source: spip-zone/_plugins_/modeles_facebook/trunk/lang/paquet-fb_modeles_nl.php @ 97416

Last change on this file since 97416 was 97416, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] paquet-fb_modeles Export depuis http://trad.spip.net

File size: 953 bytes
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-fb_modeles?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // F
13        'fb_modeles_description' => 'Deze plugin bevat een set SPIP modellen voor een simpele integratie van de sociale modules van Facebook:
14
15-*  {{send}}: de klassieke knop « Send » (met commentaar)
16-*  {{like}}: de klassieke knop « Like » (met commentaar)
17-*  {{like box}}: lijst van gebruikers die op « Like » drukten
18-*  {{activity}}: lijst van recente activiteiten van een bladzijde of profiel
19-*  {{comments}}: lijst van commentaren met een knop om er een te schrijven
20-*  {{live stream}} (experimenteel): discussie-box « chat »',
21        'fb_modeles_nom' => 'Facebook Modellen',
22        'fb_modeles_slogan' => 'Modellen voor Facebook-modules'
23);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.