source: spip-zone/_plugins_/menus/trunk/lang/paquet-menus_nl.php @ 94155

Last change on this file since 94155 was 94155, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] paquet-menus Export depuis http://trad.spip.net

File size: 765 bytes
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-menus?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // M
13        'menus_description' => 'Wanneer je niet van de plugin {{Menus}} gebruik maakt, moeten alle menu’s in de skeletten worden opgebouwd.
14       
15        De plugin {{Menus}} laat toe om via de standaard interface van het privé-gedeelte de menu’s te bewerken.
16        {{Let op!}} De plugin is niet bedoeld voor het stileren van een menu. Dat doe je met HTML en CSS.',
17        'menus_nom' => 'Menu’s',
18        'menus_slogan' => 'Maak persoonlijke menu’s.',
19        'menus_titre' => 'Menus'
20);
21
22?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.