source: spip-zone/_plugins_/linkcheck/trunk/lang/linkcheck_nl.php @ 99467

Last change on this file since 99467 was 99467, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] linkcheck Export depuis http://trad.spip.net

File size: 3.4 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/linkcheck?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'afficher_alerte' => 'Waarschuwingen tonen',
14        'analyser_site_linkchecks' => 'Analyseer de links op mijn site',
15
16        // B
17        'bouton_tester_lien' => 'Test deze link',
18
19        // C
20        'commencer_parcours' => 'Start met zoeken',
21        'commencer_verification' => 'De links zijn gevonden, je kunt nu met de verificatie ervan beginnen',
22        'commencer_verification_liens' => 'Start de verificatie',
23        'configuration_generale' => 'Algemene configuratie',
24        'configurer_linkcheck' => 'LinkCheck configureren',
25        'continuer_parcours_explication' => 'Ga verder met het zoeken van links',
26
27        // D
28        'descriptif' => 'Deze plugin controleert of links op deze site nog steeds naar een bestaande pagina verwijzen.',
29
30        // E
31        'etat' => 'Status',
32        'etat_' => 'Onbekend',
33        'etat_deplace' => 'Verplaatst',
34        'etat_malade' => 'Twijfelachtig',
35        'etat_mort' => 'Ongeldig',
36        'etat_ok' => 'Geldig',
37
38        // I
39        'id' => 'ID',
40        'info_1_linkcheck' => 'Een link',
41        'info_aucun_lien' => 'Nog geen enkele link werd beoordeeld.',
42        'info_aucun_linkcheck' => 'Geen enkele link gevonden',
43        'info_nb_linkchecks' => 'links',
44
45        // L
46        'lien' => 'link',
47        'lien_' => 'Niet-gecontroleerde link',
48        'lien_deplace' => 'Verplaatst',
49        'lien_malade' => 'Twijfelachtig',
50        'lien_mort' => 'Ongeldige link',
51        'lien_ok' => 'Geldig',
52        'liens' => 'links',
53        'liens_deplaces' => 'verplaatste links',
54        'liens_invalides' => 'Er bestaan ongeldige links in de inhoud van je site!',
55        'liens_malades' => 'niet te controleren links',
56        'liens_morts' => 'ongeldige links',
57        'liens_oks' => 'gevalideerde links',
58        'linkcheck' => 'LinkCheck',
59        'liste_des_liens' => 'Lijst van links',
60
61        // M
62        'mail_notification1' => 'Hallo,<br/>
63                                                        Je ontvangt deze mail omdat een aantal links op je site problemen geeft.<br/>
64                                                        Hieronder een samenvatting: <br/>',
65        'mail_notification2' => 'Ga naar de beheerpagina van je site om deze problemen op te lossen! Bedankt.',
66        'maj' => 'Aanpassing ',
67        'message_confirmation_reinitialiser' => 'Ben je zeker dat je de tabellen spip_linkchecks en spip_linkchecks_liens wilt ledigen',
68
69        // N
70        'notifier_par_courriel' => 'Bericht per email',
71
72        // O
73        'ouvrenouvelonglet' => 'nieuwe tab',
74
75        // P
76        'parcours_incomplete' => 'Het doorzoeken van links is onvolledig of nog niet uitgevoerd!',
77        'pas_encore_de_liens' => 'Om de verificatie van links te starten, moet je de functie die de site afzoekt maar alle links. Afhankelijk van de grootte kan dit tot enkele minuten duren. Reageert de pagina niet, dan laad je hem opnieuw.',
78        'poursuivre_verification' => 'Er is nog niet geverificeerd, druk op de toets voor de verificatie',
79        'poursuivre_verification_liens' => 'Verificatie uitvoeren',
80
81        // R
82        'redirection' => 'Doorverwijzing',
83        'reinitialiser' => 'Herinitialiseren',
84        'reinitialiser_la_base' => 'Om alle handelingen te resetten, druk je op "Herinitialiseren". De tabellen spip_linkchecks en spip_linkchecks_liens worden geledigd',
85        'rescensement_incomplet' => 'De raadpleging is onvolledig! ',
86
87        // T
88        'tester_liens_linkchecks' => 'Test de links van mijn site',
89        'titre_linkcheck' => 'Verificatie van links',
90        'titre_page_configurer' => 'Configureer plugin Linkcheck',
91        'tous_les_liens' => 'Alle links',
92
93        // U
94        'url' => 'URL',
95        'utilise' => 'gebruikt in '
96);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.