source: spip-zone/_plugins_/menus/trunk/lang/menus_sk.php

Last change on this file was 113272, checked in by salvatore@…, 2 years ago

[Salvatore] menus Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'ru' devrait être supprimée car trop peu traduite (26.44 %)

File size: 12.4 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/menus?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // C
13        'configurer_entrees_masquees_explication' => 'Vyberte údaje, ktoré chcete <strong>skryť</strong> pri vytváraní menu.',
14        'configurer_titre' => 'Nastaviť údaje zásuvného modulu Menu',
15        'confirmer_supprimer_entree' => 'Chcete odstrániť tento záznam?',
16
17        // D
18        'description_menu_accueil' => 'Odkaz na úvodnú stránku webu.',
19        'description_menu_articles_rubrique' => 'Zobraziť zoznam článkov v rubrike.',
20        'description_menu_deconnecter' => 'Ak je návštevník online, pridať možnosť odpojenia.',
21        'description_menu_espace_prive' => 'Odkaz umožňujúci prihlásenie na stránku, ak ste sa ešte neprihlásili a potom na vstup do súkromnej zóny, ak na to máte oprávnenie.',
22        'description_menu_groupes_mots' => 'Automaticky vypíše skupiny kľúčových slov a články, ktoré sú k ním priradené. Podľa predvolených nastavení sa zobrazia skupiny kľúčových slov a kľúčové slová v rámci nich. Ak existuje súbor šablóny groupes_mots.html, použije sa odkaz na skupinu kľúčových slov.',
23        'description_menu_lien' => 'Pridá samostatne zadaný odkaz, a to buď interný (relatívna adresa), alebo externý(http://...).',
24        'description_menu_mapage' => 'Ak je návštevník prihlásený, pridá odkaz na jeho autorskú stránku.',
25        'description_menu_mots' => 'Automaticky zobrazí menu so zoznamom článkov prepojených s kľúčovým slovom.',
26        'description_menu_objet' => 'Vytvorí odkaz na objekt SPIPu: článok, rubriku alebo iný. Podľa predvolených nastavení bude niesť názov objektu.', # MODIF
27        'description_menu_page_speciale' => 'Pridá odkaz na stránku šablóny pomocou adresy formulára <code>spip.php?page=name&param1=xx&param2=yyy...</code> Takéto stránky často využívajú zásuvné moduly.',
28        'description_menu_page_speciale_zajax' => 'Pridať odkaz do bolu na stránke, na ktorú sa dá dostať progredníctvom adresy typu <code>spip.php?page=name&param1=xx&param2=yyy...</code> Na to treba šablónu typu Z a zásuvný modul <a href="http://contrib.spip.net/MediaBox">médiabox.</a>', # MODIF
29        'description_menu_rubriques_articles' => 'Zobrazí zoznam rubrík, v ktorom môžu byť podrubriky a články včlenené do rôznych úrovní. Podľa predvolených nastavení sa zobrazia všetky rubriky počnúc koreňovým adresárom stránky a budú zotriedené podľa názvu (najprv čísla, potom písmená). Články v danej rubrike budú vždy uvedené po jej podrubrikách.',
30        'description_menu_rubriques_completes' => 'Zobrazí zoznam rubrík a ak existujú, aj podrubrík na mnohých úrovniach. Podľa predvolených nastavení zobrazí všetky rubriky od koreňového adresára zotriedené podľa názvu (najprv podľa čísel potom podľa abecedy).',
31        'description_menu_secteurlangue' => 'This entry can be used by sites which have one language per sector. It displays a menu which lists the sections of the sector corresponding to the language of the page, and if desired the subsections to several levels. By default, all sections are shown from the site root, sorted by title (numerically then alphabetically).',
