source: spip-zone/_plugins_/multilang/lang/multilang_sk.php @ 59072

Last change on this file since 59072 was 59072, checked in by kent1@…, 9 years ago

langues (multilang)

File size: 1.9 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org/tradlang_module/multilang?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // C
11        'cfg_activer' => 'Aktivovať Multilang na upravovacej stránke:',
12        'cfg_boite_multilang' => 'Nastavenia zásuvného modulu Multilang',
13        'cfg_descr_multilang' => 'Multilang: zásuvný modul na správu multitagov',
14        'cfg_effacer' => 'Znova spustiť',
15        'cfg_explication_crayons' => 'Treba aktivovať multilang na používanie na verejne prístupnej stránke.',
16        'cfg_langues' => 'Používané jazyky',
17        'cfg_lbl_article' => 'článkov',
18        'cfg_lbl_auteur' => 'autorov',
19        'cfg_lbl_breve' => 'noviniek',
20        'cfg_lbl_crayons' => 'Používať multilang v module crayons',
21        'cfg_lbl_document' => 'súborov',
22        'cfg_lbl_espace_public' => 'Používať multilang na verejne prístupnej stránke',
23        'cfg_lbl_evenement' => 'udalostí',
24        'cfg_lbl_formstables' => 'formulárov a tabuliek',
25        'cfg_lbl_gis' => 'geolokalizovaných bodov',
26        'cfg_lbl_motcle' => 'kľúčových slov',
27        'cfg_lbl_rubrique' => 'rubrík',
28        'cfg_lbl_site' => 'stránok',
29        'cfg_lbl_siteconfig' => 'nastavení stránky',
30        'cfg_titre_multilang' => 'Multilang',
31        'champ_numero' => 'Číslo',
32        'configuration_multilang' => 'Multilang',
33
34        // E
35        'explication_langues_utilisees' => 'Vyberte jazyky, ktoré sa budú používať v menu multilangu. Ak chcete používať všetky, nevyberte žiaden.',
36
37        // L
38        'label_langues_utilisees' => 'Jazyky, ktoré bude multilang používať',
39        'lien_desactiver' => 'Všetky',
40        'lien_multi_title' => 'Upraviť viacjazyčné polia v jazyku "@lang@"',
41        'lien_multi_title_sans' => 'Verzia v jazyku "@lang@" je neúplná. Kliknite, ak ju chcete upraviť.',
42
43        // M
44        'message_champs_readonly' => 'Viacjazyčné polia sú iba na čítanie, ak ich chcete upraviť, vyberte si jazyk'
45);
46
47?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.