source: spip-zone/_plugins_/mailshot/trunk/lang/mailshot_nl.php @ 97385

Last change on this file since 97385 was 97385, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] mailshot Export depuis http://trad.spip.net

File size: 4.8 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/mailshot?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // C
13        'cfg_exemple' => 'Voorbeeld',
14        'cfg_exemple_explication' => 'Uitleg van dit voorbeeld',
15        'cfg_titre_parametrages' => 'Configureer de bulk mailer',
16
17        // E
18        'erreur_aucun_service_configure' => 'Geen geconfigureerd delivery service . <a Href="@url@"> configureren van een dienst </ a>',
19        'erreur_envoi_mail_bloque_debug' => 'Het verzenden van e-mail geblokkeerd door <tt>_TEST_EMAIL_DEST</tt>',
20        'erreur_envoi_mail_force_debug' => 'Het versturen van de e-mail naar @email@ geforceerd door <tt>_TEST_EMAIL_DEST</tt>',
21        'erreur_generation_newsletter' => 'Een fout is opgetreden bij het aanmaken van de nieuwsbrief',
22        'explication_boost_send' => 'In deze modus worden mails zo snel mogelijk verzonden. Er wordt niet gedoseerd.
23                                                                                Deze snelle verzendwijze wordt afgeraden omdat de verzending mogelijk als SPAM wordt beschouwd.',
24        'explication_purger_historique' => 'Voor iedere meervoudige verzending worden alle geadresseerden bewaard met hun verzendstatus.
25        Bij veel verzendingen kan dit een behoorlijk volume inhouden. Er wordt dat ook aanbevolen om deze verzendgegevens te wissen.',
26        'explication_rate_limit' => 'Geef het maximum aantal per dag te verzenden e-mails aan, of laat leeg om geen limiet te stellen',
27
28        // I
29        'info_1_mailshot' => '1 bericht',
30        'info_1_mailshot_destinataire' => 'Een ontvanger',
31        'info_1_mailsubscriber' => '1 abonnee',
32        'info_aucun_destinataire' => 'Geen ontvanger',
33        'info_aucun_envoi' => 'Geen verzending',
34        'info_envoi_programme_1_destinataire' => 'Verzending gepland naar één ontvanger',
35        'info_envoi_programme_nb_destinataires' => 'Verzending gepland naar @nb@ ontvangers',
36        'info_mailshot_no' => 'Het versturen van No @id@',
37        'info_nb_mailshots' => '@nb@ berichten',
38        'info_nb_mailshots_destinataires' => '@nb@ ontvangers',
39        'info_nb_mailsubscribers' => '@nb@ abonnees',
40        'info_statut_cancel' => 'Geannuleerd',
41        'info_statut_destinataire_clic' => 'Hit',
42        'info_statut_destinataire_fail' => 'Fout',
43        'info_statut_destinataire_read' => 'Open',
44        'info_statut_destinataire_sent' => 'Verzonden',
45        'info_statut_destinataire_spam' => '> Spam',
46        'info_statut_destinataire_todo' => 'Te verzenden',
47        'info_statut_end' => 'Beëindigd',
48        'info_statut_pause' => 'Pauze',
49        'info_statut_poubelle' => 'Prullenbak',
50        'info_statut_processing' => 'In uitvoering',
51
52        // L
53        'label_avancement' => 'Vooruitgang',
54        'label_boost_send_oui' => 'Snelle verzending',
55        'label_control_pause' => 'Pauze',
56        'label_control_play' => 'Herstarten',
57        'label_control_stop' => 'Afbreken',
58        'label_date_fin' => 'Einddatum verzending',
59        'label_date_start' => 'Datum van verzending',
60        'label_envoi' => 'Bezig met verzenden',
61        'label_html' => 'HTML-versie',
62        'label_listes' => 'Lijsten',
63        'label_mailer_defaut' => 'Gebruik dezelfde dienst als voor andere emails',
64        'label_mailer_defaut_desactive' => 'Niet mogelijk: er is nog geen e-mail verzenddienst geconfigureerd',
65        'label_mailer_mailjet' => 'Mailjet Service', # MODIF
66        'label_mailer_mandrill' => 'Mandril service', # MODIF
67        'label_mailer_smtp' => 'SMTP-server',
68        'label_mailjet_api_key' => 'Mailjet API key',
69        'label_mailjet_api_version' => 'API versie',
70        'label_mailjet_secret_key' => 'Mailjet geheime sleutel',
71        'label_mandrill_api_key' => 'Mandril API Key',
72        'label_purger_historique_delai' => 'Ouder dan',
73        'label_purger_historique_oui' => 'De details van oude verzendingen wissen',
74        'label_rate_limit' => 'Beperk het verzendvolume',
75        'label_sujet' => 'Onderwerp',
76        'label_texte' => 'Tekst versie',
77        'legend_configuration_adresse_envoi' => 'Verzendadres',
78        'legend_configuration_historique' => 'Verzendgeschiedenis',
79        'legend_configuration_mailer' => 'Service voor het verzenden van e-mails',
80        'lien_voir_newsletter' => 'Bekijk de nieuwsbrief',
81
82        // M
83        'mailshot_titre' => 'MailShot',
84
85        // T
86        'texte_changer_statut_mailshot' => 'Dit item is:',
87        'texte_statut_archive' => 'gearchiveerd',
88        'texte_statut_cancel' => 'geannuleerd',
89        'texte_statut_end' => 'afgewerkt',
90        'texte_statut_pause' => 'onderbroken',
91        'texte_statut_processing' => 'in uitvoering',
92        'titre_envois_archives' => 'Gearchiveerde zendingen',
93        'titre_envois_destinataires_fail' => 'Mislukte mailings',
94        'titre_envois_destinataires_init_encours' => 'Geen ontvanger geprogrammeerd ( initialisatie in uitvoering)',
95        'titre_envois_destinataires_ok' => 'Verzending geslaagd',
96        'titre_envois_destinataires_todo' => 'Toekomstige verzendingen',
97        'titre_envois_en_cours' => 'Bezig met verzenden',
98        'titre_envois_termines' => 'Verzending beëindigd',
99        'titre_mailshot' => 'Bulk Mailing',
100        'titre_mailshots' => 'Bulk mailings',
101        'titre_menu_mailshots' => 'Track & Trace bulk mailings',
102        'titre_page_configurer_mailshot' => 'Mailshot'
103);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.