32        'description_menu_texte_libre' => 'Jednoducho text, ktorý chcete, alebo kód jazyka SPIP (<:...:>)',
33
34        // E
35        'editer_menus_editer' => 'Upraviť toto menu',
36        'editer_menus_explication' => 'Vytvorte a nastavte ponuky menu pre svoju stránku.',
37        'editer_menus_exporter' => 'Exportovať toto menu',
38        'editer_menus_nouveau' => 'Vytvoriť nové menu',
39        'editer_menus_titre' => 'Ponuky menu stránky',
40        'entree_afficher_articles' => 'Zaradiť články do menu? (na to využite možnosť "áno")',
41        'entree_afficher_item_suite' => 'Zaradiť články do menu? (použite na to možnosť "áno")',
42        'entree_articles_max' => 'Ak áno, zobraziť články, len ak je v rubrike maximálne xx článkov? (zadajte maximálny počet článkov; ak chcete zobraziť všetky články, nechajte toto pole prázdne)',
43        'entree_articles_max_affiches' => 'Maximálny počet zobrazených článkov (v nadradenej rubrike kliknite na odkaz "... Všetky články")',
44        'entree_aucun' => 'Žiadny',
45        'entree_bloc' => 'Blok Zpipu',
46        'entree_choisir' => 'Vyberte typ položky, ktorú chcete pridať:',
47        'entree_classe_parent' => 'Trieda odkazov nadradených prvkov. Táto trieda bude pridaná na  li>v postupnosit ul/li. Napríklad, ak zadáte "daddy", umožní vám to využiť na formátovanie menu rozbaľovacie menu zásuvného modulu 2.',
48        'entree_connexion_objet' => 'Na zobrazenie objektu sa vyžaduje prihlásenie (vloženie "session") alebo odhlásenie (vloženie "nosession")',
49        'entree_contenu' => 'Obsah',
50        'entree_css' => 'CSS triedy tejto položky (objektu)',
51        'entree_css_lien' => 'Triedy CSS pre odkazy',
52        'entree_id_groupe' => 'Číslo skupiny kľúčových slov',
53        'entree_id_mot' => 'Číslo kľúčového slova',
54        'entree_id_objet' => 'Číslo',
55        'entree_id_rubrique' => 'Číslo nadradenej rubriky',
56        'entree_id_rubrique_ou_courante' => 'Číslo nadradenej alebo "aktuálnej" rubriky, ak nadradená rubrika je aktuálnou rubrikou kontextu',
57        'entree_id_rubriques_exclues' => 'Čísla rubrík, ktoré majú byť vylúčené, oddelené čiarkami',
58        'entree_id_secteur_exclus' => 'Čísla sektorov, ktoré majú byť vylúčené, oddelené čiarkami',
59        'entree_infini' => 'Do nekonečna',
60        'entree_mapage' => 'Moja stránka',
61        'entree_masquer_articles_uniques' => 'Ak áno a ak je v rubrike jeden článok, schovať ju? (ak to tak chcete, označte možnosť "áno")',
62        'entree_niveau' => 'Úroveň podrubrík',
63        'entree_nombre_articles' => 'Maximálny počet článkov (predvolené 0)',
64        'entree_page' => 'Názov stránky',
65        'entree_parametres' => 'Zoznam parametrov',
66        'entree_rubriques_max_affichees' => 'Maximálny počet zobrazených rubrík (v nadradenej rubrike kliknite na odkaz "...Všetky rubriky")',
67        'entree_sousrub_cond' => 'Zobrazovať len podrubriky aktuálnej rubriky (zadajte "oui" (áno), v opačnom prípade nevypĺňajte)',
68        'entree_suivant_connexion' => 'Obmedziť toto pole podľa prihlásenia  (nastavte "prihlásený" ak chcete zobraziť len návštevníka, ktorý je online; možnosť "odhlásený" v opačnom prípade;  ak autor riadi nejakú rubriku, nastavte pole "administrátor"; ak ho chcete zobraziť v každom prípade, toto pole nevypĺňajte)',
69        'entree_suivant_connexion_connecte' => 'len ak je online',
