',
41
42        // L
43        'lien' => 'link',
44        'lien_' => 'Niet-gecontroleerde link',
45        'lien_deplace' => 'Verplaatst',
46        'lien_malade' => 'Twijfelachtig',
47        'lien_mort' => 'Ongeldige link',
48        'lien_ok' => 'Geldig',
49        'liens' => 'links',
50        'liens_deplaces' => 'verplaatste links',
51        'liens_invalides' => 'Er bestaan ongeldige links in de inhoud van je site!',
52        'liens_malades' => 'niet te controleren links',
53        'liens_morts' => 'ongeldige links',
54        'liens_oks' => 'gevalideerde links',
55        'linkcheck' => 'LinkCheck',
56        'liste_des_liens' => 'Lijst van links',
57
58        // M
59        'mail_notification1' => 'Hallo,<br/>
60                                                        Je ontvangt deze mail omdat een aantal links op je site problemen geeft.<br/>
61                                                        Hieronder een samenvatting: <br/>',
62        'mail_notification2' => 'Ga naar de beheerpagina van je site om deze problemen op te lossen! Bedankt.',
63        'maj' => 'Aanpassing ',
64        'message_confirmation_reinitialiser' => 'Ben je zeker dat je de tabellen spip_linkchecks en spip_linkchecks_liens wilt ledigen',
65
66        // N
67        'non_verifie' => 'niet gecontroleerd',
68        'non_verifies' => 'niet gecontroleerd',
69        'notifier_par_courriel' => 'Bericht per email',
70
71        // P
72        'parcours_incomplete' => 'Het doorzoeken van links is onvolledig of nog niet uitgevoerd!',
73        'pas_encore_de_liens' => '<strong>Geen enkele link is beoordeeld.</strong> Voer eerst de verificatie uit, wat enkele seconden tot enkele minuten kan duren. Reageert de bladzijde niet, laadt hem dan opnieuw.',
74        'poursuivre_verification' => 'Er is nog niet geverificeerd, druk op de toets voor de verificatie',
75        'poursuivre_verification_liens' => 'Verificatie uitvoeren',
76
77        // R
78        'reinitialiser' => 'Herinitialiseren',
79        'reinitialiser_la_base' => 'Om alle handelingen te resetten, druk je op "Herinitialiseren". De tabellen spip_linkchecks en spip_linkchecks_liens worden geledigd',
80        'rescensement_incomplet' => 'De beoordeling is onvolledig! ',
81
82        // T
83        'tester_liens_linkchecks' => 'Test de links van mijn site',
84        'titre_linkcheck' => 'Verificatie van links',
85        'titre_page_configurer' => 'Configureer plugin Linkcheck',
86        'tous_les_liens' => 'Alle links',
87
88        // U
89        'url' => 'URL',
90        'utilise' => 'gebruikt in '
91);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.