source: spip-zone/_plugins_/modeles_facebook/trunk/lang/fbmodeles_nl.php @ 103875

Last change on this file since 103875 was 103875, checked in by spip.franck@…, 3 years ago

Il en restait aussi dans le dossier plugins

File size: 5.5 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/fbmodeles?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // C
13        'cf_navigation' => 'Zie [navigatie kolom->@url@]',
14        'cfg_comment_appid' => 'Identificatie van een applicatie.',
15        'cfg_comment_border_color' => 'Geef de kleur voor de rand, voorafgegaan door een hekje.',
16        'cfg_comment_colorscheme' => 'Kies hier het kleurenschema dat voor de modules moet worden gebruikt.',
17        'cfg_comment_font' => 'Kies hier het lettertype dat moet worden gebruikt in de modules.',
18        'cfg_comment_identifiants' => '{{Gebruik onderstaande velden om de identificaties op te geven die je wilt gebruiken.}} Ze zijn niet verplicht, maar laten je toe statistieken van Facebook te volgen.',
19        'cfg_comment_pageid' => 'Identificatie van een Facebook bladzijde.',
20        'cfg_comment_reglages' => '{{Hier kun je de instellingen van Javascript voor Facebook instellen.}} Standaard wordt gebruik gemaakt van XFBML ({SDK javascript Facebook}) maar je kunt dit uitschakelen, waardoor frames gebruikt worden.',
21        'cfg_comment_url_page' => 'Volledige URL van de Facebook bladzijde of het van profiel; deze wordt standaard door de modellen gebruikt (URL van het type "<code>http://www.facebook.com/...</code>").',
22        'cfg_comment_userid' => 'Een of meer gebruikersnamen, gescheiden door een komma.',
23        'cfg_comment_xfbml' => 'Gebruik van javascript van de Facebook SDK.<br />Wanneer je "nee" kiest, wordt iframe gebruikt.',
24        'cfg_descr' => 'Geef hier je Facebook indentificatie op.<br /><br />Meer info op: [facebook.com/insights->http://www.facebook.com/insights/].
25
26Voor "Open Graph" moet je "insert_head_og" in de heading opnemen: {{#MODELE{insert_head_og}{env}}}.
27<br /><br />Meer info op: [developers.facebook.com->http://developers.facebook.com/docs/opengraph/].',
28        'cfg_descr_titre' => 'Facebook modellen',
29        'cfg_identifiants' => 'Identificatie Facebook',
30        'cfg_label_appid' => 'App ID',
31        'cfg_label_border_color' => 'Standaard kleur rand',
32        'cfg_label_colorscheme' => 'Kleurenschema',
33        'cfg_label_font' => 'Standaard lettertype',
34        'cfg_label_pageid' => 'Page ID',
35        'cfg_label_titre' => 'Configuratie van Facebook modellen',
36        'cfg_label_url_page' => 'URL van de bladzijde of het profiel',
37        'cfg_label_userid' => 'User ID',
38        'cfg_label_xfbml' => 'Gebruik van XFBML',
39        'cfg_reglages' => 'Standaard instellingen',
40
41        // D
42        'defaut' => 'Standaard',
43        'doc_chapo' => 'Plugin Facebook Modellen voor SPIP 2.0 ({en hoger}) biedt een set modellen om op eenvoudig wijze functionaliteit van Facebook te integreren.',
44        'doc_en_ligne' => 'Documentatie op contrib.spip',
45        'doc_titre_court' => 'Documentatie Facebook Modellen',
46        'doc_titre_page' => 'Documentatiebladzijde van Facebook Modellen',
47        'documentation' => '{{{Gebruik van de plugin}}}
48
49Zoals hierboven aangegeven, bevatten de modellen direct de gewenste opties.
50
51Elk model heeft meerdere opties, waarvan enkele verplicht zijn. Een volledige lijst vind je in de map "<code>modeles/</code>" van de plugin.
52
53De plugin bevat ook een {{Open Graph}} module, de metadata die gebruikt wordt door Facebook. Om deze te gebruiken moet je handmatig in de modellen van je bladzijde een "{{insert_head_og}}" invoegen.
54
55{{Let op:}} Dit model moet de huidige waardes van de bladzijde kennen en dus in elk model ({"article.html", "rubrique.html" ...}) worden opgenomen. Niet in een algemene ({"inc_head.html"}) die aangeeft:
56<cadre class=\'spip\'>
57{{#MODELE{insert_head_og}{env}}}
58</cadre>
59',
60
61        // E
62        'exemple' => '{{{Voorbeeld}}}
63
64De verschillende blokken hieronder geven een voorbeeld van ieder model. Gegevens zijn fictief. Kijk bij ieder model voor de opties.',
65
66        // F
67        'fb_modeles' => 'Facebook Modellen',
68
69        // I
70        'info_doc' => 'Heb je problemen met het weergeven van deze bladzijde, [klik dan hier->@link@].',
71        'info_doc_titre' => 'Opmerking over het weergeven van deze bladzijde',
72        'info_skel_contrib' => 'Volledige documentatie online op [contrib.spip->http://www.contrib.spip.fr/?article3567].',
73        'info_skel_doc' => 'Deze documentatie-bladzijde is uitgevoerd als standaard SPIP-model ({bestanden in map "squelettes-dist/"}). Lukt het je niet deze bladzijde te tonen, of gebruikt jouw site afwijkende modellen, dan lukt het waarschijnlijk met een van onderstaande links:
74
75-* [Modus "tekst"->@mode_brut@] ({eenvoudige HTML + INSERT_HEAD})
76-* [Modus "model Zpip"->@mode_zpip@] ({model Z compatibel})
77-* [Modus "model SPIP"->@mode_spip@] ({compatibel})',
78
79        // J
80        'javascript_inactif' => 'Javascript is niet geactiveerd in de browser. Bepaalde functionaliteit zal niet werken...',
81
82        // L
83        'licence' => 'Plugin voor SPIP 2.0+ : {{"Facebook Models" - copyright © 2009 [Piero Wbmstr->https://contrib.spip.net/PieroWbmstr] onder ([GPL->http://www.opensource.org/licenses/gpl-3.0.html]}) licentie}}.',
84
85        // N
86        'new_window' => 'Nieuw venster',
87        'non' => 'nee',
88
89        // O
90        'oui' => 'ja',
91
92        // P
93        'page_test' => 'Testpagina (lokaal)',
94        'page_test_in_new_window' => 'Testpagina in nieuw venster',
95        'personnalisation' => '{{{Personalisatie}}}
96
97Elk model toont zijn inhoud in een blok van het type <code>div</code> met een CSS-class van het type <code>fb_modeles fb_XXX</code> waarbij {{XXX}} de naam van het model is. Zo kan ieder model in een stylesheet gepersonaliseerd worden.
98
99
100Bijvoorbeeld voor module Facebook "Send":
101<cadre class="spip">
102<div class="fb_modeles fb_send">
103     ... inhoud ...
104</div>
105</cadre>',
106
107        // S
108        'sep' => '----',
109
110        // T
111        'titre_original' => 'Facebook Modellen, plugin voor SPIP 2.0+'
112);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.