70        'entree_suivant_connexion_deconnecte' => 'len ak je offline',
71        'entree_sur_n_articles' => '@n@ zobrazených článkov',
72        'entree_sur_n_mots' => '@n@ zobrazených kľúčových slov',
73        'entree_sur_n_niveaux' => 'Na @n@ úrovni(ach)',
74        'entree_titre' => 'Nadpis',
75        'entree_titre_connecter' => 'Nadpis pre prístup do prihlasovacieho formulára',
76        'entree_titre_prive' => 'Nadpis pre prístup do súkromnej zóny',
77        'entree_traduction_articles_rubriques' => 'Ak je to možné, zobraziť články rubriky v jazyku textu (na aktiváciu tejto možnosti zadajte "trad")',
78        'entree_traduction_objet' => 'Vyberte preklad v kontexte (zadajte "trad")',
79        'entree_tri' => 'Kritérium triedenia rubrík ("nadpis" na zoradenie podľa nadpisu "číslo nadpisu" na zoradenie podľa čísla nadpisu, na prehodenie poradia dajte na začiatok " !")',
80        'entree_tri_articles' => 'Kritérium triedenia článkov ("nadpis" na zoradenie podľa nadpisu "číslo nadpisu" na zoradenie podľa čísla nadpisu, na prehodenie poradia dajte na začiatok " !")',
81        'entree_type_objet' => 'Typ objektu',
82        'entree_url' => 'Internetová adresa',
83        'entree_url_public' => 'Po prihlásení vypísať adresu',
84        'erreur_aucun_type' => 'Žiaden typ položky sa nenašiel.',
85        'erreur_autorisation' => 'Nemáte povolené upravovať menu.',
86        'erreur_identifiant_deja' => 'Tento identifikátor už využíva iné menu.',
87        'erreur_identifiant_forme' => 'Identifikátor musí obsahovať len písmená, čísla alebo podčiarkovníky.',
88        'erreur_menu_inexistant' => 'Menu číslo @id@ neexistuje.',
89        'erreur_mise_a_jour' => 'Počas aktualizácie databázy došlo k chybe.',
90        'erreur_parametres' => 'V parametroch stránky je chyba',
91        'erreur_type_menu' => 'Musíte si vybrať typ menu',
92        'erreur_type_menu_inexistant' => 'Tento typ menu (už viac) nie je dostupný',
93
94        // F
95        'formulaire_ajouter_sous_menu' => 'Vytvoriť podmenu',
96        'formulaire_css' => 'Triedy CSS',
97        'formulaire_css_explication' => 'K svojmu menu môžete pridať ďalšie triedy CSS.',
98        'formulaire_deplacer_bas' => 'Posunúť nadol',
99        'formulaire_deplacer_haut' => 'Posunúť nahor',
100        'formulaire_facultatif' => 'Nepovinné',
101        'formulaire_identifiant' => 'Identifikátor',
102        'formulaire_identifiant_explication' => 'Priraďte mu unikátne kľúčové slovo, ktoré vám umožní ľahko zavolať svoje menu.',
103        'formulaire_ieconfig_choisir_menus_a_importer' => 'Vyberte, ktoré menu chcete nahrať.',
104        'formulaire_ieconfig_importer' => 'Nahrať',
105        'formulaire_ieconfig_menu_meme_identifiant' => 'UPOZORNENIE: na vašej stránke je už menu s rovnakým názvom!',
106        'formulaire_ieconfig_menus_a_exporter' => 'Menu na export:',
107        'formulaire_ieconfig_ne_pas_importer' => 'Nenahrávať',
108        'formulaire_ieconfig_remplacer' => 'Prepísať súčasné menu nahratým menu',
109        'formulaire_ieconfig_renommer' => 'Premenovať toto menu pred nahrávaním',
110        'formulaire_importer' => 'Nahrať menu',
111        'formulaire_importer_explication' => 'Ak ste exportovali menu do súboru, môžete ho teraz nahrať.',
112        'formulaire_modifier_entree' => 'Upraviť túto položku menu',
113        'formulaire_modifier_menu' => 'Upraviť menu:',
114        'formulaire_nouveau' => 'Nové menu',
115        'formulaire_partie_construction' => 'Vytvorenie menu',
116        'formulaire_partie_identification' => 'Identifikácia menu',
117        'formulaire_supprimer_entree' => 'Odstrániť túto položku menu',
118        'formulaire_supprimer_menu' => 'Odstrániť menu',
119        'formulaire_supprimer_sous_menu' => 'Odstrániť toto podmenu',
120        'formulaire_titre' => 'Nadpis',
121
122        // I
123        'info_afficher_articles' => 'Články budú zaradené do menu.',
124        'info_articles_max' => 'Iba ak v rubrike nie je viac ako @max@ článkov',
125        'info_articles_max_affiches' => 'Zobrazenie obmedzené na @max@ článkov',
126        'info_classe_parent' => 'Trieda nadradených prvkov: ',
127        'info_connexion_obligatoire' => 'Vyžaduje sa prihlásenie',
128        'info_deconnexion_obligatoire' => 'Iba keď ste odhlásený',
129        'info_masquer_articles_uniques' => 'Unikátne články skryté',
130        'info_numero_menu' => 'MENU ČÍSLO:',
131        'info_page_speciale' => 'Odkaz na stránku "@page@"',
132        'info_page_speciale_zajax' => 'Modalbox pre stránku "@page@" bloku "@bloc@" ',
133        'info_rubrique_courante' => 'Aktuálna rubrika',
134        'info_rubriques_exclues' => ' /okrem rubriky (-ík) @id_rubriques@',
135        'info_rubriques_max_affichees' => 'Zobrazenie obmedzené na @max@ rubrík',
136        'info_secteur_exclus' => ' /okrem sektora (-ov) @id_secteur@',
137        'info_sousrub_cond' => 'Sú zobrazené iba podrubriky aktuálnej rubriky.',
138        'info_tous_groupes_mots' => 'Všetky skupiny kľúčových slov',
139        'info_traduction_recuperee' => 'Kontext určí vybraný preklad',
140        'info_tri' => 'Triedenie:',
141        'info_tri_alpha' => '(abecedné)',
142        'info_tri_articles' => 'Roztriediť články:',
143        'info_tri_num' => '(číselné)',
144
145        // N
146        'noisette_description' => 'Vkladanie menu definované v zásuvnom module Menus.',
147        'noisette_label_afficher_titre_menu' => 'Zobraziť názov menu?',
148        'noisette_label_identifiant' => 'Menu, ktoré sa má zobraziť:',
149        'noisette_nom_noisette' => 'Menu',
150        'nom_menu_accueil' => 'Úvodná stránka',
151        'nom_menu_articles_rubrique' => 'Články v rubrike',
152        'nom_menu_deconnecter' => 'Odhlásiť sa',
153        'nom_menu_espace_prive' => 'Prihlásenie/odkaz na súkromnú zónu',
154        'nom_menu_groupes_mots' => 'Kľúčové slová a články skupiny kľúčových slov',
155        'nom_menu_lien' => 'Samostatný odkaz',
156        'nom_menu_mapage' => 'Moja stránka',
157        'nom_menu_mots' => 'Články s kľúčovým slovom',
158        'nom_menu_objet' => 'Článok, rubrika alebo iný objekt SPIPU',
159        'nom_menu_page_speciale' => 'Odkaz na šablónu stránky',
160        'nom_menu_page_speciale_zajax' => 'Blok na stránke v SPIPe',
161        'nom_menu_rubriques_completes' => 'Zoznam alebo stromová štruktúra  rubrík a článkov (s mnohými možnosťami)',
162        'nom_menu_rubriques_evenements' => 'Udalosti, ktoré sa týkajú rubriky',
163        'nom_menu_secteurlangue' => 'Jazykové sektory',
164        'nom_menu_texte_libre' => 'Potvrdený text',
165
166        // T
167        'titre_menu' => 'Menu',
168        'tous_les_articles' => '... Všetky články',
169        'toutes_les_rubriques' => '... Všetky rubriky'
170);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.